Tips en Trucs 2021

Opslagruimte opsporen en vrijmaken met QDirStat

QDirStat is de opvolger van het oudere KDirStat programma en wordt door dezelfde persoon (Stefan Hundhammer) ontwikkeld. Beide programma's presenteren overzichtelijke statistieken over het gebruik van jouw opslagruimte.

QDirStat toont zijn resultaten niet in absolute cijfers of percentages maar in een hiërarchische boomstructuur en een grafische voorstelling.

Je gebruikt QDirStat dan ook hoofdzakelijk om schijfruimte vrij te maken en ook daarvoor heeft QDirStat functies. Naast het weergeven van statistieken over bestanden en mappen kan je er ook acties op uitvoeren. Zo kan je bestanden en mappen verwijderen, overblijfselen van GIT synchronisaties of compilaties (make) opruimen en de prullenbak leeg maken. Daarenboven kan je deze acties aanpassen en nieuwe acties definiëren.

QDirStat installeren

In openSUSE Leap 15.3 installeer je QDirStat als volgt:

Start Programmastarter > Toepassingen > Systeem > QDirStat (QDirStat Directory Statistics).

Mapinhoud analyseren

Bij de start van QDirStat moet je de map die je wenst te onderzoeken, selecteren. Elke map die in een bestandsbeheerder zichtbaar is, kan je selecteren. Zowel lokale als gedeelde mappen op andere apparaten (zoals SMB mappen op een NAS). Als het gekoppeld en toegankelijk is, kan het door QDirStat gebruikt worden.
QDirStat map openen

Let wel: klikken op een plaats of gekoppeld bestandssysteem (item in linker paneel) opent de map onmiddellijk. In het rechter paneel navigeer zoals in een bestandsbeheerder naar de te onderzoeken map. Een map open je door op het >-teken te klikken. Je selecteert een map door op zijn naam te klikken. QDirStat begint met de analyse van de geselecteerde map inhoud na een klik op de OK knop.

Boomstructuur en visuele weergave

Na het analyseren van de geselecteerde map, presenteert QDirStat zijn resultaten op twee verschillende manieren.

Bovenaan staat een boomstructuur met alle bestanden en mappen, gerangschikt van groot naar klein.

In een oogopslag ontdek je hoeveel ruimte een map inneemt. Weergeven in percenten, werkelijke ruimte (GB, MB, ...), enz.

Weerom kan je een map openen door op het >-teken ervoor te klikken.
QDirStat

Onderaan vinden we een tweede weergave. Deze keer grafisch, hoe groter het oppervlak, hoe meer schijfruimte het onderdeel inneemt.

Bestanden verwijderen en definitief verwijderen

Als je een bestand of map die je wilt verwijderen, hebt gelokaliseerd, klik je er rechts op. In het snelmenu kies je voor Move to Trash om het bestand of de map naar de Prullenbak te verplaatsen. Hetzelfde gebeurt met een selectie als je op de Delete toets drukt. Daar de bestanden nog in de Prullenbak aanwezig zijn, maak je op deze manier geen schijfruimte vrij. Deze komt pas vrij na het ledigen van de Prullenbak.
QDirStat verwijderen

Om ze definitief te verwijder kies je in het snelmenu voor Delete (no way to undelete) of druk je op de sneltoets Ctrl+Delete. Een weg terug is er dan niet meer, dus bezin eer je begint.

Compressie- en opruimacties

Bij geselecteerde mappen krijg je meer opties om schijfruimte vrij te maken.

Klik met de rechter muisknop op een map en QDirStat kan de mapinhoud comprimeren (Commpress, combinatie van tar en bzip) om schijfruimte vrij te maken.
QDirStat comprimeren

Je ziet ook opdrachten om mappen met make bestanden (make clean) en GIT synchronisaties (git clean) op te ruimen.

Let op met Clear Directory Contents, want het verwijderd de volledige mapinhoud (of dit moet juist de bedoeling zijn).

De opdracht Delete junk Files verwijdert alle bestanden die als afval (overtollig) beschouwd worden. Je kunt daarbij in de QDirStat instellingen zelf bepalen wat afval is.

Instellingen

Start in het menu Edit de opdracht Configure QDirStat om het configuratievenster te openen. Het venster bevat vier tabbladen met instellingen.
QDirStat instellingen

Opgeruimd staat netjes

QDirStat is vooral handig om grote overbodige bestanden die veel schijfruimte innemen, op te sporen. Daarbij kan je beroep doen op allerlei acties, die je daarenboven zelf kunt configureren.

QDirStat verwijderen

Voor je QDirStat verwijdert, sluit je QDirStat af.

QDirStat slaat zijn instellingen op in een verborgen map, die je in de bestandsbeheerder Dolphin als volgt kunt verwijderen:

QDirStat zelf verwijder je volledig als volgt van de computer:

Om de toegevoegde opslagruimte ook te verwijderen, ga je als volgt te werk: