Tips en Trucs 2020

Cloud of map versleutelen met Cryptomator

Cryptomator is een gratis en open source, platformonafhankelijk versleutelprogramma voor bestanden. De bestanden worden op de computer zelf versleuteld en daarna pas opgeslagen in een map of de cloud. Er zijn versies voor Linux en macOS (gebaseerd op FUSE), Windows (gebaseerd op Dokany), iOS en Android, waardoor uw veilig versleutelde bestanden vanaf elk platform gelezen, aangepast en beheerd kunnen worden. De verschillende versies zorgen voor een perfecte integratie in de verschillende besturingssystemen.

Installatie

Cryptomator wordt verdeeld via de website van de auteur. En voor Linux in een AppImage pakket. De installatie van het Cryptomator AppImage gaat als volgt:

Cryptomator gebruiken

Om Cryptomator te starten, klik je op het AppImage bestand. In het systeemvak (onderaan rechts bij KDE in openSUSE Leap 15.1) verschijnt het Cryptomator pictogram, even later gevolgd door het Cryptomator hoofdvenster. Om toegang te krijgen tot een nieuwe versleutelde map, moet je een Kluis toevoegen.

Twee opslagplaatsen

In de bestandsbeheerder kan je bestanden in de kluis openen, aanpassen en verwijderen. In werkelijkheid zie je de bestanden via het Cryptomator programma die de eigenlijke veilige versleutelde bestanden beschikbaar maakt, waardoor je ermee kunt werken. De map (of cloud opslagruimte) met de fysieke veilige versleutelde bestanden heb ik in de afbeelding hierboven geopend in een gesplitst venster. Daaruit blijkt dat zelfs de bestands- en mapnamen onleesbaar zijn. In het Kate venster heb ik het versleutelde RTF bestand geopend en zie je heel duidelijk dat de inhoud van dit tekstdocument onleesbaar is. Dit is enkel ter illustratie, werk nooit in de map van de kluis met de versleutelde bestanden, maar steeds in de door Cryptomator bewerkbare map met ontsleutelde bestanden en mappen. Zo voorkom je schade aan bestanden en mappen waardoor deze onbruikbaar worden. Zorg ook steeds voor een verzekerende backup.

Kluis verwijderen

Om door Cryptomator versleutelde bestanden en mappen te gebruiken, moet je dus steeds eerst Cryptomator starten.

Na het uitvoeren van de bewerkingen, sluit je de kluis terug met de knop Vergrendel in het rechter paneel van Cryptomator.

Om een ontgrendelde kluis te verwijderen, moet je deze eerst uit Cryptomator verwijderen

Om de versleutelde bestanden (en de kluis) effectief en definitief van de schijf (of cloud opslagruimte) te verwijderen, moet je de map waarin de kluis is opgeslagen (zie aanmaken nieuwe kluis) van de schijf verwijderen. Ook uit de Prullenmand.

Een bestaande kluis openen

Je kunt een kluis in een cloud opslagruimte plaatsen, maar ook op een USB stick, verwisselbare schijf, enz. Als je dan op een ander apparaat de inhoud van de kluis wilt gebruiken, moet je Cryptomator erop installeren, starten en de kluis toevoegen.

Cryptomator volledig van de computer verwijderen

Naast het verwijderen van kluizen (zie hierboven) kan je de Cryptomator software als volgt volledig van uw systeem verwijderen: