Tips en Trucs 2021

Aanvullende PackMan softwarebron niet bereikbaar

De PackMan softwarebron vult de openSUSE softwarebron aan met o.a. multimedia onderdelen waardoor je meer soorten muziek, video's enz. kunt afspelen. PackMan biedt ook software aan die door openSUSE niet wordt aangeboden. M.a.w. als een softwarepakket niet beschikbaar is bij openSUSE, ga dan eens bij PackMan kijken. Vorig weekend kreeg ik steeds meldingen dat de softwarebron van PackMan niet toegankelijk was.
Packman Fout melding

Het onderzoek

Na wat speurwerk kwam ik op het openSUSE forum als snel te weten dat PackMan zijn softwarebron had verhuist naar nieuwe servers.
openSUSE Forum
Met een koppeling naar alternatieve servers die een kopie bevatten van de PackMan softwarebron (mirrors).

Met de opdracht zypper repos kan je de huidige softwarebronnen weergeven. De extra optie -u zorgt dat ook het gebruikte URI (internetadres) wordt weergegeven:

dany@pindabook:~> zypper repos -u
Prioriteiten van opslagruimtes hebben geen effect. Alle ingeschakelde opslagruimtes delen dezelfde prioriteit.

# | Alias                | Name                  | Enabled   | GPG Check  | Refresh  | URI
---+-------------------------------------+----------------------------------------+--------------+--------------+------------+-------------------------------------------------------------------------
 1 | http-download.opensuse.org-e13e5001 | openSUSE:Leap:15.2:Update       | Ja      | (r ) Ja   | Ja     | http://download.opensuse.org/update/leap/15.2/oss/
 2 | openSUSE-Leap-15.2-1        | openSUSE-Leap-15.2-1          | Nee     | ----     | ----    | hd:/?device=/dev/disk/by-id/usb-_USB_DISK_2.0_0702297E329E3706-0:0-part2
 3 | packman-essentials         | packman-essentials           | Ja      | (r ) Ja   | Ja     | http://packman.inode.at/suse/openSUSE_Leap_15.2/Essentials/
 4 | repo-debug             | Debug Repository            | Nee     | ----     | ----    | http://download.opensuse.org/debug/distribution/leap/15.2/repo/oss/
 5 | repo-debug-non-oss         | Debug Repository (Non-OSS)       | Nee     | ----     | ----    | http://download.opensuse.org/debug/distribution/leap/15.2/repo/non-oss/
 6 | repo-debug-update          | Update Repository (Debug)       | Nee     | ----     | ----    | http://download.opensuse.org/debug/update/leap/15.2/oss/
 7 | repo-debug-update-non-oss      | Update Repository (Debug, Non-OSS)   | Nee     | ----     | ----    | http://download.opensuse.org/debug/update/leap/15.2/non-oss/
 8 | repo-non-oss            | Non-OSS opslagruimte          | Ja      | (r ) Ja   | Ja     | http://download.opensuse.org/distribution/leap/15.2/repo/non-oss/
 9 | repo-oss              | Hoofd-opslagruimte           | Ja      | (r ) Ja   | Ja     | http://download.opensuse.org/distribution/leap/15.2/repo/oss/
10 | repo-source             | Source Repository           | Nee     | ----     | ----    | http://download.opensuse.org/source/distribution/leap/15.2/repo/oss/
11 | repo-source-non-oss         | Source Repository (Non-OSS)      | Nee     | ----     | ----    | http://download.opensuse.org/source/distribution/leap/15.2/repo/non-oss/
12 | repo-update             | Hoofd-opslagruimte voor bijwerken   | Ja      | (r ) Ja   | Ja     | http://download.opensuse.org/update/leap/15.2/oss
13 | repo-update-non-oss         | Opslagruimte voor bijwerken (niet-Oss) | Ja      | (r ) Ja   | Ja     | http://download.opensuse.org/update/leap/15.2/non-oss/

Wat verder speurwerk bracht me op de webpagina waarop de openSUSE aanvullende softwarebronnen vermeld staan. Daar vond ik een ander PackMan URI voor de door mij gebruikte Essentials PackMan softwarebron:
Essential PackMan softwarebron

Probleem oplossen

Voor ik een ingrijpende verandering doorvoer, noteer of kopieer ik de huidige situatie. Mocht de uitgevoerde oplossing niet werken, kan ik steeds terugkeren naar de huidige situatie.

En nu de oplossing, eerst verwijderen we de niet meer werkende softwarebron:

dany@pindabook:~> sudo zypper removerepo packman-essentials
[sudo] wachtwoord voor root: 
Opslagruimte 'packman-essentials' wordt verwijderd .........................................[gereed]
Opslagruimte 'packman-essentials' is verwijderd.

En voegen we de nieuwe URI terug toe. Tegelijkertijd geef ik deze terug dezelfde naam:

dany@pindabook:~> sudo zypper addrepo https://ftp.gwdg.de/pub/linux/misc/packman/suse/openSUSE_Leap_15.2/Essentials packman-essentials
[sudo] wachtwoord voor root: 
Opslagruimte 'packman-essentials' wordt toegevoegd ..........................................................................[gereed]
Opslagruimte 'packman-essentials' is toegevoegd

URI          : https://ftp.gwdg.de/pub/linux/misc/packman/suse/openSUSE_Leap_15.2/Essentials
Ingeschakeld      : Ja
GPG-controle      : Ja
Automatisch vernieuwen : Nee
Prioriteit       : 99 (standaard prioriteit)

Prioriteiten van opslagruimtes hebben geen effect. Alle ingeschakelde opslagruimtes delen dezelfde prioriteit.

Testen

Hoopvol is dat bij het toevoegen van de nieuwe softwarebron geen foutmeldingen verschenen. Even nagaan of er software op de vernieuwde softwarebron staat:

dany@pindabook:~> sudo zypper refresh
[sudo] wachtwoord voor root: 
Opslagruimte 'openSUSE:Leap:15.2:Update' is actueel.                                         
Ophalen van metagegevens uit opslagruimte 'packman-essentials' ..............................................................[gereed]
Cache van opslagruimte 'packman-essentials' wordt gebouwd ...................................................................[gereed]
Opslagruimte 'Non-OSS opslagruimte' is actueel.                                           
Opslagruimte 'Hoofd-opslagruimte' is actueel.                                            
Opslagruimte 'Hoofd-opslagruimte voor bijwerken' is actueel.                                     
Opslagruimte 'Opslagruimte voor bijwerken (niet-Oss)' is actueel.                                  
Alle opslagruimtes zijn vernieuwd.

En de op mijn systeem aanwezige software bijwerken:

dany@pindabook:~> sudo zypper update
Gegevens van opslagruimte laden...
Lezen van geïnstalleerde pakketten...

De volgende 11 pakketten zullen worden opgewaardeerd:
 libavcodec57 libavfilter6 libavformat57 libavresample3 libavutil55 libpostproc54 libprotobuf-lite20 libswresample2 libswscale4
 python3-six yast2-network

11 op te waarderen pakketten.
Totale downloadgrootte: 6,8 MiB. Reeds in de cache: 0 B. Na de bewerking zal aanvullend 1,2 KiB worden gebruikt.
Doorgaan? [j/n/v/...? alle opties tonen] (j): 
pakket libprotobuf-lite20-3.9.2-lp152.2.3.1.x86_64 wordt opgehaald              (1/11), 194,0 KiB (650,3 KiB uitgepakt)
Delta wordt opgehaald: ./x86_64/libprotobuf-lite20-3.9.2-lp152.1.3_lp152.2.3.1.x86_64.drpm, 27,3 KiB
Ophalen: libprotobuf-lite20-3.9.2-lp152.1.3_lp152.2.3.1.x86_64.drpm .........................................................[gereed]
Delta wordt toegepast: ./libprotobuf-lite20-3.9.2-lp152.1.3_lp152.2.3.1.x86_64.drpm .........................................[gereed]
pakket python3-six-1.14.0-lp152.4.3.1.noarch wordt opgehaald                 (2/11), 35,7 KiB ( 99,2 KiB uitgepakt)
Delta wordt opgehaald: ./noarch/python3-six-1.14.0-lp152.3.1_lp152.4.3.1.noarch.drpm, 10,9 KiB
Ophalen: python3-six-1.14.0-lp152.3.1_lp152.4.3.1.noarch.drpm ...............................................................[gereed]
Delta wordt toegepast: ./python3-six-1.14.0-lp152.3.1_lp152.4.3.1.noarch.drpm ...............................................[gereed]
pakket yast2-network-4.2.91-lp152.2.27.1.noarch wordt opgehaald               (3/11), 256,5 KiB (1019,5 KiB uitgepakt)
Delta wordt opgehaald: ./noarch/yast2-network-4.2.90_4.2.91-lp152.2.24.1_lp152.2.27.1.noarch.drpm, 96,4 KiB
Ophalen: yast2-network-4.2.90_4.2.91-lp152.2.24.1_lp152.2.27.1.noarch.drpm ..................................................[gereed]
Delta wordt toegepast: ./yast2-network-4.2.90_4.2.91-lp152.2.24.1_lp152.2.27.1.noarch.drpm ..................................[gereed]
pakket libavutil55-3.4.8-pm152.5.1.x86_64 wordt opgehaald                   (4/11), 251,6 KiB (550,0 KiB uitgepakt)
Ophalen: libavutil55-3.4.8-pm152.5.1.x86_64.rpm .............................................................................[gereed]
pakket libswscale4-3.4.8-pm152.5.1.x86_64 wordt opgehaald                   (5/11), 180,7 KiB (498,4 KiB uitgepakt)
Ophalen: libswscale4-3.4.8-pm152.5.1.x86_64.rpm .............................................................................[gereed]
pakket libswresample2-3.4.8-pm152.5.1.x86_64 wordt opgehaald                 (6/11), 93,1 KiB (110,4 KiB uitgepakt)
Ophalen: libswresample2-3.4.8-pm152.5.1.x86_64.rpm ..........................................................................[gereed]
pakket libavresample3-3.4.8-pm152.5.1.x86_64 wordt opgehaald                 (7/11), 92,3 KiB (122,4 KiB uitgepakt)
Ophalen: libavresample3-3.4.8-pm152.5.1.x86_64.rpm ..........................................................................[gereed]
pakket libpostproc54-3.4.8-pm152.5.1.x86_64 wordt opgehaald                  (8/11), 87,2 KiB ( 94,3 KiB uitgepakt)
Ophalen: libpostproc54-3.4.8-pm152.5.1.x86_64.rpm ...........................................................................[gereed]
pakket libavcodec57-3.4.8-pm152.5.1.x86_64 wordt opgehaald                  (9/11),  4,0 MiB ( 11,0 MiB uitgepakt)
Ophalen: libavcodec57-3.4.8-pm152.5.1.x86_64.rpm ................................................................[gereed (1,6 MiB/s)]
pakket libavformat57-3.4.8-pm152.5.1.x86_64 wordt opgehaald                 (10/11), 872,9 KiB ( 2,1 MiB uitgepakt)
Ophalen: libavformat57-3.4.8-pm152.5.1.x86_64.rpm ...........................................................................[gereed]
pakket libavfilter6-3.4.8-pm152.5.1.x86_64 wordt opgehaald                  (11/11), 824,3 KiB ( 2,4 MiB uitgepakt)
Ophalen: libavfilter6-3.4.8-pm152.5.1.x86_64.rpm ..............................................................[gereed (687,6 KiB/s)]

Controleren op conflicten tussen bestanden: .................................................................................[gereed]
( 1/11) Installeren van: libprotobuf-lite20-3.9.2-lp152.2.3.1.x86_64 ........................................................[gereed]
( 2/11) Installeren van: python3-six-1.14.0-lp152.4.3.1.noarch ..............................................................[gereed]
( 3/11) Installeren van: yast2-network-4.2.91-lp152.2.27.1.noarch ...........................................................[gereed]
( 4/11) Installeren van: libavutil55-3.4.8-pm152.5.1.x86_64 .................................................................[gereed]
( 5/11) Installeren van: libswscale4-3.4.8-pm152.5.1.x86_64 .................................................................[gereed]
( 6/11) Installeren van: libswresample2-3.4.8-pm152.5.1.x86_64 ..............................................................[gereed]
( 7/11) Installeren van: libavresample3-3.4.8-pm152.5.1.x86_64 ..............................................................[gereed]
( 8/11) Installeren van: libpostproc54-3.4.8-pm152.5.1.x86_64 ...............................................................[gereed]
( 9/11) Installeren van: libavcodec57-3.4.8-pm152.5.1.x86_64 ................................................................[gereed]
(10/11) Installeren van: libavformat57-3.4.8-pm152.5.1.x86_64 ...............................................................[gereed]
(11/11) Installeren van: libavfilter6-3.4.8-pm152.5.1.x86_64 ................................................................[gereed]
Er zijn actieve programma's die nog steeds bestanden en bibliotheken gebruiken die verwijderd of bijgewerkt zijn door recente opwaarderingen. Ze zouden opnieuw gestart moeten worden om voordeel te hebben van de laatste vormen van bijwerken. Voer 'zypper ps -s' uit om een lijst met deze programma's te maken.

En inderdaad, de pakketten 3 tot en met 8 komen van de vernieuwde PackMan softwarebron (herkenbaar aan pm152 in de naam). M.a.w. alle software op mijn systeem wordt opnieuw regelmatig bijgewerkt. Missie volbracht.