Tips en Trucs 2024

Zeek Network Security Monitoring

Zeek is een open-source en wereldwijd toonaangevend beveiligingsmonitoringprogramma dat wordt gebruikt als netwerkintrusiedetectiesysteem en netwerkverkeeranalyser. Beveiligingsprofessionals gebruiken het om verdachte handtekeningen te detecteren en DNS-, HTTP- en FTP-activiteit te volgen. Zeek registreert netwerkactiviteiten in aparte bestanden. Deze bestanden bevatten alle belangrijke informatie zoals MIME types, server responses, DNS requests, HTTP sessies, aangevraagde URI's, SSL certificaten en meer.

Zeek installeren

Eerst moet je alle systeempakketten bijwerken naar de meest recent beschikbare versie. Je kunt ze allemaal bijwerken door de volgende opdracht uit te voeren.

dany@pindabook:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade -y
[sudo] wachtwoord voor root: 
Geraakt:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Ophalen:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55,4 kB]    
Ophalen:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48,0 kB]
Ophalen:4 http://download.opensuse.org/repositories/security:/zeek/Debian_12 InRelease [1.552 B]         
Ophalen:5 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main Sources [97,9 kB]
Ophalen:6 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages [158 kB]
Ophalen:7 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main Translation-en [95,2 kB]
Ophalen:8 http://download.opensuse.org/repositories/security:/zeek/Debian_12 Packages [30,7 kB]
487 kB opgehaald in 1s (617 kB/s)  
Pakketlijsten worden ingelezen... Klaar
Boom van vereisten wordt opgebouwd... Klaar
De statusinformatie wordt gelezen... Klaar 
1 pakket kan opgewaardeerd worden. Voer 'apt list --upgradable' uit om het te zien.
Pakketlijsten worden ingelezen... Klaar
Boom van vereisten wordt opgebouwd... Klaar
De statusinformatie wordt gelezen... Klaar 
Opwaardering wordt doorgerekend... Klaar
De volgende pakketten zullen opgewaardeerd worden:
 libarchive13
1 opgewaardeerd, 0 nieuw geïnstalleerd, 0 te verwijderen en 0 niet opgewaardeerd.
Er moeten 343 kB aan archieven opgehaald worden.
Na deze bewerking zal er 0 B extra schijfruimte gebruikt worden.
Ophalen:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 libarchive13 amd64 3.6.2-1+deb12u1 [343 kB]
343 kB opgehaald in 0s (5.341 kB/s)
apt-listchanges: De changelogs worden ingelezen...
(Database wordt ingelezen ... 186640 bestanden en mappen momenteel geïnstalleerd.)
Uitpakken van .../libarchive13_3.6.2-1+deb12u1_amd64.deb wordt voorbereid...
Bezig met uitpakken van libarchive13:amd64 (3.6.2-1+deb12u1) over (3.6.2-1) ...
Instellen van libarchive13:amd64 (3.6.2-1+deb12u1) ...
Bezig met afhandelen van triggers voor libc-bin (2.36-9+deb12u7) ...

Installeer na het bijwerken van alle systeempakketten enkele vereiste pakketten met de volgende opdracht.

dany@pindabook:~$ sudo apt install curl gnupg2 wget
Pakketlijsten worden ingelezen... Klaar
Boom van vereisten wordt opgebouwd... Klaar
De statusinformatie wordt gelezen... Klaar 
curl is reeds de nieuwste versie (7.88.1-10+deb12u5).
De volgende NIEUWE pakketten zullen geïnstalleerd worden:
 gnupg2 wget
0 opgewaardeerd, 2 nieuw geïnstalleerd, 0 te verwijderen en 0 niet opgewaardeerd.
Er moeten 1.429 kB aan archieven opgehaald worden.
Na deze bewerking zal er 4.155 kB extra schijfruimte gebruikt worden.
Wilt u doorgaan? [J/n] 
Ophalen:1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 wget amd64 1.21.3-1+b2 [984 kB]
Ophalen:2 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 gnupg2 all 2.2.40-1.1 [445 kB]
1.429 kB opgehaald in 0s (8.107 kB/s)
Voorheen niet geselecteerd pakket wget wordt geselecteerd.
(Database wordt ingelezen ... 186542 bestanden en mappen momenteel geïnstalleerd.)
Uitpakken van .../wget_1.21.3-1+b2_amd64.deb wordt voorbereid...
Bezig met uitpakken van wget (1.21.3-1+b2) ...
Voorheen niet geselecteerd pakket gnupg2 wordt geselecteerd.
Uitpakken van .../gnupg2_2.2.40-1.1_all.deb wordt voorbereid...
Bezig met uitpakken van gnupg2 (2.2.40-1.1) ...
Instellen van gnupg2 (2.2.40-1.1) ...
Instellen van wget (1.21.3-1+b2) ...
Bezig met afhandelen van triggers voor install-info (6.8-6+b1) ...
Bezig met afhandelen van triggers voor man-db (2.11.2-2) ...

Het Zeek pakket is standaard niet opgenomen in de Debian standaard softwarebronnen. Je moet dus eerst de Zeek softwarebron toevoegen aan APT.

Voeg eerst de Zeek softwarebron toe met de volgende opdracht.

dany@pindabook:~$ echo 'deb http://download.opensuse.org/repositories/security:/zeek/Debian_12/ /' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/security:zeek.list
[sudo] wachtwoord voor root: 
deb http://download.opensuse.org/repositories/security:/zeek/Debian_12/ /

Download vervolgens de Zeek GPG-sleutel en voeg deze toe met de volgende opdracht.

dany@pindabook:~$ curl -fsSL https://download.opensuse.org/repositories/security:zeek/Debian_12/Release.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/security_zeek.gpg > /dev/null

Werk vervolgens de cache van de softwarebron bij met de volgende opdracht.

dany@pindabook:~$ sudo apt update
Geraakt:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Geraakt:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Geraakt:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Ophalen:4 http://download.opensuse.org/repositories/security:/zeek/Debian_12 InRelease [1.552 B]
Ophalen:5 http://download.opensuse.org/repositories/security:/zeek/Debian_12 Packages [30,7 kB]
32,2 kB opgehaald in 1s (40,5 kB/s) 
Pakketlijsten worden ingelezen... Klaar
Boom van vereisten wordt opgebouwd... Klaar
De statusinformatie wordt gelezen... Klaar 
Alle pakketten zijn up-to-date.

Je kunt nu Zeek installeren door de volgende opdracht uit te voeren.

dany@pindabook:~$ sudo apt install zeek
Pakketlijsten worden ingelezen... Klaar
Boom van vereisten wordt opgebouwd... Klaar
De statusinformatie wordt gelezen... Klaar 
De volgende extra pakketten zullen geïnstalleerd worden:
 libbroker-dev libc-ares2 libdbus-1-dev liblockfile1 libmaxminddb-dev libpcap-dev libpcap0.8-dev libpkgconf3 libssl-dev lockfile-progs m4
 pkg-config pkgconf pkgconf-bin postfix-mta-sts-resolver python3-aiodns python3-aiohttp python3-aioredis python3-aiosignal python3-aiosqlite
 python3-async-timeout python3-attr python3-charset-normalizer python3-deprecated python3-frozenlist python3-git python3-gitdb
 python3-hiredis python3-idna python3-multidict python3-packaging python3-pycares python3-redis python3-semantic-version python3-smmap
 python3-typing-extensions python3-uvloop python3-wrapt python3-yarl sendmail-base sendmail-bin sendmail-cf zeek-btest zeek-btest-data
 zeek-client zeek-core zeek-core-dev zeek-spicy-dev zeek-zkg zeekctl zlib1g-dev
Voorgestelde pakketten:
 libssl-doc m4-doc python-aiosqlite-doc python-attr-doc python-git-doc redis-server python-pycares-doc python-semantic-version-doc
 python3-nose sendmail-doc logcheck resolvconf sasl2-bin
De volgende NIEUWE pakketten zullen geïnstalleerd worden:
 libbroker-dev libc-ares2 libdbus-1-dev liblockfile1 libmaxminddb-dev libpcap-dev libpcap0.8-dev libpkgconf3 libssl-dev lockfile-progs m4
 pkg-config pkgconf pkgconf-bin postfix-mta-sts-resolver python3-aiodns python3-aiohttp python3-aioredis python3-aiosignal python3-aiosqlite
 python3-async-timeout python3-attr python3-charset-normalizer python3-deprecated python3-frozenlist python3-git python3-gitdb
 python3-hiredis python3-idna python3-multidict python3-packaging python3-pycares python3-redis python3-semantic-version python3-smmap
 python3-typing-extensions python3-uvloop python3-wrapt python3-yarl sendmail-base sendmail-bin sendmail-cf zeek zeek-btest zeek-btest-data
 zeek-client zeek-core zeek-core-dev zeek-spicy-dev zeek-zkg zeekctl zlib1g-dev
0 opgewaardeerd, 52 nieuw geïnstalleerd, 0 te verwijderen en 0 niet opgewaardeerd.
Er moeten 90,7 MB/90,8 MB aan archieven opgehaald worden.
Na deze bewerking zal er 607 MB extra schijfruimte gebruikt worden.
Wilt u doorgaan? [J/n] 
Ophalen:1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 python3-idna all 3.3-1 [39,4 kB]
Ophalen:2 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libc-ares2 amd64 1.18.1-3 [102 kB]
Ophalen:3 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 python3-pycares amd64 4.3.0-2 [30,5 kB]
...
Ophalen:48 http://ftp.gwdg.de/pub/opensuse/repositories/security%3A/zeek/Debian_12 zeek-zkg 6.2.1-0 [518 kB]                 
Ophalen:49 http://ftp.gwdg.de/pub/opensuse/repositories/security%3A/zeek/Debian_12 zeek-client 6.2.1-0 [488 kB]               
Ophalen:50 http://ftp.gwdg.de/pub/opensuse/repositories/security%3A/zeek/Debian_12 zeek 6.2.1-0 [461 kB]                   
90,7 MB opgehaald in 14s (6.710 kB/s)                                                     
Extraheren van sjablonen uit pakketten: 100%
Voorheen niet geselecteerd pakket python3-idna wordt geselecteerd.
(Database wordt ingelezen ... 181702 bestanden en mappen momenteel geïnstalleerd.)
Uitpakken van .../00-python3-idna_3.3-1_all.deb wordt voorbereid...
Bezig met uitpakken van python3-idna (3.3-1) ...
...
Voorheen niet geselecteerd pakket zeek wordt geselecteerd.
Uitpakken van .../51-zeek_6.2.1-0_amd64.deb wordt voorbereid...
Bezig met uitpakken van zeek (6.2.1-0) ...
Instellen van python3-attr (22.2.0-1) ...
Instellen van python3-charset-normalizer (3.0.1-2) ...
Instellen van libmaxminddb-dev:amd64 (1.7.1-1) ...
...
Instellen van pkg-config:amd64 (1.8.1-1) ...
Instellen van python3-redis (4.3.4-3) ...
Instellen van sendmail-base (8.17.1.9-2) ...
adduser: Waarschuwing: de persoonlijke map `/var/lib/sendmail' is niet van de gebruiker die u aan het aanmaken bent.
update-inetd: warning: cannot add service, /etc/inetd.conf does not exist
update-inetd: warning: cannot add service, /etc/inetd.conf does not exist
update-inetd: warning: cannot add service, /etc/inetd.conf does not exist
Instellen van postfix-mta-sts-resolver (1.1.2-1.1) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/postfix-mta-sts-resolver.service → /lib/systemd/system/postfix-mta-sts-resolver.service.
Instellen van sendmail-bin (8.17.1.9-2) ...
update-alternatives: /usr/libexec/sendmail/sendmail wordt gebruikt om in de automatische modus in /usr/sbin/sendmail-mta (sendmail-mta) te voorzien
update-alternatives: /usr/libexec/sendmail/sendmail wordt gebruikt om in de automatische modus in /usr/sbin/sendmail-msp (sendmail-msp) te voorzien

You are doing a new install, or have erased /etc/mail/sendmail.mc.
If you've accidentaly erased /etc/mail/sendmail.mc, check /var/backups.

I am creating a safe, default sendmail.mc for you and you can
run sendmailconfig later if you need to change the defaults.

Updating sendmail environment ...
Validating configuration.
Writing configuration to /etc/mail/sendmail.conf.
Writing /etc/cron.d/sendmail.
Could not open /etc/mail/databases(No such file or directory), creating it.
Could not open /etc/mail/sendmail.mc(No such file or directory)
Reading configuration from /etc/mail/sendmail.conf.
Validating configuration.
Writing configuration to /etc/mail/sendmail.conf.
Writing /etc/cron.d/sendmail.
Turning off Host Status collection
Could not open /etc/mail/databases(No such file or directory), creating it.
Reading configuration from /etc/mail/sendmail.conf.
Validating configuration.
Creating /etc/mail/databases...

Checking filesystem, this may take some time - it will not hang!
 ...  Done.
 
Checking for installed MDAs...
Adding link for newly extant program (mail.local)
sasl2-bin not installed, not configuring sendmail support.

To enable sendmail SASL2 support at a later date, invoke "/usr/share/sendmail/update_auth"

 
Creating/Updating SSL(for TLS) information
Creating /etc/mail/tls/starttls.m4...
Creating SSL certificates for sendmail.

*** *** *** WARNING *** WARNING *** WARNING *** WARNING *** *** ***

Everything you need to support STARTTLS (encrypted mail transmission
and user authentication via certificates) is installed and configured
but is *NOT* being used.

To enable sendmail to use STARTTLS, you need to:
1) Add this line to /etc/mail/sendmail.mc and optionally
  to /etc/mail/submit.mc:
 include(`/etc/mail/tls/starttls.m4')dnl
2) Run sendmailconfig
3) Restart sendmail


Updating /etc/hosts.allow, adding "sendmail: all".

Please edit /etc/hosts.allow and check the rules location to
make sure your security measures have not been overridden -
it is common to move the sendmail:all line to the *end* of
the file, so your more selective rules take precedence.
Checking {sendmail,submit}.mc and related databases...
Reading configuration from /etc/mail/sendmail.conf.
Validating configuration.
Creating /etc/mail/databases...
Reading configuration from /etc/mail/sendmail.conf.
Validating configuration.
Creating /etc/mail/databases...
Reading configuration from /etc/mail/sendmail.conf.
Validating configuration.
Creating /etc/mail/Makefile...
Reading configuration from /etc/mail/sendmail.conf.
Validating configuration.
Writing configuration to /etc/mail/sendmail.conf.
Writing /etc/cron.d/sendmail.
Disabling HOST statistics file(/var/lib/sendmail/host_status).
Creating /etc/mail/sendmail.cf...
Creating /etc/mail/submit.cf...
Informational: confCR_FILE file empty: /etc/mail/relay-domains
Warning: confCT_FILE source file not found: /etc/mail/trusted-users
 it was created
Informational: confCT_FILE file empty: /etc/mail/trusted-users
Warning: confCW_FILE source file not found: /etc/mail/local-host-names
 it was created
Warning: access_db source file not found: /etc/mail/access
 it was created
Updating /etc/mail/access...
Linking /etc/aliases to /etc/mail/aliases
Informational: ALIAS_FILE file empty: /etc/mail/aliases
Updating /etc/mail/aliases...
/etc/mail/aliases: 0 aliases, longest 0 bytes, 0 bytes total
 
Warning: 3 database(s) sources
    were not found, (but were created)
    please investigate.
Bezig met afhandelen van triggers voor libc-bin (2.36-9+deb12u7) ...
Bezig met afhandelen van triggers voor man-db (2.11.2-2) ...
Bezig met afhandelen van triggers voor sgml-base (1.31) ...
Bezig met afhandelen van triggers voor install-info (6.8-6+b1) ...
Instellen van libpcap0.8-dev:amd64 (1.10.3-1) ...
Instellen van libpcap-dev:amd64 (1.10.3-1) ...
Instellen van zeek-core-dev (6.2.1-0) ...
Instellen van zeek-spicy-dev (6.2.1-0) ...
Instellen van zeek-zkg (6.2.1-0) ...
Instellen van zeek (6.2.1-0) ...

Vervolgens moet je het Zeek installatiepad toevoegen aan je systeemvariabele. Je kunt het met de volgende opdracht toevoegen.

dany@pindabook:~$ echo "export PATH=$PATH:/opt/zeek/bin" >> ~/.bashrc

Activeer vervolgens de systeemvariabele met de volgende opdracht.

dany@pindabook:~$ source ~/.bashrc

Je kunt nu de Zeek-versie verifiëren met de volgende opdracht:

dany@pindabook:~$ zeek --version
zeek version 6.2.1

Zeek instellen

Eerst bepalen we welke netwerkkaarten actief zijn:

dany@pindabook:~$ ip a
1: lo: mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
  link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
  inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    valid_lft forever preferred_lft forever
  inet6 ::1/128 scope host noprefixroute 
    valid_lft forever preferred_lft forever
2: wlp4s0: mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
  link/ether ac:7b:a1:42:e0:5f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet 192.168.129.29/23 brd 192.168.129.255 scope global dynamic noprefixroute wlp4s0
    valid_lft 5597sec preferred_lft 5597sec
  inet6 2a02:a03f:e02a:8901:a8fa:2902:a3c2:97f/64 scope global dynamic noprefixroute 
    valid_lft 86327sec preferred_lft 71927sec
  inet6 fe80::6865:fb5:500c:e2cd/64 scope link noprefixroute 
    valid_lft forever preferred_lft forever

Op deze computer is enkel wlp4s0 als actieve fysieke netwerkkaart actief. Dit gegeven stellen we in met de opdracht:

dany@pindabook:~$ sudo nano /opt/zeek/etc/node.cfg

En passen we de volgende instelling aan van

interface=eth0

naar

interface=wlp4s0

Sla het bestand op en controleer dan de Zeek configuratie met de volgende opdracht.

dany@pindabook:~$ sudo /opt/zeek/bin/zeekctl check
[sudo] wachtwoord voor root:
Hint: Run the zeekctl "deploy" command to get started.
zeek scripts are ok.

Je kunt Zeek nu inzetten met de volgende opdracht.

dany@pindabook:~$ sudo /opt/zeek/bin/zeekctl deploy
checking configurations ...
installing ...
creating policy directories ...
installing site policies ...
generating standalone-layout.zeek ...
generating local-networks.zeek ...
generating zeekctl-config.zeek ...
generating zeekctl-config.sh ...
stopping ...
stopping zeek ...
starting ...
starting zeek ...

Op dit punt is Zeek geïnstalleerd en geconfigureerd. Je kunt nu de status van Zeek controleren met de volgende opdracht.

dany@pindabook:~$ sudo /opt/zeek/bin/zeekctl status
Name     Type    Host     Status  Pid  Started
zeek     standalone localhost   running  2980  03 Jun 18:43:18

Zeek logboeken

Zeek slaat zijn logbestanden op in de map /opt/zeek/logs/current/. Je kunt alle logbestanden controleren met de volgende opdracht.

dany@pindabook:~$ sudo ls -l /opt/zeek/logs/current/
totaal 192
-rw-r--r-- 1 root zeek  250 3 jun 18:44 capture_loss.log
-rw-r--r-- 1 root zeek 6995 3 jun 18:53 conn.log
-rw-r--r-- 1 root zeek 2367 3 jun 18:51 dns.log
-rw-r--r-- 1 root zeek 7316 3 jun 18:53 files.log
-rw-r--r-- 1 root zeek 6439 3 jun 18:53 http.log
-rw-r--r-- 1 root zeek  211 3 jun 18:44 known_hosts.log
-rw-r--r-- 1 root zeek  243 3 jun 18:44 known_services.log
-rw-r--r-- 1 root zeek 33012 3 jun 18:43 loaded_scripts.log
-rw-r--r-- 1 root zeek  753 3 jun 18:44 notice.log
-rw-r--r-- 1 root zeek  837 3 jun 18:45 ntp.log
-rw-r--r-- 1 root zeek  251 3 jun 18:43 packet_filter.log
-rw-r--r-- 1 root zeek  487 3 jun 18:44 software.log
-rw-r--r-- 1 root zeek  917 3 jun 18:53 stats.log
-rw-r--r-- 1 root zeek  21 3 jun 18:43 stderr.log
-rw-r--r-- 1 root zeek  204 3 jun 18:43 stdout.log
-rw-r--r-- 1 root zeek 83820 3 jun 18:53 telemetry.log

Om het DNS logboek van Zeek te controleren, voer je de volgende opdracht uit.

dany@pindabook:~$ sudo tail /opt/zeek/logs/current/dns.log
1717433473.720941    CMf5dq4rmX27y7J3zf   192.168.129.2  5353  224.0.0.251   5353  udp   0    -    pindadomo.local-    -    -    -    0    NOERROR T    F    F    F    0    192.168.129.2  120.000000   F
1717433473.720941    CiciwFvWGhtftRTD8    192.168.129.55 5353  224.0.0.251   5353  udp   0    -    pindadomo.local1    C_INTERNET   1    A    -    -    F    F    F    F    0    -    -    F
1717433473.720941    C9b9k81gDzdDfdsYTg   2a02:a03f:e02a:8901:d341:6184:2d8c:79e5 5353  ff02::fb    5353  udp   0   -pindadomo.local 1    C_INTERNET   1    A    -    -    F    F    F    F    0    -    -    F
1717433655.073790    Ckto9G3u1l3yLHPGZ1   192.168.129.2  5353  224.0.0.251   5353  udp   0    -    pindadomo.local-    -    -    -    0    NOERROR T    F    F    F    0    192.168.129.2  120.000000   F
1717433655.073790    CA8OYf2rUXtVwkhxF2   192.168.129.55 5353  224.0.0.251   5353  udp   0    -    pindadomo.local1    C_INTERNET   1    A    -    -    F    F    F    F    0    -    -    F
1717433655.073790    CScUkwLRF8uRjFdgk    2a02:a03f:e02a:8901:d341:6184:2d8c:79e5 5353  ff02::fb    5353  udp   0   -pindadomo.local 1    C_INTERNET   1    A    -    -    F    F    F    F    0    -    -    F
1717433665.672072    CS5Zr22brsy1JkYK49   2a02:a03f:e02a:8901:a8fa:2902:a3c2:97f 5353  ff02::fb    5353  udp   0   -_ipps._tcp.local    1    C_INTERNET   12   PTR   -    -    F    F    F    F    0    -    -   F
1717433665.672138    CoG5E930PQnCOKiFC2   192.168.129.29 5353  224.0.0.251   5353  udp   0    -    _ipps._tcp.local    1    C_INTERNET   12   PTR   -    -    F    F    F    F    0    -    -    F
1717433683.846790    C8ON7I2o5Vo9v52S79   2a02:a03f:e02a:8901:d341:6184:2d8c:79e5 5353  ff02::fb    5353  udp   0   -_ipp._tcp.local 1    C_INTERNET   12   PTR   -    -    F    F    F    F    0    -    -    F
1717433683.846791    ClxBza4fTvIEflRgn7   192.168.129.55 5353  224.0.0.251   5353  udp   0    -    _ipp._tcp.local1    C_INTERNET   12   PTR   -    -    F    F    F    F    0    -    -    F
Zeek

Om het logboek met verbindingen van Zeek te controleren, voer je de volgende opdracht uit.

dany@pindabook:~$ sudo tail /opt/zeek/logs/current/conn.log
1717433255.244116    CFcqal2qxffjGfkwHl   192.168.129.29 41548  192.168.129.2  80   tcp   http  0.006154    88  222   SF   T    T    0    ShADadFf    6    408   4    438   -
1717433255.261152    CARnVD3t6O3GqLnli5   192.168.129.29 41558  192.168.129.2  80   tcp   http  0.004974    91  213   SF   T    T    0    ShADadFf    6    411   4    429   -
1717433255.277067    CxwaZsct3fhOmjr48    192.168.129.29 41560  192.168.129.2  80   tcp   http  0.004240    91  204   SF   T    T    0    ShADadFf    6    411   4    420   -
1717433292.471349    CR3Bgl1nyhzJnURpik   192.168.129.55 5353  224.0.0.251   5353  udp   dns   -    -    -   S0    T    F    0    D    1    61   0    0    -
1717433292.471349    CNFPTZ1q340CNlelt2   192.168.129.2  5353  224.0.0.251   5353  udp   dns   -    -    -   S0    T    F    0    D    1    71   0    0    -
1717433292.471349    CMOD0b46c5qtpdxAwi   2a02:a03f:e02a:8901:d341:6184:2d8c:79e5 5353  ff02::fb    5353  udp   dns  --    -    S0   F    F    0    D    1    81   0    0    -
1717433316.309043    CaKMje4SRUXDZScQE5   192.168.129.29 41550  192.168.129.2  80   tcp   http  0.012225    88  210   SF   T    T    0    ShADadFf    6    408   4    426   -
1717433316.330983    CIjYvi1KtAWFCMLlT3   192.168.129.29 41556  192.168.129.2  80   tcp   http  0.007987    91  213   SF   T    T    0    ShADadFf    6    411   4    429   -
1717433316.348028    C8clggPH2BiaA6C8i    192.168.129.29 41570  192.168.129.2  80   tcp   http  0.025199    91  204   SF   T    T    0    ShADadFf    6    411   4    420   -
1717433266.128516    COScHh0OGmo47avAb    fe80::f24d:d4ff:fe0a:b6d2    130   ff02::1 131   icmp  -    -    -   -OTH   T    F    0    -    1    76   0    0    -

Een zeer traditionele manier van interactie met Zeek logs is het gebruik van Unix-achtige tekstverwerkingsprogramma's zoals awk. Awk vereist het specificeren van de interessante velden als posities in het logbestand. Kijk nog eens naar het dns.log bestand hierboven en overweeg de parameters die nodig zijn om alleen het bron IP adres, de query en het antwoord te bekijken. Deze waarden verschijnen in het 3e, 10e en 22e veld in de Zeek TSV (Tab Separated Values) logboekvermeldingen. Daarom kunnen we awk aanroepen met de volgende syntaxis:

dany@pindabook:~$ sudo awk '/^[^#]/ {print $3, $10, $22}' /opt/zeek/logs/current/dns.log
2a02:a03f:e02a:8901:d341:6184:2d8c:79e5 pindadomo.local -
192.168.129.2 pindadomo.local 192.168.129.2
192.168.129.55 pindadomo.local -
2a02:a03f:e02a:8901:a8fa:2902:a3c2:97f _ipps._tcp.local -
192.168.129.29 _ipps._tcp.local -
2a02:a03f:e02a:8901:d341:6184:2d8c:79e5 _ipp._tcp.local -
192.168.129.55 _ipp._tcp.local -
192.168.129.55 pindadomo.local -
192.168.129.2 pindadomo.local 192.168.129.2
2a02:a03f:e02a:8901:d341:6184:2d8c:79e5 pindadomo.local -
192.168.129.2 pindadomo.local 192.168.129.2
192.168.129.55 pindadomo.local -
2a02:a03f:e02a:8901:d341:6184:2d8c:79e5 pindadomo.local -
192.168.129.2 pindadomo.local 192.168.129.2
192.168.129.55 pindadomo.local -
2a02:a03f:e02a:8901:d341:6184:2d8c:79e5 pindadomo.local -
2a02:a03f:e02a:8901:a8fa:2902:a3c2:97f _ipps._tcp.local -
192.168.129.29 _ipps._tcp.local -
2a02:a03f:e02a:8901:d341:6184:2d8c:79e5 _ipp._tcp.local -
192.168.129.55 _ipp._tcp.local -
2a02:a03f:e02a:8901:d341:6184:2d8c:79e5 pindadomo.local -
192.168.129.55 pindadomo.local -
192.168.129.2 pindadomo.local 192.168.129.2

Nu hebben we een veel compactere weergave, met alleen de velden die we willen. Helaas vereist dit het specificeren van velden per locatie. Als we de loguitvoer zouden wijzigen, of als het Zeek project de loguitvoer zou wijzigen, zouden alle scripts die we gebouwd hebben met awk en veldlocaties aangepast moeten worden. Om deze reden beveelt het Zeek project alternatieven zoals het volgende aan.

Zeek-cut

Het Zeek project biedt een hulpmiddel genaamd zeek-cut om het voor analisten makkelijker te maken om te werken met Zeek logs in TSV formaat. Het verwerkt de header in elk bestand en stelt de gebruiker in staat om te verwijzen naar de specifieke kolomgegevens die beschikbaar zijn. Dit in tegenstelling tot gereedschappen als awk die de gebruiker vragen om te verwijzen naar velden waarnaar verwezen wordt door hun positie.

Bekijk opnieuw het eerder gebruikte dns.log bestand. Als we het verwerken met zeek-cut, zonder aanpassingen, is dit het resultaat:

dany@pindabook:~$ sudo cat /opt/zeek/logs/current/dns.log | zeek-cut
1717433111.222640    Ckxx6d1VUIO82kzsH4   2a02:a03f:e02a:8901:d341:6184:2d8c:79e5 5353  ff02::fb    5353  udp   0   -pindadomo.local 1    C_INTERNET   1    A    -    -    F    F    F    F    0    -    -    F
1717433111.222641    CLEMLA1Au53RzA7nH3   192.168.129.2  5353  224.0.0.251   5353  udp   0    -    pindadomo.local-    -    -    -    0    NOERROR T    F    F    F    0    192.168.129.2  120.000000   F
1717433111.222641    CyAE2N1VBTc7OyVM2i   192.168.129.55 5353  224.0.0.251   5353  udp   0    -    pindadomo.local1    C_INTERNET   1    A    -    -    F    F    F    F    0    -    -    F
1717433153.661363    CR7mmW3Hmf9157tAT4   2a02:a03f:e02a:8901:a8fa:2902:a3c2:97f 5353  ff02::fb    5353  udp   0   -_ipps._tcp.local    1    C_INTERNET   12   PTR   -    -    F    F    F    F    0    -    -   F
1717433153.661430    C67WdDYigEcTH8DN7    192.168.129.29 5353  224.0.0.251   5353  udp   0    -    _ipps._tcp.local    1    C_INTERNET   12   PTR   -    -    F    F    F    F    0    -    -    F
1717433171.842578    Cpnzs9zWvWaq1H1k4    2a02:a03f:e02a:8901:d341:6184:2d8c:79e5 5353  ff02::fb    5353  udp   0   -_ipp._tcp.local 1    C_INTERNET   12   PTR   -    -    F    F    F    F    0    -    -    F
1717433171.843064    C89Sy4wdmWhGJXBr9    192.168.129.55 5353  224.0.0.251   5353  udp   0    -    _ipp._tcp.local1    C_INTERNET   12   PTR   -    -    F    F    F    F    0    -    -    F
1717433292.471349    CR3Bgl1nyhzJnURpik   192.168.129.55 5353  224.0.0.251   5353  udp   0    -    pindadomo.local1    C_INTERNET   1    A    -    -    F    F    F    F    0    -    -    F
1717433292.471349    CNFPTZ1q340CNlelt2   192.168.129.2  5353  224.0.0.251   5353  udp   0    -    pindadomo.local-    -    -    -    0    NOERROR T    F    F    F    0    192.168.129.2  120.000000   F
1717433292.471349    CMOD0b46c5qtpdxAwi   2a02:a03f:e02a:8901:d341:6184:2d8c:79e5 5353  ff02::fb    5353  udp   0   -pindadomo.local 1    C_INTERNET   1    A    -    -    F    F    F    F    0    -    -    F
1717433473.720941    CMf5dq4rmX27y7J3zf   192.168.129.2  5353  224.0.0.251   5353  udp   0    -    pindadomo.local-    -    -    -    0    NOERROR T    F    F    F    0    192.168.129.2  120.000000   F
1717433473.720941    CiciwFvWGhtftRTD8    192.168.129.55 5353  224.0.0.251   5353  udp   0    -    pindadomo.local1    C_INTERNET   1    A    -    -    F    F    F    F    0    -    -    F
1717433473.720941    C9b9k81gDzdDfdsYTg   2a02:a03f:e02a:8901:d341:6184:2d8c:79e5 5353  ff02::fb    5353  udp   0   -pindadomo.local 1    C_INTERNET   1    A    -    -    F    F    F    F    0    -    -    F
1717433655.073790    Ckto9G3u1l3yLHPGZ1   192.168.129.2  5353  224.0.0.251   5353  udp   0    -    pindadomo.local-    -    -    -    0    NOERROR T    F    F    F    0    192.168.129.2  120.000000   F
1717433655.073790    CA8OYf2rUXtVwkhxF2   192.168.129.55 5353  224.0.0.251   5353  udp   0    -    pindadomo.local1    C_INTERNET   1    A    -    -    F    F    F    F    0    -    -    F
1717433655.073790    CScUkwLRF8uRjFdgk    2a02:a03f:e02a:8901:d341:6184:2d8c:79e5 5353  ff02::fb    5353  udp   0   -pindadomo.local 1    C_INTERNET   1    A    -    -    F    F    F    F    0    -    -    F
1717433665.672072    CS5Zr22brsy1JkYK49   2a02:a03f:e02a:8901:a8fa:2902:a3c2:97f 5353  ff02::fb    5353  udp   0   -_ipps._tcp.local    1    C_INTERNET   12   PTR   -    -    F    F    F    F    0    -    -   F
1717433665.672138    CoG5E930PQnCOKiFC2   192.168.129.29 5353  224.0.0.251   5353  udp   0    -    _ipps._tcp.local    1    C_INTERNET   12   PTR   -    -    F    F    F    F    0    -    -    F
1717433683.846790    C8ON7I2o5Vo9v52S79   2a02:a03f:e02a:8901:d341:6184:2d8c:79e5 5353  ff02::fb    5353  udp   0   -_ipp._tcp.local 1    C_INTERNET   12   PTR   -    -    F    F    F    F    0    -    -    F
1717433683.846791    ClxBza4fTvIEflRgn7   192.168.129.55 5353  224.0.0.251   5353  udp   0    -    _ipp._tcp.local1    C_INTERNET   12   PTR   -    -    F    F    F    F    0    -    -    F
1717433776.008802    C2TdVs4RGV9SDxoGF5   2a02:a03f:e02a:8901:d341:6184:2d8c:79e5 5353  ff02::fb    5353  udp   0   -pindadomo.local 1    C_INTERNET   1    A    -    -    F    F    F    F    0    -    -    F
1717433776.008803    CXqEEg2KKgqqxUOsC4   192.168.129.55 5353  224.0.0.251   5353  udp   0    -    pindadomo.local1    C_INTERNET   1    A    -    -    F    F    F    F    0    -    -    F
1717433776.009226    CHsptQ294fDDoB2tNe   192.168.129.2  5353  224.0.0.251   5353  udp   0    -    pindadomo.local-    -    -    -    0    NOERROR T    F    F    F    0    192.168.129.2  120.000000   F
1717433896.843253    CJBLS3Re6Tg1JAXUi    192.168.129.55 5353  224.0.0.251   5353  udp   0    -    pindadomo.local1    C_INTERNET   1    A    -    -    F    F    F    F    0    -    -    F
1717433896.843253    CrqAPc1ohffhg9HkY8   2a02:a03f:e02a:8901:d341:6184:2d8c:79e5 5353  ff02::fb    5353  udp   0   -pindadomo.local 1    C_INTERNET   1    A    -    -    F    F    F    F    0    -    -    F
1717433896.843253    Cf1ndg1TqY0PsHwloe   192.168.129.2  5353  224.0.0.251   5353  udp   0    -    pindadomo.local-    -    -    -    0    NOERROR T    F    F    F    0    192.168.129.2  120.000000   F

Dit is de dns.log, zonder de eerder genoemde headervelden. Merk op dat we de opdracht cat in een pijplijn moeten aanroepen om bestanden met zeek-cut te verwerken.

Als we zeek-cut de velden doorgeven die we willen zien, ziet de uitvoer er als volgt uit:

dany@pindabook:~$ sudo cat /opt/zeek/logs/current/dns.log | zeek-cut id.orig_h query answers
192.168.129.29 29.129.168.192.in-addr.arpa   -
192.168.129.29 2.129.168.192.in-addr.arpa   -
192.168.129.29 pindabook.home -
192.168.129.29 pindabook    -
192.168.129.29 251.0.0.224.in-addr.arpa    mdns.mcast.net
192.168.129.29 55.129.168.192.in-addr.arpa   -
192.168.129.29 b.f.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.2.0.f.f.ip6.arpa    -
192.168.129.29 5.e.9.7.c.8.d.2.4.8.1.6.1.4.3.d.1.0.9.8.a.2.0.e.f.3.0.a.2.0.a.2.ip6.arpa    -
192.168.129.29 f.7.9.0.2.c.3.a.2.0.9.2.a.f.8.a.1.0.9.8.a.2.0.e.f.3.0.a.2.0.a.2.ip6.arpa    -
192.168.129.29 b.4.f.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.2.1.c.4.8.7.5.0.2.0.a.2.ip6.arpa    -
192.168.129.29 pindabook.home -
192.168.129.29 pindabook    -
192.168.129.29 2.d.6.b.a.0.e.f.f.f.4.d.d.4.2.f.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.8.e.f.ip6.arpa    -
192.168.129.29 2.d.6.b.a.0.e.f.f.f.4.d.d.4.2.f.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.8.e.f.ip6.arpa    -
192.168.129.29 2.d.6.b.a.0.e.f.f.f.4.d.d.4.2.f.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.8.e.f.ip6.arpa    -
192.168.129.29 d.c.2.e.c.0.0.5.5.b.f.0.5.6.8.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.8.e.f.ip6.arpa    -
192.168.129.29 d.c.2.e.c.0.0.5.5.b.f.0.5.6.8.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.8.e.f.ip6.arpa    -
192.168.129.29 d.c.2.e.c.0.0.5.5.b.f.0.5.6.8.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.8.e.f.ip6.arpa    -
2a02:a03f:e02a:8901:a8fa:2902:a3c2:97f 2.d.6.b.a.0.e.f.f.f.4.d.d.4.2.f.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.8.e.f.ip6.arpa    -
2a02:a03f:e02a:8901:a8fa:2902:a3c2:97f 2.d.6.b.a.0.e.f.f.f.4.d.d.4.2.f.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.8.e.f.ip6.arpa    -
2a02:a03f:e02a:8901:a8fa:2902:a3c2:97f 2.d.6.b.a.0.e.f.f.f.4.d.d.4.2.f.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.8.e.f.ip6.arpa    -
2a02:a03f:e02a:8901:a8fa:2902:a3c2:97f d.c.2.e.c.0.0.5.5.b.f.0.5.6.8.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.8.e.f.ip6.arpa    -
2a02:a03f:e02a:8901:a8fa:2902:a3c2:97f d.c.2.e.c.0.0.5.5.b.f.0.5.6.8.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.8.e.f.ip6.arpa    -
2a02:a03f:e02a:8901:a8fa:2902:a3c2:97f d.c.2.e.c.0.0.5.5.b.f.0.5.6.8.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.8.e.f.ip6.arpa    -
192.168.129.2  pindadomo.local 192.168.129.2
2a02:a03f:e02a:8901:d341:6184:2d8c:79e5 pindadomo.local -
192.168.129.55 pindadomo.local -

De volgorde van veldnamen doorgegeven aan zeek-cut bepaalt de uitvoervolgorde. Dit betekent dat je zeek-cut ook kunt gebruiken om velden te herschikken. Bijvoorbeeld:

dany@pindabook:~$ sudo cat /opt/zeek/logs/current/dns.log | zeek-cut query answers id.orig_h
29.129.168.192.in-addr.arpa   -    192.168.129.29
2.129.168.192.in-addr.arpa   -    192.168.129.29
pindabook.home -    192.168.129.29
pindabook    -    192.168.129.29
251.0.0.224.in-addr.arpa    mdns.mcast.net 192.168.129.29
55.129.168.192.in-addr.arpa   -    192.168.129.29
b.f.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.2.0.f.f.ip6.arpa    -    192.168.129.29
5.e.9.7.c.8.d.2.4.8.1.6.1.4.3.d.1.0.9.8.a.2.0.e.f.3.0.a.2.0.a.2.ip6.arpa    -    192.168.129.29
f.7.9.0.2.c.3.a.2.0.9.2.a.f.8.a.1.0.9.8.a.2.0.e.f.3.0.a.2.0.a.2.ip6.arpa    -    192.168.129.29
b.4.f.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.2.1.c.4.8.7.5.0.2.0.a.2.ip6.arpa    -    192.168.129.29
pindabook.home -    192.168.129.29
pindabook    -    192.168.129.29
2.d.6.b.a.0.e.f.f.f.4.d.d.4.2.f.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.8.e.f.ip6.arpa    -    192.168.129.29
2.d.6.b.a.0.e.f.f.f.4.d.d.4.2.f.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.8.e.f.ip6.arpa    -    192.168.129.29
2.d.6.b.a.0.e.f.f.f.4.d.d.4.2.f.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.8.e.f.ip6.arpa    -    192.168.129.29
d.c.2.e.c.0.0.5.5.b.f.0.5.6.8.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.8.e.f.ip6.arpa    -    192.168.129.29
d.c.2.e.c.0.0.5.5.b.f.0.5.6.8.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.8.e.f.ip6.arpa    -    192.168.129.29
d.c.2.e.c.0.0.5.5.b.f.0.5.6.8.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.8.e.f.ip6.arpa    -    192.168.129.29
2.d.6.b.a.0.e.f.f.f.4.d.d.4.2.f.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.8.e.f.ip6.arpa    -    2a02:a03f:e02a:8901:a8fa:2902:a3c2:97f
2.d.6.b.a.0.e.f.f.f.4.d.d.4.2.f.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.8.e.f.ip6.arpa    -    2a02:a03f:e02a:8901:a8fa:2902:a3c2:97f
2.d.6.b.a.0.e.f.f.f.4.d.d.4.2.f.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.8.e.f.ip6.arpa    -    2a02:a03f:e02a:8901:a8fa:2902:a3c2:97f
d.c.2.e.c.0.0.5.5.b.f.0.5.6.8.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.8.e.f.ip6.arpa    -    2a02:a03f:e02a:8901:a8fa:2902:a3c2:97f
d.c.2.e.c.0.0.5.5.b.f.0.5.6.8.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.8.e.f.ip6.arpa    -    2a02:a03f:e02a:8901:a8fa:2902:a3c2:97f
d.c.2.e.c.0.0.5.5.b.f.0.5.6.8.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.8.e.f.ip6.arpa    -    2a02:a03f:e02a:8901:a8fa:2902:a3c2:97f
pindadomo.local 192.168.129.2  192.168.129.2
pindadomo.local -    2a02:a03f:e02a:8901:d341:6184:2d8c:79e5
pindadomo.local -    192.168.129.55

Tot slot

Dit was maar een korte voorstelling van Zeek. Om alle mogelijkheden van Zeek te leren kennen, raadpleeg je best de uitstekende online documentatie.

Zeek verwijderen