Tips en Trucs 2022

Silver Searcher

Silver Searcher is een gerenommeerde terminalopdracht voor het doorzoeken van code dat wordt toegeschreven aan het feit dat het cross-platform, open-source en gratis is. Het deelt de meeste van zijn functionele eigenschappen met grep's tekst zoekfuncties. Het primaire verschil tussen deze twee hulpmiddelen is dat Silver Searcher sneller is.

Silver Searcher installeren

Silver Searcher is standaard in de softwarebronnen van openSUSE Leap 15.4 opgenomen en kan je installeren met de opdracht:

dany@pindabook:~> sudo zypper install the_silver_searcher
[sudo] wachtwoord voor root: 
Gegevens van opslagruimte laden...
Lezen van geïnstalleerde pakketten...
Pakketafhankelijkheden oplossen...

Het volgende NIEUWE pakket zal worden geïnstalleerd:
 the_silver_searcher

1 nieuw te installeren pakket.
Totale downloadgrootte: 54,0 KiB. Reeds in de cache: 0 B. Na de bewerking zal aanvullend 120,6 KiB worden gebruikt.
Doorgaan? [j/n/v/...? alle opties tonen] (j): 
pakket the_silver_searcher-2.2.0-bp154.1.19.x86_64 wordt opgehaald                (1/1), 54,0 KiB (120,6 KiB uitgepakt)
Ophalen: the_silver_searcher-2.2.0-bp154.1.19.x86_64.rpm ......................................................................[gereed]

Controleren op conflicten tussen bestanden: ...................................................................................[gereed]
(1/1) Installeren van: the_silver_searcher-2.2.0-bp154.1.19.x86_64 ............................................................[gereed]

Silver Searcher gebruiksvoorbeelden

De flexibiliteit van Silver Searcher is dat je voor een specifieke zoekstring op hetzelfde pad kunt zijn als dat bestand of die map, of je kunt het pad opgeven naar het bestand of de map waarvandaan je het resultaat van de zoekstring wilt opvragen.

Een zoekactie starten in een map en zijn submappen

Silver Searcher filtert en markeert de resultaten van de gespecificeerde zoekterm vanuit jouw huidige map tot hun submappen.

dany@pindabook:~> cd Documenten/Web/
dany@pindabook:~/Documenten/Web> ag pip3
ag

Zoek in een specifieke map

De opgegeven map wordt doorzocht naar de overeenkomende zoekterm en de resultaten worden gemarkeerd.

dany@pindabook:~/Documenten/Web> ag pip3 ~/Documenten/Web/raspberry
Ag map

Geef de zoekresultaten weer in het AckMate formaat

Zoek de term in een map en voer ze uit in een AckMate formaat. Ack is een alternatieve zoekopdracht voor zowel grep als Silver Searcher.

dany@pindabook:~/Documenten/Web> ag --ackmate pip3 ~/Documenten/Web/raspberry
:/home/dany/Documenten/Web/raspberry/domotica.php
611;76 4:  <pre>(homeassistant) homeassistant@RPIDanPin:/srv/homeassistant $ <code>pip3 install homeassistant</code>
1587;0 4:pip3 install --upgrade homeassistant</pre></li>

:/home/dany/Documenten/Web/raspberry/musicbox.php
188;33 4:<pre>pi@RPIDanPin:~ $ <code>sudo pip3 install Mopidy-MusicBox-Webclient</code>
268;33 4:<pre>pi@RPIDanPin:~ $ <code>sudo pip3 install Mopidy-Local</code>

:/home/dany/Documenten/Web/raspberry/motion.php
681;45 4: <pre>pi@RPIDanPin:~/pi-timolo $ <code>sudo pip3 install py3exiv2</code>

Geef ook de positie van de zoekterm weer

Zoek de overeenkomsten in een map en druk kolomnummers (posities) af in de resultaten.

dany@pindabook:~/Documenten/Web> ag --column pip3 ~/Documenten/Web/raspberry
ag column

Zoek enkel naar woorden

Zoek de overeenkomsten in een map en voer alleen bijbehorende hele woorden uit, dus geen samengestelde woorden waarin de zoekterm voorkomt.

dany@pindabook:~/Documenten/Web> ag -w pip ~/Documenten/Web/raspberry
ag word

In het bovenstaande geval zal de Silver Searcher overeenkomsten weergeven met "pip" als volledig woord. De "pip" overeenkomsten in woorden als "pip3" en "pipo" zullen genegeerd worden.

Doorzoek enkel tekstbestanden

De zoekresultaten komen alleen van tekstbestanden en geen ander bestandstype. Beveiligde bestanden zijn ontoegankelijk.

dany@pindabook:~/Documenten/Web> ag -t pip3 ~/Downloads
ag text

Zoek in alle bestandstypen

Zoek de overeenkomsten in alle bestandstypen.

dany@pindabook:~/Documenten/Web> ag -a pip3 ~/Downloads
ag all

Binaire bestanden met een overeenkomst worden ook weergegeven.

Zoeken in verborgen bestanden

Je kunt ook overeenkomsten vinden in alle bestandstypen ook als deze verborgen zijn.

dany@pindabook:~/Documenten/Web> ag -u teengine ~/Documenten/Web/raspberry
ag hidden

Silver Searcher volledig van de computer verwijderen

Met de volgende opdracht verwijder je in openSUSE Leap 15.4 Silver Searcher volledig van de computer:

dany@pindabook:~> sudo zypper remove -u the_silver_searcher
[sudo] wachtwoord voor root:
Lezen van geïnstalleerde pakketten...
Pakketafhankelijkheden oplossen...

Het volgende pakket zal worden VERWIJDERD:
 the_silver_searcher

1 te verwijderen pakket.
Na de bewerking zal 120,6 KiB worden vrijgemaakt.
Doorgaan? [j/n/v/...? alle opties tonen] (j): 
(1/1) Verwijderen van the_silver_searcher-2.2.0-bp154.1.19.x86_64 .............................................................[gereed]