Tips en Trucs 2020

DroidCam webcam en microfoon

Wie een webcam, beveiligingscamera nodig heeft en een (desnoods oude) smartphone heeft, kan deze met de app DroidCam en wat software op de computer als webcam of videostreamer gebruiken.

DroidCam installeren

Op zowel een Android als een Apple smartphone installeer je de DroidCam app via de Store. Ik heb DroidCam enkel getest op Android.

DroidCam gebruiken

Start op de smartphone de DroidCam app. De app heeft twee knoppen: om een camera te kiezen en om instellingen aan te passen. Daaronder staan de gegevens om de videobeelden op een andere computer te bekijken.
DroidCam

Je kunt met behulp van de Browser IP Cam Access URL's de beelden bekijken in alle programma's die video via http ondersteunen. Zoals browsers (Firefox), videospelers (VLC) en diverse camerasoftware. In Firefox gebruik je de eerste URL en krijg je boven het beeld verschillende knoppen met enkele functies. In VLC gebruik je de tweede URL die je gebruikt in het menu Media > Netwerkstream openen.... Merk op dat je nooit met twee programma's tegelijk naar de beelden kunt kijken.

Droidcam in Firefox Droidcam in VLC

DroidCam als webcam gebruiken

Op de Linux computer waarop je DroidCam als webcam wilt gebruiken, moet je software installeren. Dit wordt beschreven op de Dev47Apps DroidCam webpagina en gaat voor openSUSE Leap 15.2 als volgt:

Start een terminal en open de map /tmp/ met de opdracht:

dany@pindabook:~> cd /tmp/

Download de DroidCam software (enkel voor 64-bit systemen):

dany@pindabook:/tmp> wget https://files.dev47apps.net/linux/droidcam_latest.zip
--2020-11-13 16:31:42-- https://files.dev47apps.net/linux/droidcam_latest.zip
Herleiden van files.dev47apps.net (files.dev47apps.net)... 2606:4700:3037::681c:5b9, 2606:4700:3037::681c:4b9, 2606:4700:3030::ac43:b08c, ...
Verbinding maken met files.dev47apps.net (files.dev47apps.net)|2606:4700:3037::681c:5b9|:443... verbonden.
HTTP-verzoek is verzonden; wachten op antwoord... 200 OK
Lengte: 1241397 (1,2M) [application/zip]
Wordt opgeslagen als: ‘droidcam_latest.zip’

droidcam_latest.zip        100%[==========================================================>]  1,18M 7,33MB/s  in 0,2s  

2020-11-13 16:31:43 (7,33 MB/s) - '‘droidcam_latest.zip’' opgeslagen [1241397/1241397]

Pak de software uit:

dany@pindabook:/tmp> unzip droidcam_latest.zip -d droidcam
Archive: droidcam_latest.zip
 inflating: droidcam/LICENSE    
 inflating: droidcam/README-DKMS.md 
 inflating: droidcam/README.md   
 inflating: droidcam/droidcam    
 inflating: droidcam/droidcam-cli  
 extracting: droidcam/icon2.png   
 inflating: droidcam/install-client 
 inflating: droidcam/install-dkms  
 inflating: droidcam/install-sound 
 inflating: droidcam/install-video 
 inflating: droidcam/install.common 
 inflating: droidcam/uninstall   
 inflating: droidcam/uninstall-dkms 
  creating: droidcam/v4l2loopback/
 inflating: droidcam/v4l2loopback/v4l2loopback-dc.c 
 inflating: droidcam/v4l2loopback/Makefile 
 inflating: droidcam/v4l2loopback/test.c

Open de map met de uitgepakte software en start als systeembeheerder het installatieprogramma:

dany@pindabook:/tmp> cd droidcam && sudo ./install-client
[sudo] wachtwoord voor root: 
Copying files
+ cp uninstall /opt/droidcam-uninstall
+ cp icon2.png /opt/droidcam-icon.png
+ cp droidcam /usr/bin/
+ cp droidcam-cli /usr/bin/
+ set +x
Done

Om de videobeelden te kunnen ontvangen, moet er een stuurprogramma aan het systeem toegevoegd worden. Dit is systeemafhankelijk en moet dus op elk systeem afzonderlijk gecompileerd worden. Daarvoor hebben we software nodig om te compileren (broncode omzetten naar programmacode) en de broncode van het systeem (de kernel). Dit installeer je in openSUSE met de opdracht:

dany@pindabook:/tmp/droidcam> sudo zypper install gcc make kernel-default-devel
Gegevens van opslagruimte laden...
Lezen van geïnstalleerde pakketten...
Pakketafhankelijkheden oplossen...

De volgende 20 NIEUWE pakketten zullen worden geïnstalleerd:
 gcc gcc7 glibc-devel kernel-default-devel kernel-devel kernel-macros libasan4 libatomic1 libcilkrts5 libelf-devel libitm1 liblsan0
 libmpx2 libmpxwrappers2 libtsan0 libubsan0 linux-glibc-devel make make-lang zlib-devel

De volgende 3 aanbevolen pakketten zijn automatisch geselecteerd:
 gcc make make-lang

20 nieuwe te installeren pakketten.
Totale downloadgrootte: 45,8 MiB. Reeds in de cache: 0 B. Na de bewerking zal aanvullend 146,4 MiB worden gebruikt.
Doorgaan? [j/n/v/...? alle opties tonen] (j): 
pakket kernel-macros-5.3.18-lp152.50.1.noarch wordt opgehaald                 (1/20),  1,9 MiB ( 21,4 KiB uitgepakt)
Ophalen: kernel-macros-5.3.18-lp152.50.1.noarch.rpm .............................................................[gereed (1,8 MiB/s)]
pakket libatomic1-10.2.1+git583-lp152.2.2.x86_64 wordt opgehaald               (2/20), 22,7 KiB ( 26,1 KiB uitgepakt)
Ophalen: libatomic1-10.2.1+git583-lp152.2.2.x86_64.rpm ......................................................................[gereed]
pakket libitm1-10.2.1+git583-lp152.2.2.x86_64 wordt opgehaald                 (3/20), 39,2 KiB ( 94,4 KiB uitgepakt)
Ophalen: libitm1-10.2.1+git583-lp152.2.2.x86_64.rpm .........................................................................[gereed]
pakket liblsan0-10.2.1+git583-lp152.2.2.x86_64 wordt opgehaald                (4/20), 152,7 KiB (361,2 KiB uitgepakt)
Ophalen: liblsan0-10.2.1+git583-lp152.2.2.x86_64.rpm ........................................................................[gereed]
pakket libtsan0-10.2.1+git583-lp152.2.2.x86_64 wordt opgehaald                (5/20), 317,4 KiB ( 1,1 MiB uitgepakt)
Ophalen: libtsan0-10.2.1+git583-lp152.2.2.x86_64.rpm ..............................................................[gereed (938 B/s)]
pakket kernel-devel-5.3.18-lp152.50.1.noarch wordt opgehaald                 (6/20), 15,1 MiB ( 55,0 MiB uitgepakt)
Ophalen: kernel-devel-5.3.18-lp152.50.1.noarch.rpm ..............................................................[gereed (3,5 MiB/s)]
pakket libasan4-7.5.0+r278197-lp152.2.46.x86_64 wordt opgehaald                (7/20), 357,4 KiB ( 1,3 MiB uitgepakt)
Ophalen: libasan4-7.5.0+r278197-lp152.2.46.x86_64.rpm .............................................................[gereed (937 B/s)]
pakket libcilkrts5-7.5.0+r278197-lp152.2.46.x86_64 wordt opgehaald              (8/20), 60,7 KiB (120,1 KiB uitgepakt)
Ophalen: libcilkrts5-7.5.0+r278197-lp152.2.46.x86_64.rpm ....................................................................[gereed]
pakket libmpx2-8.2.1+r264010-lp152.2.126.x86_64 wordt opgehaald                (9/20), 19,1 KiB ( 18,3 KiB uitgepakt)
Ophalen: libmpx2-8.2.1+r264010-lp152.2.126.x86_64.rpm .......................................................................[gereed]
pakket libmpxwrappers2-8.2.1+r264010-lp152.2.126.x86_64 wordt opgehaald           (10/20), 17,8 KiB ( 14,2 KiB uitgepakt)
Ophalen: libmpxwrappers2-8.2.1+r264010-lp152.2.126.x86_64.rpm ...............................................................[gereed]
pakket libubsan0-7.5.0+r278197-lp152.2.46.x86_64 wordt opgehaald               (11/20), 134,0 KiB (305,3 KiB uitgepakt)
Ophalen: libubsan0-7.5.0+r278197-lp152.2.46.x86_64.rpm ............................................................[gereed (936 B/s)]
pakket linux-glibc-devel-5.3-lp152.1.1.x86_64 wordt opgehaald                (12/20),  1,0 MiB ( 4,4 MiB uitgepakt)
Ophalen: linux-glibc-devel-5.3-lp152.1.1.x86_64.rpm .........................................................................[gereed]
pakket make-4.2.1-lp152.8.110.x86_64 wordt opgehaald                     (13/20), 275,3 KiB (394,6 KiB uitgepakt)
Ophalen: make-4.2.1-lp152.8.110.x86_64.rpm ..................................................................................[gereed]
pakket make-lang-4.2.1-lp152.8.110.noarch wordt opgehaald                  (14/20), 157,6 KiB (886,1 KiB uitgepakt)
Ophalen: make-lang-4.2.1-lp152.8.110.noarch.rpm .............................................................................[gereed]
pakket glibc-devel-2.26-lp152.26.3.1.x86_64 wordt opgehaald                 (15/20), 756,0 KiB ( 2,9 MiB uitgepakt)
Ophalen: glibc-devel-2.26-lp152.26.3.1.x86_64.rpm ...........................................................................[gereed]
pakket zlib-devel-1.2.11-lp152.8.6.1.x86_64 wordt opgehaald                 (16/20), 111,2 KiB (386,0 KiB uitgepakt)
Ophalen: zlib-devel-1.2.11-lp152.8.6.1.x86_64.rpm .................................................................[gereed (941 B/s)]
pakket gcc7-7.5.0+r278197-lp152.2.46.x86_64 wordt opgehaald                 (17/20), 19,7 MiB ( 72,7 MiB uitgepakt)
Ophalen: gcc7-7.5.0+r278197-lp152.2.46.x86_64.rpm ...............................................................[gereed (3,4 MiB/s)]
pakket libelf-devel-0.168-lp152.5.103.x86_64 wordt opgehaald                 (18/20), 727,6 KiB ( 2,1 MiB uitgepakt)
Ophalen: libelf-devel-0.168-lp152.5.103.x86_64.rpm ..........................................................................[gereed]
pakket gcc-7-lp152.4.114.x86_64 wordt opgehaald                       (19/20), 10,1 KiB (  0  B uitgepakt)
Ophalen: gcc-7-lp152.4.114.x86_64.rpm ...........................................................................[gereed (2,3 KiB/s)]
pakket kernel-default-devel-5.3.18-lp152.50.1.x86_64 wordt opgehaald             (20/20),  5,0 MiB ( 4,4 MiB uitgepakt)
Ophalen: kernel-default-devel-5.3.18-lp152.50.1.x86_64.rpm ......................................................[gereed (3,0 MiB/s)]

Controleren op conflicten tussen bestanden: .................................................................................[gereed]
( 1/20) Installeren van: kernel-macros-5.3.18-lp152.50.1.noarch .............................................................[gereed]
( 2/20) Installeren van: libatomic1-10.2.1+git583-lp152.2.2.x86_64 ..........................................................[gereed]
( 3/20) Installeren van: libitm1-10.2.1+git583-lp152.2.2.x86_64 .............................................................[gereed]
( 4/20) Installeren van: liblsan0-10.2.1+git583-lp152.2.2.x86_64 ............................................................[gereed]
( 5/20) Installeren van: libtsan0-10.2.1+git583-lp152.2.2.x86_64 ............................................................[gereed]
( 6/20) Installeren van: kernel-devel-5.3.18-lp152.50.1.noarch ..............................................................[gereed]
( 7/20) Installeren van: libasan4-7.5.0+r278197-lp152.2.46.x86_64 ...........................................................[gereed]
( 8/20) Installeren van: libcilkrts5-7.5.0+r278197-lp152.2.46.x86_64 ........................................................[gereed]
( 9/20) Installeren van: libmpx2-8.2.1+r264010-lp152.2.126.x86_64 ...........................................................[gereed]
(10/20) Installeren van: libmpxwrappers2-8.2.1+r264010-lp152.2.126.x86_64 ...................................................[gereed]
(11/20) Installeren van: libubsan0-7.5.0+r278197-lp152.2.46.x86_64 ..........................................................[gereed]
(12/20) Installeren van: linux-glibc-devel-5.3-lp152.1.1.x86_64 .............................................................[gereed]
(13/20) Installeren van: make-4.2.1-lp152.8.110.x86_64 ......................................................................[gereed]
(14/20) Installeren van: make-lang-4.2.1-lp152.8.110.noarch .................................................................[gereed]
(15/20) Installeren van: glibc-devel-2.26-lp152.26.3.1.x86_64 ...............................................................[gereed]
(16/20) Installeren van: zlib-devel-1.2.11-lp152.8.6.1.x86_64 ...............................................................[gereed]
(17/20) Installeren van: gcc7-7.5.0+r278197-lp152.2.46.x86_64 ...............................................................[gereed]
(18/20) Installeren van: libelf-devel-0.168-lp152.5.103.x86_64 ..............................................................[gereed]
(19/20) Installeren van: gcc-7-lp152.4.114.x86_64 ...........................................................................[gereed]
(20/20) Installeren van: kernel-default-devel-5.3.18-lp152.50.1.x86_64 ......................................................[gereed]

Daarna kan je het video stuurprogramma compileren en installeren met:

dany@pindabook:/tmp/droidcam> sudo ./install-video
Webcam parameters: '640' and '480'
Building v4l2loopback-dc.ko
make: Map '/tmp/droidcam/v4l2loopback' wordt binnengegaan
make -C /lib/modules/5.3.18-lp152.50-default/build M=/tmp/droidcam/v4l2loopback modules
make[1]: Map '/usr/src/linux-5.3.18-lp152.50-obj/x86_64/default' wordt binnengegaan
 CC [M] /tmp/droidcam/v4l2loopback/v4l2loopback-dc.o
 Building modules, stage 2.
 MODPOST 1 modules
 CC   /tmp/droidcam/v4l2loopback/v4l2loopback-dc.mod.o
 LD [M] /tmp/droidcam/v4l2loopback/v4l2loopback-dc.ko
make[1]: Map '/usr/src/linux-5.3.18-lp152.50-obj/x86_64/default' wordt verlaten
make: Map '/tmp/droidcam/v4l2loopback' wordt verlaten
Copying file
+ cp v4l2loopback/v4l2loopback-dc.ko /lib/modules/5.3.18-lp152.50-default/kernel/drivers/media/video/
+ set +x
Registering webcam device
Running depmod
make: Map '/tmp/droidcam/v4l2loopback' wordt binnengegaan
make -C /lib/modules/5.3.18-lp152.50-default/build M=/tmp/droidcam/v4l2loopback clean
make[1]: Map '/usr/src/linux-5.3.18-lp152.50-obj/x86_64/default' wordt binnengegaan
 CLEAN  /tmp/droidcam/v4l2loopback/Module.symvers
make[1]: Map '/usr/src/linux-5.3.18-lp152.50-obj/x86_64/default' wordt verlaten
make: Map '/tmp/droidcam/v4l2loopback' wordt verlaten
Adding options v4l2loopback_dc width=640 height=480 to /etc/modprobe.d/droidcam.conf
Adding videodev to /etc/modules-load.d/droidcam.conf
Adding v4l2loopback_dc to /etc/modules-load.d/droidcam.conf
Done

De installatie van het video (en geluids) stuurprogramma moet je bij elke systeemaanpassing (kernel update) herhalen. Om de installatie te testen, moet de volgende opdracht iets weergeven (zie voorbeeld):

dany@pindabook:/tmp/droidcam> lsmod | grep v4l2loopback_dc
v4l2loopback_dc    28672 0
videodev       245760 6 v4l2_common,rmi_core,videobuf2_v4l2,v4l2loopback_dc,uvcvideo,videobuf2_common

Wil je het geluid van de smartphone microfoon ook naar de computer sturen, installeer je op dezelfde manier het stuurprogramma voor het geluid:

dany@pindabook:/tmp/droidcam> sudo ./install-sound 
Loading Loopback device
Adding options snd-aloop index=3 to /etc/modprobe.d/droidcam.conf
Adding snd-aloop to /etc/modules-load.d/droidcam.conf
Done
Use 'pacmd load-module module-alsa-source device=hw:Loopback,1,0' to load the card into PulseAudio while droidcam is running

De voorgestelde opdracht op het einde heb je enkel nodig als je met geluidssysteem PulseAudio werkt. openSUSE werkt standaard met het ALSA geluidssysteem.

Je kunt nu de DroidCam software op de computer starten met:

dany@pindabook:~> droidcam
Device /dev/video0 is 'Integrated Camera: Integrated C' @ usb-0000:00:14.0-6
Device /dev/video1 is 'Integrated Camera: Integrated C' @ usb-0000:00:14.0-6
Device /dev/video2 is 'Droidcam' @ platform:v4l2loopback_dc-000
Opened /dev/video2, fd:11
Audio: hw:3,1,0

Naast het DroidCam Client venster, verschijnt in het systeemvak een DroidCam knop. DroidCam blijft namelijk op de achtergrond werken. Schakel indien gewenst de optie Enable Audio in en klik op de knop Connect.

DroidCam Client

Nu is uw smartphone camera (en indien gewenst microfoon) als webcam beschikbaar voor alle software op uw computer. M.a.w. DroidCam emuleert een fysieke webcam die door alle webcam software kan gebruikt worden, dus ook voor videobellen.

De DroidCam webcam kan je testen in VLC via het menu Media > Opnameapparaat openen...

. Als Capture mode selecteer je Video camera en als Video-apparaatnaam het video apparaat dat onderaan vermeld staat in het venster van de DroidCam Client (Video: /dev/video0).

Om de microfoonfunctie van DroidCam te testen, installeer je bijvoorbeeld Audacity:

dany@pindabook:/tmp/droidcam> sudo zypper install audacity
Gegevens van opslagruimte laden...
Lezen van geïnstalleerde pakketten...
Pakketafhankelijkheden oplossen...

De volgende 16 NIEUWE pakketten zullen worden geïnstalleerd:
 audacity audacity-lang ffmpeg-3 libavdevice57 libFLAC++6 libSDL2-2_0-0 libSoundTouch0 libsuil-0-0 libwx_baseu_net-suse-nostl3
 libwx_baseu-suse-nostl3 libwx_baseu_xml-suse-nostl3 libwx_gtk2u_adv-suse-nostl3 libwx_gtk2u_core-suse-nostl3
 libwx_gtk2u_html-suse-nostl3 libwx_gtk2u_qa-suse-nostl3 wxWidgets-lang

De volgende 2 aanbevolen pakketten zijn automatisch geselecteerd:
 audacity-lang wxWidgets-lang

16 nieuwe te installeren pakketten.
Totale downloadgrootte: 10,4 MiB. Reeds in de cache: 0 B. Na de bewerking zal aanvullend 39,0 MiB worden gebruikt.
Doorgaan? [j/n/v/...? alle opties tonen] (j): 
pakket libFLAC++6-1.3.2-lp152.4.7.x86_64 wordt opgehaald                   (1/16), 33,5 KiB (108,0 KiB uitgepakt)
Ophalen: libFLAC++6-1.3.2-lp152.4.7.x86_64.rpm ..............................................................................[gereed]
pakket libSDL2-2_0-0-2.0.8-lp152.7.4.x86_64 wordt opgehaald                  (2/16), 392,5 KiB ( 1,2 MiB uitgepakt)
Ophalen: libSDL2-2_0-0-2.0.8-lp152.7.4.x86_64.rpm ...........................................................................[gereed]
pakket libSoundTouch0-1.8.0-lp152.6.7.x86_64 wordt opgehaald                 (3/16), 35,6 KiB ( 75,0 KiB uitgepakt)
Ophalen: libSoundTouch0-1.8.0-lp152.6.7.x86_64.rpm ..........................................................................[gereed]
pakket libsuil-0-0-0.10.0-lp152.4.6.x86_64 wordt opgehaald                  (4/16), 17,3 KiB ( 15,3 KiB uitgepakt)
Ophalen: libsuil-0-0-0.10.0-lp152.4.6.x86_64.rpm ............................................................................[gereed]
pakket wxWidgets-lang-3.0.3-lp152.7.38.noarch wordt opgehaald                 (5/16), 442,9 KiB ( 2,5 MiB uitgepakt)
Ophalen: wxWidgets-lang-3.0.3-lp152.7.38.noarch.rpm .........................................................................[gereed]
pakket libwx_baseu-suse-nostl3-3.0.3-lp152.7.36.x86_64 wordt opgehaald            (6/16), 699,2 KiB ( 2,2 MiB uitgepakt)
Ophalen: libwx_baseu-suse-nostl3-3.0.3-lp152.7.36.x86_64.rpm ......................................................[gereed (930 B/s)]
pakket libwx_gtk2u_core-suse-nostl3-3.0.3-lp152.7.36.x86_64 wordt opgehaald          (7/16),  1,4 MiB ( 5,6 MiB uitgepakt)
Ophalen: libwx_gtk2u_core-suse-nostl3-3.0.3-lp152.7.36.x86_64.rpm ...............................................[gereed (3,6 MiB/s)]
pakket libwx_baseu_xml-suse-nostl3-3.0.3-lp152.7.36.x86_64 wordt opgehaald          (8/16), 32,1 KiB ( 54,9 KiB uitgepakt)
Ophalen: libwx_baseu_xml-suse-nostl3-3.0.3-lp152.7.36.x86_64.rpm ............................................................[gereed]
pakket libwx_baseu_net-suse-nostl3-3.0.3-lp152.7.36.x86_64 wordt opgehaald          (9/16), 89,1 KiB (240,7 KiB uitgepakt)
Ophalen: libwx_baseu_net-suse-nostl3-3.0.3-lp152.7.36.x86_64.rpm ............................................................[gereed]
pakket libwx_gtk2u_html-suse-nostl3-3.0.3-lp152.7.36.x86_64 wordt opgehaald         (10/16), 248,9 KiB (847,6 KiB uitgepakt)
Ophalen: libwx_gtk2u_html-suse-nostl3-3.0.3-lp152.7.36.x86_64.rpm ...............................................[gereed (2,8 MiB/s)]
pakket libwx_gtk2u_adv-suse-nostl3-3.0.3-lp152.7.36.x86_64 wordt opgehaald          (11/16), 431,8 KiB ( 1,7 MiB uitgepakt)
Ophalen: libwx_gtk2u_adv-suse-nostl3-3.0.3-lp152.7.36.x86_64.rpm ............................................................[gereed]
pakket libwx_gtk2u_qa-suse-nostl3-3.0.3-lp152.7.36.x86_64 wordt opgehaald          (12/16), 66,8 KiB (183,7 KiB uitgepakt)
Ophalen: libwx_gtk2u_qa-suse-nostl3-3.0.3-lp152.7.36.x86_64.rpm .............................................................[gereed]
pakket libavdevice57-3.4.4-pm152.5.5.x86_64 wordt opgehaald                 (13/16), 102,8 KiB (145,7 KiB uitgepakt)
Ophalen: libavdevice57-3.4.4-pm152.5.5.x86_64.rpm ..............................................................[gereed (16,4 KiB/s)]
pakket ffmpeg-3-3.4.4-pm152.5.5.x86_64 wordt opgehaald                    (14/16),  1,6 MiB ( 2,3 MiB uitgepakt)
Ophalen: ffmpeg-3-3.4.4-pm152.5.5.x86_64.rpm ................................................................................[gereed]
pakket audacity-2.2.2-lp152.3.11.x86_64 wordt opgehaald                   (15/16),  3,7 MiB ( 13,9 MiB uitgepakt)
Ophalen: audacity-2.2.2-lp152.3.11.x86_64.rpm ...................................................................[gereed (4,2 MiB/s)]
pakket audacity-lang-2.2.2-lp152.3.11.noarch wordt opgehaald                 (16/16),  1,2 MiB ( 8,0 MiB uitgepakt)
Ophalen: audacity-lang-2.2.2-lp152.3.11.noarch.rpm ............................................................[gereed (905,5 KiB/s)]

Controleren op conflicten tussen bestanden: .................................................................................[gereed]
( 1/16) Installeren van: libFLAC++6-1.3.2-lp152.4.7.x86_64 ..................................................................[gereed]
( 2/16) Installeren van: libSDL2-2_0-0-2.0.8-lp152.7.4.x86_64 ...............................................................[gereed]
( 3/16) Installeren van: libSoundTouch0-1.8.0-lp152.6.7.x86_64 ..............................................................[gereed]
( 4/16) Installeren van: libsuil-0-0-0.10.0-lp152.4.6.x86_64 ................................................................[gereed]
( 5/16) Installeren van: wxWidgets-lang-3.0.3-lp152.7.38.noarch .............................................................[gereed]
( 6/16) Installeren van: libwx_baseu-suse-nostl3-3.0.3-lp152.7.36.x86_64 ....................................................[gereed]
( 7/16) Installeren van: libwx_gtk2u_core-suse-nostl3-3.0.3-lp152.7.36.x86_64 ...............................................[gereed]
( 8/16) Installeren van: libwx_baseu_xml-suse-nostl3-3.0.3-lp152.7.36.x86_64 ................................................[gereed]
( 9/16) Installeren van: libwx_baseu_net-suse-nostl3-3.0.3-lp152.7.36.x86_64 ................................................[gereed]
(10/16) Installeren van: libwx_gtk2u_html-suse-nostl3-3.0.3-lp152.7.36.x86_64 ...............................................[gereed]
(11/16) Installeren van: libwx_gtk2u_adv-suse-nostl3-3.0.3-lp152.7.36.x86_64 ................................................[gereed]
(12/16) Installeren van: libwx_gtk2u_qa-suse-nostl3-3.0.3-lp152.7.36.x86_64 .................................................[gereed]
(13/16) Installeren van: libavdevice57-3.4.4-pm152.5.5.x86_64 ...............................................................[gereed]
(14/16) Installeren van: ffmpeg-3-3.4.4-pm152.5.5.x86_64 ....................................................................[gereed]
(15/16) Installeren van: audacity-2.2.2-lp152.3.11.x86_64 ...................................................................[gereed]
(16/16) Installeren van: audacity-lang-2.2.2-lp152.3.11.noarch ..............................................................[gereed]

Start Audacity en selecteer als de microfoon Loopback:PCM (hw:3,1). De noodzakelijke gegevens vind je terug in de DroidCam Android app en het DroidCam Client venster (onderaan: Audio: hw:3,1,0). Daarna kan je de DroidCam microfoon testen, met de knop Click to Start Monitoring die daardoor wordt vervangen door een groene volumemeter. Of neem een stukje op en speel het daarna terug af.

Audacity

Opruimen

Verwijder de DroidCam app van uw smartphone.

Op de computer verwijder je de stuurprogramma's en de DroidCam Client met de opdracht:

dany@pindabook:~> sudo /opt/droidcam-uninstall
[sudo] wachtwoord voor root: 
v4l2loopback_dc    28672 0
videodev       245760 6 v4l2_common,rmi_core,videobuf2_v4l2,v4l2loopback_dc,uvcvideo,videobuf2_common
Removing video device
Removing files
Cleaning configs
Done

De uitgepakte map met broncode en installatieprogramma verwijder je met de opdracht:

dany@pindabook:~> rm -r /tmp/droidcam/

Het gedownloade archief met de DroidCam software verwijder je met de opdracht:

dany@pindabook:~> rm /tmp/droidcam_latest.zip

De software die we nodig hadden om de stuurprogramma's te compileren, verwijder je met:

dany@pindabook:~> sudo zypper remove -u gcc make kernel-default-devel
[sudo] wachtwoord voor root: 
Lezen van geïnstalleerde pakketten...
Pakketafhankelijkheden oplossen...

De volgende 20 pakketten zullen worden VERWIJDERD:
 gcc gcc7 glibc-devel kernel-default-devel kernel-devel kernel-macros libasan4 libatomic1 libcilkrts5 libelf-devel libitm1 liblsan0
 libmpx2 libmpxwrappers2 libtsan0 libubsan0 linux-glibc-devel make make-lang zlib-devel

20 te verwijderen pakketten.
Na de bewerking zal 146,4 MiB worden vrijgemaakt.
Doorgaan? [j/n/v/...? alle opties tonen] (j): 
( 1/20) Verwijderen van gcc-7-lp152.4.114.x86_64 ............................................................................[gereed]
( 2/20) Verwijderen van kernel-default-devel-5.3.18-lp152.50.1.x86_64 .......................................................[gereed]
( 3/20) Verwijderen van make-lang-4.2.1-lp152.8.110.noarch ..................................................................[gereed]
( 4/20) Verwijderen van gcc7-7.5.0+r278197-lp152.2.46.x86_64 ................................................................[gereed]
( 5/20) Verwijderen van libelf-devel-0.168-lp152.5.103.x86_64 ...............................................................[gereed]
( 6/20) Verwijderen van kernel-devel-5.3.18-lp152.50.1.noarch ...............................................................[gereed]
( 7/20) Verwijderen van make-4.2.1-lp152.8.110.x86_64 .......................................................................[gereed]
( 8/20) Verwijderen van libubsan0-7.5.0+r278197-lp152.2.46.x86_64 ...........................................................[gereed]
( 9/20) Verwijderen van libtsan0-10.2.1+git583-lp152.2.2.x86_64 .............................................................[gereed]
(10/20) Verwijderen van libmpxwrappers2-8.2.1+r264010-lp152.2.126.x86_64 ....................................................[gereed]
(11/20) Verwijderen van libmpx2-8.2.1+r264010-lp152.2.126.x86_64 ............................................................[gereed]
(12/20) Verwijderen van liblsan0-10.2.1+git583-lp152.2.2.x86_64 .............................................................[gereed]
(13/20) Verwijderen van libitm1-10.2.1+git583-lp152.2.2.x86_64 ..............................................................[gereed]
(14/20) Verwijderen van libcilkrts5-7.5.0+r278197-lp152.2.46.x86_64 .........................................................[gereed]
(15/20) Verwijderen van libatomic1-10.2.1+git583-lp152.2.2.x86_64 ...........................................................[gereed]
(16/20) Verwijderen van libasan4-7.5.0+r278197-lp152.2.46.x86_64 ............................................................[gereed]
(17/20) Verwijderen van zlib-devel-1.2.11-lp152.8.6.1.x86_64 ................................................................[gereed]
(18/20) Verwijderen van kernel-macros-5.3.18-lp152.50.1.noarch ..............................................................[gereed]
(19/20) Verwijderen van glibc-devel-2.26-lp152.26.3.1.x86_64 ................................................................[gereed]
(20/20) Verwijderen van linux-glibc-devel-5.3-lp152.1.1.x86_64 ..............................................................[gereed]

Audacity verwijder je met:

dany@pindabook:~> sudo zypper remove -u audacity
Lezen van geïnstalleerde pakketten...
Pakketafhankelijkheden oplossen...

De volgende 16 pakketten zullen worden VERWIJDERD:
 audacity audacity-lang ffmpeg-3 libavdevice57 libFLAC++6 libSDL2-2_0-0 libSoundTouch0 libsuil-0-0 libwx_baseu_net-suse-nostl3
 libwx_baseu-suse-nostl3 libwx_baseu_xml-suse-nostl3 libwx_gtk2u_adv-suse-nostl3 libwx_gtk2u_core-suse-nostl3
 libwx_gtk2u_html-suse-nostl3 libwx_gtk2u_qa-suse-nostl3 wxWidgets-lang

16 te verwijderen pakketten.
Na de bewerking zal 39,0 MiB worden vrijgemaakt.
Doorgaan? [j/n/v/...? alle opties tonen] (j): 
( 1/16) Verwijderen van audacity-lang-2.2.2-lp152.3.11.noarch ...............................................................[gereed]
( 2/16) Verwijderen van wxWidgets-lang-3.0.3-lp152.7.38.noarch ..............................................................[gereed]
( 3/16) Verwijderen van audacity-2.2.2-lp152.3.11.x86_64 ....................................................................[gereed]
( 4/16) Verwijderen van libwx_gtk2u_qa-suse-nostl3-3.0.3-lp152.7.36.x86_64 ..................................................[gereed]
( 5/16) Verwijderen van libwx_gtk2u_html-suse-nostl3-3.0.3-lp152.7.36.x86_64 ................................................[gereed]
( 6/16) Verwijderen van libwx_gtk2u_adv-suse-nostl3-3.0.3-lp152.7.36.x86_64 .................................................[gereed]
( 7/16) Verwijderen van libwx_baseu_net-suse-nostl3-3.0.3-lp152.7.36.x86_64 .................................................[gereed]
( 8/16) Verwijderen van libsuil-0-0-0.10.0-lp152.4.6.x86_64 .................................................................[gereed]
( 9/16) Verwijderen van libSoundTouch0-1.8.0-lp152.6.7.x86_64 ...............................................................[gereed]
(10/16) Verwijderen van libFLAC++6-1.3.2-lp152.4.7.x86_64 ...................................................................[gereed]
(11/16) Verwijderen van ffmpeg-3-3.4.4-pm152.5.5.x86_64 .....................................................................[gereed]
(12/16) Verwijderen van libwx_baseu_xml-suse-nostl3-3.0.3-lp152.7.36.x86_64 .................................................[gereed]
(13/16) Verwijderen van libwx_gtk2u_core-suse-nostl3-3.0.3-lp152.7.36.x86_64 ................................................[gereed]
(14/16) Verwijderen van libavdevice57-3.4.4-pm152.5.5.x86_64 ................................................................[gereed]
(15/16) Verwijderen van libwx_baseu-suse-nostl3-3.0.3-lp152.7.36.x86_64 .....................................................[gereed]
(16/16) Verwijderen van libSDL2-2_0-0-2.0.8-lp152.7.4.x86_64 ................................................................[gereed]