Tips en Trucs 2021

Plank programmastarter

Plank is een programmastarter om applicaties te starten en vensters te beheren. Het werkt enkel in X11 omgevingen en dus niet in het recentere Wayland. Wayland wordt voor het ogenblik enkel gebruikt (getest) in vooruitstrevende distributies.

Plank is stijlvol en eenvoudig te gebruiken. Het is gebaseerd op Gtk3 en integreert zich dan ook perfect in Gtk3 bureaubladomgevingen zoals Gnome. Daar Plank weinig Gtk bibliotheken gebruikt, werkt het ook perfect in de KDE Plasma bureaubladomgeving.

Plank maakt eveneens gebruik van de mogelijkheden van uw vensteromgeving. Zo kan Plank een doorzichtige achtergrond gebruiken, als de vensteromgeving dit ondersteunt. Alle moderne vensteromgevingen ondersteunen tegenwoordig transparantie.

Enkele kenmerken:

Plank installeren

Plank is een standaard openSUSE pakket en installeer je vanuit de standaard softwarebronnen:

Plank start je via de Programmastarter > Toepassingen > Hulpmiddelen > Plank (Dock). Er verschijnt onderaan het scherm een paneel met pictogrammen.

De KDE taakbalk en Plank configureren

Plank en de KDE taakbalk staan beiden op dezelfde plaats en hebben ook een beetje dezelfde taak. De KDE taakbalk kan je voorlopig even een ander plaats geven en automatisch verbergen. Dit gaat als volgt:

Geen paniek, de KDE taakbalk verschijnt nu enkel als de muiswijzer (-pijl) de bovenrand van het scherm aanwijst.

Plank configureren

Klik met ingedrukte Ctrl-toets op de rechter muisknop op het Plank paneel onderaan het scherm en start de opdracht Voorkeuren.
Plank Voorkeuren

Op het eerste tabblad Weergave kan je onder andere:

Op het tabblad Gedrag kan je het gedrag van het paneel (Dock) en de pictogrammen (Items) aanpassen. Pas telkens één gedrag aan en beoordeel (test) of je dit gedrag wenst. Zo niet schakel je het aangepaste gedrag terug naar de standaard waarde.

Plank Gedrag

Op het tabblad Docklets staan interessante mini applicaties (uitbreidingen) voor in het Plank paneel. Sleep een Docklet pictogram uit het configuratie venster naar het paneel en laat deze vallen op de gewenste plaats.
Plank Docklets

De pictogrammen kan je ook achteraf nog door ze te verslepen een andere plaats geven.

Items toevoegen, verwijderen en gebruiken

Laten we eerst even de niet op ons systeem aanwezig programma's uit Plank verwijderen. De e-mail applicatie Mutt gebruik ik niet en verwijder je door deze van het paneel te slepen. Bij het lossen op het Bureaublad verdwijnt deze in een kleine ontploffing. VLC gebruik ik wel, maar is tweemaal aanwezig, één VLC kan dus op dezelfde manier verwijderd worden. Ook het KTelnetService pictogram mag verdwijnen.

Een programma toevoegen aan Plank is al even eenvoudig. Indien je het Docklet Applications nog niet aan het Plank paneel hebt toegevoegd (zie hierboven), gebruik je de KDE programmastarter om een programma te starten. Om een programma via het Docklet Applications te starten, klik je er rechts op om het startmenu te openen. Doorloop de submenu's tot je het programma vind die je nodig hebt en start het. Automatisch verschijnt in het Plank paneel een pictogram van het gestarte programmavenster. Klik rechts op dit pictogram en activeer de optie Vastzetten in dock. Vanaf nu staat dit programmapictogram steeds in het Plank paneel, ook als het programma is afgesloten. Een klik op dit pictogram is dan voldoende om het bijhorende programma terug op te starten.

Om een pictogram terug van het Plank paneel te verwijderen kan je eveneens via het snelmenu (rechter muisklik) ervan de optie Vastzetten in dock terug afvinken.

Om een map aan het Plank paneel toe te voegen, sleep je de map vanuit een bestandsbeheerder zoals Dolphin naar het Plank paneel. Handig voor veelgebruikte mappen zoals Downloads, Documenten, Afbeeldingen, enz.

Sommige pictogrammen in het Plank paneel hebben extra mogelijkheden, die je kunt bereiken met een rechter muisklik op een item. Zo kan je de prullenbak snel leegmaken, de bestanden en submappen in een map snel openen of een programma starten via de Docklet Applications, enz.

Plank volledig verwijderen