Tips en Trucs 2023

HardInfo: grafische systeeminformatie en benchmark

HardInfo is een grafisch systeeminformatie (hardware, systeeminfo, software) en benchmark programma.

De toepassing kan systeemhardware-informatie weergeven, zoals CPU (kernen, frequenties, cache, enz.), RAM (beschikbaar RAM, geheugenaansluitingen, enz.), moederbord en BIOS, GPU, schijven, randapparatuur, temperaturen en nog veel meer.

Bovendien kan HardInfo ook software-informatie tonen zoals de gebruikte Linux-distributie en -versie, kernelinformatie en geladen modules, geïnstalleerde versies van ontwikkeltools, systeeminformatie zoals opstartgeschiedenis, geheugengebruik, bestandssysteemgebruik, scherm (bijvoorbeeld de schermresolutie, het sessietype: X11 of Wayland, enz.).

Naast dit alles kan HardInfo verschillende systeembenchmarks uitvoeren, zoals CPU Blowfish, CPU Fibonacci, FPU Raytracing, Sysbench CPU en SysBench Memory.

Voor alle hardware, software of benchmark informatie kan HardInfo eenvoudig de informatie kopiëren naar het klembord, of het kan een HTML rapport genereren.

HardInfo installeren

HardInfo 0.5.1 is standaard aanwezig in de standaard softwarebronnen van openSUSE Leap 15.4:

HardInfo start je via de Programmastarter > Systeem > HardInfo. Selecteer in het linker deelvenster een onderdeel en wacht tot HardInfo de informatie heeft verzameld en weergeeft in het rechter deelvenster. Het voorbeeld toont het onderdeel Summary. Daarbij valt op dat niet alle informatie werd gevonden (Operating System). Programma's zoals HardInfo moeten constant aangepast worden om nieuwe hardware en software te herkennen. Hoewel de ontwikkeling van HardInfo nog steeds doorgaat, gaat er voor het ogenblik veel aandacht naar het upgraden van de grafische omgeving van HardInfo van GTK2 naar GTK3.
Hardinfo

Bij sommige onderdelen, zoals Processor wordt het rechter deelventer onderverdeeld in een bovenste en onderste deelvenster. Selecteer in het bovenste deelvenster een onderdeel, zoals in het voorbeeld een Processor Core, om de informatie erover in het onderste deelvenster weer te geven.
Hardinfo processor

HardInfo volledig van de computer verwijderen.