Tips en Trucs 2022

De batterijstatus controleren

Het grafisch controleren van de batterijstatus is eenvoudig. Als je de muiscursor over de batterij-indicator in de taakbalk van de laptop beweegt, zie je het batterijniveau. Maar wist je dat je de batterijstatus ook via de Linux-opdrachtregel kunt vinden?

Waarom moet je de batterijstatus controleren? Het is een goede gewoonte om de gezondheid van de laptopbatterij maandelijks te controleren. Het zal je informeren over eventuele problemen met de computer in verband met het opladen of de levensduur van de batterij. Je kunt eerder gewaarschuwd worden en de nodige maatregelen nemen, zoals het opladen of vervangen van de batterijen.

Wanneer de computer niet actief is, verlaagt de energiebeheerfunctie de componenten naar een energiezuinige toestand. En schakelt indien nodig de stroom uit.

Ook het kennen van de stroombron, de naam van het batterijmodel, de gebruikte technologie, fabrikant, enz. helpt om jouw apparaten beter te bedienen en het werk zonder problemen te laten verlopen.

De upower opdracht

De upower opdracht helpt informatie te verzamelen over de stroombron (batterijen). Het biedt de mogelijkheid om eigenschappen van alle stroombronnen van de PC of laptop op te sommen.

Upower opties:

Enkele voorbeelden:

dany@pindabook:~> upower -i /org/freedesktop/UPower/devices/battery_BAT0
 native-path:     BAT0
 vendor:        SONY
 model:        45N1705
 serial:        2475
 power supply:     yes
 updated:       zo 04 dec 2022 18:15:29 CET (105 seconds ago)
 has history:     yes
 has statistics:    yes
 battery
  present:       yes
  rechargeable:    yes
  state:        fully-charged
  warning-level:    none
  energy:       32,83 Wh
  energy-empty:    0 Wh
  energy-full:     32,83 Wh
  energy-full-design: 47,06 Wh
  energy-rate:     0 W
  voltage:       15,974 V
  percentage:     100%
  capacity:      69,762%
  technology:     lithium-polymer
  icon-name:     'battery-full-charged-symbolic'
dany@pindabook:~> upower -i `upower -e | grep 'BAT'`
 native-path:     BAT0
 vendor:        SONY
 model:        45N1705
 serial:        2475
 power supply:     yes
 updated:       zo 04 dec 2022 18:17:29 CET (54 seconds ago)
 has history:     yes
 has statistics:    yes
 battery
  present:       yes
  rechargeable:    yes
  state:        fully-charged
  warning-level:    none
  energy:       32,83 Wh
  energy-empty:    0 Wh
  energy-full:     32,83 Wh
  energy-full-design: 47,06 Wh
  energy-rate:     0 W
  voltage:       15,975 V
  percentage:     100%
  capacity:      69,762%
  technology:     lithium-polymer
  icon-name:     'battery-full-charged-symbolic'
dany@pindabook:~> upower -i $(upower -e | grep BAT) | grep --color=never -E "state|to\ full|to\ empty|percentage"
  state:        fully-charged
  percentage:     100%

Via cat en find opdrachten

De cat en find opdrachten helpen ook bij het vinden van details over jouw batterij en stroombron. Om de batterijcapaciteit weer te geven:

dany@pindabook:~> cat /sys/class/power_supply/BAT0/capacity
100

Voor meer gedetailleerde informatie over de batterij gebruik je de find opdracht.

dany@pindabook:~> find /sys/class/power_supply/BAT0/ -type f | xargs -tn1 cat
cat /sys/class/power_supply/BAT0/uevent
POWER_SUPPLY_NAME=BAT0
POWER_SUPPLY_TYPE=Battery
POWER_SUPPLY_STATUS=Full
POWER_SUPPLY_PRESENT=1
POWER_SUPPLY_TECHNOLOGY=Li-poly
POWER_SUPPLY_CYCLE_COUNT=0
POWER_SUPPLY_VOLTAGE_MIN_DESIGN=14800000
POWER_SUPPLY_VOLTAGE_NOW=15974000
POWER_SUPPLY_POWER_NOW=0
POWER_SUPPLY_ENERGY_FULL_DESIGN=47060000
POWER_SUPPLY_ENERGY_FULL=32830000
POWER_SUPPLY_ENERGY_NOW=32830000
POWER_SUPPLY_CAPACITY=100
POWER_SUPPLY_CAPACITY_LEVEL=Full
POWER_SUPPLY_MODEL_NAME=45N1705
POWER_SUPPLY_MANUFACTURER=SONY
POWER_SUPPLY_SERIAL_NUMBER= 2475
cat /sys/class/power_supply/BAT0/serial_number
 2475
cat /sys/class/power_supply/BAT0/technology
Li-poly
cat /sys/class/power_supply/BAT0/power_now
0
cat /sys/class/power_supply/BAT0/charge_stop_threshold
100
cat /sys/class/power_supply/BAT0/present
1
cat /sys/class/power_supply/BAT0/power/runtime_active_time
0
cat /sys/class/power_supply/BAT0/power/runtime_active_kids
0
cat /sys/class/power_supply/BAT0/power/runtime_usage
0
cat /sys/class/power_supply/BAT0/power/runtime_status
unsupported
cat /sys/class/power_supply/BAT0/power/autosuspend_delay_ms
cat: /sys/class/power_supply/BAT0/power/autosuspend_delay_ms: Invoer-/uitvoerfout
cat /sys/class/power_supply/BAT0/power/async
disabled
cat /sys/class/power_supply/BAT0/power/runtime_suspended_time
0
cat /sys/class/power_supply/BAT0/power/runtime_enabled
disabled
cat /sys/class/power_supply/BAT0/power/control
auto
cat /sys/class/power_supply/BAT0/manufacturer
SONY
cat /sys/class/power_supply/BAT0/charge_control_start_threshold
0
cat /sys/class/power_supply/BAT0/energy_now
32830000
cat /sys/class/power_supply/BAT0/type
Battery
cat /sys/class/power_supply/BAT0/hwmon0/uevent
cat /sys/class/power_supply/BAT0/hwmon0/in0_input
15974
cat /sys/class/power_supply/BAT0/hwmon0/power/runtime_active_time
0
cat /sys/class/power_supply/BAT0/hwmon0/power/runtime_active_kids
0
cat /sys/class/power_supply/BAT0/hwmon0/power/runtime_usage
0
cat /sys/class/power_supply/BAT0/hwmon0/power/runtime_status
unsupported
cat /sys/class/power_supply/BAT0/hwmon0/power/autosuspend_delay_ms
cat: /sys/class/power_supply/BAT0/hwmon0/power/autosuspend_delay_ms: Invoer-/uitvoerfout
cat /sys/class/power_supply/BAT0/hwmon0/power/async
disabled
cat /sys/class/power_supply/BAT0/hwmon0/power/runtime_suspended_time
0
cat /sys/class/power_supply/BAT0/hwmon0/power/runtime_enabled
disabled
cat /sys/class/power_supply/BAT0/hwmon0/power/control
auto
cat /sys/class/power_supply/BAT0/hwmon0/name
BAT0
cat /sys/class/power_supply/BAT0/capacity
100
cat /sys/class/power_supply/BAT0/cycle_count
0
cat /sys/class/power_supply/BAT0/voltage_now
15974000
cat /sys/class/power_supply/BAT0/status
Full
cat /sys/class/power_supply/BAT0/alarm
1641000
cat /sys/class/power_supply/BAT0/model_name
45N1705
cat /sys/class/power_supply/BAT0/voltage_min_design
14800000
cat /sys/class/power_supply/BAT0/capacity_level
Full
cat /sys/class/power_supply/BAT0/energy_full_design
47060000
cat /sys/class/power_supply/BAT0/charge_control_end_threshold
100
cat /sys/class/power_supply/BAT0/energy_full
32830000
cat /sys/class/power_supply/BAT0/charge_start_threshold
0

Via de acpi opdracht

De acpi opdracht is in openSUSE Leap 15.4 niet standaard geïnstalleerd en installeer je met de volgende opdracht.

dany@pindabook:~> sudo zypper install acpi
[sudo] wachtwoord voor root: 
Gegevens van opslagruimte laden...
Lezen van geïnstalleerde pakketten...
Pakketafhankelijkheden oplossen...

Het volgende NIEUWE pakket zal worden geïnstalleerd:
 acpi

1 nieuw te installeren pakket.
Totale downloadgrootte: 25,7 KiB. Reeds in de cache: 0 B. Na de bewerking zal aanvullend 46,4 KiB worden gebruikt.
Doorgaan? [j/n/v/...? alle opties tonen] (j): 
pakket acpi-1.7-bp154.1.25.x86_64 wordt opgehaald                        (1/1), 25,7 KiB ( 46,4 KiB uitgepakt)
Ophalen: acpi-1.7-bp154.1.25.x86_64.rpm .......................................................................................[gereed]

Controleren op conflicten tussen bestanden: ...................................................................................[gereed]
(1/1) Installeren van: acpi-1.7-bp154.1.25.x86_64 .............................................................................[gereed]

De acpi opdracht haalt informatie uit het /sys of het /proc bestandssysteem. Met acpi kom je de batterijstatus en thermische informatie te weten.

Enkele acpi opties:

Een voorbeeld:

dany@pindabook:~> acpi -V
Battery 0: Full, 100%
Battery 0: design capacity 2946 mAh, last full capacity 2055 mAh = 69%
Adapter 0: on-line
Cooling 0: Processor 0 of 10
Cooling 1: Processor 0 of 10
Cooling 2: Processor 0 of 10
Cooling 3: intel_powerclamp no state information available
Cooling 4: x86_pkg_temp no state information available
Cooling 5: Processor 0 of 10

BatStat

De batstat is een op ncurses gebaseerde opdracht. Met batstat krijg je de volle lading energie, huidige energie, niveau van de batterij, geschiedenis van het batterijniveau en de verstreken tijd vanaf de start van het programma. En telt de slaaptijd van jouw machine niet mee.

De batstat opdracht wordt in openSUSE Leap 15.4 niet in een softwarebron aangeboden en kan je als volgt zelf compileren. Download de broncode vanaf de GitHub pagina van de ontwikkelaar:

dany@pindabook:~> wget https://github.com/Juve45/batstat/archive/refs/heads/master.zip
--2022-12-04 18:27:56-- https://github.com/Juve45/batstat/archive/refs/heads/master.zip
Herleiden van github.com (github.com)... 140.82.121.4
Verbinding maken met github.com (github.com)|140.82.121.4|:443... verbonden.
HTTP-verzoek is verzonden; wachten op antwoord... 302 Found
Locatie: https://codeload.github.com/Juve45/batstat/zip/refs/heads/master [volgen...]
--2022-12-04 18:27:56-- https://codeload.github.com/Juve45/batstat/zip/refs/heads/master
Herleiden van codeload.github.com (codeload.github.com)... 140.82.121.9
Verbinding maken met codeload.github.com (codeload.github.com)|140.82.121.9|:443... verbonden.
HTTP-verzoek is verzonden; wachten op antwoord... 200 OK
Lengte: niet-opgegeven [application/zip]
Wordt opgeslagen als: ‘master.zip’

master.zip              [ <=>                             ] 29,74K --.-KB/s  in 0,02s  

2022-12-04 18:27:56 (1,17 MB/s) - '‘master.zip’' opgeslagen [30457]

Pak het gedownloade archief uit:

dany@pindabook:~> unzip master.zip 
Archive: master.zip
85b6eb811a34889aa911d749e057370df06dce12
  creating: batstat-master/
 extracting: batstat-master/.gitignore 
 inflating: batstat-master/Makefile 
 inflating: batstat-master/README.md 
 inflating: batstat-master/example.png 
 inflating: batstat-master/main.cpp 

Open de map met de uitgepakte broncode:

dany@pindabook:~> cd batstat-master/

Installeer de compilatiesoftware en de voor batstat noodzakelijke bibliotheek ncurses:

dany@pindabook:~/batstat-master> sudo zypper install gcc-c++ ncurses-devel
Gegevens van opslagruimte laden...
Lezen van geïnstalleerde pakketten...
Pakketafhankelijkheden oplossen...

De volgende 19 NIEUWE pakketten zullen worden geïnstalleerd:
 gcc gcc7 gcc7-c++ gcc-c++ glibc-devel libasan4 libatomic1 libcilkrts5 libitm1 liblsan0 libmpx2 libmpxwrappers2 libstdc++6-devel-gcc7
 libtsan0 libubsan0 libxcrypt-devel linux-glibc-devel ncurses-devel tack

19 nieuwe te installeren pakketten.
Totale downloadgrootte: 43,7 MiB. Reeds in de cache: 0 B. Na de bewerking zal aanvullend 159,8 MiB worden gebruikt.
Doorgaan? [j/n/v/...? alle opties tonen] (j): 
pakket libasan4-7.5.0+r278197-4.30.1.x86_64 wordt opgehaald                   (1/19), 362,2 KiB ( 1,3 MiB uitgepakt)
Ophalen: libasan4-7.5.0+r278197-4.30.1.x86_64.rpm .................................................................[gereed (3,1 MiB/s)]
pakket libcilkrts5-7.5.0+r278197-4.30.1.x86_64 wordt opgehaald                 (2/19), 65,7 KiB (120,1 KiB uitgepakt)
Ophalen: libcilkrts5-7.5.0+r278197-4.30.1.x86_64.rpm ..........................................................................[gereed]
pakket libubsan0-7.5.0+r278197-4.30.1.x86_64 wordt opgehaald                  (3/19), 138,9 KiB (305,2 KiB uitgepakt)
Ophalen: libubsan0-7.5.0+r278197-4.30.1.x86_64.rpm ............................................................................[gereed]
pakket libatomic1-12.2.1+git416-150000.1.5.1.x86_64 wordt opgehaald               (4/19), 22,5 KiB ( 30,1 KiB uitgepakt)
Ophalen: libatomic1-12.2.1+git416-150000.1.5.1.x86_64.rpm .....................................................................[gereed]
pakket libitm1-12.2.1+git416-150000.1.5.1.x86_64 wordt opgehaald                (5/19), 38,9 KiB ( 94,5 KiB uitgepakt)
Ophalen: libitm1-12.2.1+git416-150000.1.5.1.x86_64.rpm ............................................................[gereed (2,9 KiB/s)]
pakket liblsan0-12.2.1+git416-150000.1.5.1.x86_64 wordt opgehaald                (6/19), 167,1 KiB (401,1 KiB uitgepakt)
Ophalen: liblsan0-12.2.1+git416-150000.1.5.1.x86_64.rpm .......................................................................[gereed]
pakket libmpx2-8.2.1+r264010-150000.1.6.4.x86_64 wordt opgehaald                (7/19), 19,4 KiB ( 18,3 KiB uitgepakt)
Ophalen: libmpx2-8.2.1+r264010-150000.1.6.4.x86_64.rpm ........................................................................[gereed]
pakket libmpxwrappers2-8.2.1+r264010-150000.1.6.4.x86_64 wordt opgehaald            (8/19), 18,1 KiB ( 14,2 KiB uitgepakt)
Ophalen: libmpxwrappers2-8.2.1+r264010-150000.1.6.4.x86_64.rpm ................................................................[gereed]
pakket libtsan0-11.3.0+git1637-150000.1.11.2.x86_64 wordt opgehaald               (9/19), 328,9 KiB ( 1,1 MiB uitgepakt)
Ophalen: libtsan0-11.3.0+git1637-150000.1.11.2.x86_64.rpm .........................................................[gereed (3,0 KiB/s)]
pakket libxcrypt-devel-4.4.15-150300.4.4.3.x86_64 wordt opgehaald               (10/19), 32,4 KiB ( 31,2 KiB uitgepakt)
Ophalen: libxcrypt-devel-4.4.15-150300.4.4.3.x86_64.rpm .......................................................................[gereed]
pakket linux-glibc-devel-5.14-150400.6.3.1.x86_64 wordt opgehaald               (11/19),  1,1 MiB ( 5,0 MiB uitgepakt)
Ophalen: linux-glibc-devel-5.14-150400.6.3.1.x86_64.rpm .......................................................................[gereed]
pakket tack-6.1-150000.5.12.1.x86_64 wordt opgehaald                      (12/19), 176,6 KiB (216,7 KiB uitgepakt)
Ophalen: tack-6.1-150000.5.12.1.x86_64.rpm ......................................................................[gereed (886,4 KiB/s)]
pakket glibc-devel-2.31-150300.41.1.x86_64 wordt opgehaald                   (13/19), 594,9 KiB ( 2,5 MiB uitgepakt)
Ophalen: glibc-devel-2.31-150300.41.1.x86_64.rpm ..............................................................................[gereed]
pakket ncurses-devel-6.1-150000.5.12.1.x86_64 wordt opgehaald                 (14/19),  5,3 MiB ( 16,4 MiB uitgepakt)
Ophalen: ncurses-devel-6.1-150000.5.12.1.x86_64.rpm ...............................................................[gereed (6,2 MiB/s)]
pakket libstdc++6-devel-gcc7-7.5.0+r278197-4.30.1.x86_64 wordt opgehaald            (15/19),  6,7 MiB ( 35,8 MiB uitgepakt)
Ophalen: libstdc++6-devel-gcc7-7.5.0+r278197-4.30.1.x86_64.rpm ....................................................[gereed (5,2 MiB/s)]
pakket gcc7-7.5.0+r278197-4.30.1.x86_64 wordt opgehaald                    (16/19), 19,7 MiB ( 72,6 MiB uitgepakt)
Ophalen: gcc7-7.5.0+r278197-4.30.1.x86_64.rpm .....................................................................[gereed (8,6 MiB/s)]
pakket gcc7-c++-7.5.0+r278197-4.30.1.x86_64 wordt opgehaald                  (17/19),  8,9 MiB ( 23,9 MiB uitgepakt)
Ophalen: gcc7-c++-7.5.0+r278197-4.30.1.x86_64.rpm .................................................................[gereed (9,2 MiB/s)]
pakket gcc-7-3.9.1.x86_64 wordt opgehaald                           (18/19), 10,4 KiB (  0  B uitgepakt)
Ophalen: gcc-7-3.9.1.x86_64.rpm ...............................................................................................[gereed]
pakket gcc-c++-7-3.9.1.x86_64 wordt opgehaald                         (19/19),  9,2 KiB (  0  B uitgepakt)
Ophalen: gcc-c++-7-3.9.1.x86_64.rpm ...........................................................................................[gereed]

Controleren op conflicten tussen bestanden: ...................................................................................[gereed]
( 1/19) Installeren van: libasan4-7.5.0+r278197-4.30.1.x86_64 .................................................................[gereed]
( 2/19) Installeren van: libcilkrts5-7.5.0+r278197-4.30.1.x86_64 ..............................................................[gereed]
( 3/19) Installeren van: libubsan0-7.5.0+r278197-4.30.1.x86_64 ................................................................[gereed]
( 4/19) Installeren van: libatomic1-12.2.1+git416-150000.1.5.1.x86_64 .........................................................[gereed]
( 5/19) Installeren van: libitm1-12.2.1+git416-150000.1.5.1.x86_64 ............................................................[gereed]
( 6/19) Installeren van: liblsan0-12.2.1+git416-150000.1.5.1.x86_64 ...........................................................[gereed]
( 7/19) Installeren van: libmpx2-8.2.1+r264010-150000.1.6.4.x86_64 ............................................................[gereed]
( 8/19) Installeren van: libmpxwrappers2-8.2.1+r264010-150000.1.6.4.x86_64 ....................................................[gereed]
( 9/19) Installeren van: libtsan0-11.3.0+git1637-150000.1.11.2.x86_64 .........................................................[gereed]
(10/19) Installeren van: libxcrypt-devel-4.4.15-150300.4.4.3.x86_64 ...........................................................[gereed]
(11/19) Installeren van: linux-glibc-devel-5.14-150400.6.3.1.x86_64 ...........................................................[gereed]
(12/19) Installeren van: tack-6.1-150000.5.12.1.x86_64 ........................................................................[gereed]
(13/19) Installeren van: glibc-devel-2.31-150300.41.1.x86_64 ..................................................................[gereed]
(14/19) Installeren van: ncurses-devel-6.1-150000.5.12.1.x86_64 ...............................................................[gereed]
(15/19) Installeren van: libstdc++6-devel-gcc7-7.5.0+r278197-4.30.1.x86_64 ....................................................[gereed]
(16/19) Installeren van: gcc7-7.5.0+r278197-4.30.1.x86_64 .....................................................................[gereed]
(17/19) Installeren van: gcc7-c++-7.5.0+r278197-4.30.1.x86_64 .................................................................[gereed]
(18/19) Installeren van: gcc-7-3.9.1.x86_64 ...................................................................................[gereed]
(19/19) Installeren van: gcc-c++-7-3.9.1.x86_64 ...............................................................................[gereed]

Compileer batstat:

dany@pindabook:~/batstat-master> make
g++ -o batstat -std=c++11 -lncurses -pthread main.cpp
/usr/lib64/gcc/x86_64-suse-linux/7/../../../../x86_64-suse-linux/bin/ld: /tmp/ccdyf8iO.o: undefined reference to symbol 'keypad@@NCURSES6_TINFO_5.0.19991023'
/usr/lib64/gcc/x86_64-suse-linux/7/../../../../x86_64-suse-linux/bin/ld: /usr/lib64/gcc/x86_64-suse-linux/7/../../../../lib64/libtinfo.so: error adding symbols: DSO missing from command line
collect2: error: ld returned 1 exit status
make: *** [Makefile:18: build] Fout 1

Oeps een foutmelding. Na wat speurwerk kunnen we de fout oplossen door een optie aan het compileren toe te voegen. Open daarvoor het bestand met de compilatie opdrachten met een teksteditor, bijv. nano:

dany@pindabook:~/batstat-master> nano Makefile

En pas de volgende regel:

CCFLAGS=-std=c++11

aan door de -ltinfo optie toe te voegen:

CCFLAGS=-std=c++11 -ltinfo

Sla de aanpassing op, sluit de teksteditor en probeer nogmaals batstat te compileren:

dany@pindabook:~/batstat-master> make
g++ -o batstat -std=c++11 -ltinfo -lncurses -pthread main.cpp

Vervolgens kan je batstat als root installeren:

dany@pindabook:~/batstat-master> sudo make install
[sudo] wachtwoord voor root: 
install -m 775 batstat /usr/local/bin

En uitvoeren:

dany@pindabook:~/batstat-master> batstat
Batstat

De computer opruimen

Bij de installatie van batstat kregen we de melding dat batstat gekopieerd werd naar de map /usr/local/bin. Je kunt batstat dus eenvoudig verwijderen met de root opdracht:

dany@pindabook:~/batstat-master> sudo rm /usr/local/bin/batstat
[sudo] wachtwoord voor root:

Om straks de bronmap te kunnen verwijderen, verlaten we de map:

dany@pindabook:~/batstat-master> cd

Verwijder zowel de bronmap als het gedownloade archief:

dany@pindabook:~> rm -r batstat-master/
dany@pindabook:~> rm master.zip

Verwijder tenslotte de compilatiesoftware, de ncurses bibliotheek en de acpi opdracht:

dany@pindabook:~> sudo zypper remove -u gcc-c++ ncurses-devel acpi
Lezen van geïnstalleerde pakketten...
Pakketafhankelijkheden oplossen...

De volgende 20 pakketten zullen worden VERWIJDERD:
 acpi gcc gcc7 gcc7-c++ gcc-c++ glibc-devel libasan4 libatomic1 libcilkrts5 libitm1 liblsan0 libmpx2 libmpxwrappers2
 libstdc++6-devel-gcc7 libtsan0 libubsan0 libxcrypt-devel linux-glibc-devel ncurses-devel tack

20 te verwijderen pakketten.
Na de bewerking zal 159,8 MiB worden vrijgemaakt.
Doorgaan? [j/n/v/...? alle opties tonen] (j): 
( 1/20) Verwijderen van acpi-1.7-bp154.1.25.x86_64 ............................................................................[gereed]
( 2/20) Verwijderen van gcc-c++-7-3.9.1.x86_64 ................................................................................[gereed]
( 3/20) Verwijderen van ncurses-devel-6.1-150000.5.12.1.x86_64 ................................................................[gereed]
( 4/20) Verwijderen van gcc7-c++-7.5.0+r278197-4.30.1.x86_64 ..................................................................[gereed]
( 5/20) Verwijderen van gcc-7-3.9.1.x86_64 ....................................................................................[gereed]
( 6/20) Verwijderen van tack-6.1-150000.5.12.1.x86_64 .........................................................................[gereed]
( 7/20) Verwijderen van libstdc++6-devel-gcc7-7.5.0+r278197-4.30.1.x86_64 .....................................................[gereed]
( 8/20) Verwijderen van gcc7-7.5.0+r278197-4.30.1.x86_64 ......................................................................[gereed]
( 9/20) Verwijderen van libubsan0-7.5.0+r278197-4.30.1.x86_64 .................................................................[gereed]
(10/20) Verwijderen van libtsan0-11.3.0+git1637-150000.1.11.2.x86_64 ..........................................................[gereed]
(11/20) Verwijderen van libmpxwrappers2-8.2.1+r264010-150000.1.6.4.x86_64 .....................................................[gereed]
(12/20) Verwijderen van libmpx2-8.2.1+r264010-150000.1.6.4.x86_64 .............................................................[gereed]
(13/20) Verwijderen van liblsan0-12.2.1+git416-150000.1.5.1.x86_64 ............................................................[gereed]
(14/20) Verwijderen van libitm1-12.2.1+git416-150000.1.5.1.x86_64 .............................................................[gereed]
(15/20) Verwijderen van libcilkrts5-7.5.0+r278197-4.30.1.x86_64 ...............................................................[gereed]
(16/20) Verwijderen van libatomic1-12.2.1+git416-150000.1.5.1.x86_64 ..........................................................[gereed]
(17/20) Verwijderen van libasan4-7.5.0+r278197-4.30.1.x86_64 ..................................................................[gereed]
(18/20) Verwijderen van glibc-devel-2.31-150300.41.1.x86_64 ...................................................................[gereed]
(19/20) Verwijderen van linux-glibc-devel-5.14-150400.6.3.1.x86_64 ............................................................[gereed]
(20/20) Verwijderen van libxcrypt-devel-4.4.15-150300.4.4.3.x86_64 ............................................................[gereed]