Tips en Trucs 2020

Qt MultiMedia Player

Qmmp is een cross-platform, open source, op Qt gebaseerde multimedia speler. Standaard lijkt de Qmmp speler op Winamp of xmms. Maar dit kan je aanpassen.

Qmmp installeren

Qmmp is een standaard openSUSE pakket en installeer je vanuit de standaard softwarebronnen:

Qmmp start je via de Programmastarter > Toepassingen > Multimedia > Audiospeler (Qmmp).

Qmmp

Werken met Qmmp

Qmmp is klein. Via de menuknop (drie streepjes links bovenaan het venster, in de titelbalk) kan je in het menu Weergave de optie Dubbele grootte activeren. Dit kan ook met de sneltoets Meta+d, op de meeste Linux systemen wordt de Windows toets als Meta toets gebruikt.

Bevalt het uiterlijk je niet, gebruik dan één van de vele alternatieve weergaven (skins). Alle beschikbare skins kan je in één keer downloaden van http://qmmp.ylsoftware.com/files/skins/ via het bestand Skins_All_in_One.zip. Na het downloaden, open je in de bestandsbeheerder (Dolphin) de Download map. Klik met de rechter muisknop op het bestand Skins_All_in_One.zip en start in het submenu Uitpakken de opdracht Archief hier uitpakken, submap automatisch detecteren. Open via de menuknop de Instellingen of druk Ctrl+p. Activeer in het onderdeel Vertoning het tabblad Thema's. Klik op de knop Toevoegen.... Blader naar de map Downloads/Skins_All_in_One. Selecteer alle thema-bestanden (bijvoorbeeld met de sneltoets Ctrl+a) en klik op de knop Openen. Selecteer daarna een thema in de lijst (op de afbeelding zie je de skin PioneerWood2-10). Nu staan alle thema bestanden in de configuratiemap (zie verder) van Qmmp en mag je gerust het gedownloade zip bestand en de uitgepakte map met thema bestanden in de Downloadmap verwijderen.

Qmmp Pioneer

Muziek afspelen

De eenvoudigste manier om muziek de beluisteren, is een map of bestanden vanuit een bestandsbeheerder naar de afspeellijst (onderste deelvenster) te slepen. Daarna klik je op een afspeelknopje (driehoekje). Onder de afspeellijst staan verschillende knopjes om het afspelen van de lijst te beïnvloeden.

Boven de afspeellijst vind je de equalizer waarmee je de klank naar wens kunt aanpassen. Ook ideaal om bepaalde zwakke punten van de luidsprekers recht te trekken. Schakel na het instellen van de equalizer deze met de On knop in. Met de Preset knop kan je geslaagde equalizer instellingen bewaren en later terug laden. Als hulpmiddel om de equalizer in te stellen, kan je via de menuknop in het submenu Visualisatie de Analysator Module starten.

Qmmp analyzer

Het Qmmp bedieningspaneel staat helemaal bovenaan en toont informatie over de spelende muziek. Ook Volume- en Balansregelaars vind je hier terug. Onderaan het bedieningspaneel staan de klassieke bedieningsknopjes zoals Vorige, Afspelen, Pauze, enz. Met de knopjes EQ en PL kan je de minder noodzakelijke deelvensters met respectievelijk de equalizer en afspeellijst verbergen en terug weergeven. Zo zorg je voor een kleine, onopvallende speler.

Sneltoetsen

Mediaspelers zijn toepassingen die je als muziekliefhebber, dikwijls gebruikt. Dan loont het de moeite om een blik te werpen op de sneltoetsen. Daarmee bedien je snel en efficiënt de muziekspeler. Denk maar aan het pauzeren bij het overgaan van de telefoon, bezoek aan de deur of iemand die een gesprek wil beginnen. Een overzicht van de sneltoetsen kan je opvragen bij de Instellingen in het onderdeel Sneltoetsen. Zoals je op de afbeelding kunt zien, zijn de sneltoetsen in groepen verdeeld, naargelang hun functie.

Qmmp sneltoetsen

Qmmp verwijderen

Qmmp verwijder je volledig als volgt van de computer:

Om ook je persoonlijke instellingen en onderdelen (zoals thema's, afspeellijst, enz.) te verwijderen, verwijder je de verborgen .qmmp map in uw Persoonlijke map. Start daarvoor de bestandsbeheerder (Dolphin). Activeer in het menu Besturing de optie Verborgen bestanden. En verwijder de map .qmmp. Schakel voor de veiligheid (mappen worden niet zomaar verborgen gezet) de optie Verborgen bestanden terug uit.