Tips en Trucs 2021

Glances, een systeemmonitor voor de terminal

Glances is een platform onafhankelijke systeemmonitor, geschreven in Python.

Linux heeft vele alternatieve systeemmonitors zoals top, gtop, enz. Aan jullie de keuze. Glances verzamelt een grote hoeveelheid systeemgegevens en biedt deze op één centrale plaats aan. Onder Linux, maar ook onder Windows en macOS.

Installatie

Veel distributies bieden Glances aan in hun standaard softwarebronnen. Maar je kunt Glances ook installeren via de Python softwarebron waardoor je steeds de laatste versie installeert. Een nadeel is echter dat je dan regelmatig manueel moet nagaan of er niet reeds een update is verschenen. Glances installeer je via de Python softwarebron met de opdracht:

dany@pindabook:~> sudo pip install glances
[sudo] wachtwoord voor root: 
Collecting glances
 Downloading Glances-3.2.3.1-py3-none-any.whl (1.5 MB)
   |████████████████████████████████| 1.5 MB 3.8 MB/s 
Collecting future
 Downloading future-0.18.2.tar.gz (829 kB)
   |████████████████████████████████| 829 kB 11.8 MB/s 
Collecting psutil>=5.3.0
 Downloading psutil-5.8.0-cp36-cp36m-manylinux2010_x86_64.whl (291 kB)
   |████████████████████████████████| 291 kB 11.5 MB/s 
Collecting defusedxml
 Downloading defusedxml-0.7.1-py2.py3-none-any.whl (25 kB)
Installing collected packages: future, psutil, defusedxml, glances
  Running setup.py install for future ... done
Successfully installed defusedxml-0.7.1 future-0.18.2 glances-3.2.3.1 psutil-5.8.0

Om informatie van een NVIDIA grafische kaart te kunnen ophalen, heb je een extra Python bibliotheek nodig:

dany@pindabook:~> sudo pip install py3nvml
Collecting py3nvml
 Downloading py3nvml-0.2.6-py3-none-any.whl (55 kB)
   |████████████████████████████████| 55 kB 1.1 MB/s 
Collecting xmltodict
 Downloading xmltodict-0.12.0-py2.py3-none-any.whl (9.2 kB)
Installing collected packages: xmltodict, py3nvml
Successfully installed py3nvml-0.2.6 xmltodict-0.12.0

Daarna start je Glances met de opdracht:

dany@pindabook:~> glances
Glances

Glances gebruiken

Hoewel het niet noodzakelijk is, kan je met een configuratiebestand meer instellingen aanpassen.

De weer te geven informatie past zich voortdurend aan, ook aan de beschikbare terminaloppervlakte.

Glances ondersteunt het monitoren van andere computers op het netwerk via XML-RPC en heeft een RESTfull JDSON API om gegevens uit te wisselen.

De volgende informatie wordt door Glances weergegeven:

Met behulp van sneltoetsen kan je modules in- en uitschakelen. Sneltoetsen zorgen ook voor het verbergen of weergeven van bestandssysteem informatie, sensorgegevens, schijfbelasting, waarschuwingen, netwerkstatistieken, enz. Druk op de h sneltoets om een overzicht van de snltoetsen weer te geven:

Glances 3.2.3.1 with psutil 5.8.0

Configuration file: /usr/share/doc/glances/glances.conf

 a Sort processes automatically     b Bytes or bits for network I/O   
 c Sort processes by CPU%        l Show/hide alert logs
 m Sort processes by MEM%        w Delete warning alerts
 u Sort processes by USER        x Delete warning and critical alerts 
 p Sort processes by name        1 Global CPU or per-CPU stats    
 i Sort processes by I/O rate      I Show/hide IP module        
 t Sort processes by TIME        D Enable/disable Docker stats    
 d Show/hide disk I/O stats       T View network I/O as combination  
 f Show/hide filesystem stats      U View cumulative network I/O    
 n Show/hide network stats        F Show filesystem free space     
 s Show/hide sensors stats        g Generate graphs for current history
 2 Show/hide left sidebar        r Reset history           
 z Enable/disable processes stats    h Show/hide this help screen     
 3 Enable/disable quick look plugin   B Count/rate for Disk I/O      
 e Enable/disable top extended stats   5 Show/hide top menu (QL, CPU, MEM, SWAP and LOAD)
 / Enable/disable short processes name  Q Show/hide IRQ stats        
 G Enable/disable gpu plugin       6 Enable/disable mean gpu      
 0 Enable/disable Irix process CPU    q Quit (Esc and Ctrl-C also work)  

ENTER: Edit the process filter pattern

Wie nog meer uit Glances wil halen, kan gebruik maken van een configuratiebestand dat je met de volgende opdrachten voor een gebruiker beschikbaar maakt:

dany@pindabook:~> mkdir .config/glances
dany@pindabook:~> cp /usr/share/doc/glances/glances.conf .config/glances/

Met een texteditor kan je de configuratie dan aanpassen, bijvoorbeeld met:

dany@pindabook:~> nano .config/glances/glances.conf
Cofiguratiebestand

Je kunt een aangepast configuratiebestand testen met de optie -C:

dany@pindabook:~> glances -C .config/glances/glances.conf

Glances raadpleegt in eerste instantie het gebruikers configuratiebestand .config/glances/glances.conf en indien dit niet aanwezig is het systeem configuratiebestand /usr/share/doc/glances/glances.conf. Dit kan je nagaan op het helppagina met de sneltoetsen. Dit was bij mij pas na een systeemherstart.

Glances volledig van de computer verwijderen

De Glances software kan je als volgt volledig van jouw systeem verwijderen: