Tips en Trucs 2021

Maak Viewnior jouw standaard afbeeldingsviewer

Viewnior is een afbeeldingsviewer die ontworpen is om eenvoudig, snel en elegant te zijn. Zijn minimalistisch uitzicht geeft meer ruimte aan jouw foto's. Enkele kenmerken:

Viewnior is dus een betrouwbaar alternatief voor de standaard afbeeldingsviewer die je nu gebruikt.

Viewnior installeren

Viewnior is een standaard openSUSE pakket en installeer je vanuit de standaard softwarebronnen:

Viewnior starten en gebruiken

Viewnior start je via de Programmastarter > Toepassingen > Grafisch > Viewnior (Elegante Afbeeldingsviewer). Er verschijnt een grijs venster zonder afbeelding. Klik op de knop Properties rechts bovenaan het venster om een menu te openen waarmee je onder andere een afbeelding kunt openen. Onderstaande afbeelding toont Viewnior met een geopende foto en het geopende menu:

Viewnior Properties

Merk op dat de map waarin de foto staat nog drie andere afbeeldingen staan. Dit merk je aan de toevoeging 1/4 (afbeelding 1 van 4) in te titelbalk. Met de eerste twee knoppen in de werkbalk kan je dan ook snel naar de vorige en volgende afbeelding in de map navigeren. De werking van de overige werkbalkknoppen kan je zelf snel achterhalen door de Nederlandstalige knopinfo die verschijnt bij het aanwijzen van een knop te lezen.

Naast het Properties menu, kan je een snelmenu gebruiken door met de rechter muisknop in het Viewnior venster te klikken.

Viewnior snelmenu

De opdracht Als achtergrond instellen werkt enkel in GNOME, Fluxbox en LXDE. Dus niet in de standaard KDE omgeving van openSUSE Leap 15.2.

Viewnior als standaard afbeeldingsviewer instellen

Je kunt Viewnior standaard steeds vanuit de bestandsbeheerder Dolphin opstarten door rechts te klikken op een afbeelding en in het submenu Openen met de opdracht Viewnior de starten.

Dolhin snelmenu

Om een afbeelding standaard met Viewnior met een simpele klik te openen, stel je dit als volgt in:

Vanaf nu bekijk je JPEG-afbeeldingen met Viewnior door er simpelweg in de bestandsbeheerder Dolphin op te klikken. Dezelfde werkwijze kan je gebruiken om andere afbeeldingsformaten (zoals GIF) standaard met Viewnior te openen.

Viewnior volledig verwijderen