Tips en Trucs 2020

GNU ls opdracht

De ls opdracht geeft een lijst van bestanden op een POSIX systeem weer. Het is een eenvoudige opdracht, dikwijls onderschat, niet in wat het kan, maar wel in hoe je het optimaal kunt gebruiken.

De ls opdracht behoort tot de top 10 van de meest essentiële opdrachten, want het kan belangrijke informatie over bestanden weergeven. Het vertelt ons wie de eigenaar van een bestand of map is, wanneer een bestand voor het laatst werd gewijzigd en het type bestand. Om nog maar te zwijgen over wat je er allemaal uit kunt afleiden: in welke map werk je, welke objecten vinden we in de buurt en wat kunnen we ermee doen.

GNU of BSD

Voor we naar de verborgen kracht van ls kijken, gaan we na welke ls opdracht we gebruiken. De twee meest populaire versies zijn de GNU versie, die deel uitmaakt van het GNU coreutils pakket, en de BSD versie. In Linux wordt meestal de GNU versie gebruikt, macOS en BSD gebruiken meestal de BSD versie. De verschillende versies werken niet helemaal op dezelfde manier.

Je kunt de versie achterhalen met de opdracht:

dany@pindabook:~> ls --version
ls (GNU coreutils) 8.29
Copyright © 2017 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later .
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

Geschreven door Richard M. Stallman en David MacKenzie.

Indien dit, zoals hierboven, informatie toont over GNU coreutils, werk je met de GNU versie. Bij een foutmelding, gebruik je waarschijnlijk de BSD versie (voer de opdracht man ls | head uit om dit na te gaan).

Onderzoek ook eens welke standaard opties jouw distributie gebruikt. Dit kan je eenvoudig opvragen door de alias opdracht uit te voeren:

dany@pindabook:~> alias
alias +='pushd .'
alias -- -='popd'
alias ..='cd ..'
alias ...='cd ../..'
alias aumix='padsp aumix'
alias beep='echo -en "\007"'
alias cd..='cd ..'
alias dir='ls -l'
alias egrep='egrep --color=auto'
alias fgrep='fgrep --color=auto'
alias grep='grep --color=auto'
alias ip='ip --color=auto'
alias l='ls -alF'
alias la='ls -la'
alias ll='ls -l'
alias ls='_ls'
alias ls-l='ls -l'
alias md='mkdir -p'
alias o='less'
alias rd='rmdir'
alias rehash='hash -r'
alias sox='padsp sox'
alias timidity='timidity -Oe'
alias unmount='echo "Error: Try the command: umount" 1>&2; false'
alias you='if test "$EUID" = 0 ; then /sbin/yast2 online_update ; else su - -c "/sbin/yast2 online_update" ; fi'
dany@pindabook:~> alias | grep ls
alias dir='ls -l'
alias l='ls -alF'
alias la='ls -la'
alias ll='ls -l'
alias ls='_ls'
alias ls-l='ls -l'
alias unmount='echo "Error: Try the command: umount" 1>&2; false'
alias you='if test "$EUID" = 0 ; then /sbin/yast2 online_update ; else su - -c "/sbin/yast2 online_update" ; fi'

De eerste opdracht toont alle opdracht koppelingen (aliassen), terwijl in de tweede opdracht alle koppelingen waarin ls in voorkomt worden weergegeven (gefilterd door grep). Door de distributie ingestelde aanpassingen worden in openSUSE opgeslagen in /etc/profile.d/alias.bash en gelden voor alle gebruikers. Persoonlijke aanpassingen worden dikwijls opgeslagen in $HOME/.bashrc, $HOME/.bash_aliases, $HOME/.profile of $HOME/.alias (openSUSE).

De door distributies aangeboden voorinstellingen zijn handig, maar zorgen er ook voor dat ls bij elke distributie standaard de lijst anders weergeeft. Wil je niet de alias, maar de oorspronkelijke ls opdracht zonder de vooringestelde opties uitvoeren, gebruik dan voor de ls opdracht een backslash (escape):

ls

Type aanduiding

Standaard toont ls alle bestanden in kolommen (aantal afhankelijk van de terminalbreedte).

dany@pindabook:~> ls
Afbeeldingen datums.txt       Documenten   konsole.txt openSUSE-Leap-15.2-NET-x86_64.iso.sha256 Video's
bin      distros_gesorteerd.txt Downloads    Muziek    Sjablonen
Bureaublad  distros.txt       du-rapport.txt Openbaar   substring.sh

Interessant, maar alle bestanden lijken op elkaar, zonder informatie over wat een map of een bestand is. Gebruik de -F (--classify) om na de bestandsnaam indicators die het bestandstype verduidelijken te plaatsen:

dany@pindabook:~> ls -F
Afbeeldingen@ datums.txt       Documenten@   konsole.txt openSUSE-Leap-15.2-NET-x86_64.iso.sha256 Video's@
bin/      distros_gesorteerd.txt Downloads/   Muziek@   Sjablonen@
Bureaublad/  distros.txt       du-rapport.txt Openbaar@  substring.sh

Een eenvoudiger versie krijg je met de optie -p (--indicator-style=slash), waarbij enkel de mappen een indicator na de naam krijgen:

dany@pindabook:~> ls -p
Afbeeldingen datums.txt       Documenten   konsole.txt openSUSE-Leap-15.2-NET-x86_64.iso.sha256 Video's
bin/     distros_gesorteerd.txt Downloads/   Muziek    Sjablonen
Bureaublad/  distros.txt       du-rapport.txt Openbaar   substring.sh

Detaillijst

Een detaillijst opvragen met ls wordt zoveel gebruikt dat veel distributies daarvoor een koppeling (alias) met de naam ll aanmaken. De detaillijst (long list) toont veel belangrijke bestandskenmerken, zoals rechten, gebruiker, groep, grootte en datum laatste wijziging:

dany@pindabook:~> ls -l
totaal 40
lrwxrwxrwx 1 dany users  33 3 jul 20:55 Afbeeldingen -> /usr/home/Documents/Afbeeldingen/
drwxr-xr-x 2 dany users 4096 16 okt 16:18 bin
drwxr-xr-x 2 dany users 4096 3 jul 20:36 Bureaublad
-rw-r--r-- 1 dany users 123 1 sep 18:16 datums.txt
-rw-r--r-- 1 dany users  63 22 aug 14:17 distros_gesorteerd.txt
-rw-r--r-- 1 dany users  83 22 aug 14:46 distros.txt
lrwxrwxrwx 1 dany users  20 3 jul 20:55 Documenten -> /usr/home/Documents/
drwxr-xr-x 2 dany users 4096 4 dec 16:02 Downloads
-rw-r--r-- 1 dany users 458 31 okt 11:01 du-rapport.txt
-rw-r--r-- 1 dany users 289 13 nov 16:45 konsole.txt
lrwxrwxrwx 1 dany users  27 3 jul 20:55 Muziek -> /usr/home/Documents/Muziek/
lrwxrwxrwx 1 dany users  29 3 jul 20:55 Openbaar -> /usr/home/Documents/Openbaar/
-rw-r--r-- 1 dany users 628 2 jul 17:19 openSUSE-Leap-15.2-NET-x86_64.iso.sha256
lrwxrwxrwx 1 dany users  30 3 jul 20:56 Sjablonen -> /usr/home/Documents/Sjablonen/
-rw-r--r-- 1 dany users 147 27 nov 17:56 substring.sh
lrwxrwxrwx 1 dany users  28 3 jul 20:56 Video's -> /usr/home/Documents/Video's/

Als je de bestandsgrootte niet in bytes, maar in een voor mensen beter leesbare vorm wilt, voeg je de optie -h (--human) toe:

dany@pindabook:~> ls -l -h
totaal 40K
lrwxrwxrwx 1 dany users  33 3 jul 20:55 Afbeeldingen -> /usr/home/Documents/Afbeeldingen/
drwxr-xr-x 2 dany users 4,0K 16 okt 16:18 bin
drwxr-xr-x 2 dany users 4,0K 3 jul 20:36 Bureaublad
-rw-r--r-- 1 dany users 123 1 sep 18:16 datums.txt
-rw-r--r-- 1 dany users  63 22 aug 14:17 distros_gesorteerd.txt
-rw-r--r-- 1 dany users  83 22 aug 14:46 distros.txt
lrwxrwxrwx 1 dany users  20 3 jul 20:55 Documenten -> /usr/home/Documents/
drwxr-xr-x 2 dany users 4,0K 4 dec 16:02 Downloads
-rw-r--r-- 1 dany users 458 31 okt 11:01 du-rapport.txt
-rw-r--r-- 1 dany users 289 13 nov 16:45 konsole.txt
lrwxrwxrwx 1 dany users  27 3 jul 20:55 Muziek -> /usr/home/Documents/Muziek/
lrwxrwxrwx 1 dany users  29 3 jul 20:55 Openbaar -> /usr/home/Documents/Openbaar/
-rw-r--r-- 1 dany users 628 2 jul 17:19 openSUSE-Leap-15.2-NET-x86_64.iso.sha256
lrwxrwxrwx 1 dany users  30 3 jul 20:56 Sjablonen -> /usr/home/Documents/Sjablonen/
-rw-r--r-- 1 dany users 147 27 nov 17:56 substring.sh
lrwxrwxrwx 1 dany users  28 3 jul 20:56 Video's -> /usr/home/Documents/Video's/

Je kunt de informatie in verband met de gebruiker weglaten met de optie -g of de groep weglaten met de optie -o:

dany@pindabook:~> ls -o
totaal 40
lrwxrwxrwx 1 dany  33 3 jul 20:55 Afbeeldingen -> /usr/home/Documents/Afbeeldingen/
drwxr-xr-x 2 dany 4096 16 okt 16:18 bin
drwxr-xr-x 2 dany 4096 3 jul 20:36 Bureaublad
-rw-r--r-- 1 dany 123 1 sep 18:16 datums.txt
-rw-r--r-- 1 dany  63 22 aug 14:17 distros_gesorteerd.txt
-rw-r--r-- 1 dany  83 22 aug 14:46 distros.txt
lrwxrwxrwx 1 dany  20 3 jul 20:55 Documenten -> /usr/home/Documents/
drwxr-xr-x 2 dany 4096 4 dec 16:02 Downloads
-rw-r--r-- 1 dany 458 31 okt 11:01 du-rapport.txt
-rw-r--r-- 1 dany 289 13 nov 16:45 konsole.txt
lrwxrwxrwx 1 dany  27 3 jul 20:55 Muziek -> /usr/home/Documents/Muziek/
lrwxrwxrwx 1 dany  29 3 jul 20:55 Openbaar -> /usr/home/Documents/Openbaar/
-rw-r--r-- 1 dany 628 2 jul 17:19 openSUSE-Leap-15.2-NET-x86_64.iso.sha256
lrwxrwxrwx 1 dany  30 3 jul 20:56 Sjablonen -> /usr/home/Documents/Sjablonen/
-rw-r--r-- 1 dany 147 27 nov 17:56 substring.sh
lrwxrwxrwx 1 dany  28 3 jul 20:56 Video's -> /usr/home/Documents/Video's/

Combineer beide opties om zowel de gebruiker als de groep weg te laten.

Tijd en datum weergave

De namen van maanden zijn moeilijk te sorteren. Je kunt de tijd en datum weergave aanpassen met de --time-style optie gevolgd door een formaat:

Je kunt een eigen formaat opgeven door gebruik te maken van een formaatopmaak van de date opdracht.

dany@pindabook:~> ls -l --time-style full-iso
totaal 40
lrwxrwxrwx 1 dany users  33 2020-07-03 20:55:18.000000000 +0200 Afbeeldingen -> /usr/home/Documents/Afbeeldingen/
drwxr-xr-x 2 dany users 4096 2020-10-16 16:18:33.856536647 +0200 bin
drwxr-xr-x 2 dany users 4096 2020-07-03 20:36:21.000000000 +0200 Bureaublad
-rw-r--r-- 1 dany users 123 2020-09-01 18:16:45.669762144 +0200 datums.txt
-rw-r--r-- 1 dany users  63 2020-08-22 14:17:26.918543606 +0200 distros_gesorteerd.txt
-rw-r--r-- 1 dany users  83 2020-08-22 14:46:20.177759033 +0200 distros.txt
lrwxrwxrwx 1 dany users  20 2020-07-03 20:55:03.000000000 +0200 Documenten -> /usr/home/Documents/
drwxr-xr-x 2 dany users 4096 2020-12-04 16:02:51.922742773 +0100 Downloads
-rw-r--r-- 1 dany users 458 2020-10-31 11:01:20.423428134 +0100 du-rapport.txt
-rw-r--r-- 1 dany users 289 2020-11-13 16:45:19.684459832 +0100 konsole.txt
lrwxrwxrwx 1 dany users  27 2020-07-03 20:55:31.000000000 +0200 Muziek -> /usr/home/Documents/Muziek/
lrwxrwxrwx 1 dany users  29 2020-07-03 20:55:49.000000000 +0200 Openbaar -> /usr/home/Documents/Openbaar/
-rw-r--r-- 1 dany users 628 2020-07-02 17:19:12.000000000 +0200 openSUSE-Leap-15.2-NET-x86_64.iso.sha256
lrwxrwxrwx 1 dany users  30 2020-07-03 20:56:05.000000000 +0200 Sjablonen -> /usr/home/Documents/Sjablonen/
-rw-r--r-- 1 dany users 147 2020-11-27 17:56:44.784526494 +0100 substring.sh
lrwxrwxrwx 1 dany users  28 2020-07-03 20:56:20.000000000 +0200 Video's -> /usr/home/Documents/Video's/

Chronologische sorteren

Standaard sorteert de ls opdracht alfabetisch. Met de -t optie wordt chronologisch gesorteerd, met het meest recente bovenaan.

dany@pindabook:~> mkdir test
dany@pindabook:~> cd test
dany@pindabook:~/test> touch foo bar baz
dany@pindabook:~/test> touch foo
dany@pindabook:~/test> ls
bar baz foo
dany@pindabook:~/test> ls -t
foo bar baz

De eerste opdracht maakt een map aan, die we met de tweede opdracht openen. Daarna maken we met de touch opdracht drie bestanden aan. Met de tweede touch opdracht openen we het bestand foo en slaan dit terug op (snelle aanpassing). De eerste ls opdracht toont ons de alfabetische rangschikking, terwijl de tweede de bestanden chronologisch rangschikt.

Sorteren en groeperen op bestandsextensie

Om bestanden alfabetich te sorteren op bestandsextensie, gebruik je de optie -X:

dany@pindabook:~> ls
Afbeeldingen datums.txt       Documenten   konsole.txt openSUSE-Leap-15.2-NET-x86_64.iso.sha256 test
bin      distros_gesorteerd.txt Downloads    Muziek    Sjablonen                 Video's
Bureaublad  distros.txt       du-rapport.txt Openbaar   substring.sh
dany@pindabook:~> ls -X
Afbeeldingen Documenten Openbaar  Video's                  datums.txt       du-rapport.txt
bin      Downloads  Sjablonen substring.sh               distros_gesorteerd.txt konsole.txt
Bureaublad  Muziek   test    openSUSE-Leap-15.2-NET-x86_64.iso.sha256 distros.txt

Uitvoerformaat

Standaard gebruikt ls spaties om bestandsnamen te scheiden, om de resultaten van een ls opdracht verder te verwerken, zijn andere scheidingstekens soms handiger. Om de bestandsnamen met komma's (csv) te scheiden, gebruik je de optie -m:

dany@pindabook:~/test> ls -m
bar, baz, foo

Om elk bestand op een nieuwe regel te plaatsen, gebruik je de optie -1 (1 kolom):

dany@pindabook:~/test> ls -1
bar
baz
foo
dany@pindabook:~/test> cd ..
dany@pindabook:~> rm -r test/

De voorlaatste opdracht verlaat de map. De laatste opdracht verwijdert de map test.

Alles weergeven zonder de rommel

Niet alle mapitems zijn altijd interessant. Zo stellen de tekens . en .. respectievelijk de huidige en bovenliggende map weer. Bij het navigeren in de mappenstructuur in een terminal weet je waarschijnlijk al dat elke map met . naar zichzelf wijst en met .. naar de bovenliggende oudermap. Als je bij de ls opdracht de optie -a (--all) gebruikt om alles te bekijken (inclusief verborgen bestanden waarvan de naam begint met een punt) wordt ook . en .. weergegeven:

dany@pindabook:~> ls -a
.        .cache         .esd_auth  .kde4       Openbaar                 .urlview
..       .config         .fishsrv.pl konsole.txt    openSUSE-Leap-15.2-NET-x86_64.iso.sha256 Video's
Afbeeldingen  datums.txt       .fonts    .languagetool.cfg .pinda                  .wget-hsts
.audacity-data distros_gesorteerd.txt .gnome    .local       .pki                   .Xauthority
.bash_history  distros.txt       .gnupg    .mixxx       .profile                 .xim.template
.bashrc     Documenten       .gtkrc-2.0  .mozilla      .rubberband.wisdom.d           .xinitrc.template
bin       Downloads        .i18n    .muttrc      Sjablonen                 .y2control
.bluefish    du-rapport.txt     .inputrc   Muziek       .ssh                   .y2log
Bureaublad   .emacs         .java    .nanorc      substring.sh               .y2usersettings

Met de -A (--almost-all) optie toont ls alles uitgezonderd de . en .. items.

dany@pindabook:~> ls -A
Afbeeldingen      distros.txt   .i18n       .nanorc                  Video's
.audacity-data     Documenten   .inputrc      Openbaar                 .wget-hsts
.bash_history      Downloads    .java       openSUSE-Leap-15.2-NET-x86_64.iso.sha256 .Xauthority
.bashrc         du-rapport.txt .kde4       .pinda                  .xim.template
bin           .emacs     konsole.txt    .pki                   .xinitrc.template
.bluefish        .esd_auth    .languagetool.cfg .profile                 .y2control
Bureaublad       .fishsrv.pl   .local       .rubberband.wisdom.d           .y2log
.cache         .fonts     .mixxx       Sjablonen                 .y2usersettings
.config         .gnome     .mozilla      .ssh
datums.txt       .gnupg     .muttrc      substring.sh
distros_gesorteerd.txt .gtkrc-2.0   Muziek       .urlview

Veel Unix opdrachten hebben een traditie om back-up bestanden aan te maken. Deze kan je herkennen aan het ~ teken dat achter de bestandsnaam wordt geplaatst. Eerst maken we het bestand maanden.txt aan met daarin de maanden van het jaar. Met de teksteditor nano open je daarna het bestand maanden.txt.

dany@pindabook:~> locale mon > maanden.txt
dany@pindabook:~> nano -B maanden.txt

Na een aanpassing (of niet) sla je het bestand terug op met de sneltoets Ctrl+s en verlaat je nano met de sneltoets Ctrl+x. Met de -B (--ignore-backups) optie worden de back-up bestanden niet weergegeven:

dany@pindabook:~> ls
Afbeeldingen datums.txt       Documenten   konsole.txt  Muziek                  Sjablonen
bin      distros_gesorteerd.txt Downloads    maanden.txt  Openbaar                 substring.sh
Bureaublad  distros.txt       du-rapport.txt maanden.txt~ openSUSE-Leap-15.2-NET-x86_64.iso.sha256 Video's
dany@pindabook:~> ls -B
Afbeeldingen datums.txt       Documenten   konsole.txt Openbaar                 substring.sh
bin      distros_gesorteerd.txt Downloads    maanden.txt openSUSE-Leap-15.2-NET-x86_64.iso.sha256 Video's
Bureaublad  distros.txt       du-rapport.txt Muziek    Sjablonen

Vanzelfsprekend bestaat het back-up bestand nog, maar werd het uit de resultaten gefilterd. Niet alle opdrachten plaatsen echter een ~ op het einde van naam van het back-up bestand. Zo gebruikt GNU Emacs een hekje (hash) in het begin en op het einde van de naam. Of wat denk je van de klassieker .bak. Om het even welk patroon gebruikt wordt, met de --hide optie kan je elk patroon filteren. Eerst maken we een back-up met de cp (copy) opdracht.

dany@pindabook:~> cp maanden.txt maanden.txt.bak
dany@pindabook:~> ls
Afbeeldingen distros_gesorteerd.txt du-rapport.txt maanden.txt.bak              Sjablonen
bin      distros.txt       konsole.txt   Muziek                  substring.sh
Bureaublad  Documenten       maanden.txt   Openbaar                 Video's
datums.txt  Downloads        maanden.txt~  openSUSE-Leap-15.2-NET-x86_64.iso.sha256
dany@pindabook:~> ls --hide="*.bak"
Afbeeldingen datums.txt       Documenten   konsole.txt  Muziek                  Sjablonen
bin      distros_gesorteerd.txt Downloads    maanden.txt  Openbaar                 substring.sh
Bureaublad  distros.txt       du-rapport.txt maanden.txt~ openSUSE-Leap-15.2-NET-x86_64.iso.sha256 Video's

Recursief mappen doorlopen

De ls opdracht gaat standaard geen mappen openen om de inhoud ervan weer te geven. Dit gebeurd wel met de -R (--recursive) optie:

dany@pindabook:~> ls -F Muziek/DLNA/
Celadon Candy - Celadonia/ Marcin Szczepankiewicz - Moonlight Piano/
dany@pindabook:~> ls -R Muziek/DLNA/
Muziek/DLNA/:
Celadon Candy - Celadonia Marcin Szczepankiewicz - Moonlight Piano

Muziek/DLNA/Celadon Candy - Celadonia:
01 - Celadon Candy - Irritant.ogg   05 - Celadon Candy - Snakes.ogg   09 - Celadon Candy - Sweet.ogg   playlist.m3u
02 - Celadon Candy - Libertines.ogg  06 - Celadon Candy - Celadonia.ogg  10 - Celadon Candy - Apostacy.ogg
03 - Celadon Candy - Broken.ogg    07 - Celadon Candy - Socialist.ogg  Celadon Candy - Celadonia.jpg
04 - Celadon Candy - Undercutter.ogg 08 - Celadon Candy - 1JuneDemo_.ogg License.txt

Muziek/DLNA/Marcin Szczepankiewicz - Moonlight Piano:
01 - Marcin Szczepankiewicz - Moonlight Serenade.mp3 04 - Marcin Szczepankiewicz - Chattanooga Choo-Choo.mp3 playlist.m3u
02 - Marcin Szczepankiewicz - My Blue Heaven.mp3   License.txt
03 - Marcin Szczepankiewicz - At Last.mp3       Marcin Szczepankiewicz - Moonlight Piano.jpg

Opties permanent gebruiken

De ls opdracht is waarschijnlijk de meest gebruikte terminal opdracht. Hoewel het handig is om veel opties te hebben, is de beknoptheid van ls de grote troef: twee karakters en Enter en klaar. Toch heeft iedereen zijn eigen optie wensen. De oplossing is om een koppeling (alias) te bouwen om ls uit te breiden met jouw standaard opties. Een voorbeeld:

dany@pindabook:~> alias ls
alias ls='_ls'
dany@pindabook:~> ls
Afbeeldingen distros_gesorteerd.txt du-rapport.txt maanden.txt.bak              Sjablonen
bin      distros.txt       konsole.txt   Muziek                  substring.sh
Bureaublad  Documenten       maanden.txt   Openbaar                 Video's
datums.txt  Downloads        maanden.txt~  openSUSE-Leap-15.2-NET-x86_64.iso.sha256
dany@pindabook:~> alias ls='ls -A -F -B --human --color'
dany@pindabook:~> ls
 Afbeeldingen@      distros.txt   .i18n        .muttrc                  substring.sh
 .audacity-data/     Documenten@   .inputrc      Muziek@                  .urlview
 .bash_history      Downloads/    .java/       .nanorc                  "Video's"@
 .bashrc         du-rapport.txt  .kde4/       Openbaar@                 .wget-hsts
 bin/           .emacs      konsole.txt     openSUSE-Leap-15.2-NET-x86_64.iso.sha256  .Xauthority
 .bluefish/        .esd_auth    .languagetool.cfg  .pinda/                  .xim.template
 Bureaublad/       .fishsrv.pl   .local/       .pki/                   .xinitrc.template*
 .cache/         .fonts/     maanden.txt     .profile                  .y2control/
 .config/         .gnome/     maanden.txt.bak   .rubberband.wisdom.d            .y2log
 datums.txt        .gnupg/     .mixxx/       Sjablonen@                 .y2usersettings
 distros_gesorteerd.txt  .gtkrc-2.0    .mozilla/      .ssh/

De eerste opdracht toont de huidige door jouw distributie ingestelde ls koppeling. Handig om weten om na een aanpassing deze te herstellen. De ls opdracht toont de uitwerking van de ls distributie alias. Bij de tweede alias opdracht bepaal ik zelf welke standaard opties ls moet gebruiken en zie je het resultaat in de daaropvolgende ls opdracht.

Ben je tevreden over het resultaat, dan kan je jouw alias opdracht opnemen in een bash script dat bij het starten van bash (jouw terminal) wordt uitgevoerd. Dit is meestal in het bestand .bash_aliases (let op de punt vooraan) (in openSUSE Leap 15.2 in het bestand .alias). Indien dit bestand nog niet bestaat, maak je het aan. Wil je terugkeren naar de oorspronkelijke opties, verwijder dan jouw alias opdrachtregel uit het .alias bestand. Na het herstarten van de terminal is alles terug zoals het was.

En verder

De ls opdracht heeft veel opties, waarvan een deel niche opties zijn of afhankelijk zijn van de gebruikte terminal. Raadpleeg info ls en/of man ls en/of ls --help om alle opties met uitleg weer te geven.

Ls is een mooi voorbeeld van een opdracht die maar één taak heeft, maar deze zeer goed uitvoert. Ls geeft een lijst met bestanden weer en de vele opties laten je toe om de manier waarop deze lijst wordt weergegeven zelf te bepalen.