Tips en Trucs 2024

Welke Linux-versie gebruik ik?

Er zijn verschillende redenen waarom je misschien wilt weten welke Linux-distributie je gebruikt of wat de OS-versie van je Linux-systeem is.

Wanneer de meeste mensen het over Linux hebben, verwijzen ze meestal naar een Linux-distributie, maar dit is niet het geval. Vooral "Welke Linux-versie draai ik?" kan twee verschillende dingen betekenen.

Linux Kernel

De meeste mensen denken bij Linux aan een besturingssysteem, maar het is een kernel. Een kernel is het laagste softwareniveau dat kan communiceren met computerhardware.

Met andere woorden, de kernel is een brug tussen de software en hardware van een computer.

Linux OS

Aan de andere kant worden Linux-gebaseerde besturingssystemen Linux-distributies genoemd, die meestal de Linux-kernel en softwarepakketbeheerders, software en grafische gebruikersinterface bevatten.

Over het algemeen heeft het Linux besturingssysteem voornamelijk drie componenten:

Welke Linux-versie gebruik ik?

Laten we nu uitzoeken hoe je kunt controleren welke Linux-distributie en kernelversie op je systeem is geïnstalleerd met behulp van de opdrachtregel.

Hoe achterhaal je de naam van een Linux-distributie en de versie ervan?

Er zijn verschillende manieren om te bepalen welke distributie en het versienummer ervan op een systeem draaien. Hieronder laten we de drie meest gebruikte manieren zien.

 1. De inhoud van het bestand /etc/os-release weergeven

  Open een terminal (Konsole) en typ de volgende opdracht:

  dany@pindabook:~$ cat /etc/os-release
  PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 12 (bookworm)"
  NAME="Debian GNU/Linux"
  VERSION_ID="12"
  VERSION="12 (bookworm)"
  VERSION_CODENAME=bookworm
  ID=debian
  HOME_URL="https://www.debian.org/"
  SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
  BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"

  Zo ziet de uitvoer van de opdracht eruit in Debian. En hier is hoe het eruit ziet in een openSUSE Leap 15.4:

  dany@main:~> cat /etc/os-release
  NAME="openSUSE Leap"
  VERSION="15.4"
  ID="opensuse-leap"
  ID_LIKE="suse opensuse"
  VERSION_ID="15.4"
  PRETTY_NAME="openSUSE Leap 15.4"
  ANSI_COLOR="0;32"
  CPE_NAME="cpe:/o:opensuse:leap:15.4"
  BUG_REPORT_URL="https://bugs.opensuse.org"
  HOME_URL="https://www.opensuse.org/"
  DOCUMENTATION_URL="https://en.opensuse.org/Portal:Leap"
  LOGO="distributor-logo-Leap"

  Zoals je kunt zien, bevat het bestand /etc/os-release identificatiegegevens van het besturingssysteem, inclusief informatie over de distributie en de releaseversie.

  Dit bestand is onderdeel van het systemd pakket en zou aanwezig moeten zijn op alle moderne Linux distributies met systemd.

 2. De inhoud van het bestand /etc/issue weergeven

  Voor een meer rechttoe rechtaan antwoord op je vraag naar een Linux OS versienummer, kun je deze cat opdracht proberen:

  dany@pindabook:~$ cat /etc/issue
  Debian GNU/Linux 12 \n \l
 3. De lsb_release opdracht gebruiken

  De lsb_release opdracht is een handig hulpprogramma om informatie over je Linux-installatie te vinden. Het toont LSB-informatie (Linux Standard Base) over de Linux-distributie.

  dany@pindabook:~$ lsb_release -a
  No LSB modules are available.
  Distributor ID: Debian
  Description:  Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
  Release:    12
  Codename:    bookworm

  De lsb_release opdracht zou op elke Linux distributie moeten werken, zolang je het lsb-release pakket geïnstalleerd hebt.

  Voor meer info over de lsb_release opdracht in Linux, raadpleeg je de man-pagina.

Hoe de Linux-kernelversie controleren?

Als je wilt weten welke versie van de Linux-kernel je gebruikt, typ dan de volgende opdracht in de terminal en druk op Enter:

dany@pindabook:~$ uname -a
Linux pindabook 6.1.0-16-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.67-1 (2023-12-12) x86_64 GNU/Linux

De uname -a opdracht toont de versie van de Linux kernel die je gebruikt en aanvullende details.

Voor meer gedetailleerde informatie over de Linux-kernel kun je ook de inhoud van het bestand /proc/version lezen.

dany@pindabook:~$ cat /proc/version
Linux version 6.1.0-16-amd64 (debian-kernel@lists.debian.org) (gcc-12 (Debian 12.2.0-14) 12.2.0, GNU ld (GNU Binutils for Debian) 2.40) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.67-1 (2023-12-12)

Zoals je kunt zien, specificeert het bestand /proc/version de versie van de Linux kernel, de versie van GCC die gebruikt is om de kernel te compileren en de kernelcompilatietijd. Het bevat ook de gebruikersnaam van de kernelcompiler.

Linux versie