Tips en Trucs 2021

Tekst automatisch aanvullen met AutoKey

Tekstuitbreiding (of substitutie) helpt je tijd te besparen door afkortingen om te zetten naar tekstfragmenten. Dit is vooral handig bij teksten die je veel moet typen. Adressen, begroetingen, enz. komen daarvoor in aanmerking. Ook programmeurs kunnen met dergelijke hulpmiddelen veel tijd sparen.

Een voorbeeld: typ in om het even welk programma adre gevolgd door een Spatie, Tab of Enter en AutoKey breidt de tekst uit naar een volledig adres. AutoKey werkt ook met sneltoetsen waardoor de gewenste tekst enkel verschijnt bij het drukken van een bepaalde zelf te bepalen toetscombinatie. Verder kan AutoKey geselecteerde tekst laten omringen door bijvoorbeeld haakjes, handig voor het programmeren van codeblokken.

AutoKey is een X11 applicatie en werkt dus niet met het Wayland grafisch systeem. OpenSUSE gebruikt standaard X11, Fedora standaard Wayland).

AutoKey installeren

In openSUSE installeer je AutoKey als volgt:

Start Programmastarter > Toepassingen > Hulpmiddelen > AutoKey (QT) (Keyboard Automation). AutoKey wordt ook gestart in het systeemvak, zodat het steeds klaar staat om je te helpen. Het AutoKey venster heb je enkel nodig voor het beheren van de tekstfragmenten en de configuratie. Om AutoKey steeds beschikbaar te hebben, laat je dit automatisch opstarten. Start daarvoor in het menu Settings de opdracht Configure AutoKey. En activeer in het onderdeel General de optie Automatically start AutoKey after login. Bevestig de aanpassing door op de knop Opslaan te klikken.

Tekstuitbreiding met AutoKey

Activeer het AutoKey hoofdvenster door te klikken op het AutoKey systeemvak pictogram (pictogram met gele letter A naast de klok). Selecteer in het linker paneel de map My Phrases, klik op de werkbalkknop New... en start de opdracht Phrase. We noemen het nieuwe tekstfragment in ons voorbeeld Test.

In het rechter paneel typ je het tekstfragment die door AutoKey zal uitgebreid worden, in het voorbeeld: Door AutoKey uitgebreide tekst..

AutoKey tekstfragment toevoegen

AutoKey ondersteunt zowel afkortingen als sneltoetsen om een tekstfragment uit te breiden of in te voegen.

Uitbreiden met behulp van een afkorting

Klik bij Abbreviations: op de knop Set. Klik op de + knop om een afkorting toe te voegen (afko in het voorbeeld). Beëindig het intypen van de afkorting met Enter en klik op de knop OK om de aanpassing te bevestigen.

AutoKey afkorting

Klik op de werkbalkknop Save om de gedefinieerde afkorting te activeren.

Test de tekstuitbreiding door in een teksteditor, een tekstvak in een browser of om het even waar je tekst kunt typen de afkorting afko gevolgd door een Spatie, Enter, Tab of elk teken dat niet in een woorden voorkomt. En de afkorting (afko) wordt automatisch vervangen door ons tekstfragment (Door AutoKey uitgebreide tekst.).

De afkorting wordt uitgebreid vanaf deze wordt afgesloten met een Trigger, die je kan instellen in het dialoogvenster Set Abbreviations.

AutoKey trigger afkorting

Je kunt nog verschillende andere opties activeren, zoals het negeren van het trigger teken. Wat in het voorbeeld nuttig kan zijn om te vermijden dat je bij het gebruik van een punt als trigger twee punten ziet verschijnen, één van het tekstfragment en de trigger zelf. Sommige opties vind ik handig, andere storen, vandaar dat je ze kunt in- en uitschakelen.

Uitbreiden met behulp van een sneltoets

Ook via een sneltoets kan je met AutoKey een tekstfragment invoegen. Selecteer in het rechter paneel een tekstfragment en klik bij Hotkey: op de knop Set. Klik in het verschenen venster op de knop Record a key combination en druk op de sneltoets die je voor het geselecteerde tekstfragment wilt gebruiken.

AutoKey sneltoets tekstfragment

Zorg er wel voor dat je een sneltoets gebruikt die nog niet door het systeem of een programma wordt gebruikt. Zo ontstaan er geen conflicten. In het voorbeeld gebruik ik de sneltoets Ctrl+F1.

Vergeet niet de aanpassing te activeren met de werkbalkknop Save. Test de sneltoets door ergens bij het invoeren van tekst de sneltoets uit te proberen. Het bijhorende tekstfragment moet daarna verschijnen.

Tekstuitbreiding enkel gebruiken bij een bepaalde applicatie

Je kunt met AutoKey:

Daarvoor klik je bij Window Filter: op de knop Set. Met behulp van de knop Detect Window Properties kan je door op een applicatievenster te klikken (Kate in het voorbeeld) een venster selecteren.

Daarna verschijnt het Window Information venster waarbij je de keuze krijgt om het venster te herkennen aan zijn klasse (applicatie) of aan zijn venstertitel (specifiek venster). Selecteer wat best past en klik OK tot alles is bevestigd.

AutoKey venster filter

Gebruik de Save werkbalkknop om de aanpassing te activeren. Vanaf nu werkt deze tekstuitbreiding enkel nog in de opgegeven applicatie of venster.

Geselecteerde tekst uitbreiden

Wie de AutoKey mogelijkheden zelf wil uitbreiden kan dit eenvoudig met scripts. Zo kunnen webpagina ontwerpers snel geselecteerde tekst opmaken door tags voor en na de selectie te plaatsen. Een voorbeeld: om de geselecteerde tekst 'dit is code' als code op te maken, worden de volgende tags voor en na de tekst geplaatst: <code>dit is code</code>.

AutoKey wordt geïnstalleerd met een aantal voorbeeld scripts. Het voorbeeld script Selection Test vervangt een geselecteerde tekst door een ander tekstfragment waarin de geselecteerde tekst voorkomt:

text = clipboard.get_selection()
keyboard.send_key("")
keyboard.send_keys("The text %s was here previously" % text)

Je vind dit voorbeeld in AutoKey in de map Sample Scripts onder de naam Selection Test.

Daarbij wordt %s door de geselecteerde tekst vervangen, voor deze op het scherm wordt geplaatst. M.a.w. als je de tekst "Test" selecteert, je de sneltoets van het script drukt, wordt de selectie vervangen door de tekst 'The text Test was here previously'.

Op dezelfde manier kan je geselecteerde tekst met tags omhullen:

text = clipboard.get_selection()
keyboard.send_key("<delete>")
keyboard.send_keys('<code>%s</code>' % text)

Door nu dit script met een sneltoets te activeren met het geselecteerde woord 'Test', verschijnt het tekstragment '<code>Test</code>'.

Raadpleeg de webpagina AutoKey wiki voor meer informatie, vaak gestelde vragen, handleidingen en voorbeeld scripts.

AutoKey verwijderen

Voor je AutoKey verwijdert, sluit je AutoKey via het snelmenu van het systeemvak pictogram af.

AutoKey slaat zijn instellingen op in een verborgen map, die je in de bestandsbeheerder Dolphin als volgt kunt verwijderen:

AutoKey zelf verwijder je volledig als volgt van de computer:

Om de toegevoegde opslagruimte ook te verwijderen, ga je als volgt te werk: