Tips en Trucs 2024

Man pagina's exporteren naar verschillende formaten

Op een bepaald moment wil je een manpagina exporteren naar een bestand. Met de man opdracht opties kun je een manual pagina converteren naar PDF, platte tekst of GROFF, naast andere formaten.

Om de volgende opdrachten uit te voeren, moet je groff op je systeem geïnstalleerd hebben (maar waarschijnlijk is dit al geïnstalleerd).

Exporteren naar GROFF

GROFF is de opmaaktaal die wordt gebruikt om manpagina's te maken. Om een manpagina naar een GROFF-bestand te exporteren, voer je de volgende opdracht uit:

dany@pindabook:~$ man -t ls > ls.groff

Exporteren naar HTML

Wanneer je de optie -T gebruikt, kun je exporteren naar andere bestandsindelingen ('apparaten'). Voer de volgende opdracht uit om te exporteren naar een HTML-bestand, voeg daarbij geen spatie toe tussen -T en de apparaatnaam:

dany@pindabook:~$ man -Thtml ls > ls.html
groff: can't find 'DESC' file
groff: fatal error: invalid device 'html' (try installing the 'groff' package?)
man: opdracht eindigde met afsluitwaarde 3: (cd /usr/share/man/nl && /usr/libexec/man-db/zsoelim) | (cd /usr/share/man/nl && /usr/libexec/man-db/manconv -f UTF-8:ISO-8859-1 -t UTF-8//IGNORE) | (cd /usr/share/man/nl && preconv -e UTF-8) | (cd /usr/share/man/nl && tbl) | (cd /usr/share/man/nl && groff -mandoc -Thtml)

Zoals de foutmelding aangeeft, installeren we groff:

dany@pindabook:~$ sudo apt install groff
[sudo] wachtwoord voor root: 
Pakketlijsten worden ingelezen... Klaar
Boom van vereisten wordt opgebouwd... Klaar
De statusinformatie wordt gelezen... Klaar 
De volgende extra pakketten zullen geïnstalleerd worden:
 psutils
De volgende NIEUWE pakketten zullen geïnstalleerd worden:
 groff psutils
0 opgewaardeerd, 2 nieuw geïnstalleerd, 0 te verwijderen en 0 niet opgewaardeerd.
Er moeten 3.451 kB aan archieven opgehaald worden.
Na deze bewerking zal er 11,0 MB extra schijfruimte gebruikt worden.
Wilt u doorgaan? [J/n] 
Ophalen:1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 groff amd64 1.22.4-10 [3.392 kB]
Ophalen:2 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 psutils amd64 1.17.dfsg-4 [59,1 kB]
3.451 kB opgehaald in 0s (9.625 kB/s)
Voorheen niet geselecteerd pakket groff wordt geselecteerd.
(Database wordt ingelezen ... 182958 bestanden en mappen momenteel geïnstalleerd.)
Uitpakken van .../groff_1.22.4-10_amd64.deb wordt voorbereid...
Bezig met uitpakken van groff (1.22.4-10) ...
Voorheen niet geselecteerd pakket psutils wordt geselecteerd.
Uitpakken van .../psutils_1.17.dfsg-4_amd64.deb wordt voorbereid...
Bezig met uitpakken van psutils (1.17.dfsg-4) ...
Instellen van groff (1.22.4-10) ...
Instellen van psutils (1.17.dfsg-4) ...
Bezig met afhandelen van triggers voor install-info (6.8-6+b1) ...
Bezig met afhandelen van triggers voor man-db (2.11.2-2) ...

En proberen nogmaals:

dany@pindabook:~$ man -Thtml ls > ls.html

Het HTML-bestand bevat een inhoudsopgave (of ToC) aan het begin.

Exporteren naar PDF

Met dezelfde syntaxis als hierboven kun je ook een manpagina exporteren naar een PDF-bestand:

dany@pindabook:~$ man -Tpdf ls > ls.pdf
Man PDF

Exporteren naar tekst

Een manpagina exporteren naar een platte tekstbestand (ASCII) gaat nog sneller:

dany@pindabook:~$ man -7 ls > ls.txt

Je kunt --ascii gebruiken in plaats van -7.

dany@pindabook:~$ man --ascii ls > ls.txt

Opruimen

 • Verwijder groff met de opdracht:
  dany@pindabook:~$ sudo apt purge groff
  [sudo] wachtwoord voor root: 
  Pakketlijsten worden ingelezen... Klaar
  Boom van vereisten wordt opgebouwd... Klaar
  De statusinformatie wordt gelezen... Klaar 
  Het volgende pakket is automatisch geïnstalleerd en is niet langer nodig:
   psutils
  Gebruik 'sudo apt autoremove' om het te verwijderen.
  De volgende pakketten zullen VERWIJDERD worden:
   groff*
  0 opgewaardeerd, 0 nieuw geïnstalleerd, 1 te verwijderen en 0 niet opgewaardeerd.
  Na deze bewerking zal er 10,8 MB schijfruimte vrijkomen.
  Wilt u doorgaan? [J/n] 
  (Database wordt ingelezen ... 183705 bestanden en mappen momenteel geïnstalleerd.)
  groff (1.22.4-10) wordt verwijderd ...
  Bezig met afhandelen van triggers voor install-info (6.8-6+b1) ...
  Bezig met afhandelen van triggers voor man-db (2.11.2-2) ...
  (Database wordt ingelezen ... 183007 bestanden en mappen momenteel geïnstalleerd.)
  Configuratiebestanden voor groff (1.22.4-10) worden gewist ...
 • Om ook het niet meer gebruikte afhankelijke pakket te verwijderen, voer je de volgende opdracht uit:
  dany@pindabook:~$ sudo apt autoremove
  Pakketlijsten worden ingelezen... Klaar
  Boom van vereisten wordt opgebouwd... Klaar
  De statusinformatie wordt gelezen... Klaar 
  De volgende pakketten zullen VERWIJDERD worden:
   psutils
  0 opgewaardeerd, 0 nieuw geïnstalleerd, 1 te verwijderen en 0 niet opgewaardeerd.
  Na deze bewerking zal er 224 kB schijfruimte vrijkomen.
  Wilt u doorgaan? [J/n] 
  (Database wordt ingelezen ... 183005 bestanden en mappen momenteel geïnstalleerd.)
  psutils (1.17.dfsg-4) wordt verwijderd ...
  Bezig met afhandelen van triggers voor man-db (2.11.2-2) ...
 • De aangemaakte voorbeeldbestanden verwijder je met:

  dany@pindabook:~$ rm ls.groff ls.html ls.pdf ls.txt