Tips en Trucs 2022

Tekenen met het touchpad

FingerPaint is een eenvoudig Linux programma waarmee je kunt tekenen met het touchpad van de laptop. Het ondersteunt alle X11 bureaubladomgevingen en GNOME met Wayland.

FingerPaint

Het meest voor de hand liggende gebruik voor FingerPaint is het digitaliseren van jouw handtekening om PDF-documenten te ondertekenen, maar je kunt het ook gebruiken om complexe tekens in te voeren of om... te schetsen.

De toepassing moet vanaf de opdrachtregel worden uitgevoerd, om verschillende parameters op te geven, maar zodra je het uitvoert, verschijnt een venster die laat zien wat je in op het touchpad van de laptop tekent. Om FingerPaint volledig grafisch te bedienen kan je het opnemen in de Programmastarter van KDE, zie verder.

Je kunt de tekenlijnkleur (--line-color KLEUR; standaard black) en dikte (--line-thickness DIKTE; standaard 6) aanpassen, de achtergrondkleur van de gegenereerde afbeelding wijzigen (--background KLEUR) of een donker thema gebruiken voor de gegenereerde afbeelding (--dark; standaard lichte achtergrond), en meer. Geef het pad van het uitvoerbestand op met --output fingerpaint.png of -o fingerpaint.png. Er is één functie die ik zou willen dat FingerPaint had, maar die momenteel ontbreekt - een manier om de laatst getekende lijn ongedaan te maken.

FingerPaint installeren

FingerPaint is een Python programma dat afhankelijk is (gebruik maakt) van een aantal bibliotheken (softwarepakketten). FingerPaint gebruikt de volgende softwarepakketten: python3-pip, python3-evdev, python3-pyudev, python3-pillow, python3-tkinter en xinput. Sommige distributies geven softwarepakketten soms een afwijkende naam, wat de installatie niet eenvoudiger maakt. Maar na wat zoekwerk bereik je meestal wel je doel. In openSUSE Leap 15.4 installeer je als volgt de voor FingerPaint noodzakelijke pakketen:

Daarna kunnen we het FingerPaint Python programma zelf installeren.

FingerPaint testen

Ook dit gebeurt in de terminal (Konsole). Dit heeft het voordeel dat foutmeldingen steeds in de terminal verschijnen, wat niet het geval is in een grafische omgeving.

Om FingerPaint te gebruiken en met een vinger te tekenen op het touchpad van de laptop met de standaardinstellingen (lichte beeldachtergrond, enz.), en een afbeelding te genereren in de huidige map met de naam fingerpaint.png, open je een terminal (Konsole) en voer je de volgende opdracht uit uit:

Authenticatie FingerPaint

Eerst gaat FingerPaint op zoek naar een touchpad. Op de afbeelding van mijn laptop herkende FingerPaint het touchpad Synaptics TM2911-001. Maar FingerPaint kan het touchpad enkel gebruiken als het daarvoor de toestemming heeft gekregen van de root beheerder. Typ daarvoor het root wachtwoord in het Authenticatie vereist dialoogvenster en klik op OK. Nadat FingerPaint de toestemming kreeg om het touchpad te gebruiken, worden twee meldingen kort op het scherm weergegeven:

FingerPaint meldingen

Nu kan je FingerPaint opnieuw starten om het effectief te gebruiken. Hieronder staan de uitgevoerde opdrachten en hun uitvoer (meldingen) in de terminal. Bij de vraag Would you like to unrestrict it? druk je Enter om het standaard antwoord Yes in te voeren.

dany@pindabook:~> .local/bin/fingerpaint -o fingerpaint.png
Using touchpad: Synaptics TM2911-001
Failed to access touchpad!
Touchpad access is currently restricted. Would you like to unrestrict it?
[Yes]/no:
Done! Run `fingerpaint` again.
dany@pindabook:~> .local/bin/fingerpaint -o fingerpaint.png
Using touchpad: Synaptics TM2911-001
Writing output to fingerpaint.png

Onderstaande video toont hoe je met FingerPaint met je vinger kunt tekeken. In het begin is het even wennen. Let bij het tekenen niet zoals je gewoon bent op de muiswijzer op je scherm, maar beschouw het touchpad als een blad papier waarop je tekent door met de vinger het touchpad te raken.

FingerPaint in de Programmastarter opnemen

Als je FingerPaint in de Programmastarter wilt opnemen, gaat dit als volgt:

Je kunt FingerPaint nu starten vanuit de Programmastarter. Met behulp van opdrachtopties (bijvoorbeeld in het tekstvak Commando van de Menubewerker) kan je de werking van FingerPaint aanpassen. Zo kan je de tekening naar het klembord kopiëren in plaats van die op te slaan. Meer info kan je vinden op de webpagina van de ontwikkelaar.

FingerPaint volledig van de computer verwijderen

Sluit indien nodig FingerPaint af.

Start eerst de Menubewerker, selecteer in het submenu Grafisch het item FingerPaint en verwijder deze door op de Delete toets te drukken. Vergeet niet via de werkbalkknop Opslaan de aanpassing te bevestigen.

Daarna kunnen we het Python programma zelf verwijderen door in de terminal (Konsole) de volgende opdracht uit te voeren:

dany@pindabook:~> python3 -m pip uninstall fingerpaint
Found existing installation: fingerpaint 1.2.4
Uninstalling fingerpaint-1.2.4:
  Would remove:
    /home/dany/.local/bin/fingerpaint
    /home/dany/.local/lib/python3.6/site-packages/fingerpaint-1.2.4.dist-info/*
    /home/dany/.local/lib/python3.6/site-packages/fingerpaint/*
Proceed (y/n)? y
  Successfully uninstalled fingerpaint-1.2.4

Daarna verwijderen we de softwarepaketten die enkel door FingerPaint gebruikt worden: