Tips en Trucs 2023

Kile: Een interactieve LaTeX-editor voor meerdere platforms

Je kunt een TeX/LaTeX editor gebruiken voor een verscheidenheid aan documenten. Niet alleen beperkt tot wetenschappelijk onderzoek, je kunt ook je code toevoegen, beginnen met het schrijven van een boek (academisch/creatief) of artikelen opstellen.

Een interactieve oplossing met de optie voor voorvertoning en verschillende functies, zou handig moeten zijn als je regelmatig met LaTeX-documenten werkt.

Kile is zo'n optie van KDE, beschikbaar voor Linux en andere platforms. In feite is het één van de beste LaTeX editors die beschikbaar zijn voor Linux.

Kile

Kile is een gebruikersvriendelijke TeX/LaTeX bewerker door KDE. Kile geeft je de mogelijkheid om alle functionaliteit van LaTeX in een grafische interface te gebruiken en heeft een interactieve voorbeeldweergave om op een redelijke manier het resultaat van de bewerking te zien.

Enkele kenmerken

Daarnaast kun je het uiterlijk configureren, de sneltoetsen aanpassen, verschillende coderingen ondersteunen en nog veel meer.

Bovendien maakt de aanwezigheid van installatieassistenten (en andere assistenten binnen de app) de gebruikerservaring tot een fluitje van een cent.

Kile installeren

Kile is beschikbaar in de standaard softwarebronnen van Debian Bookworm en installeer je als volgt:

Bij de eerste start, verschijnt de volgende installatieassistent.

System Check

Het controleert op eventuele configuratieproblemen en zorgt voor een naadloze ervaring.

System Check

Zodra de installatie is voltooid, word je gevraagd met één van de beschikbare sjablonen aan de slag te gaan:

New File

De begeleide installatie en alle bovengenoemde functies zouden dus moeten zorgen voor een uitstekende LaTeX-bewerkingservaring.

Kile kan je configureren via het menu Instellingen. In onderstaande afbeelding zie je het dialoogvenster van de opdracht Kile configureren....

Configure

Kile en LaTeX gebruiken

Documenten opmaken met LaTeX is zeer krachtig en efficiënt, maar vergt een leerproces. Een goed Nederlandstalig leerboek vind je op Wikibooks.

Na het intypen van tekst en documentopdrachten in de editor, kan je het aangemaakte document bekijken in de voorbeeldweergave. Deze wordt echter niet constant aangepast, wel als je het document opslaat of via het menu Build > Live Preview > Recompile Live Preview. Het aanmaken (compileren) van een LaTeX document is een complexe aangelegenheid en kan wel eens mislukken. Mislukte pogingen worden gemeld in het het Messages deelvenster. Foutmeldingen kunnen te wijten zijn aan typfouten, maar ook aan compilatieproblemen. Deze laatste los je op door het compileerproces te resetten via de menu-opdracht Build > Clean.

Kile verwijderen

Zorg dat Kile is afgesloten en start een terminal (Programmastarter > Systeem > Konsole (Terminal)). Om software te kunnen verwijderen, moet je root-rechten hebben. Root-rechten activeer je met de opdracht:

dany@pindabook:~$ su
Wachtwoord:

Na het ingeven van het root wachtwoord kan je met de volgende terminalopdracht Kile verwijderen:

root@pindabook:/home/dany# apt purge kile
Pakketlijsten worden ingelezen... Klaar
Boom van vereisten wordt opgebouwd... Klaar
De statusinformatie wordt gelezen... Klaar 
De volgende pakketten zijn automatisch geïnstalleerd en zijn niet langer nodig:
  dvipng linux-image-6.1.0-13-amd64 psutils tex-gyre texlive texlive-fonts-recommended texlive-latex-base texlive-latex-recommended
  tipa
Gebruik 'apt autoremove' om ze te verwijderen.
De volgende pakketten zullen VERWIJDERD worden:
  kile*
0 opgewaardeerd, 0 nieuw geïnstalleerd, 1 te verwijderen en 29 niet opgewaardeerd.
Na deze bewerking zal er 6.890 kB schijfruimte vrijkomen.
Wilt u doorgaan? [J/n] 
(Database wordt ingelezen ... 192705 bestanden en mappen momenteel geïnstalleerd.)
kile (4:2.9.93-2) wordt verwijderd ...
Bezig met afhandelen van triggers voor hicolor-icon-theme (0.17-2) ...
Bezig met afhandelen van triggers voor man-db (2.11.2-2) ...
Bezig met afhandelen van triggers voor shared-mime-info (2.2-1) ...
Bezig met afhandelen van triggers voor mailcap (3.70+nmu1) ...
Bezig met afhandelen van triggers voor desktop-file-utils (0.26-1) ...
(Database wordt ingelezen ... 191166 bestanden en mappen momenteel geïnstalleerd.)
Configuratiebestanden voor kile (4:2.9.93-2) worden gewist ...

Om ook de niet meer gebruikte afhankelijke pakketten te verwijderen, voer je de volgende opdracht uit:

root@pindabook:/home/dany# apt autoremove
Pakketlijsten worden ingelezen... Klaar
Boom van vereisten wordt opgebouwd... Klaar
De statusinformatie wordt gelezen... Klaar 
De volgende pakketten zullen VERWIJDERD worden:
  dvipng linux-image-6.1.0-13-amd64 psutils tex-gyre texlive texlive-fonts-recommended texlive-latex-base texlive-latex-recommended
  tipa
0 opgewaardeerd, 0 nieuw geïnstalleerd, 9 te verwijderen en 29 niet opgewaardeerd.
Na deze bewerking zal er 490 MB schijfruimte vrijkomen.
Wilt u doorgaan? [J/n] 
(Database wordt ingelezen ... 191165 bestanden en mappen momenteel geïnstalleerd.)
dvipng (1.15-1.1+b1) wordt verwijderd ...
linux-image-6.1.0-13-amd64 (6.1.55-1) wordt verwijderd ...
/etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools:
update-initramfs: Deleting /boot/initrd.img-6.1.0-13-amd64
/etc/kernel/postrm.d/zz-update-grub:
Generating grub configuration file ...
Found background image: /usr/share/images/desktop-base/desktop-grub.png
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.1.0-15-amd64
Found initrd image: /boot/initrd.img-6.1.0-15-amd64
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.1.0-14-amd64
Found initrd image: /boot/initrd.img-6.1.0-14-amd64
Warning: os-prober will not be executed to detect other bootable partitions.
Systems on them will not be added to the GRUB boot configuration.
Check GRUB_DISABLE_OS_PROBER documentation entry.
Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ...
done
psutils (1.17.dfsg-4) wordt verwijderd ...
tex-gyre (20180621-6) wordt verwijderd ...
texlive (2022.20230122-3) wordt verwijderd ...
texlive-fonts-recommended (2022.20230122-3) wordt verwijderd ...
tipa (2:1.3-21) wordt verwijderd ...
texlive-latex-recommended (2022.20230122-3) wordt verwijderd ...
texlive-latex-base (2022.20230122-3) wordt verwijderd ...
Bezig met afhandelen van triggers voor man-db (2.11.2-2) ...
Bezig met afhandelen van triggers voor tex-common (6.18) ...
Running mktexlsr. This may take some time... done.
Running updmap-sys. This may take some time... done.
Running mktexlsr /var/lib/texmf ... done.
Building format(s) --all.
        This may take some time... done.
Bezig met afhandelen van triggers voor install-info (6.8-6+b1) ...
Bezig met afhandelen van triggers voor fontconfig (2.14.1-4) ...

Werk voor de veiligheid verder met gewone gebruikersrechten met de opdracht:

root@pindabook:/home/dany# exit
exit

Kile gebruikt configuratiebestanden en een werkmap voor de gebruiker. De configuratiebestanden kan je verwijderen met de volgende opdracht:

dany@pindabook:~$ rm .config/kilerc .config/kile-livepreview-okularpartrc

De werkmap verwijder je met:

dany@pindabook:~$ rm -r .local/share/kile