Tips en Trucs 2021

De prestatiemonitor collectl

Het hulpprogramma collectl kan de snelheid van een systeem achterhalen en volgen. De minimale belasting van collectl zorgt dat het monitoren van de systeemprestaties nauwkeurig uitgevoerd wordt. Het monitoren van de systeemprestaties gebeurt door regelmatig de status van het systeem weer te geven. Vergeleken met andere prestatiemonitors kan collectl veel verschillende systeembelastingen volgen, zoals processor, schijven, netwerk, sockets, tcp, inodes, infiniband, lustre, geheugen, nfs, processen, quadrics, slabs en buddyinfo. Collectl werkt zowel interactief als op de achtergrond (daemon) en kan gegevens opslaan en verzamelde data terug afspelen. De verzamelde gegevens kunnen daarenboven naar verschillende formaten geëxporteerd worden.

Collectl installeren

Collectl wordt in openSUSE Leap 15.3 in een standaard softwarebron aangeboden en installeer je met de volgende opdracht:

dany@pindabook:~> sudo zypper install collectl
[sudo] wachtwoord voor root: 
Gegevens van opslagruimte laden...
Lezen van geïnstalleerde pakketten...
Pakketafhankelijkheden oplossen...

Het volgende NIEUWE pakket zal worden geïnstalleerd:
 collectl

1 nieuw te installeren pakket.
Totale downloadgrootte: 487,6 KiB. Reeds in de cache: 0 B. Na de bewerking zal aanvullend 1,5 MiB worden gebruikt.
Doorgaan? [j/n/v/...? alle opties tonen] (j): 
pakket collectl-4.1.3-bp153.1.15.noarch wordt opgehaald                    (1/1), 487,6 KiB ( 1,5 MiB uitgepakt)
Ophalen: collectl-4.1.3-bp153.1.15.noarch.rpm ...............................................................................[gereed]

Controleren op conflicten tussen bestanden: .................................................................................[gereed]
(1/1) Installeren van: collectl-4.1.3-bp153.1.15.noarch .....................................................................[gereed]
Aanvullende rpm-uitvoer:
Updating /etc/sysconfig/collectl ...

Zoals bij elk terminalprogramma kan je met de optie --help alle mogelijke opties met een beschrijving weergeven. Met de --showsubsys toont collectl welke systeemparameters gemonitord kunnen worden:

dany@pindabook:~> collectl --showsubsys
The following subsystems can be specified in any combinations with -s or 
--subsys in both record and playbackmode. [default=bcdfijmnstx]

These generate summary, which is the total of ALL data for a particular type
 b - buddy info (memory fragmentation)
 c - cpu
 d - disk
 f - nfs
 i - inodes
 j - interrupts by CPU
 m - memory
 n - network
 s - sockets
 t - tcp
 x - interconnect (currently supported: OFED/Infiniband)
 y - slabs
 
These generate detail data, typically but not limited to the device level

 C - individual CPUs, including interrupts if -sj or -sJ
 D - individual Disks
 E - environmental (fan, power, temp) [requires ipmitool]
 F - nfs data
 J - interrupts by CPU by interrupt number
 M - memory numa/node
 N - individual Networks
 T - tcp details (lots of data!)
 X - interconnect ports/rails (Infiniband/Quadrics)
 Y - slabs/slubs
 Z - processes

An alternative format lets you add and/or subtract subsystems to the defaults by
immediately following -s with a + and/or -
 eg: -s+YZ-x adds slabs & processes and removes interconnet summary data
   -s-n removes network summary data
   -s-all removes ALL subsystems, something that can handy when playing back
       data collected with --import and you ONLY want to see that data

Collectl uitvoeren

Je kunt collectl uitvoeren zonder opties om informatie i.v.m. de processor, schijven en het netwerk in gemakkelijk te lezen vorm weer te geven.

dany@pindabook:~> collectl
waiting for 1 second sample...
#<----CPU[HYPER]-----><----------Disks-----------><----------Network---------->
#cpu sys inter ctxsw KBRead Reads KBWrit Writes  KBIn PktIn KBOut PktOut 
  0  0  117  171   0   0   0   0   0   1   0    0 
  0  0  150  192   0   0   0   0   0   3   0    1 
  0  0  125  183   0   0   0   0   0   1   0    1 
  0  0  106  176   0   0   0   0   0   1   0    3 
  0  0  129  199   0   0   0   0   0   3   0    1 
  0  0  98  164   0   0   0   0   0   1   0    1 
  0  0  152  251   0   0   0   0   0   2   0    1 
  1  0  308  404   0   0   0   0   2   19   2   25 
  0  0  120  195   0   0   0   0   0   1   0    1 
Ouch!

Druk op de sneltoets Ctrl+c om collectl te stoppen.

Om informatie over alle door collectl ondersteunde systeemgegevens weer te geven, gebruik je de -all optie:

dany@pindabook:~> collectl --all
waiting for 1 second sample...
#<----CPU[HYPER]-----><-------Int--------><-----------------Memory-----------------><----------Disks-----------><----------Network----------><-------TCP--------><------Sockets-----><----Files---><------NFS Totals------>
#cpu sys inter ctxsw Cpu0 Cpu1 Cpu2 Cpu3 Free Buff Cach Inac Slab Map  Fragments KBRead Reads KBWrit Writes  KBIn PktIn KBOut PktOut  IP Tcp Udp Icmp Tcp Udp Raw Frag Handle Inodes Reads Writes Meta Comm 
  0  0  113  181  16  67  27  1  6G 24M 962M 424M 145M 654M ksssokjhcas   0   0   0   0   0   0   0    0  0  0  0  0 508  0  0  0  6560 80663   0   0  0  0 
  0  0  122  198  26  67  26  3  6G 24M 962M 424M 145M 654M ksssokjhcas   0   0   0   0   0   1   1    1  0  0  0  0 508  0  0  0  6560 80663   0   0  0  0 
  0  0  101  160  9  65  26  1  6G 24M 962M 424M 145M 654M ksssokjhcas   0   0   0   0   0   1   0    1  0  0  0  0 508  0  0  0  6560 80663   0   0  0  0 
  0  0  165  286  32  66  24  43  6G 24M 962M 424M 145M 654M ksssokjhcas   0   0   0   0   0   1   0    1  0  0  0  0 508  0  0  0  6560 80663   0   0  0  0 
  0  0  151  223  28  64  30  29  6G 24M 962M 424M 145M 654M ksssokjhcas   0   0   0   0   0   1   0    1  0  0  0  0 508  0  0  0  6560 80663   0   0  0  0 
  0  0  131  205  17  69  26  20  6G 24M 962M 424M 145M 654M ksssokjhcas   0   0   0   0   0   1   0    1  0  0  0  0 508  0  0  0  6560 80663   0   0  0  0 
  0  0  220  390  52  69  59  39  6G 24M 962M 424M 145M 654M ksssokjhcas   0   0   0   0   0   1   0    1  0  0  0  0 508  0  0  0  6560 80663   0   0  0  0 
Ouch!

Collectl kan met de optie --top de top opdracht vervangen:

dany@pindabook:~> collectl --top
collectl

Om enkel de processor, geheugen en schijfprestaties te volgen gebruik je de optie -scmd:

dany@pindabook:~> collectl -scmd
waiting for 1 second sample...
#<----CPU[HYPER]-----><-----------Memory-----------><----------Disks----------->
#cpu sys inter ctxsw Free Buff Cach Inac Slab Map KBRead Reads KBWrit Writes 
  0  0  206  277  5G 25M  1G 425M 147M 737M   0   0   0   0 
  0  0  150  188  5G 25M  1G 425M 147M 737M   0   0   0   0 
  0  0  108  168  5G 25M  1G 425M 147M 737M   0   0   0   0 
  0  0  141  200  5G 25M  1G 425M 147M 737M   0   0   0   0 
  0  0  144  188  5G 25M  1G 425M 147M 737M   0   0   0   0 
Ouch!

Enkel het geheugen:

dany@pindabook:~> collectl -sm
waiting for 1 second sample...
#<-----------Memory----------->
#Free Buff Cach Inac Slab Map 
  5G 25M  1G 425M 147M 737M 
  5G 25M  1G 425M 147M 737M 
  5G 25M  1G 425M 147M 737M 
  5G 25M  1G 425M 147M 737M 
Ouch!

Enkel de processor, schijven en netwerk:

dany@pindabook:~> collectl -scdn
waiting for 1 second sample...
#<----CPU[HYPER]-----><----------Disks-----------><----------Network---------->
#cpu sys inter ctxsw KBRead Reads KBWrit Writes  KBIn PktIn KBOut PktOut 
  0  0  116  171   0   0   0   0   0   2   0    0 
  0  0  170  205   0   0   0   0   0   3   0    1 
  0  0  112  166   0   0   0   0   0   2   0    2 
  0  0  142  189   0   0   0   0   0   2   0    2 
Ouch!

Enkel TCP en processor:

dany@pindabook:~> collectl -stc
waiting for 1 second sample...
#<----CPU[HYPER]-----><-------TCP-------->
#cpu sys inter ctxsw  IP Tcp Udp Icmp 
  0  0  114  167  0  0  0  0 
  0  0  136  189  0  0  0  0 
  0  0  100  158  0  0  0  0 
  0  0  169  189  0  0  0  0 
Ouch!

Om informatie op te vragen over de processen:

dany@pindabook:~> collectl -c1 -sZ -i:1
waiting for 1 second sample...

### RECORD  1 >>> pindabook <<< (1637768868.001) (Wed Nov 24 16:47:48 2021) ###

# PROCESS SUMMARY (counters are /sec)
# PID User   PR PPID THRD S  VSZ  RSS CP SysT UsrT Pct AccuTime RKB WKB MajF MinF Command
  1 root   20   0  0 S 233M  13M 0 0.00 0.00  0 00:04.39  0  0  0  0 /usr/lib/systemd/systemd 
  2 root   20   0  0 S   0   0 0 0.00 0.00  0 00:00.00  0  0  0  0 kthreadd 
  3 root   0   2  0 I   0   0 0 0.00 0.00  0 00:00.00  0  0  0  0 rcu_gp 
  4 root   0   2  0 I   0   0 0 0.00 0.00  0 00:00.00  0  0  0  0 rcu_par_gp 
  6 root   0   2  0 I   0   0 0 0.00 0.00  0 00:00.00  0  0  0  0 kworker/0:0H-kblockd 
  7 root   20   2  0 I   0   0 0 0.00 0.00  0 00:00.16  0  0  0  0 kworker/0:1-mm_percpu_wq 
  9 root   0   2  0 I   0   0 0 0.00 0.00  0 00:00.00  0  0  0  0 mm_percpu_wq 
  10 root   20   2  0 S   0   0 0 0.00 0.00  0 00:00.03  0  0  0  0 ksoftirqd/0
  ...

M.a.w. je kunt met collectl verschillende systeeminformatie naast en bij elkaar plaatsen, wat het opsporen van prestatie gerelateerde problemen kan helpen oplossen. Veel succes met collectl.

Collectl volledig van de computer verwijderen

In openSUSE Leap 15.3 verwijder je collectl volledig van de computer met de opdracht:

dany@pindabook:~> sudo zypper remove -u collectl
[sudo] wachtwoord voor root: 
Lezen van geïnstalleerde pakketten...
Pakketafhankelijkheden oplossen...

Het volgende pakket zal worden VERWIJDERD:
 collectl

1 te verwijderen pakket.
Na de bewerking zal 1,5 MiB worden vrijgemaakt.
Doorgaan? [j/n/v/...? alle opties tonen] (j): 
(1/1) Verwijderen van collectl-4.1.3-bp153.1.15.noarch ......................................................................[gereed]
Aanvullende rpm-uitvoer:
rm: cannot remove '/var/lib/systemd/migrated/collectl': No such file or directory