Tips en Trucs 2023

Fluent KDE thema en meer

De KDE Plasma omgeving is de zevende hemel voor gebruikers (kunstenaars) die hun eigen omgeving willen creëren. Hoewel ik zelf geen talent heb, bewonder ik graag het werk van anderen. Vandaag bouwen we aan de hand van een video zelf een nieuwe werkomgeving.

Instructie video's zijn handige hulpmiddelen om iets te leren, maar zijn voor mij te snel om live te kunnen volgen. Daarenboven zijn de video's opgenomen op een bepaald systeem (hier KDE Neon) en op een bepaalde datum (versie). Daardoor moet je sommige zaken anders doen of aanpakken. Ik heb de video ontleed en een samenvatting geschreven in telegramstijl. Nu heb ik een Debian 12 Bookworm systeem met het hieronder besproken Fluent thema:

Fluent

De indeling van de samenvatting volgt de indeling van de video. Het spreekt voor zich dat je niet alles hoeft aan te passen. Je kunt gewoon de delen die je interessant, mooi, enz. eruit halen en gebruiken. Zo heb ik het gedeelte over Conky weggelaten, omdat het op mijn scherm niet goed schaalde, dus lelijk was. De beschreven werkwijze toont daarenboven de mogelijkheden van Plasma en de manier hoe je ze configureert.

Opgelet: door de omvang is er deze keer geen beschrijving van hoe je alles terug verwijdert.

Enkele KDE voorkeuren instellen

Systeeminstellingen > Gedrag van werkruimte > Bureaubladeffecten.
 Zoeken...: werkblad > Activeer Werkblad.
 Zoeken...: dim > Activeer Inactief dimmen en Scherm dimmen voor administratormodus.
 Klik op de knop van Inactief dimmen.
  Pas de Sterkte aan naar 50, activeer Bureaublad en deactiveer al de rest.
  Bevestig met de knop .
 Zoeken...: achter > Activeer Naar achter bewegen.
 Zoeken...: dia > Activeer Dia.
 Zoeken...: vervagen > Activeer Vervagen.
 Klik op de knop van Vervagen.
  Maak de Ruissterkte iets sterker (halfweg).
  Maak de Vervagingssterkte iets zwakker (derde laatste streepje).
  Bevestig met de knop .
 Zoeken...: contrast > Activeer Contrast in achtergrond.
 Klik op de knop .
Systeeminstellingen > Gedrag van werkruimte > Virtuele bureaubladen.
 Klik op de knop tot je vier bureaubladen hebt.
 Klik op de knop .
Systeeminstellingen > Vensterbeheer > Venstergedrag.
 Activeer het tabblad Geavanceerd.
 Deactiveer de optie Toepassingen toestaan de positie van hun eigen vensters te onthouden, als ze ....
 Klik op de knop .
Systeeminstellingen > Vensterbeheer > KWin-scripts.
 Klik op de knop .
  Klik op de knop (vergrootglas).
  Zoeken...: blur.
  Beweeg de muiswijzer naar de tegel Force Blur en klik op de knop .
  Installeer versie 0.6.1.
  Sluit het venster.
 Activeer het KWin Script Force Blur.
 Klik op de knop .
Systeeminstellingen > Vensterbeheer > Taakschakelaar.
 Deactiveer de optie Geselecteerd venster tonen.
 Klik op de knop .
Systeeminstellingen > Opstarten en afsluiten > Bureaubladsessie.
 Activeer de optie Met een lege sessie opstarten.
 Klik op de knop .
 Sluit Systeeminstellingen.

Het KDE Plasma thema Fluent installeren

Onderstaande opdrachten worden uitgevoerd in een terminalvenster, bijvoorbeeld in Konsole.

dany@pindabook:~$ cd Downloads/
dany@pindabook:~/Downloads$ wget https://github.com/vinceliuice/Fluent-kde/archive/refs/heads/main.zip
--2023-06-26 14:59:34-- https://github.com/vinceliuice/Fluent-kde/archive/refs/heads/main.zip
Herleiden van github.com (github.com)... 140.82.121.4
Verbinding maken met github.com (github.com)|140.82.121.4|:443... verbonden.
HTTP-verzoek is verzonden; wachten op antwoord... 302 Found
Locatie: https://codeload.github.com/vinceliuice/Fluent-kde/zip/refs/heads/main [volgen...]
--2023-06-26 14:59:34-- https://codeload.github.com/vinceliuice/Fluent-kde/zip/refs/heads/main
Herleiden van codeload.github.com (codeload.github.com)... 140.82.121.9
Verbinding maken met codeload.github.com (codeload.github.com)|140.82.121.9|:443... verbonden.
HTTP-verzoek is verzonden; wachten op antwoord... 200 OK
Lengte: niet-opgegeven [application/zip]
Wordt opgeslagen als: ‘main.zip’

main.zip               [       <=>                       ] 26,87M 10,2MB/s  in 2,6s  

2023-06-26 14:59:37 (10,2 MB/s) - '‘main.zip’' opgeslagen [28176578]
dany@pindabook:~/Downloads$ unzip -q main.zip
dany@pindabook:~/Downloads$ rm main.zip
dany@pindabook:~/Downloads$ cd Fluent-kde-main/
dany@pindabook:~/Downloads/Fluent-kde-main$ ls
aurorae AUTHORS color-schemes configs install.sh Kvantum LICENSE plasma README.md sddm wallpaper
dany@pindabook:~/Downloads/Fluent-kde-main$ ./install.sh --help
Usage: ./install.sh [OPTION]...

OPTIONS:
 -n, --name NAME     Specify theme name (Default: Fluent)
 -t, --theme VARIANT   Specify theme color variant(s) [default|purple|pink|red|orange|yellow|green|grey|teal|all] (Default: blue)
 -c, --color VARIANT   Specify color variant(s) [standard|light|dark] (Default: All variants)s)
 --round VARIANT     Specify round variant
 --solid VARIANT     Specify solid variant
 -h, --help       Show help
dany@pindabook:~/Downloads/Fluent-kde-main$ ./install.sh -t -c --round
 Install rounded version. 
 Installing 'Fluent-round kde themes'... 
 Install finished...

Bijpassend GTK-thema installeren

Sommige programma's zoals Firefox gebruiken geen KDE vensters maar GTK (Gnome) vensters. Om alle programma's eenzelfde look te geven, installeren we dus ook het GTK thema Fluent.

dany@pindabook:~/Downloads/Fluent-kde-main$ cd ..
dany@pindabook:~/Downloads$ wget https://github.com/vinceliuice/Fluent-gtk-theme/archive/refs/heads/master.zip
--2023-06-26 15:13:14-- https://github.com/vinceliuice/Fluent-gtk-theme/archive/refs/heads/master.zip
Herleiden van github.com (github.com)... 140.82.121.4
Verbinding maken met github.com (github.com)|140.82.121.4|:443... verbonden.
HTTP-verzoek is verzonden; wachten op antwoord... 302 Found
Locatie: https://codeload.github.com/vinceliuice/Fluent-gtk-theme/zip/refs/heads/master [volgen...]
--2023-06-26 15:13:14-- https://codeload.github.com/vinceliuice/Fluent-gtk-theme/zip/refs/heads/master
Herleiden van codeload.github.com (codeload.github.com)... 140.82.121.10
Verbinding maken met codeload.github.com (codeload.github.com)|140.82.121.10|:443... verbonden.
HTTP-verzoek is verzonden; wachten op antwoord... 200 OK
Lengte: niet-opgegeven [application/zip]
Wordt opgeslagen als: ‘master.zip’

master.zip              [  <=>                           ]  4,30M 6,63MB/s  in 0,6s  

2023-06-26 15:13:15 (6,63 MB/s) - '‘master.zip’' opgeslagen [4508840]
dany@pindabook:~/Downloads$ unzip -q master.zip 
dany@pindabook:~/Downloads$ rm master.zip
dany@pindabook:~/Downloads$ cd Fluent-gtk-theme-master/
dany@pindabook:~/Downloads/Fluent-gtk-theme-master$ ls
COPYING install.sh parse-sass.sh README.md release src
dany@pindabook:~/Downloads/Fluent-gtk-theme-master$ ./install.sh --help
'gnome-shell' not found, using styles for last gnome-shell version available.
Usage: ./install.sh [OPTION]...

OPTIONS:
 -d, --dest DIR     Specify destination directory (Default: /home/dany/.themes)

 -n, --name NAME     Specify theme name (Default: Fluent)

 -t, --theme VARIANT   Specify theme color variant(s) [default|purple|pink|red|orange|yellow|green|teal|grey|all] (Default: blue)

 -c, --color VARIANT   Specify color variant(s) [standard|light|dark] (Default: All variants)s)

 -s, --size VARIANT   Specify size variant [standard|compact] (Default: All variants)

 -i, --icon VARIANT   Specify icon variant(s) for shell panel
             [default|apple|simple|gnome|ubuntu|arch|manjaro|fedora|debian|void|opensuse|popos|mxlinux|zorin|endeavouros|tux|nixos]
             (Default: Windows)

 -l, --libadwaita    Install link to gtk4 config for theming libadwaita

 -r, --remove
 -u, --uninstall     Uninstall/remove themes or link for libadwaita

 --tweaks        Specify versions for tweaks [solid|float|round|blur|noborder|square]
             solid:  no transparency version
             float:  floating panel
             round:  rounded windows
             blur:   blur version for 'Blur-Me'
             noborder: windows and menu with no border
             square:  square windows button

 -h, --help       Show help
dany@pindabook:~/Downloads/Fluent-gtk-theme-master$ ./install.sh -t -c -s -i
'gnome-shell' not found, using styles for last gnome-shell version available.
sassc needs to be installed to generate the css.
[sudo] wachtwoord voor dany: 
Pakketlijsten worden ingelezen... Klaar
Boom van vereisten wordt opgebouwd... Klaar
De statusinformatie wordt gelezen... Klaar 
De volgende extra pakketten zullen geïnstalleerd worden:
 libsass1
De volgende NIEUWE pakketten zullen geïnstalleerd worden:
 libsass1 sassc
0 opgewaardeerd, 2 nieuw geïnstalleerd, 0 te verwijderen en 0 niet opgewaardeerd.
Er moeten 728 kB aan archieven opgehaald worden.
Na deze bewerking zal er 3.174 kB extra schijfruimte gebruikt worden.
Wilt u doorgaan? [J/n] 
Ophalen:1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libsass1 amd64 3.6.5+20220909-1 [717 kB]
Ophalen:2 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 sassc amd64 3.6.1+20201027-2+b1 [11,0 kB]
728 kB opgehaald in 0s (5.837 kB/s)
Voorheen niet geselecteerd pakket libsass1:amd64 wordt geselecteerd.
(Database wordt ingelezen ... 168893 bestanden en mappen momenteel geïnstalleerd.)
Uitpakken van .../libsass1_3.6.5+20220909-1_amd64.deb wordt voorbereid...
Bezig met uitpakken van libsass1:amd64 (3.6.5+20220909-1) ...
Voorheen niet geselecteerd pakket sassc wordt geselecteerd.
Uitpakken van .../sassc_3.6.1+20201027-2+b1_amd64.deb wordt voorbereid...
Bezig met uitpakken van sassc (3.6.1+20201027-2+b1) ...
Instellen van libsass1:amd64 (3.6.5+20220909-1) ...
Instellen van sassc (3.6.1+20201027-2+b1) ...
Bezig met afhandelen van triggers voor man-db (2.11.2-2) ...
Bezig met afhandelen van triggers voor libc-bin (2.36-9) ...
Installing '/home/dany/.themes/Fluent'...
Installing '/home/dany/.themes/Fluent-compact'...
Installing '/home/dany/.themes/Fluent-Light'...
Installing '/home/dany/.themes/Fluent-Light-compact'...
Installing '/home/dany/.themes/Fluent-Dark'...
Installing '/home/dany/.themes/Fluent-Dark-compact'...

Done.

Bijhorende pictogrammen installeren

dany@pindabook:~/Downloads/Fluent-gtk-theme-master$ cd ..
dany@pindabook:~/Downloads$ wget https://github.com/vinceliuice/Fluent-icon-theme/archive/refs/heads/master.zip
--2023-06-26 15:37:00-- https://github.com/vinceliuice/Fluent-icon-theme/archive/refs/heads/master.zip
Herleiden van github.com (github.com)... 140.82.121.3
Verbinding maken met github.com (github.com)|140.82.121.3|:443... verbonden.
HTTP-verzoek is verzonden; wachten op antwoord... 302 Found
Locatie: https://codeload.github.com/vinceliuice/Fluent-icon-theme/zip/refs/heads/master [volgen...]
--2023-06-26 15:37:00-- https://codeload.github.com/vinceliuice/Fluent-icon-theme/zip/refs/heads/master
Herleiden van codeload.github.com (codeload.github.com)... 140.82.121.9
Verbinding maken met codeload.github.com (codeload.github.com)|140.82.121.9|:443... verbonden.
HTTP-verzoek is verzonden; wachten op antwoord... 200 OK
Lengte: niet-opgegeven [application/zip]
Wordt opgeslagen als: ‘master.zip’

master.zip              [    <=>                          ] 13,38M 9,67MB/s  in 1,4s  

2023-06-26 15:37:02 (9,67 MB/s) - '‘master.zip’' opgeslagen [14025262]
dany@pindabook:~/Downloads$ unzip -q master.zip 
dany@pindabook:~/Downloads$ rm master.zip
dany@pindabook:~/Downloads$ cd Fluent-icon-theme-master/
dany@pindabook:~/Downloads/Fluent-icon-theme-master$ ls
AUTHORS colors COPYING cursors fluent-icon.jpg fluent-view.svg install.sh links README.md release round src templates
dany@pindabook:~/Downloads/Fluent-icon-theme-master$ ./install.sh --help
Usage: ./install.sh [OPTION] | [COLOR VARIANTS]...

OPTIONS:
 -a, --all        Install all color folder versions
 -d, --dest        Specify theme destination directory (Default: /home/dany/.local/share/icons)
 -n, --name        Specify theme name (Default: Fluent)
 -r, --round       Install rounded version"
 -h, --help        Show this help

COLOR VARIANTS:
 standard         Standard color folder version
 green          Green color folder version
 grey           Grey color folder version
 orange          Orange color folder version
 pink           Pink color folder version
 purple          Purple color folder version
 red           Red color folder version
 yellow          Yellow color folder version
 teal           Teal color folder version

 By default, only the standard one is selected.
dany@pindabook:~/Downloads/Fluent-icon-theme-master$ ./install.sh -r -b
Installing 'Round' version...
Installing 'Fluent'...
gtk-update-icon-cache: Cache file created successfully.
Installing 'Fluent-dark'...
gtk-update-icon-cache: Cache file created successfully.

Bijhorende cursors installeren

dany@pindabook:~/Downloads/Fluent-icon-theme-master$ cd cursors/
dany@pindabook:~/Downloads/Fluent-icon-theme-master/cursors$ ls
build.sh dist dist-dark install.sh LICENSE logo.png logo.svg preview-01.png preview-02.png README.md src
dany@pindabook:~/Downloads/Fluent-icon-theme-master/cursors$ ./install.sh 
Finished...
dany@pindabook:~/Downloads/Fluent-icon-theme-master$ mkdir ~/.icons/
dany@pindabook:~/Downloads/Fluent-icon-theme-master$ mv ~/.local/share/icons/Fluent-cursors ~/.icons/
dany@pindabook:~/Downloads/Fluent-icon-theme-master$ mv ~/.local/share/icons/Fluent-dark-cursors ~/.icons/

Kvantum installeren

Kvantum Engine bevat hulpprogramma's om thema's zoals Fluent te ondersteunen en te configureren.

dany@pindabook:~/Downloads/Fluent-icon-theme-master/cursors$ sudo apt install qt5-style-kvantum qt5-style-kvantum-themes
Pakketlijsten worden ingelezen... Klaar
Boom van vereisten wordt opgebouwd... Klaar
De statusinformatie wordt gelezen... Klaar 
De volgende extra pakketten zullen geïnstalleerd worden:
 qt5-style-kvantum-l10n
De volgende NIEUWE pakketten zullen geïnstalleerd worden:
 qt5-style-kvantum qt5-style-kvantum-l10n qt5-style-kvantum-themes
0 opgewaardeerd, 3 nieuw geïnstalleerd, 0 te verwijderen en 0 niet opgewaardeerd.
Er moeten 1.041 kB aan archieven opgehaald worden.
Na deze bewerking zal er 8.883 kB extra schijfruimte gebruikt worden.
Wilt u doorgaan? [J/n] 
Ophalen:1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 qt5-style-kvantum-themes all 1.0.7-1 [318 kB]
Ophalen:2 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 qt5-style-kvantum amd64 1.0.7-1 [525 kB]
Ophalen:3 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 qt5-style-kvantum-l10n all 1.0.7-1 [197 kB]
1.041 kB opgehaald in 0s (8.527 kB/s)      
Voorheen niet geselecteerd pakket qt5-style-kvantum-themes wordt geselecteerd.
(Database wordt ingelezen ... 168905 bestanden en mappen momenteel geïnstalleerd.)
Uitpakken van .../qt5-style-kvantum-themes_1.0.7-1_all.deb wordt voorbereid...
Bezig met uitpakken van qt5-style-kvantum-themes (1.0.7-1) ...
Voorheen niet geselecteerd pakket qt5-style-kvantum wordt geselecteerd.
Uitpakken van .../qt5-style-kvantum_1.0.7-1_amd64.deb wordt voorbereid...
Bezig met uitpakken van qt5-style-kvantum (1.0.7-1) ...
Voorheen niet geselecteerd pakket qt5-style-kvantum-l10n wordt geselecteerd.
Uitpakken van .../qt5-style-kvantum-l10n_1.0.7-1_all.deb wordt voorbereid...
Bezig met uitpakken van qt5-style-kvantum-l10n (1.0.7-1) ...
Instellen van qt5-style-kvantum-l10n (1.0.7-1) ...
Instellen van qt5-style-kvantum-themes (1.0.7-1) ...
Instellen van qt5-style-kvantum (1.0.7-1) ...
Bezig met afhandelen van triggers voor desktop-file-utils (0.26-1) ...
Bezig met afhandelen van triggers voor hicolor-icon-theme (0.17-2) ...
Bezig met afhandelen van triggers voor mailcap (3.70+nmu1) ...
dany@pindabook:~/Downloads/Fluent-icon-theme-master/cursors$ cd ../..

Bijhorende lettertypen en achtergrond installeren

dany@pindabook:~/Downloads$ wget https://linux.pindanet.be/faq/tips23/fluent/fluent.zip
--2023-06-26 16:06:29-- https://linux.pindanet.be/faq/tips23/fluent/fluent.zip
Herleiden van linux.pindanet.be (linux.pindanet.be)... 2a02:2350:5:10a:53:7474:5edc:d18f, 46.30.213.10
Verbinding maken met linux.pindanet.be (linux.pindanet.be)|2a02:2350:5:10a:53:7474:5edc:d18f|:443... verbonden.
HTTP-verzoek is verzonden; wachten op antwoord... 200 OK
Lengte: 2064551 (2,0M) [application/zip]
Wordt opgeslagen als: ‘fluent.zip’

fluent.zip            100%[============================================================>]  1,97M  802KB/s  in 2,5s  

2023-06-26 16:06:31 (802 KB/s) - '‘fluent.zip’' opgeslagen [2064551/2064551]
dany@pindabook:~/Downloads$ unzip -q fluent.zip
dany@pindabook:~/Downloads$ rm fluent.zip
dany@pindabook:~/Downloads$ cp -r fonts ../.fonts
dany@pindabook:~/Downloads$ cd Fluent-kde-main/sddm/
dany@pindabook:~/Downloads/Fluent-kde-main/sddm$ ls
backgrounds Fluent install.sh README.md
dany@pindabook:~/Downloads/Fluent-kde-main/sddm$ sudo ./install.sh 
[sudo] wachtwoord voor dany: 
 
 * Install Fluent in /usr/share/sddm/themes... 
 
 * All done!
dany@pindabook:~/Downloads/Fluent-kde-main/sddm$ exit
Rechts klikken op het Bureaublad > Bureaublad en achtergrond configureren...
 Klik op de knop .
  Open Downloads > Fluent-kde-main > wallpaper > Fluent-round-light > contents > images/3840x2160.png.
 Klik op de knop .
  Open Downloads > Fluent-kde-main > wallpaper > Fluent-round-dark > contents > images/3840x2160.png.
 Klik op de knop .
  Open Downloads > Fluent-kde-main > wallpaper > Fluent-round > contents > images/3840x2160.png.
 Activeer een achtergrond 3840x2160.
 Klik op de knop .
 Sluit het venster.

De thema's, pictogrammen, cursors, Kvantum en lettertypen activeren.

Systeeminstellingen > Uiterlijk > Globaal thema.
 Activeer het thema Fluent-round-light.
 Bevestig het dialoogvenster Fluent-round-light toepassen? met de knop .
Systeeminstellingen > Uiterlijk > Stijl van toepassing.
 Klik op de knop .
 Selecteer het GTK-thema: Fluent-Light.
 Klik op de knop .
Systeeminstellingen > Uiterlijk > Lettertypen.
 Klik op de knop .
 Activeer de optie Lettertype.
 Selecteer het lettertype Roboto.
 Klik op de knop .
 Klik op de knop .
 Sluit de Systeeminstellingen.
Start Programmmastarter > Instellingen > Kvantum Manager (A simple GUI for installing, selecting an d manipulating Kvantum themes).
 Open het onderdeel Thema kiezen/verwijderen.
 Selecteer bij Kies een thema: Fluent-round.
 Klik op de knop .
 Sluit het venster.
Systeeminstellingen > Uiterlijk > Lettertypen.
 Klik op de potlood knop bij de keuze Vaste breedte:.
 Selecteer het lettertype Iosevka Term.
 Klik op de knop .
 Klik op de knop .
Systeeminstellingen > Uiterlijk > Vensterdecoraties.
 Selecteer als Vensterrandgrootte: Erg groot.
 Klik op de knop .
 Activeer het tabblad Titelbalkknoppen.
 Sleep het vraagteken in de titelbalk naar het deelvenster eronder (= verwijderen).
 Klik op de knop .
Systeeminstellingen > Opstarten en afsluiten > Aanmeldscherm (SDDM).
 Selecteer het aanmeldscherm Fluent.
 Klik op de knop .
 Geef het wachtwoord van de gebruiker in.
 Sluit de Systeeminstellingen.

Widgets en taakbalk instellen

Klik met de rechter muisknop op het Bureaublad en start Widgets toevoegen....
 Klik op de knop en start Nieuwe plasmawidgets downloaden.
 Zoeken...: ditto.
 Beweeg de muiswijzer naar de tegel Ditto Menu en klik op de knop .
 Sluit het venster.
dany@pindabook:~$ kquitapp5 plasmashell
dany@pindabook:~$ mv .config/plasma-org.kde.plasma.desktop-appletsrc .config/plasma-org.kde.plasma.desktop-appletsrc.original
dany@pindabook:~$ cp Downloads/panel/plasma-org.kde.plasma.desktop-appletsrc .config/
Druk op de sneltoets Alt+F2.
 Zoeken...: kstart5 plasmashell.
 Klik op kstart5 plasmashell uitvoeren.
 Nu KDE plasma terug is opgestart mag je het Konsole venster sluiten.
Klik met de rechter muisknop op paneel onderaan het scherm (taakbalk) en start Bewerkingsmodus ingaan.
 Stel de Paneelhoogte in op 44 (naar keuze).
 Sluit de Bewerkingsmode met de sluitknop bovenaan het beeldscherm.
Klik op de Programmastarter (knop onderaan links op het scherm).
 Typ here to search ...: dragon (of een andere mediaspeler)
 Klik op het pictogram van Dragon Player.
 Klik in het paneel onderaan het scherm met de rechter muisknop op het pictogram van de gestarte mediaspeler.
 Activeer de opdracht Pin naar takenbeheerder.
 Sluit de mediaspeler.

Firefox Fluent thema instellen.

dany@pindabook:~$ for doel in $(ls -d .mozilla/firefox/*.default*); do cp -r Downloads/Fluent-gtk-theme-master/src/firefox/chrome "$doel/" ; done
dany@pindabook:~$ for doel in $(ls -d .mozilla/firefox/*.default*); do cp -r Downloads/Fluent-gtk-theme-master/src/firefox/configuration/user.js "$doel/" ; done
Programmastarter > Firefox (ESR)
 Klik op de knop met de drie punten (Toepassingsmenu openen, ).
 Open het submenu Meer hulpmiddelen.
 Start de opdracht Werkbalk aanpassen....
 Deactiveer de optie Titelbalk onderaan in het venster.

In het paneel onderaan het scherm (taakbalk) staat bij mij een vraagteken, waar normaal Firefox moet staan. Ik gebruik namelijk Firefox ESR (standaard in Debian).

Klik met de rechter muisknop op het pictogram met het vraagteken en voer de opdracht Unpin uit takenbeheerder uit.
Klik met de rechter muisknop op het pictogram van Firefox ESR en voer de opdracht Pin naar takenbeheerder uit.
Versleep het pictogram van Firefox ESR naar de positie van het verwijderde vraagteken.

Konsole aanpassen

Start Konsole.
 Start in het menu Instellingen de opdracht Profielen beheren....
 Klik op de knop .
 Verander de naam van het nieuwe profile van Profile 1 naar Fluent.
 Activeer het onderdeel Uiterlijk.
 Klik op de knop .
  Zoeken: expose
  Beweeg met de muiswijzer naar de tegel Expose en klik op de knop .
  Sluit het venster.
 Selecteer het kleurenschema Expose.
 Klik op de knop .
  Activeer de optie Achtergrond vervagen.
  Zet de Achtergrondkleurtransparantie: op 50%.
  Klik op de knop .
 Klik ook hier op de knop .
 Selecteer het profiel Fluent.
 Klik op de knop .
 Klik op de knop .
 Herstart Konsole om de aanpassingen te aanschouwen.
 Schakel in het menu Instellingen > Getoonde werkbalken de Hoofdwerkbalk en de Sessiewerkbalk uit.
 Sluit Konsole.

Afgeronde hoeken instellen voor het GTK Fluent thema.

Systeeminstellingen > Uiterlijk > Stijl van toepassing.
 Klik op de knop .
 Klik op de knop .
 Klik op de knop (Zoeken...).
  Zoeken...: fluent
 Beweeg met de muis naar de tegel Fluent round gtk theme en klik op de knop .
  Installeer de versie Fluent-round-Light.tar.xz met de bijhorende knop .
  Sluit het venster.
 Selecteer het GTK-thema: Fluent-round-Light.
 Klik op de knop .
 Sluit de Systeeminstellingen.
 Programma's zoals Firefox hebben nu ook afgeronde vensterhoeken bij niet gemaximaliseerde vensters.