Tips en Trucs 2021

QR-codes maken en lezen met QtQR

QR-codes (Quick Response code) vind je op posters, online afbeeldingen, tijdschriften, enz. Een QR-code is een barcode met twee dimensies die een bepaalde tekst voorstelt. Ten opzichte van barcodes (één dimensie) gebruiken QR-codes een hogere bandbreedte waardoor ze efficiënter en flexibeler zijn.

QR-code

Met QtQR kan je op een eenvoudige manier QR-codes maken (coderen) en lezen (decoderen).

QtQR installeren

In openSUSE Leap 15.2 installeer je QtQR als volgt:

Start Programmastarter > Toepassingen > Grafisch > QtQR (QR Code utility).

Een QR-code aanmaken

Om een QR-code te maken van het internetadres http://linux.pindanet.be/faq/tips21/qtqr.html typ je dit in het linker paneel. De bijhorende QR-code verschijnt in het rechter paneel.

QtQR

Je kunt de QR-code aanpassen door enkele parameters te veranderen. Als voorbeeld pas je de Pixel Size aan van 3 naar 10. Zelfs de mensen die geen woord Engels begrijpen, merken direct dat er als het ware ingezoomd wordt. Dit zorgt voor een betere en daardoor snellere herkenning door minder nauwkeurige QR scanners of afdrukken.

QtQR beeldpuntgrootte

Door de instelling Error Correction op Highest te zetten, wordt de QR-code nog groter. Nu bevat de QR-code extra informatie om indien nodig slecht leesbare gedeelten te herstellen.

QtQR Foutcorrectie

Met Margin Size bepaal je de breedte van de marges rond de QR-code. Indien deze te klein is, kan dit bij het lezen storend werken doordat andere objecten, zoals tekst tegen de QR-code komen. Marges verhinderen dit.

QtQR Marges

De optie Add BOM character voegt een Byte order mark toe. Sommige QR scanners raken daardoor in de war. Dit schakel je misschien best uit.

QtQR BOM teken

Uiteindelijk kan je de aangemaakte QR-code met de knop Save QRCode opslaan om deze in een brief, artikel, e-mail, enz. op te nemen.

QR-codes lezen (decoderen)

Je kunt aangemaakte en opgeslagen QR-codes testen door met de knop Decode from File een op de computer opgeslagen QR-code te openen. Als QtQR in de gedecodeerde QR-code een internetadres (URL) herkent, krijg je een melding om deze in de browser te openen. Met de knop Edit kan je de QR-code en bijhorende tekst in QtQR openen om er verder aan te werken. Met Nee negeert QtQR de gedecodeerde QR-code en tekst.

QtQR decoderen

Een goede raad, test steeds uw aangemaakte QR-codes voor je ze verspreidt. Je maakt geen goede beurt, als je niet werkende QR-codes verstuurt. Een tikfout maakt iedereen wel eens. Het spreekt voor zich dat je op deze manier ook ontvangen (e-mail) of gedownloade QR-codes kunt lezen (decoderen).

Mensen die een webcam bezitten kunnen afgedrukte QR-codes met behulp van de knop Decode from Webcam inlezen. Daarbij wordt eerst gevraagd welke webcam je wenst te gebruiken.

QtQR Webcam

Het beeld van de webcam verschijnt in een venster. Hou het blad met de QR-code voor de webcam en positioneer de QR-code zodanig dat QtQR de QR-code kan decoderen. Vanaf het moment dat QtQR de QR-code heeft gelezen, verdwijnt het venster met het webcam beeld en verschijnt de vraag wat je met de gedecodeerde QR-code wilt doen.

QtQR verwijderen

Voor je QtQR verwijdert, sluit je QtQR af.

QtQR slaat zijn instellingen op in een verborgen map, die je in de bestandsbeheerder Dolphin als volgt kunt verwijderen:

QtQR zelf verwijder je volledig als volgt van de computer:

Om de toegevoegde opslagruimte ook te verwijderen, ga je als volgt te werk: