Tips en Trucs 2023

Tuptime toont historische en statistische bedrijfstijden van Linux-systemen

Systeembeheer omvat veel activiteiten, waarvan er één het monitoren en controleren van hoe lang je Linux systeem al werkt. Het is altijd een goed idee om de bedrijfstijd (uptime) van het systeem bij te houden om het gebruik van systeembronnen te optimaliseren.

Tuptime is een hulpprogramma dat wordt gebruikt voor het rapporteren van de historische en statistische bedrijfstijd (uptime) van een Linux systeem, die wordt bijgehouden tussen herstarts. Dit hulpprogramma werkt min of meer hetzelfde als de uptime opdracht, maar biedt een meer geavanceerde uitvoer.

De tuptime opdracht kan:

Vereisten

Tuptime installeren

Tuptime is beschikbaar in de standaard softwarebronnen van Debian 12 en installeer je met de volgende opdracht:

dany@pindabook:~$ sudo apt install tuptime
[sudo] wachtwoord voor dany:
Pakketlijsten worden ingelezen... Klaar
Boom van vereisten wordt opgebouwd... Klaar
De statusinformatie wordt gelezen... Klaar 
Het volgende pakket is automatisch geïnstalleerd en is niet langer nodig:
 linux-image-6.1.0-9-amd64
Gebruik 'sudo apt autoremove' om het te verwijderen.
De volgende NIEUWE pakketten zullen geïnstalleerd worden:
 tuptime
0 opgewaardeerd, 1 nieuw geïnstalleerd, 0 te verwijderen en 0 niet opgewaardeerd.
Er moeten 27,0 kB aan archieven opgehaald worden.
Na deze bewerking zal er 96,3 kB extra schijfruimte gebruikt worden.
Ophalen:1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 tuptime all 5.2.2 [27,0 kB]
27,0 kB opgehaald in 0s (517 kB/s)
Voorheen niet geselecteerd pakket tuptime wordt geselecteerd.
(Database wordt ingelezen ... 179976 bestanden en mappen momenteel geïnstalleerd.)
Uitpakken van .../archives/tuptime_5.2.2_all.deb wordt voorbereid...
Bezig met uitpakken van tuptime (5.2.2) ...
Instellen van tuptime (5.2.2) ...
Adding _tuptime user...done
Created symlink /etc/systemd/system/timers.target.wants/tuptime-sync.timer → /lib/systemd/system/tuptime-sync.timer.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/tuptime.service → /lib/systemd/system/tuptime.service.
tuptime-sync.service is a disabled or a static unit, not starting it.
Bezig met afhandelen van triggers voor man-db (2.11.2-2) ...

Tuptime gebruiken

Hoe langer tuptime geïnstalleerd is, hoe meer statistieken het heeft verzameld. Op het einde van deze tip staat een afbeelding, met tuptime statistieken van enkele dagen. Nu gaan we verder met tuptime, die we pas geïnstalleerd hebben.

Als je tuptime uitvoert zonder opties, krijg je een scherm te zien zoals hieronder.

dany@pindabook:~$ tuptime
System startups:    1 since 18:09:04 24-09-23
System shutdowns:    0 ok + 0 bad
System life:      40m 4s

Longest uptime:     40m 4s from 18:09:04 24-09-23
Average uptime:     40m 4s
System uptime:     100.0% = 40m 4s

Longest downtime:    0s
Average downtime:    0s
System downtime:    0.0% = 0s

Current uptime:     40m 4s since 18:09:04 24-09-23

Je kunt de weergave van datum en tijd als volgt zelf bepalen.

dany@pindabook:~$ tuptime --date='%H:%M:%S %d-%m-%Y'
System startups:    1 since 18:09:04 24-09-2023
System shutdowns:    0 ok + 0 bad
System life:      42m 16s

Longest uptime:     42m 16s from 18:09:04 24-09-2023
Average uptime:     42m 16s
System uptime:     100.0% = 42m 16s

Longest downtime:    0s
Average downtime:    0s
System downtime:    0.0% = 0s

Current uptime:     42m 16s since 18:09:04 24-09-2023

Om de systeemwerktijden als een lijst weer te geven, kun je de volgende opdracht uitvoeren:

dany@pindabook:~$ tuptime --list
Startup: 1 at 18:09:04 24-09-23
Uptime:  46m 31s

Je kunt de verzamelde gegevens opslaan in een databasebestand. De database wordt aangemaakt in SQLite-formaat.

dany@pindabook:~$ tuptime --filedb tuptime_testdb.db
System startups:    1 since 18:09:04 24-09-23
System shutdowns:    0 ok + 0 bad
System life:      49m 6s

Longest uptime:     49m 6s from 18:09:04 24-09-23
Average uptime:     49m 6s
System uptime:     100.0% = 49m 6s

Longest downtime:    0s
Average downtime:    0s
System downtime:    0.0% = 0s

Current uptime:     49m 6s since 18:09:04 24-09-23

Je kunt de informatie ook ordenen, in het volgende voorbeeld op de eindtoestand van het afsluiten.

dany@pindabook:~$ tuptime --order e --table
No.     Startup T.  Uptime  Shutdown T.  End  Downtime
                                
 1  18:09:04 24-09-23  57m 4s

Enkele andere opties die gebruikt worden met tuptime zijn de volgende:

De broncode en meer informatie is beschikbaar op de GitHub pagina van de ontwikelaar.

Tuptime verwijderen

Tuptime verwijder je van de computer met de opdracht:

dany@pindabook:~$ sudo apt purge tuptime
[sudo] wachtwoord voor dany: 
Pakketlijsten worden ingelezen... Klaar
Boom van vereisten wordt opgebouwd... Klaar
De statusinformatie wordt gelezen... Klaar 
Het volgende pakket is automatisch geïnstalleerd en is niet langer nodig:
 linux-image-6.1.0-9-amd64
Gebruik 'sudo apt autoremove' om het te verwijderen.
De volgende pakketten zullen VERWIJDERD worden:
 tuptime*
0 opgewaardeerd, 0 nieuw geïnstalleerd, 1 te verwijderen en 1 niet opgewaardeerd.
Na deze bewerking zal er 96,3 kB schijfruimte vrijkomen.
Wilt u doorgaan? [J/n] 
(Database wordt ingelezen ... 180003 bestanden en mappen momenteel geïnstalleerd.)
tuptime (5.2.2) wordt verwijderd ...
Bezig met afhandelen van triggers voor man-db (2.11.2-2) ...
(Database wordt ingelezen ... 179994 bestanden en mappen momenteel geïnstalleerd.)
Configuratiebestanden voor tuptime (5.2.2) worden gewist ...
Verwijderen crontab ...
Verwijderen gebruiker `_tuptime' ...
 
Klaar.