Tips en Trucs 2020

Coole terminal opdrachten installeren

Veel Linux gebruikers denken dat werken met terminal opdrachten moeilijk en saai is, waardoor ze de terminal links laten liggen. Met vier verschillende leuke opdrachten leren we werken met de terminal en hoe je efficiënt broncode kunt installeren en verwijderen.

Geen geheimen meer

We beginnen met een eenvoudige terminal opdracht om onleesbare gegevens te decoderen zoals in de film Sneakers. Eerst downloaden we de broncode van de github webpagina van de ontwikkelaar:

dany@pindabook:~> wget https://github.com/bartobri/no-more-secrets/archive/master.zip
--2020-03-06 09:35:12-- https://github.com/bartobri/no-more-secrets/archive/master.zip
Herleiden van github.com (github.com)... 140.82.118.3
Verbinding maken met github.com (github.com)|140.82.118.3|:443... verbonden.
HTTP-verzoek is verzonden; wachten op antwoord... 302 Found
Locatie: https://codeload.github.com/bartobri/no-more-secrets/zip/master [volgen...]
--2020-03-06 09:35:13-- https://codeload.github.com/bartobri/no-more-secrets/zip/master
Herleiden van codeload.github.com (codeload.github.com)... 140.82.114.10
Verbinding maken met codeload.github.com (codeload.github.com)|140.82.114.10|:443... verbonden.
HTTP-verzoek is verzonden; wachten op antwoord... 200 OK
Lengte: niet-opgegeven [application/zip]
Wordt opgeslagen als: ‘master.zip’

master.zip              [ <=>                            ] 33,13K --.-KB/s  in 0,1s  

2020-03-06 09:35:13 (327 KB/s) - '‘master.zip’' opgeslagen [33925]

De gedownloade broncode pakken we uit:

dany@pindabook:~> unzip master.zip 
Archive: master.zip
1d01337b6aa38c1eef69b699d602059ac14ace58
  creating: no-more-secrets-master/
 extracting: no-more-secrets-master/.gitignore 
 inflating: no-more-secrets-master/LICENSE 
 inflating: no-more-secrets-master/Makefile 
 inflating: no-more-secrets-master/NCURSES.md 
 inflating: no-more-secrets-master/README.md 
 inflating: no-more-secrets-master/nms.6 
 inflating: no-more-secrets-master/no-more-secrets.spec 
 inflating: no-more-secrets-master/sneakers.6 
  creating: no-more-secrets-master/src/
 inflating: no-more-secrets-master/src/error.c 
 inflating: no-more-secrets-master/src/error.h 
 inflating: no-more-secrets-master/src/input.c 
 inflating: no-more-secrets-master/src/input.h 
 inflating: no-more-secrets-master/src/nms.c 
 inflating: no-more-secrets-master/src/nmscharset.c 
 inflating: no-more-secrets-master/src/nmscharset.h 
 inflating: no-more-secrets-master/src/nmseffect.c 
 inflating: no-more-secrets-master/src/nmseffect.h 
 inflating: no-more-secrets-master/src/nmstermio.c 
 inflating: no-more-secrets-master/src/nmstermio.h 
 inflating: no-more-secrets-master/src/nmstermio_ncurses.c 
 inflating: no-more-secrets-master/src/sneakers.c

Nu de broncode is uitgepakt, mag het gedownloade archiefbestand verwijderd worden:

dany@pindabook:~> rm master.zip

Daarna openen we de uitgepakte map:

dany@pindabook:~> cd no-more-secrets-master/

Volgens de handleiding op de github weppagina van de ontwikkelaar, moet je de broncode compileren (omzetten naar een uitvoerbaar programma):

dany@pindabook:~/no-more-secrets-master> make nms
mkdir obj
cc -Wextra -Wall -O2 -o obj/input.o -c src/input.c
make: cc: Opdracht niet gevonden
make: *** [Makefile:37: obj/input.o] Fout 127

Oops, blijkbaar ontbreekt op ons systeem de opdracht cc, nodig om de broncode de compileren. Met de volgende opdracht bepaal je in openSUSE Leap 15.1 welk softwarepakket de opdracht cc bevat:

dany@pindabook:~/no-more-secrets-master> cnf cc
              
Het programma 'cc' kan gevonden worden in het volgende pakket:
 * gcc [ pad: /usr/bin/cc, opslagruimte: zypp (repo-oss) ]

Probeer te installeren met:
  sudo zypper install gcc

We volgen de voorgestelde oplossing:

dany@pindabook:~/no-more-secrets-master> sudo zypper install gcc
[sudo] wachtwoord voor root: 
Gegevens van opslagruimte laden...
Lezen van geïnstalleerde pakketten...
Pakketafhankelijkheden oplossen...

De volgende 13 NIEUWE pakketten zullen worden geïnstalleerd:
 gcc gcc7 glibc-devel libasan4 libatomic1 libcilkrts5 libitm1 liblsan0 libmpx2 libmpxwrappers2 libtsan0 libubsan0 linux-glibc-devel

13 nieuwe te installeren pakketten.
Totale downloadgrootte: 22,8 MiB. Reeds in de cache: 0 B. Na de bewerking zal aanvullend 84,5 MiB worden gebruikt.
Doorgaan? [j/n/v/...? alle opties tonen] (j): 
pakket libasan4-7.5.0+r278197-lp151.2.12.1.x86_64 wordt opgehaald               (1/13), 358,2 KiB ( 1,3 MiB uitgepakt)
Ophalen: libasan4-7.5.0+r278197-lp151.2.12.1.x86_64.rpm .....................................................................[gereed]
pakket libcilkrts5-7.5.0+r278197-lp151.2.12.1.x86_64 wordt opgehaald             (2/13), 61,4 KiB (120,1 KiB uitgepakt)
Ophalen: libcilkrts5-7.5.0+r278197-lp151.2.12.1.x86_64.rpm .....................................................[gereed (17,1 KiB/s)]
pakket libubsan0-7.5.0+r278197-lp151.2.12.1.x86_64 wordt opgehaald              (3/13), 134,6 KiB (305,3 KiB uitgepakt)
Ophalen: libubsan0-7.5.0+r278197-lp151.2.12.1.x86_64.rpm ....................................................................[gereed]
pakket libatomic1-8.2.1+r264010-lp151.1.33.x86_64 wordt opgehaald               (4/13), 20,5 KiB ( 26,1 KiB uitgepakt)
Ophalen: libatomic1-8.2.1+r264010-lp151.1.33.x86_64.rpm .....................................................................[gereed]
pakket libitm1-8.2.1+r264010-lp151.1.33.x86_64 wordt opgehaald                (5/13), 38,9 KiB (110,4 KiB uitgepakt)
Ophalen: libitm1-8.2.1+r264010-lp151.1.33.x86_64.rpm ........................................................................[gereed]
pakket liblsan0-8.2.1+r264010-lp151.1.33.x86_64 wordt opgehaald                (6/13), 139,1 KiB (333,1 KiB uitgepakt)
Ophalen: liblsan0-8.2.1+r264010-lp151.1.33.x86_64.rpm .......................................................................[gereed]
pakket libmpx2-8.2.1+r264010-lp151.1.33.x86_64 wordt opgehaald                (7/13), 19,1 KiB ( 18,3 KiB uitgepakt)
Ophalen: libmpx2-8.2.1+r264010-lp151.1.33.x86_64.rpm ........................................................................[gereed]
pakket libmpxwrappers2-8.2.1+r264010-lp151.1.33.x86_64 wordt opgehaald            (8/13), 17,8 KiB ( 14,2 KiB uitgepakt)
Ophalen: libmpxwrappers2-8.2.1+r264010-lp151.1.33.x86_64.rpm ................................................................[gereed]
pakket libtsan0-8.2.1+r264010-lp151.1.33.x86_64 wordt opgehaald                (9/13), 285,3 KiB (929,2 KiB uitgepakt)
Ophalen: libtsan0-8.2.1+r264010-lp151.1.33.x86_64.rpm .......................................................................[gereed]
pakket linux-glibc-devel-4.15-lp151.2.72.noarch wordt opgehaald               (10/13),  1,3 MiB ( 5,7 MiB uitgepakt)
Ophalen: linux-glibc-devel-4.15-lp151.2.72.noarch.rpm .......................................................................[gereed]
pakket glibc-devel-2.26-lp151.18.7.x86_64 wordt opgehaald                  (11/13), 751,2 KiB ( 2,9 MiB uitgepakt)
Ophalen: glibc-devel-2.26-lp151.18.7.x86_64.rpm .............................................................................[gereed]
pakket gcc7-7.5.0+r278197-lp151.2.12.1.x86_64 wordt opgehaald                (12/13), 19,7 MiB ( 72,7 MiB uitgepakt)
Ophalen: gcc7-7.5.0+r278197-lp151.2.12.1.x86_64.rpm .............................................................[gereed (6,5 MiB/s)]
pakket gcc-7-lp151.3.5.x86_64 wordt opgehaald                        (13/13), 10,1 KiB (  0  B uitgepakt)
Ophalen: gcc-7-lp151.3.5.x86_64.rpm ..............................................................................[gereed (1011 B/s)]

Controleren op conflicten tussen bestanden: .................................................................................[gereed]
( 1/13) Installeren van: libasan4-7.5.0+r278197-lp151.2.12.1.x86_64 .........................................................[gereed]
( 2/13) Installeren van: libcilkrts5-7.5.0+r278197-lp151.2.12.1.x86_64 ......................................................[gereed]
( 3/13) Installeren van: libubsan0-7.5.0+r278197-lp151.2.12.1.x86_64 ........................................................[gereed]
( 4/13) Installeren van: libatomic1-8.2.1+r264010-lp151.1.33.x86_64 .........................................................[gereed]
( 5/13) Installeren van: libitm1-8.2.1+r264010-lp151.1.33.x86_64 ............................................................[gereed]
( 6/13) Installeren van: liblsan0-8.2.1+r264010-lp151.1.33.x86_64 ...........................................................[gereed]
( 7/13) Installeren van: libmpx2-8.2.1+r264010-lp151.1.33.x86_64 ............................................................[gereed]
( 8/13) Installeren van: libmpxwrappers2-8.2.1+r264010-lp151.1.33.x86_64 ....................................................[gereed]
( 9/13) Installeren van: libtsan0-8.2.1+r264010-lp151.1.33.x86_64 ...........................................................[gereed]
(10/13) Installeren van: linux-glibc-devel-4.15-lp151.2.72.noarch ...........................................................[gereed]
(11/13) Installeren van: glibc-devel-2.26-lp151.18.7.x86_64 .................................................................[gereed]
(12/13) Installeren van: gcc7-7.5.0+r278197-lp151.2.12.1.x86_64 .............................................................[gereed]
(13/13) Installeren van: gcc-7-lp151.3.5.x86_64 .............................................................................[gereed]

En proberen opnieuw:

dany@pindabook:~/no-more-secrets-master> make nms
cc -Wextra -Wall -O2 -o obj/input.o -c src/input.c
cc -Wextra -Wall -O2 -o obj/error.o -c src/error.c
cc -Wextra -Wall -O2 -o obj/nmscharset.o -c src/nmscharset.c
cc -Wextra -Wall -O2 -o obj/nmstermio.o -c src/nmstermio.c
cc -Wextra -Wall -O2 -o obj/nmseffect.o -c src/nmseffect.c
cc -Wextra -Wall -O2 -o obj/nms.o -c src/nms.c
mkdir bin
cc -Wextra -Wall -O2 -o bin/nms obj/input.o obj/error.o obj/nmscharset.o obj/nmstermio.o obj/nmseffect.o obj/nms.o

Gelukt, na de compilatie installeren we als root gebruiker (sudo) volgens de github handleiding van de ontwikkelaar de gecompileerde software met:

dany@pindabook:~/no-more-secrets-master> sudo make install
install -d /usr/local/share/man/man6
install -m644 nms.6 sneakers.6 /usr/local/share/man/man6 
install -d /usr/local/bin
cd bin && install * /usr/local/bin

Deze opdracht (software) is leuk, maar overbodig en kan je op de volgende manier van de computer verwijderen:

dany@pindabook:~/no-more-secrets-master> sudo make uninstall
[sudo] wachtwoord voor root: 
rm -f /usr/local/bin/nms;
rm -f /usr/local/bin/sneakers;
rm -f /usr/local/share/man/man6/nms.6
rm -f /usr/local/share/man/man6/sneakers.6

Ook de software om de broncode te compileren, verwijder je volledig:

dany@pindabook:~/no-more-secrets-master> sudo zypper remove -u gcc        
Lezen van geïnstalleerde pakketten...
Pakketafhankelijkheden oplossen...

De volgende 13 pakketten zullen worden VERWIJDERD:
 gcc gcc7 glibc-devel libasan4 libatomic1 libcilkrts5 libitm1 liblsan0 libmpx2 libmpxwrappers2 libtsan0 libubsan0 linux-glibc-devel

13 te verwijderen pakketten.
Na de bewerking zal 84,5 MiB worden vrijgemaakt.
Doorgaan? [j/n/v/...? alle opties tonen] (j): 
( 1/13) Verwijderen van gcc-7-lp151.3.5.x86_64 ..............................................................................[gereed]
( 2/13) Verwijderen van gcc7-7.5.0+r278197-lp151.2.12.1.x86_64 ..............................................................[gereed]
( 3/13) Verwijderen van libubsan0-7.5.0+r278197-lp151.2.12.1.x86_64 .........................................................[gereed]
( 4/13) Verwijderen van libtsan0-8.2.1+r264010-lp151.1.33.x86_64 ............................................................[gereed]
( 5/13) Verwijderen van libmpxwrappers2-8.2.1+r264010-lp151.1.33.x86_64 .....................................................[gereed]
( 6/13) Verwijderen van libmpx2-8.2.1+r264010-lp151.1.33.x86_64 .............................................................[gereed]
( 7/13) Verwijderen van liblsan0-8.2.1+r264010-lp151.1.33.x86_64 ............................................................[gereed]
( 8/13) Verwijderen van libitm1-8.2.1+r264010-lp151.1.33.x86_64 .............................................................[gereed]
( 9/13) Verwijderen van libcilkrts5-7.5.0+r278197-lp151.2.12.1.x86_64 .......................................................[gereed]
(10/13) Verwijderen van libatomic1-8.2.1+r264010-lp151.1.33.x86_64 ..........................................................[gereed]
(11/13) Verwijderen van libasan4-7.5.0+r278197-lp151.2.12.1.x86_64 ..........................................................[gereed]
(12/13) Verwijderen van glibc-devel-2.26-lp151.18.7.x86_64 ..................................................................[gereed]
(13/13) Verwijderen van linux-glibc-devel-4.15-lp151.2.72.noarch ............................................................[gereed]

Sluit de map met de broncode en keer terug naar jouw Persoonlijke map:

dany@pindabook:~/no-more-secrets-master> cd

En tenslotte verwijder je de map de broncode:

dany@pindabook:~> 

sudo rm -r no-more-secrets-master/

Regenboogkleuren in de uitvoer

De tekstuitvoer kleuren als een regenboog, nutteloos en prachtig. Lolcat is een Ruby pakket die je met gem download en installeert:

dany@pindabook:~> sudo gem install lolcat
[sudo] wachtwoord voor root: 
Fetching: paint-2.2.0.gem (100%)
Successfully installed paint-2.2.0
Fetching: optimist-3.0.0.gem (100%)
Successfully installed optimist-3.0.0
Fetching: manpages-0.6.1.gem (100%)
Successfully installed manpages-0.6.1
Fetching: lolcat-100.0.1.gem (100%)
Successfully installed lolcat-100.0.1
Parsing documentation for paint-2.2.0
Installing ri documentation for paint-2.2.0
Parsing documentation for optimist-3.0.0
Installing ri documentation for optimist-3.0.0
Parsing documentation for manpages-0.6.1
Installing ri documentation for manpages-0.6.1
Parsing documentation for lolcat-100.0.1
Installing ri documentation for lolcat-100.0.1
Done installing documentation for paint, optimist, manpages, lolcat after 0 seconds
4 gems installed

Let bij het uitvoeren op het verplichte ruby versienummer, die je gemakkelijk automatisch kunt laten aanvullen door na het typen van de opdracht lolcat. op de Tab-toets te drukken.

Lolcat

Om lolcat volledig van de computer te verwijderen, moet je ook de niet meer noodzakelijke extra bibliotheken verwijderen. Deze extra onderdelen worden in de voorlaatste regel van de uitvoer van de installatie opgesomd:

dany@pindabook:~> sudo gem uninstall paint optimist manpages lolcat
Remove executables:
    lolcat

in addition to the gem? [Yn] 
Removing lolcat
Successfully uninstalled lolcat-100.0.1
Successfully uninstalled manpages-0.6.1
Successfully uninstalled optimist-3.0.0
Successfully uninstalled paint-2.2.0

Afbeeldingen in de terminal weergeven

Voor het weergeven van foto's en afbeeldingen heb je een grafische omgeving nodig. Deze ontbreekt echter in een terminal (en/of SSH sessie op afstand). Chafa zet afbeeldingen om naar tekstkarakters zodat je deze toch in de terminal kan weergeven. Om de Chafa broncode te compileren, hebben we volgens de handleiding op de github webpagina van de ontwikkelaar de volgende software nodig:

dany@pindabook:~> sudo zypper install autoconf automake libtool gtk-doc glib2-devel ImageMagick-devel
[sudo] wachtwoord voor root: 
Gegevens van opslagruimte laden...
Lezen van geïnstalleerde pakketten...
Pakketafhankelijkheden oplossen...

De volgende 22 NIEUWE pakketten zullen worden geïnstalleerd:
 autoconf automake ctags glib2-devel glibc-devel gtk-doc gtk-doc-lang ImageMagick-devel libboost_regex1_66_0 libbz2-devel
 libpcre16-0 libpcrecpp0 libpcreposix0 libsource-highlight4 libstdc++6-devel-gcc7 libstdc++-devel libtool linux-glibc-devel openjade
 opensp pcre-devel source-highlight

De volgende 2 aanbevolen pakketten zijn automatisch geselecteerd:
 gtk-doc-lang source-highlight

22 nieuwe te installeren pakketten.
Totale downloadgrootte: 17,2 MiB. Reeds in de cache: 0 B. Na de bewerking zal aanvullend 92,5 MiB worden gebruikt.
Doorgaan? [j/n/v/...? alle opties tonen] (j): 
pakket autoconf-2.69-lp151.2.70.noarch wordt opgehaald                    (1/22), 706,0 KiB ( 2,2 MiB uitgepakt)
Ophalen: autoconf-2.69-lp151.2.70.noarch.rpm ................................................................................[gereed]
pakket ctags-5.8-lp151.2.3.x86_64 wordt opgehaald                       (2/22), 143,1 KiB (337,5 KiB uitgepakt)
Ophalen: ctags-5.8-lp151.2.3.x86_64.rpm .....................................................................................[gereed]
pakket libboost_regex1_66_0-1.66.0-lp151.4.5.x86_64 wordt opgehaald              (3/22), 265,6 KiB ( 1,1 MiB uitgepakt)
Ophalen: libboost_regex1_66_0-1.66.0-lp151.4.5.x86_64.rpm ...................................................................[gereed]
pakket libpcre16-0-8.41-lp151.5.67.x86_64 wordt opgehaald                   (4/22), 216,2 KiB (542,3 KiB uitgepakt)
Ophalen: libpcre16-0-8.41-lp151.5.67.x86_64.rpm .............................................................................[gereed]
pakket libpcrecpp0-8.41-lp151.5.67.x86_64 wordt opgehaald                   (5/22), 25,1 KiB ( 38,5 KiB uitgepakt)
Ophalen: libpcrecpp0-8.41-lp151.5.67.x86_64.rpm .............................................................................[gereed]
pakket libpcreposix0-8.41-lp151.5.67.x86_64 wordt opgehaald                  (6/22), 16,6 KiB ( 10,1 KiB uitgepakt)
Ophalen: libpcreposix0-8.41-lp151.5.67.x86_64.rpm ...........................................................................[gereed]
pakket linux-glibc-devel-4.15-lp151.2.72.noarch wordt opgehaald                (7/22),  1,3 MiB ( 5,7 MiB uitgepakt)
Ophalen: linux-glibc-devel-4.15-lp151.2.72.noarch.rpm .......................................................................[gereed]
pakket opensp-1.5.2-lp151.2.4.x86_64 wordt opgehaald                     (8/22), 670,4 KiB ( 2,2 MiB uitgepakt)
Ophalen: opensp-1.5.2-lp151.2.4.x86_64.rpm ......................................................................[gereed (2,1 MiB/s)]
pakket automake-1.15.1-lp151.3.69.noarch wordt opgehaald                   (9/22), 817,7 KiB ( 2,5 MiB uitgepakt)
Ophalen: automake-1.15.1-lp151.3.69.noarch.rpm ..............................................................................[gereed]
pakket libsource-highlight4-3.1.8-lp151.2.5.x86_64 wordt opgehaald              (10/22), 241,7 KiB (870,9 KiB uitgepakt)
Ophalen: libsource-highlight4-3.1.8-lp151.2.5.x86_64.rpm ....................................................................[gereed]
pakket glibc-devel-2.26-lp151.18.7.x86_64 wordt opgehaald                  (11/22), 751,2 KiB ( 2,9 MiB uitgepakt)
Ophalen: glibc-devel-2.26-lp151.18.7.x86_64.rpm .............................................................................[gereed]
pakket openjade-1.3.2-lp151.3.3.x86_64 wordt opgehaald                    (12/22), 831,0 KiB ( 4,1 MiB uitgepakt)
Ophalen: openjade-1.3.2-lp151.3.3.x86_64.rpm .....................................................................[gereed (1002 B/s)]
pakket libtool-2.4.6-lp151.2.68.x86_64 wordt opgehaald                    (13/22), 748,2 KiB ( 3,5 MiB uitgepakt)
Ophalen: libtool-2.4.6-lp151.2.68.x86_64.rpm ................................................................................[gereed]
pakket source-highlight-3.1.8-lp151.2.5.x86_64 wordt opgehaald                (14/22), 240,8 KiB (547,1 KiB uitgepakt)
Ophalen: source-highlight-3.1.8-lp151.2.5.x86_64.rpm ........................................................................[gereed]
pakket libstdc++6-devel-gcc7-7.5.0+r278197-lp151.2.12.1.x86_64 wordt opgehaald        (15/22),  6,7 MiB ( 35,8 MiB uitgepakt)
Ophalen: libstdc++6-devel-gcc7-7.5.0+r278197-lp151.2.12.1.x86_64.rpm ............................................[gereed (6,5 MiB/s)]
pakket libbz2-devel-1.0.6-lp151.5.9.1.x86_64 wordt opgehaald                 (16/22), 18,1 KiB ( 19,3 KiB uitgepakt)
Ophalen: libbz2-devel-1.0.6-lp151.5.9.1.x86_64.rpm ..........................................................................[gereed]
pakket ImageMagick-devel-7.0.7.34-lp151.7.15.1.x86_64 wordt opgehaald            (17/22), 127,1 KiB (472,9 KiB uitgepakt)
Ophalen: ImageMagick-devel-7.0.7.34-lp151.7.15.1.x86_64.rpm .................................................................[gereed]
pakket libstdc++-devel-7-lp151.3.5.x86_64 wordt opgehaald                  (18/22),  8,3 KiB (  0  B uitgepakt)
Ophalen: libstdc++-devel-7-lp151.3.5.x86_64.rpm .............................................................................[gereed]
pakket pcre-devel-8.41-lp151.5.67.x86_64 wordt opgehaald                   (19/22), 227,3 KiB (264,0 KiB uitgepakt)
Ophalen: pcre-devel-8.41-lp151.5.67.x86_64.rpm ..............................................................................[gereed]
pakket glib2-devel-2.54.3-lp151.7.3.1.x86_64 wordt opgehaald                 (20/22),  2,9 MiB ( 26,7 MiB uitgepakt)
Ophalen: glib2-devel-2.54.3-lp151.7.3.1.x86_64.rpm ..............................................................[gereed (6,0 MiB/s)]
pakket gtk-doc-1.27-lp151.2.1.x86_64 wordt opgehaald                     (21/22), 190,9 KiB (820,7 KiB uitgepakt)
Ophalen: gtk-doc-1.27-lp151.2.1.x86_64.rpm ..................................................................................[gereed]
pakket gtk-doc-lang-1.27-lp151.2.1.noarch wordt opgehaald                  (22/22), 202,6 KiB ( 2,0 MiB uitgepakt)
Ophalen: gtk-doc-lang-1.27-lp151.2.1.noarch.rpm .............................................................................[gereed]

Controleren op conflicten tussen bestanden: .................................................................................[gereed]
( 1/22) Installeren van: autoconf-2.69-lp151.2.70.noarch ....................................................................[gereed]
( 2/22) Installeren van: ctags-5.8-lp151.2.3.x86_64 .........................................................................[gereed]
Aanvullende rpm-uitvoer:
update-alternatives: using /usr/bin/ctags-exuberant to provide /usr/bin/ctags (ctags) in auto mode


( 3/22) Installeren van: libboost_regex1_66_0-1.66.0-lp151.4.5.x86_64 .......................................................[gereed]
( 4/22) Installeren van: libpcre16-0-8.41-lp151.5.67.x86_64 .................................................................[gereed]
( 5/22) Installeren van: libpcrecpp0-8.41-lp151.5.67.x86_64 .................................................................[gereed]
( 6/22) Installeren van: libpcreposix0-8.41-lp151.5.67.x86_64 ...............................................................[gereed]
( 7/22) Installeren van: linux-glibc-devel-4.15-lp151.2.72.noarch ...........................................................[gereed]
( 8/22) Installeren van: opensp-1.5.2-lp151.2.4.x86_64 ......................................................................[gereed]
( 9/22) Installeren van: automake-1.15.1-lp151.3.69.noarch ..................................................................[gereed]
(10/22) Installeren van: libsource-highlight4-3.1.8-lp151.2.5.x86_64 ........................................................[gereed]
(11/22) Installeren van: glibc-devel-2.26-lp151.18.7.x86_64 .................................................................[gereed]
(12/22) Installeren van: openjade-1.3.2-lp151.3.3.x86_64 ....................................................................[gereed]
(13/22) Installeren van: libtool-2.4.6-lp151.2.68.x86_64 ....................................................................[gereed]
(14/22) Installeren van: source-highlight-3.1.8-lp151.2.5.x86_64 ............................................................[gereed]
(15/22) Installeren van: libstdc++6-devel-gcc7-7.5.0+r278197-lp151.2.12.1.x86_64 ............................................[gereed]
(16/22) Installeren van: libbz2-devel-1.0.6-lp151.5.9.1.x86_64 ..............................................................[gereed]
(17/22) Installeren van: ImageMagick-devel-7.0.7.34-lp151.7.15.1.x86_64 .....................................................[gereed]
(18/22) Installeren van: libstdc++-devel-7-lp151.3.5.x86_64 .................................................................[gereed]
(19/22) Installeren van: pcre-devel-8.41-lp151.5.67.x86_64 ..................................................................[gereed]
(20/22) Installeren van: glib2-devel-2.54.3-lp151.7.3.1.x86_64 ..............................................................[gereed]
(21/22) Installeren van: gtk-doc-1.27-lp151.2.1.x86_64 ......................................................................[gereed]
(22/22) Installeren van: gtk-doc-lang-1.27-lp151.2.1.noarch .................................................................[gereed]

De broncode zelf downloaden we van de github webpagina van de ontwikkelaar:

dany@pindabook:~> wget https://github.com/hpjansson/chafa/archive/master.zip
--2020-03-06 10:26:51-- https://github.com/hpjansson/chafa/archive/master.zip
Herleiden van github.com (github.com)... 140.82.118.3
Verbinding maken met github.com (github.com)|140.82.118.3|:443... verbonden.
HTTP-verzoek is verzonden; wachten op antwoord... 302 Found
Locatie: https://codeload.github.com/hpjansson/chafa/zip/master [volgen...]
--2020-03-06 10:26:51-- https://codeload.github.com/hpjansson/chafa/zip/master
Herleiden van codeload.github.com (codeload.github.com)... 140.82.112.9
Verbinding maken met codeload.github.com (codeload.github.com)|140.82.112.9|:443... verbonden.
HTTP-verzoek is verzonden; wachten op antwoord... 200 OK
Lengte: niet-opgegeven [application/zip]
Wordt opgeslagen als: ‘master.zip’

master.zip              [  <=>                          ]  1,20M 1,89MB/s  in 0,6s  

2020-03-06 10:26:52 (1,89 MB/s) - '‘master.zip’' opgeslagen [1262420]

En pakken we uit:

dany@pindabook:~> unzip master.zip 
Archive: master.zip
07e46d49dd81b61c06f5f8c3a4d2efd40a5cb03e
  creating: chafa-master/
 inflating: chafa-master/.gitignore 
 inflating: chafa-master/.travis.yml 
 inflating: chafa-master/AUTHORS  
 inflating: chafa-master/COPYING  
 inflating: chafa-master/COPYING.LESSER 
 inflating: chafa-master/INSTALL  
 inflating: chafa-master/Makefile.am 
 inflating: chafa-master/NEWS    
 inflating: chafa-master/README   
 inflating: chafa-master/README.md 
 inflating: chafa-master/TODO    
 inflating: chafa-master/acinclude.m4 
 inflating: chafa-master/autogen.sh 
 inflating: chafa-master/chafa.pc.in 
  creating: chafa-master/chafa/
 inflating: chafa-master/chafa/Makefile.am 
 inflating: chafa-master/chafa/chafa-canvas-config.c 
 inflating: chafa-master/chafa/chafa-canvas-config.h 
 inflating: chafa-master/chafa/chafa-canvas.c 
 inflating: chafa-master/chafa/chafa-canvas.h 
 inflating: chafa-master/chafa/chafa-features.c 
 inflating: chafa-master/chafa/chafa-features.h 
 inflating: chafa-master/chafa/chafa-symbol-map.c 
 inflating: chafa-master/chafa/chafa-symbol-map.h 
 inflating: chafa-master/chafa/chafa-util.c 
 inflating: chafa-master/chafa/chafa-util.h 
 inflating: chafa-master/chafa/chafa-version-macros.h 
 inflating: chafa-master/chafa/chafa.h 
 inflating: chafa-master/chafa/chafaconfig.h.in 
  creating: chafa-master/chafa/internal/
 inflating: chafa-master/chafa/internal/Makefile.am 
 inflating: chafa-master/chafa/internal/chafa-batch.c 
 inflating: chafa-master/chafa/internal/chafa-batch.h 
 inflating: chafa-master/chafa/internal/chafa-bitfield.h 
 inflating: chafa-master/chafa/internal/chafa-color-hash.c 
 inflating: chafa-master/chafa/internal/chafa-color-hash.h 
 inflating: chafa-master/chafa/internal/chafa-color-table.c 
 inflating: chafa-master/chafa/internal/chafa-color-table.h 
 inflating: chafa-master/chafa/internal/chafa-color.c 
 inflating: chafa-master/chafa/internal/chafa-color.h 
 inflating: chafa-master/chafa/internal/chafa-dither.c 
 inflating: chafa-master/chafa/internal/chafa-dither.h 
 inflating: chafa-master/chafa/internal/chafa-indexed-image.c 
 inflating: chafa-master/chafa/internal/chafa-indexed-image.h 
 inflating: chafa-master/chafa/internal/chafa-mmx.c 
 inflating: chafa-master/chafa/internal/chafa-palette.c 
 inflating: chafa-master/chafa/internal/chafa-palette.h 
 inflating: chafa-master/chafa/internal/chafa-pca.c 
 inflating: chafa-master/chafa/internal/chafa-pca.h 
 inflating: chafa-master/chafa/internal/chafa-popcnt.c 
 inflating: chafa-master/chafa/internal/chafa-private.h 
 inflating: chafa-master/chafa/internal/chafa-sixel-canvas.c 
 inflating: chafa-master/chafa/internal/chafa-sixel-canvas.h 
 inflating: chafa-master/chafa/internal/chafa-sse41.c 
 inflating: chafa-master/chafa/internal/chafa-symbols-ascii.h 
 inflating: chafa-master/chafa/internal/chafa-symbols.c 
  creating: chafa-master/chafa/internal/smolscale/
 inflating: chafa-master/chafa/internal/smolscale/COPYING 
 inflating: chafa-master/chafa/internal/smolscale/COPYING.BSD-4 
 inflating: chafa-master/chafa/internal/smolscale/COPYING.LGPLv3 
 inflating: chafa-master/chafa/internal/smolscale/Makefile.am 
 inflating: chafa-master/chafa/internal/smolscale/README 
 inflating: chafa-master/chafa/internal/smolscale/smolscale-avx2.c 
 inflating: chafa-master/chafa/internal/smolscale/smolscale-private.h 
 inflating: chafa-master/chafa/internal/smolscale/smolscale.c 
 inflating: chafa-master/chafa/internal/smolscale/smolscale.h 
 inflating: chafa-master/configure.ac 
  creating: chafa-master/docs/
 inflating: chafa-master/docs/Makefile.am 
 inflating: chafa-master/docs/building.xml 
 inflating: chafa-master/docs/chafa-docs.xml 
 inflating: chafa-master/docs/chafa-logo.gif 
 inflating: chafa-master/docs/chafa-sections.txt 
 inflating: chafa-master/docs/chafa.xml 
 inflating: chafa-master/docs/manpage.css 
 inflating: chafa-master/docs/style.css 
 inflating: chafa-master/docs/using.xml 
 extracting: chafa-master/docs/version.xml.in 
  creating: chafa-master/libnsgif/
 inflating: chafa-master/libnsgif/COPYING 
 inflating: chafa-master/libnsgif/Makefile.am 
 inflating: chafa-master/libnsgif/README 
 inflating: chafa-master/libnsgif/README-chafa 
 inflating: chafa-master/libnsgif/libnsgif.c 
 inflating: chafa-master/libnsgif/libnsgif.h 
 inflating: chafa-master/libnsgif/log.h 
 inflating: chafa-master/libnsgif/lzw.c 
 inflating: chafa-master/libnsgif/lzw.h 
  creating: chafa-master/tests/
 inflating: chafa-master/tests/example.c 
 inflating: chafa-master/tests/postinstall.sh 
  creating: chafa-master/tools/
 extracting: chafa-master/tools/Makefile.am 
  creating: chafa-master/tools/chafa/
 inflating: chafa-master/tools/chafa/Makefile.am 
 inflating: chafa-master/tools/chafa/chafa.c 
 inflating: chafa-master/tools/chafa/file-mapping.c 
 inflating: chafa-master/tools/chafa/file-mapping.h 
 inflating: chafa-master/tools/chafa/font-loader.c 
 inflating: chafa-master/tools/chafa/font-loader.h 
 inflating: chafa-master/tools/chafa/gif-loader.c 
 inflating: chafa-master/tools/chafa/gif-loader.h 
 inflating: chafa-master/tools/chafa/named-colors.c 
 inflating: chafa-master/tools/chafa/named-colors.h 
 inflating: chafa-master/tools/chafa/xwd-loader.c 
 inflating: chafa-master/tools/chafa/xwd-loader.h 
  creating: chafa-master/tools/fontgen/
 inflating: chafa-master/tools/fontgen/Makefile.am 
 inflating: chafa-master/tools/fontgen/README.md 
 inflating: chafa-master/tools/fontgen/chafa8x8.py 
 inflating: chafa-master/tools/fontgen/compare.py 
 inflating: chafa-master/tools/fontgen/svg2ttf.py

Waarna we het gedownloade archiefbestand niet meer nodig hebben:

dany@pindabook:~> rm master.zip

En we de map met de uitgepakte broncode kunnen openen:

dany@pindabook:~> cd chafa-master/

Volgens de handleiding op de github webpagina van de ontwikkelaar, maak je van de broncode een uitvoerbaar programma met:

dany@pindabook:~/chafa-master> ./autogen.sh

I am going to run ./configure with no arguments - if you wish 
to pass any to it, please specify them on the ./autogen.sh command line.

Running libtoolize...
libtoolize: putting auxiliary files in '.'.
libtoolize: copying file './ltmain.sh'
libtoolize: putting macros in AC_CONFIG_MACRO_DIRS, 'm4'.
libtoolize: copying file 'm4/libtool.m4'
libtoolize: copying file 'm4/ltoptions.m4'
libtoolize: copying file 'm4/ltsugar.m4'
libtoolize: copying file 'm4/ltversion.m4'
libtoolize: copying file 'm4/lt~obsolete.m4'
libtoolize: Consider adding '-I m4' to ACLOCAL_AMFLAGS in Makefile.am.
Running aclocal...
acinclude.m4:96: warning: the serial number must appear before any macro definition
Running automake...
configure.ac:49: installing './ar-lib'
configure.ac:44: installing './compile'
configure.ac:50: installing './config.guess'
configure.ac:50: installing './config.sub'
configure.ac:15: installing './install-sh'
configure.ac:15: installing './missing'
chafa/Makefile.am: installing './depcomp'
Running autoconf...
configure: loading site script /usr/share/site/x86_64-unknown-linux-gnu
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
checking for a thread-safe mkdir -p... /usr/bin/mkdir -p
checking for gawk... gawk
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking whether make supports nested variables... yes
checking whether build environment is sane... yes
checking whether to enable maintainer-specific portions of Makefiles... yes
checking for style of include used by make... GNU
checking for gcc... no
checking for cc... no
checking for cl.exe... no
configure: error: in `/home/dany/chafa-master':
configure: error: no acceptable C compiler found in $PATH
See `config.log' for more details

Opnieuw ontbreekt de cc opdracht om de broncode te compileren:

dany@pindabook:~/chafa-master> sudo zypper install gcc 
[sudo] wachtwoord voor root: 
Gegevens van opslagruimte laden...
Lezen van geïnstalleerde pakketten...
Pakketafhankelijkheden oplossen...

De volgende 11 NIEUWE pakketten zullen worden geïnstalleerd:
 gcc gcc7 libasan4 libatomic1 libcilkrts5 libitm1 liblsan0 libmpx2 libmpxwrappers2 libtsan0 libubsan0

11 nieuwe te installeren pakketten.
Totale downloadgrootte: 20,8 MiB. Reeds in de cache: 0 B. Na de bewerking zal aanvullend 75,8 MiB worden gebruikt.
Doorgaan? [j/n/v/...? alle opties tonen] (j): 
pakket libasan4-7.5.0+r278197-lp151.2.12.1.x86_64 wordt opgehaald               (1/11), 358,2 KiB ( 1,3 MiB uitgepakt)
Ophalen: libasan4-7.5.0+r278197-lp151.2.12.1.x86_64.rpm .....................................................................[gereed]
pakket libcilkrts5-7.5.0+r278197-lp151.2.12.1.x86_64 wordt opgehaald             (2/11), 61,4 KiB (120,1 KiB uitgepakt)
Ophalen: libcilkrts5-7.5.0+r278197-lp151.2.12.1.x86_64.rpm ..................................................................[gereed]
pakket libubsan0-7.5.0+r278197-lp151.2.12.1.x86_64 wordt opgehaald              (3/11), 134,6 KiB (305,3 KiB uitgepakt)
Ophalen: libubsan0-7.5.0+r278197-lp151.2.12.1.x86_64.rpm ....................................................................[gereed]
pakket libatomic1-8.2.1+r264010-lp151.1.33.x86_64 wordt opgehaald               (4/11), 20,5 KiB ( 26,1 KiB uitgepakt)
Ophalen: libatomic1-8.2.1+r264010-lp151.1.33.x86_64.rpm .....................................................................[gereed]
pakket libitm1-8.2.1+r264010-lp151.1.33.x86_64 wordt opgehaald                (5/11), 38,9 KiB (110,4 KiB uitgepakt)
Ophalen: libitm1-8.2.1+r264010-lp151.1.33.x86_64.rpm ........................................................................[gereed]
pakket liblsan0-8.2.1+r264010-lp151.1.33.x86_64 wordt opgehaald                (6/11), 139,1 KiB (333,1 KiB uitgepakt)
Ophalen: liblsan0-8.2.1+r264010-lp151.1.33.x86_64.rpm .......................................................................[gereed]
pakket libmpx2-8.2.1+r264010-lp151.1.33.x86_64 wordt opgehaald                (7/11), 19,1 KiB ( 18,3 KiB uitgepakt)
Ophalen: libmpx2-8.2.1+r264010-lp151.1.33.x86_64.rpm ........................................................................[gereed]
pakket libmpxwrappers2-8.2.1+r264010-lp151.1.33.x86_64 wordt opgehaald            (8/11), 17,8 KiB ( 14,2 KiB uitgepakt)
Ophalen: libmpxwrappers2-8.2.1+r264010-lp151.1.33.x86_64.rpm ................................................................[gereed]
pakket libtsan0-8.2.1+r264010-lp151.1.33.x86_64 wordt opgehaald                (9/11), 285,3 KiB (929,2 KiB uitgepakt)
Ophalen: libtsan0-8.2.1+r264010-lp151.1.33.x86_64.rpm .......................................................................[gereed]
pakket gcc7-7.5.0+r278197-lp151.2.12.1.x86_64 wordt opgehaald                (10/11), 19,7 MiB ( 72,7 MiB uitgepakt)
Ophalen: gcc7-7.5.0+r278197-lp151.2.12.1.x86_64.rpm .............................................................[gereed (5,5 MiB/s)]
pakket gcc-7-lp151.3.5.x86_64 wordt opgehaald                        (11/11), 10,1 KiB (  0  B uitgepakt)
Ophalen: gcc-7-lp151.3.5.x86_64.rpm .........................................................................................[gereed]

Controleren op conflicten tussen bestanden: .................................................................................[gereed]
( 1/11) Installeren van: libasan4-7.5.0+r278197-lp151.2.12.1.x86_64 .........................................................[gereed]
( 2/11) Installeren van: libcilkrts5-7.5.0+r278197-lp151.2.12.1.x86_64 ......................................................[gereed]
( 3/11) Installeren van: libubsan0-7.5.0+r278197-lp151.2.12.1.x86_64 ........................................................[gereed]
( 4/11) Installeren van: libatomic1-8.2.1+r264010-lp151.1.33.x86_64 .........................................................[gereed]
( 5/11) Installeren van: libitm1-8.2.1+r264010-lp151.1.33.x86_64 ............................................................[gereed]
( 6/11) Installeren van: liblsan0-8.2.1+r264010-lp151.1.33.x86_64 ...........................................................[gereed]
( 7/11) Installeren van: libmpx2-8.2.1+r264010-lp151.1.33.x86_64 ............................................................[gereed]
( 8/11) Installeren van: libmpxwrappers2-8.2.1+r264010-lp151.1.33.x86_64 ....................................................[gereed]
( 9/11) Installeren van: libtsan0-8.2.1+r264010-lp151.1.33.x86_64 ...........................................................[gereed]
(10/11) Installeren van: gcc7-7.5.0+r278197-lp151.2.12.1.x86_64 .............................................................[gereed]
(11/11) Installeren van: gcc-7-lp151.3.5.x86_64 .............................................................................[gereed]

En proberen we opnieuw:

dany@pindabook:~/chafa-master> ./autogen.sh      

I am going to run ./configure with no arguments - if you wish 
to pass any to it, please specify them on the ./autogen.sh command line.

Running libtoolize...
libtoolize: putting auxiliary files in '.'.
libtoolize: copying file './ltmain.sh'
libtoolize: putting macros in AC_CONFIG_MACRO_DIRS, 'm4'.
libtoolize: copying file 'm4/libtool.m4'
libtoolize: copying file 'm4/ltoptions.m4'
libtoolize: copying file 'm4/ltsugar.m4'
libtoolize: copying file 'm4/ltversion.m4'
libtoolize: copying file 'm4/lt~obsolete.m4'
libtoolize: Consider adding '-I m4' to ACLOCAL_AMFLAGS in Makefile.am.
Running aclocal...
acinclude.m4:96: warning: the serial number must appear before any macro definition
Running automake...
configure.ac:44: installing './compile'
configure.ac:15: installing './missing'
chafa/Makefile.am: installing './depcomp'
Running autoconf...
configure: loading site script /usr/share/site/x86_64-unknown-linux-gnu
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
checking for a thread-safe mkdir -p... /usr/bin/mkdir -p
checking for gawk... gawk
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking whether make supports nested variables... yes
checking whether build environment is sane... yes
checking whether to enable maintainer-specific portions of Makefiles... yes
checking for style of include used by make... GNU
checking for gcc... gcc
checking whether the C compiler works... yes
checking for C compiler default output file name... a.out
checking for suffix of executables... 
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to accept ISO C89... none needed
checking whether gcc understands -c and -o together... yes
checking dependency style of gcc... gcc3
checking for an ANSI C-conforming const... yes
checking for gcc... (cached) gcc
checking whether we are using the GNU C compiler... (cached) yes
checking whether gcc accepts -g... (cached) yes
checking for gcc option to accept ISO C89... (cached) none needed
checking whether gcc understands -c and -o together... (cached) yes
checking dependency style of gcc... (cached) gcc3
checking for gcc option to accept ISO C99... none needed
checking how to run the C preprocessor... gcc -E
checking for ar... ar
checking the archiver (ar) interface... ar
checking build system type... x86_64-pc-linux-gnu
checking host system type... x86_64-pc-linux-gnu
checking how to print strings... printf
checking for a sed that does not truncate output... /usr/bin/sed
checking for grep that handles long lines and -e... /usr/bin/grep
checking for egrep... /usr/bin/grep -E
checking for fgrep... /usr/bin/grep -F
checking for ld used by gcc... /usr/x86_64-suse-linux/bin/ld
checking if the linker (/usr/x86_64-suse-linux/bin/ld) is GNU ld... yes
checking for BSD- or MS-compatible name lister (nm)... /usr/bin/nm -B
checking the name lister (/usr/bin/nm -B) interface... BSD nm
checking whether ln -s works... yes
checking the maximum length of command line arguments... 1572864
checking how to convert x86_64-pc-linux-gnu file names to x86_64-pc-linux-gnu format... func_convert_file_noop
checking how to convert x86_64-pc-linux-gnu file names to toolchain format... func_convert_file_noop
checking for /usr/x86_64-suse-linux/bin/ld option to reload object files... -r
checking for objdump... objdump
checking how to recognize dependent libraries... pass_all
checking for dlltool... no
checking how to associate runtime and link libraries... printf %s\n
checking for archiver @FILE support... @
checking for strip... strip
checking for ranlib... ranlib
checking command to parse /usr/bin/nm -B output from gcc object... ok
checking for sysroot... no
checking for a working dd... /usr/bin/dd
checking how to truncate binary pipes... /usr/bin/dd bs=4096 count=1
checking for mt... mt
checking if mt is a manifest tool... no
checking for ANSI C header files... yes
checking for sys/types.h... yes
checking for sys/stat.h... yes
checking for stdlib.h... yes
checking for string.h... yes
checking for memory.h... yes
checking for strings.h... yes
checking for inttypes.h... yes
checking for stdint.h... yes
checking for unistd.h... yes
checking for dlfcn.h... yes
checking for objdir... .libs
checking if gcc supports -fno-rtti -fno-exceptions... no
checking for gcc option to produce PIC... -fPIC -DPIC
checking if gcc PIC flag -fPIC -DPIC works... yes
checking if gcc static flag -static works... no
checking if gcc supports -c -o file.o... yes
checking if gcc supports -c -o file.o... (cached) yes
checking whether the gcc linker (/usr/x86_64-suse-linux/bin/ld -m elf_x86_64) supports shared libraries... yes
checking whether -lc should be explicitly linked in... no
checking dynamic linker characteristics... GNU/Linux ld.so
checking how to hardcode library paths into programs... immediate
checking whether stripping libraries is possible... yes
checking if libtool supports shared libraries... yes
checking whether to build shared libraries... yes
checking whether to build static libraries... yes
checking for pkg-config... /usr/bin/pkg-config
checking pkg-config is at least version 0.9.0... yes
checking for glib-2.0 >= 2.10... yes
checking for freetype2 >= 2.0.0... no
configure: error: Package requirements (freetype2 >= 2.0.0) were not met:

No package 'freetype2' found

Consider adjusting the PKG_CONFIG_PATH environment variable if you
installed software in a non-standard prefix.

Alternatively, you may set the environment variables FREETYPE_CFLAGS
and FREETYPE_LIBS to avoid the need to call pkg-config.
See the pkg-config man page for more details.

Nog een onderdeel tekort. Het pakket freetype2 is reeds geïnstalleerd en is nodig om Chafa te ondersteunen. Om Chafa te kunnen compileren, moet de ontwikkelbibliotheek (-devel) ook aanwezig zijn. Dit is nodig om later bij het uitvoeren van Chafa correct gebruik te kunnen maken van de freetype2 software die reeds op het systeem aanwezig is:

dany@pindabook:~/chafa-master> sudo zypper install freetype2-devel
Gegevens van opslagruimte laden...
Lezen van geïnstalleerde pakketten...
Pakketafhankelijkheden oplossen...

De volgende 2 NIEUWE pakketten zullen worden geïnstalleerd:
 freetype2-devel zlib-devel

2 nieuwe te installeren pakketten.
Totale downloadgrootte: 391,5 KiB. Reeds in de cache: 0 B. Na de bewerking zal aanvullend 2,7 MiB worden gebruikt.
Doorgaan? [j/n/v/...? alle opties tonen] (j): 
pakket zlib-devel-1.2.11-lp151.5.3.1.x86_64 wordt opgehaald                  (1/2), 110,2 KiB (385,9 KiB uitgepakt)
Ophalen: zlib-devel-1.2.11-lp151.5.3.1.x86_64.rpm ...........................................................................[gereed]
pakket freetype2-devel-2.9-lp151.3.3.x86_64 wordt opgehaald                  (2/2), 281,3 KiB ( 2,3 MiB uitgepakt)
Ophalen: freetype2-devel-2.9-lp151.3.3.x86_64.rpm ...........................................................................[gereed]

Controleren op conflicten tussen bestanden: .................................................................................[gereed]
(1/2) Installeren van: zlib-devel-1.2.11-lp151.5.3.1.x86_64 .................................................................[gereed]
(2/2) Installeren van: freetype2-devel-2.9-lp151.3.3.x86_64 .................................................................[gereed]

Volgende poging:

dany@pindabook:~/chafa-master> ./autogen.sh            

I am going to run ./configure with no arguments - if you wish 
to pass any to it, please specify them on the ./autogen.sh command line.

Running libtoolize...
libtoolize: putting auxiliary files in '.'.
libtoolize: copying file './ltmain.sh'
libtoolize: putting macros in AC_CONFIG_MACRO_DIRS, 'm4'.
libtoolize: copying file 'm4/libtool.m4'
libtoolize: copying file 'm4/ltoptions.m4'
libtoolize: copying file 'm4/ltsugar.m4'
libtoolize: copying file 'm4/ltversion.m4'
libtoolize: copying file 'm4/lt~obsolete.m4'
libtoolize: Consider adding '-I m4' to ACLOCAL_AMFLAGS in Makefile.am.
Running aclocal...
acinclude.m4:96: warning: the serial number must appear before any macro definition
Running automake...
configure.ac:44: installing './compile'
configure.ac:15: installing './missing'
chafa/Makefile.am: installing './depcomp'
Running autoconf...
configure: loading site script /usr/share/site/x86_64-unknown-linux-gnu
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
checking for a thread-safe mkdir -p... /usr/bin/mkdir -p
checking for gawk... gawk
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking whether make supports nested variables... yes
checking whether build environment is sane... yes
checking whether to enable maintainer-specific portions of Makefiles... yes
checking for style of include used by make... GNU
checking for gcc... gcc
checking whether the C compiler works... yes
checking for C compiler default output file name... a.out
checking for suffix of executables... 
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to accept ISO C89... none needed
checking whether gcc understands -c and -o together... yes
checking dependency style of gcc... gcc3
checking for an ANSI C-conforming const... yes
checking for gcc... (cached) gcc
checking whether we are using the GNU C compiler... (cached) yes
checking whether gcc accepts -g... (cached) yes
checking for gcc option to accept ISO C89... (cached) none needed
checking whether gcc understands -c and -o together... (cached) yes
checking dependency style of gcc... (cached) gcc3
checking for gcc option to accept ISO C99... none needed
checking how to run the C preprocessor... gcc -E
checking for ar... ar
checking the archiver (ar) interface... ar
checking build system type... x86_64-pc-linux-gnu
checking host system type... x86_64-pc-linux-gnu
checking how to print strings... printf
checking for a sed that does not truncate output... /usr/bin/sed
checking for grep that handles long lines and -e... /usr/bin/grep
checking for egrep... /usr/bin/grep -E
checking for fgrep... /usr/bin/grep -F
checking for ld used by gcc... /usr/x86_64-suse-linux/bin/ld
checking if the linker (/usr/x86_64-suse-linux/bin/ld) is GNU ld... yes
checking for BSD- or MS-compatible name lister (nm)... /usr/bin/nm -B
checking the name lister (/usr/bin/nm -B) interface... BSD nm
checking whether ln -s works... yes
checking the maximum length of command line arguments... 1572864
checking how to convert x86_64-pc-linux-gnu file names to x86_64-pc-linux-gnu format... func_convert_file_noop
checking how to convert x86_64-pc-linux-gnu file names to toolchain format... func_convert_file_noop
checking for /usr/x86_64-suse-linux/bin/ld option to reload object files... -r
checking for objdump... objdump
checking how to recognize dependent libraries... pass_all
checking for dlltool... no
checking how to associate runtime and link libraries... printf %s\n
checking for archiver @FILE support... @
checking for strip... strip
checking for ranlib... ranlib
checking command to parse /usr/bin/nm -B output from gcc object... ok
checking for sysroot... no
checking for a working dd... /usr/bin/dd
checking how to truncate binary pipes... /usr/bin/dd bs=4096 count=1
checking for mt... mt
checking if mt is a manifest tool... no
checking for ANSI C header files... yes
checking for sys/types.h... yes
checking for sys/stat.h... yes
checking for stdlib.h... yes
checking for string.h... yes
checking for memory.h... yes
checking for strings.h... yes
checking for inttypes.h... yes
checking for stdint.h... yes
checking for unistd.h... yes
checking for dlfcn.h... yes
checking for objdir... .libs
checking if gcc supports -fno-rtti -fno-exceptions... no
checking for gcc option to produce PIC... -fPIC -DPIC
checking if gcc PIC flag -fPIC -DPIC works... yes
checking if gcc static flag -static works... no
checking if gcc supports -c -o file.o... yes
checking if gcc supports -c -o file.o... (cached) yes
checking whether the gcc linker (/usr/x86_64-suse-linux/bin/ld -m elf_x86_64) supports shared libraries... yes
checking whether -lc should be explicitly linked in... no
checking dynamic linker characteristics... GNU/Linux ld.so
checking how to hardcode library paths into programs... immediate
checking whether stripping libraries is possible... yes
checking if libtool supports shared libraries... yes
checking whether to build shared libraries... yes
checking whether to build static libraries... yes
checking for pkg-config... /usr/bin/pkg-config
checking pkg-config is at least version 0.9.0... yes
checking for glib-2.0 >= 2.10... yes
checking for freetype2 >= 2.0.0... yes
checking for MagickWand >= 6... yes
checking for gtk-doc... yes
checking for gtkdoc-check... gtkdoc-check.test
checking for gtkdoc-check... /usr/bin/gtkdoc-check
checking for gtkdoc-rebase... /usr/bin/gtkdoc-rebase
checking for gtkdoc-mkpdf... /usr/bin/gtkdoc-mkpdf
checking whether to build gtk-doc documentation... no
checking for glib-2.0 >= 2.10.0 gobject-2.0 >= 2.10.0... yes
checking for xsltproc... /usr/bin/xsltproc
checking for XML catalog (/etc/xml/catalog)... found
checking for xmlcatalog... /usr/bin/xmlcatalog
checking for DocBook XML DTD V4.1.2 in XML catalog... found
checking for DocBook XSL Stylesheets in XML catalog... found
checking whether to generate man pages... yes
checking for mmap... yes
checking for -Bsymbolic linker flag... yes
checking for gcc __builtin_cpu_init function... yes
checking for gcc __builtin_cpu_supports function... yes
checking for working MMX intrinsics... yes
checking for working SSE 4.1 intrinsics... yes
checking for working AVX2 intrinsics... yes
checking for working 64bit popcnt intrinsics... yes
checking for working 32bit popcnt intrinsics... yes
checking for -fvisibility=hidden compiler flag... yes
checking whether C compiler accepts -ffast-math... yes
checking wand/MagickWand.h usability... yes
checking wand/MagickWand.h presence... yes
checking for wand/MagickWand.h... yes
checking MagickWand/MagickWand.h usability... yes
checking MagickWand/MagickWand.h presence... yes
checking for MagickWand/MagickWand.h... yes
checking for 4-arg MagickResizeImage... yes
checking for 5-arg MagickResizeImage... no
checking for MagickAutoOrientImage... yes
checking that generated files are newer than configure... done
checking that generated files are newer than configure... done
configure: creating ./config.status
config.status: creating Makefile
config.status: creating chafa/Makefile
config.status: creating chafa/chafaconfig.h
config.status: creating chafa/internal/Makefile
config.status: creating chafa/internal/smolscale/Makefile
config.status: creating libnsgif/Makefile
config.status: creating chafa.pc
config.status: creating docs/Makefile
config.status: creating docs/version.xml
config.status: creating tools/Makefile
config.status: creating tools/chafa/Makefile
config.status: creating tools/fontgen/Makefile
config.status: creating config.h
config.status: executing depfiles commands
config.status: executing libtool commands

Build command-line tool ..... yes
Build man page .............. yes
Rebuild API documentation ... no (--enable-gtk-doc)
Support MMX ................. yes
Support SSE 4.1 ............. yes
Support AVX2 ................ yes
Support popcount32 .......... yes
Support popcount64 .......... yes
Install prefix .............. /usr/local

You can now type "gmake" or "make" to build the project.

Gelukt, eindelijk zijn alle onderdelen aanwezig en kunnen we Chafa aanmaken (compileren):

dany@pindabook:~/chafa-master> make
(CDPATH="${ZSH_VERSION+.}:" && cd . && /bin/sh /home/dany/chafa-master/missing autoheader)
rm -f stamp-h1
touch config.h.in
cd . && /bin/sh ./config.status config.h
config.status: creating config.h
config.status: config.h is unchanged
make all-recursive
make[1]: Map '/home/dany/chafa-master' wordt binnengegaan
Making all in chafa
make[2]: Map '/home/dany/chafa-master/chafa' wordt binnengegaan
cd .. && \
 /bin/sh ./config.status chafa/chafaconfig.h
config.status: creating chafa/chafaconfig.h
make all-recursive
make[3]: Map '/home/dany/chafa-master/chafa' wordt binnengegaan
Making all in internal
make[4]: Map '/home/dany/chafa-master/chafa/internal' wordt binnengegaan
Making all in smolscale
make[5]: Map '/home/dany/chafa-master/chafa/internal/smolscale' wordt binnengegaan
/bin/sh ../../../libtool --tag=CC  --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../..  -Wall -Wextra -Wmissing-prototypes -ffast-math -fvisibility=hidden -DSMOL_WITH_AVX2 -g -O2 -MT libsmolscale_la-smolscale.lo -MD -MP -MF .deps/libsmolscale_la-smolscale.Tpo -c -o libsmolscale_la-smolscale.lo `test -f 'smolscale.c' || echo './'`smolscale.c
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../.. -Wall -Wextra -Wmissing-prototypes -ffast-math -fvisibility=hidden -DSMOL_WITH_AVX2 -g -O2 -MT libsmolscale_la-smolscale.lo -MD -MP -MF .deps/libsmolscale_la-smolscale.Tpo -c smolscale.c -fPIC -DPIC -o .libs/libsmolscale_la-smolscale.o
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../.. -Wall -Wextra -Wmissing-prototypes -ffast-math -fvisibility=hidden -DSMOL_WITH_AVX2 -g -O2 -MT libsmolscale_la-smolscale.lo -MD -MP -MF .deps/libsmolscale_la-smolscale.Tpo -c smolscale.c -o libsmolscale_la-smolscale.o >/dev/null 2>&1
mv -f .deps/libsmolscale_la-smolscale.Tpo .deps/libsmolscale_la-smolscale.Plo
/bin/sh ../../../libtool --tag=CC  --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../..  -Wall -Wextra -Wmissing-prototypes -ffast-math -fvisibility=hidden -DSMOL_WITH_AVX2 -mavx2 -g -O2 -MT libsmolscale_avx2_la-smolscale-avx2.lo -MD -MP -MF .deps/libsmolscale_avx2_la-smolscale-avx2.Tpo -c -o libsmolscale_avx2_la-smolscale-avx2.lo `test -f 'smolscale-avx2.c' || echo './'`smolscale-avx2.c
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../.. -Wall -Wextra -Wmissing-prototypes -ffast-math -fvisibility=hidden -DSMOL_WITH_AVX2 -mavx2 -g -O2 -MT libsmolscale_avx2_la-smolscale-avx2.lo -MD -MP -MF .deps/libsmolscale_avx2_la-smolscale-avx2.Tpo -c smolscale-avx2.c -fPIC -DPIC -o .libs/libsmolscale_avx2_la-smolscale-avx2.o
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../.. -Wall -Wextra -Wmissing-prototypes -ffast-math -fvisibility=hidden -DSMOL_WITH_AVX2 -mavx2 -g -O2 -MT libsmolscale_avx2_la-smolscale-avx2.lo -MD -MP -MF .deps/libsmolscale_avx2_la-smolscale-avx2.Tpo -c smolscale-avx2.c -o libsmolscale_avx2_la-smolscale-avx2.o >/dev/null 2>&1
mv -f .deps/libsmolscale_avx2_la-smolscale-avx2.Tpo .deps/libsmolscale_avx2_la-smolscale-avx2.Plo
/bin/sh ../../../libtool --tag=CC  --mode=link gcc -Wall -Wextra -Wmissing-prototypes -ffast-math -fvisibility=hidden -DSMOL_WITH_AVX2 -mavx2 -g -O2 -Wl,-Bsymbolic -o libsmolscale-avx2.la libsmolscale_avx2_la-smolscale-avx2.lo 
libtool: link: ar cru .libs/libsmolscale-avx2.a .libs/libsmolscale_avx2_la-smolscale-avx2.o 
libtool: link: ranlib .libs/libsmolscale-avx2.a
libtool: link: ( cd ".libs" && rm -f "libsmolscale-avx2.la" && ln -s "../libsmolscale-avx2.la" "libsmolscale-avx2.la" )
/bin/sh ../../../libtool --tag=CC  --mode=link gcc -Wall -Wextra -Wmissing-prototypes -ffast-math -fvisibility=hidden -DSMOL_WITH_AVX2 -g -O2 -Wl,-Bsymbolic -o libsmolscale.la libsmolscale_la-smolscale.lo libsmolscale-avx2.la 
libtool: link: (cd .libs/libsmolscale.lax/libsmolscale-avx2.a && ar x "/home/dany/chafa-master/chafa/internal/smolscale/./.libs/libsmolscale-avx2.a")
libtool: link: ar cru .libs/libsmolscale.a .libs/libsmolscale_la-smolscale.o  .libs/libsmolscale.lax/libsmolscale-avx2.a/libsmolscale_avx2_la-smolscale-avx2.o 
libtool: link: ranlib .libs/libsmolscale.a
libtool: link: rm -fr .libs/libsmolscale.lax
libtool: link: ( cd ".libs" && rm -f "libsmolscale.la" && ln -s "../libsmolscale.la" "libsmolscale.la" )
make[5]: Map '/home/dany/chafa-master/chafa/internal/smolscale' wordt verlaten
make[5]: Map '/home/dany/chafa-master/chafa/internal' wordt binnengegaan
/bin/sh ../../libtool --tag=CC  --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../chafa -I../../chafa -Wall -Wextra -Wmissing-prototypes -ffast-math -fvisibility=hidden -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -DCHAFA_COMPILATION -g -O2 -MT libchafa_internal_la-chafa-batch.lo -MD -MP -MF .deps/libchafa_internal_la-chafa-batch.Tpo -c -o libchafa_internal_la-chafa-batch.lo `test -f 'chafa-batch.c' || echo './'`chafa-batch.c
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../chafa -I../../chafa -Wall -Wextra -Wmissing-prototypes -ffast-math -fvisibility=hidden -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -DCHAFA_COMPILATION -g -O2 -MT libchafa_internal_la-chafa-batch.lo -MD -MP -MF .deps/libchafa_internal_la-chafa-batch.Tpo -c chafa-batch.c -fPIC -DPIC -o .libs/libchafa_internal_la-chafa-batch.o
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../chafa -I../../chafa -Wall -Wextra -Wmissing-prototypes -ffast-math -fvisibility=hidden -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -DCHAFA_COMPILATION -g -O2 -MT libchafa_internal_la-chafa-batch.lo -MD -MP -MF .deps/libchafa_internal_la-chafa-batch.Tpo -c chafa-batch.c -o libchafa_internal_la-chafa-batch.o >/dev/null 2>&1
mv -f .deps/libchafa_internal_la-chafa-batch.Tpo .deps/libchafa_internal_la-chafa-batch.Plo
/bin/sh ../../libtool --tag=CC  --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../chafa -I../../chafa -Wall -Wextra -Wmissing-prototypes -ffast-math -fvisibility=hidden -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -DCHAFA_COMPILATION -g -O2 -MT libchafa_internal_la-chafa-color.lo -MD -MP -MF .deps/libchafa_internal_la-chafa-color.Tpo -c -o libchafa_internal_la-chafa-color.lo `test -f 'chafa-color.c' || echo './'`chafa-color.c
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../chafa -I../../chafa -Wall -Wextra -Wmissing-prototypes -ffast-math -fvisibility=hidden -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -DCHAFA_COMPILATION -g -O2 -MT libchafa_internal_la-chafa-color.lo -MD -MP -MF .deps/libchafa_internal_la-chafa-color.Tpo -c chafa-color.c -fPIC -DPIC -o .libs/libchafa_internal_la-chafa-color.o
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../chafa -I../../chafa -Wall -Wextra -Wmissing-prototypes -ffast-math -fvisibility=hidden -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -DCHAFA_COMPILATION -g -O2 -MT libchafa_internal_la-chafa-color.lo -MD -MP -MF .deps/libchafa_internal_la-chafa-color.Tpo -c chafa-color.c -o libchafa_internal_la-chafa-color.o >/dev/null 2>&1
mv -f .deps/libchafa_internal_la-chafa-color.Tpo .deps/libchafa_internal_la-chafa-color.Plo
/bin/sh ../../libtool --tag=CC  --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../chafa -I../../chafa -Wall -Wextra -Wmissing-prototypes -ffast-math -fvisibility=hidden -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -DCHAFA_COMPILATION -g -O2 -MT libchafa_internal_la-chafa-color-hash.lo -MD -MP -MF .deps/libchafa_internal_la-chafa-color-hash.Tpo -c -o libchafa_internal_la-chafa-color-hash.lo `test -f 'chafa-color-hash.c' || echo './'`chafa-color-hash.c
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../chafa -I../../chafa -Wall -Wextra -Wmissing-prototypes -ffast-math -fvisibility=hidden -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -DCHAFA_COMPILATION -g -O2 -MT libchafa_internal_la-chafa-color-hash.lo -MD -MP -MF .deps/libchafa_internal_la-chafa-color-hash.Tpo -c chafa-color-hash.c -fPIC -DPIC -o .libs/libchafa_internal_la-chafa-color-hash.o
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../chafa -I../../chafa -Wall -Wextra -Wmissing-prototypes -ffast-math -fvisibility=hidden -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -DCHAFA_COMPILATION -g -O2 -MT libchafa_internal_la-chafa-color-hash.lo -MD -MP -MF .deps/libchafa_internal_la-chafa-color-hash.Tpo -c chafa-color-hash.c -o libchafa_internal_la-chafa-color-hash.o >/dev/null 2>&1
mv -f .deps/libchafa_internal_la-chafa-color-hash.Tpo .deps/libchafa_internal_la-chafa-color-hash.Plo
/bin/sh ../../libtool --tag=CC  --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../chafa -I../../chafa -Wall -Wextra -Wmissing-prototypes -ffast-math -fvisibility=hidden -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -DCHAFA_COMPILATION -g -O2 -MT libchafa_internal_la-chafa-color-table.lo -MD -MP -MF .deps/libchafa_internal_la-chafa-color-table.Tpo -c -o libchafa_internal_la-chafa-color-table.lo `test -f 'chafa-color-table.c' || echo './'`chafa-color-table.c
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../chafa -I../../chafa -Wall -Wextra -Wmissing-prototypes -ffast-math -fvisibility=hidden -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -DCHAFA_COMPILATION -g -O2 -MT libchafa_internal_la-chafa-color-table.lo -MD -MP -MF .deps/libchafa_internal_la-chafa-color-table.Tpo -c chafa-color-table.c -fPIC -DPIC -o .libs/libchafa_internal_la-chafa-color-table.o
chafa-color-table.c: In function ‘chafa_color_table_init’:
chafa-color-table.c:172:5: warning: implicit declaration of function ‘memset’ [-Wimplicit-function-declaration]
   memset (color_table->pens, 0xff, sizeof (color_table->pens));
   ^~~~~~
chafa-color-table.c:172:5: warning: incompatible implicit declaration of built-in function ‘memset’
chafa-color-table.c:172:5: note: include ‘’ or provide a declaration of ‘memset’
chafa-color-table.c: In function ‘chafa_color_table_sort’:
chafa-color-table.c:222:5: warning: implicit declaration of function ‘qsort’; did you mean ‘sqrt’? [-Wimplicit-function-declaration]
   qsort (color_table->entries, color_table->n_entries, sizeof (ChafaColorTableEntry), compare_entries);
   ^~~~~
   sqrt
At top level:
chafa-color-table.c:84:1: warning: ‘vec3i32_fixed_point_from_vec3f32’ defined but not used [-Wunused-function]
 vec3i32_fixed_point_from_vec3f32 (ChafaVec3i32 *out, const ChafaVec3f32 *in)
 ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../chafa -I../../chafa -Wall -Wextra -Wmissing-prototypes -ffast-math -fvisibility=hidden -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -DCHAFA_COMPILATION -g -O2 -MT libchafa_internal_la-chafa-color-table.lo -MD -MP -MF .deps/libchafa_internal_la-chafa-color-table.Tpo -c chafa-color-table.c -o libchafa_internal_la-chafa-color-table.o >/dev/null 2>&1
mv -f .deps/libchafa_internal_la-chafa-color-table.Tpo .deps/libchafa_internal_la-chafa-color-table.Plo
/bin/sh ../../libtool --tag=CC  --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../chafa -I../../chafa -Wall -Wextra -Wmissing-prototypes -ffast-math -fvisibility=hidden -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -DCHAFA_COMPILATION -g -O2 -MT libchafa_internal_la-chafa-dither.lo -MD -MP -MF .deps/libchafa_internal_la-chafa-dither.Tpo -c -o libchafa_internal_la-chafa-dither.lo `test -f 'chafa-dither.c' || echo './'`chafa-dither.c
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../chafa -I../../chafa -Wall -Wextra -Wmissing-prototypes -ffast-math -fvisibility=hidden -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -DCHAFA_COMPILATION -g -O2 -MT libchafa_internal_la-chafa-dither.lo -MD -MP -MF .deps/libchafa_internal_la-chafa-dither.Tpo -c chafa-dither.c -fPIC -DPIC -o .libs/libchafa_internal_la-chafa-dither.o
In file included from ../../chafa/internal/chafa-private.h:24:0,
         from chafa-dither.c:23:
../../chafa/internal/chafa-bitfield.h: In function ‘chafa_bitfield_clear’:
../../chafa/internal/chafa-bitfield.h:50:5: warning: implicit declaration of function ‘memset’ [-Wimplicit-function-declaration]
   memset (bitfield->bits, 0, (bitfield->n_bits + 31) / 8);
   ^~~~~~
../../chafa/internal/chafa-bitfield.h:50:5: warning: incompatible implicit declaration of built-in function ‘memset’
../../chafa/internal/chafa-bitfield.h:50:5: note: include ‘’ or provide a declaration of ‘memset’
chafa-dither.c: In function ‘chafa_dither_init’:
chafa-dither.c:54:5: warning: incompatible implicit declaration of built-in function ‘memset’
   memset (dither, 0, sizeof (*dither));
   ^~~~~~
chafa-dither.c:54:5: note: include ‘’ or provide a declaration of ‘memset’
chafa-dither.c: In function ‘chafa_dither_copy’:
chafa-dither.c:77:5: warning: implicit declaration of function ‘memcpy’ [-Wimplicit-function-declaration]
   memcpy (dest, src, sizeof (*dest));
   ^~~~~~
chafa-dither.c:77:5: warning: incompatible implicit declaration of built-in function ‘memcpy’
chafa-dither.c:77:5: note: include ‘’ or provide a declaration of ‘memcpy’
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../chafa -I../../chafa -Wall -Wextra -Wmissing-prototypes -ffast-math -fvisibility=hidden -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -DCHAFA_COMPILATION -g -O2 -MT libchafa_internal_la-chafa-dither.lo -MD -MP -MF .deps/libchafa_internal_la-chafa-dither.Tpo -c chafa-dither.c -o libchafa_internal_la-chafa-dither.o >/dev/null 2>&1
mv -f .deps/libchafa_internal_la-chafa-dither.Tpo .deps/libchafa_internal_la-chafa-dither.Plo
/bin/sh ../../libtool --tag=CC  --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../chafa -I../../chafa -Wall -Wextra -Wmissing-prototypes -ffast-math -fvisibility=hidden -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -DCHAFA_COMPILATION -g -O2 -MT libchafa_internal_la-chafa-indexed-image.lo -MD -MP -MF .deps/libchafa_internal_la-chafa-indexed-image.Tpo -c -o libchafa_internal_la-chafa-indexed-image.lo `test -f 'chafa-indexed-image.c' || echo './'`chafa-indexed-image.c
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../chafa -I../../chafa -Wall -Wextra -Wmissing-prototypes -ffast-math -fvisibility=hidden -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -DCHAFA_COMPILATION -g -O2 -MT libchafa_internal_la-chafa-indexed-image.lo -MD -MP -MF .deps/libchafa_internal_la-chafa-indexed-image.Tpo -c chafa-indexed-image.c -fPIC -DPIC -o .libs/libchafa_internal_la-chafa-indexed-image.o
In file included from ../../chafa/internal/chafa-private.h:24:0,
         from chafa-indexed-image.c:25:
../../chafa/internal/chafa-bitfield.h: In function ‘chafa_bitfield_clear’:
../../chafa/internal/chafa-bitfield.h:50:5: warning: implicit declaration of function ‘memset’ [-Wimplicit-function-declaration]
   memset (bitfield->bits, 0, (bitfield->n_bits + 31) / 8);
   ^~~~~~
../../chafa/internal/chafa-bitfield.h:50:5: warning: incompatible implicit declaration of built-in function ‘memset’
../../chafa/internal/chafa-bitfield.h:50:5: note: include ‘’ or provide a declaration of ‘memset’
chafa-indexed-image.c: In function ‘quantize_pixel_with_error’:
chafa-indexed-image.c:86:70: warning: unused parameter ‘color_hash’ [-Wunused-parameter]
 quantize_pixel_with_error (const DrawPixelsCtx *ctx, ChafaColorHash *color_hash, ChafaColor color,
                                   ^~~~~~~~~~
chafa-indexed-image.c: In function ‘distribute_error’:
chafa-indexed-image.c:164:57: warning: unused parameter ‘intensity’ [-Wunused-parameter]
          ChafaColorAccum *error_out_3, gdouble intensity)
                             ^~~~~~~~~
chafa-indexed-image.c: In function ‘draw_pixels_pass_2_fs’:
chafa-indexed-image.c:274:5: warning: incompatible implicit declaration of built-in function ‘memset’
   memset (error_row [0], 0, ctx->dest_width * sizeof (ChafaColorAccum));
   ^~~~~~
chafa-indexed-image.c:274:5: note: include ‘’ or provide a declaration of ‘memset’
chafa-indexed-image.c: In function ‘chafa_indexed_image_draw_pixels’:
chafa-indexed-image.c:413:5: warning: incompatible implicit declaration of built-in function ‘memset’
   memset (indexed_image->pixels + indexed_image->width * dest_height,
   ^~~~~~
chafa-indexed-image.c:413:5: note: include ‘’ or provide a declaration of ‘memset’
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../chafa -I../../chafa -Wall -Wextra -Wmissing-prototypes -ffast-math -fvisibility=hidden -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -DCHAFA_COMPILATION -g -O2 -MT libchafa_internal_la-chafa-indexed-image.lo -MD -MP -MF .deps/libchafa_internal_la-chafa-indexed-image.Tpo -c chafa-indexed-image.c -o libchafa_internal_la-chafa-indexed-image.o >/dev/null 2>&1
mv -f .deps/libchafa_internal_la-chafa-indexed-image.Tpo .deps/libchafa_internal_la-chafa-indexed-image.Plo
/bin/sh ../../libtool --tag=CC  --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../chafa -I../../chafa -Wall -Wextra -Wmissing-prototypes -ffast-math -fvisibility=hidden -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -DCHAFA_COMPILATION -g -O2 -MT libchafa_internal_la-chafa-palette.lo -MD -MP -MF .deps/libchafa_internal_la-chafa-palette.Tpo -c -o libchafa_internal_la-chafa-palette.lo `test -f 'chafa-palette.c' || echo './'`chafa-palette.c
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../chafa -I../../chafa -Wall -Wextra -Wmissing-prototypes -ffast-math -fvisibility=hidden -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -DCHAFA_COMPILATION -g -O2 -MT libchafa_internal_la-chafa-palette.lo -MD -MP -MF .deps/libchafa_internal_la-chafa-palette.Tpo -c chafa-palette.c -fPIC -DPIC -o .libs/libchafa_internal_la-chafa-palette.o
In file included from ../../chafa/internal/chafa-private.h:24:0,
         from chafa-palette.c:25:
../../chafa/internal/chafa-bitfield.h: In function ‘chafa_bitfield_clear’:
../../chafa/internal/chafa-bitfield.h:50:5: warning: implicit declaration of function ‘memset’ [-Wimplicit-function-declaration]
   memset (bitfield->bits, 0, (bitfield->n_bits + 31) / 8);
   ^~~~~~
../../chafa/internal/chafa-bitfield.h:50:5: warning: incompatible implicit declaration of built-in function ‘memset’
../../chafa/internal/chafa-bitfield.h:50:5: note: include ‘’ or provide a declaration of ‘memset’
chafa-palette.c: In function ‘chafa_palette_copy’:
chafa-palette.c:519:5: warning: implicit declaration of function ‘memcpy’ [-Wimplicit-function-declaration]
   memcpy (dest, src, sizeof (*dest));
   ^~~~~~
chafa-palette.c:519:5: warning: incompatible implicit declaration of built-in function ‘memcpy’
chafa-palette.c:519:5: note: include ‘’ or provide a declaration of ‘memcpy’
chafa-palette.c: In function ‘chafa_palette_lookup_with_error’:
chafa-palette.c:711:13: warning: incompatible implicit declaration of built-in function ‘memset’
       memset (error_inout, 0, sizeof (*error_inout));
       ^~~~~~
chafa-palette.c:711:13: note: include ‘’ or provide a declaration of ‘memset’
At top level:
chafa-palette.c:566:1: warning: ‘linear_nearest_color’ defined but not used [-Wunused-function]
 linear_nearest_color (const ChafaPalette *palette, ChafaColorSpace color_space, const ChafaColor *color)
 ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
chafa-palette.c:146:1: warning: ‘average_pixels’ defined but not used [-Wunused-function]
 average_pixels (guint8 *pixels, gint first_ofs, gint n_pixels, ChafaColor *col_out)
 ^~~~~~~~~~~~~~
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../chafa -I../../chafa -Wall -Wextra -Wmissing-prototypes -ffast-math -fvisibility=hidden -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -DCHAFA_COMPILATION -g -O2 -MT libchafa_internal_la-chafa-palette.lo -MD -MP -MF .deps/libchafa_internal_la-chafa-palette.Tpo -c chafa-palette.c -o libchafa_internal_la-chafa-palette.o >/dev/null 2>&1
mv -f .deps/libchafa_internal_la-chafa-palette.Tpo .deps/libchafa_internal_la-chafa-palette.Plo
/bin/sh ../../libtool --tag=CC  --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../chafa -I../../chafa -Wall -Wextra -Wmissing-prototypes -ffast-math -fvisibility=hidden -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -DCHAFA_COMPILATION -g -O2 -MT libchafa_internal_la-chafa-pca.lo -MD -MP -MF .deps/libchafa_internal_la-chafa-pca.Tpo -c -o libchafa_internal_la-chafa-pca.lo `test -f 'chafa-pca.c' || echo './'`chafa-pca.c
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../chafa -I../../chafa -Wall -Wextra -Wmissing-prototypes -ffast-math -fvisibility=hidden -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -DCHAFA_COMPILATION -g -O2 -MT libchafa_internal_la-chafa-pca.lo -MD -MP -MF .deps/libchafa_internal_la-chafa-pca.Tpo -c chafa-pca.c -fPIC -DPIC -o .libs/libchafa_internal_la-chafa-pca.o
chafa-pca.c: In function ‘chafa_vec3f32_array_compute_pca’:
chafa-pca.c:121:5: warning: implicit declaration of function ‘memcpy’ [-Wimplicit-function-declaration]
   memcpy (v, vecs_in, n_vecs * sizeof (ChafaVec3f32));
   ^~~~~~
chafa-pca.c:121:5: warning: incompatible implicit declaration of built-in function ‘memcpy’
chafa-pca.c:121:5: note: include ‘’ or provide a declaration of ‘memcpy’
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../chafa -I../../chafa -Wall -Wextra -Wmissing-prototypes -ffast-math -fvisibility=hidden -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -DCHAFA_COMPILATION -g -O2 -MT libchafa_internal_la-chafa-pca.lo -MD -MP -MF .deps/libchafa_internal_la-chafa-pca.Tpo -c chafa-pca.c -o libchafa_internal_la-chafa-pca.o >/dev/null 2>&1
mv -f .deps/libchafa_internal_la-chafa-pca.Tpo .deps/libchafa_internal_la-chafa-pca.Plo
/bin/sh ../../libtool --tag=CC  --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../chafa -I../../chafa -Wall -Wextra -Wmissing-prototypes -ffast-math -fvisibility=hidden -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -DCHAFA_COMPILATION -g -O2 -MT libchafa_internal_la-chafa-sixel-canvas.lo -MD -MP -MF .deps/libchafa_internal_la-chafa-sixel-canvas.Tpo -c -o libchafa_internal_la-chafa-sixel-canvas.lo `test -f 'chafa-sixel-canvas.c' || echo './'`chafa-sixel-canvas.c
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../chafa -I../../chafa -Wall -Wextra -Wmissing-prototypes -ffast-math -fvisibility=hidden -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -DCHAFA_COMPILATION -g -O2 -MT libchafa_internal_la-chafa-sixel-canvas.lo -MD -MP -MF .deps/libchafa_internal_la-chafa-sixel-canvas.Tpo -c chafa-sixel-canvas.c -fPIC -DPIC -o .libs/libchafa_internal_la-chafa-sixel-canvas.o
In file included from chafa-sixel-canvas.c:25:0:
../../chafa/internal/chafa-bitfield.h: In function ‘chafa_bitfield_clear’:
../../chafa/internal/chafa-bitfield.h:50:5: warning: implicit declaration of function ‘memset’ [-Wimplicit-function-declaration]
   memset (bitfield->bits, 0, (bitfield->n_bits + 31) / 8);
   ^~~~~~
../../chafa/internal/chafa-bitfield.h:50:5: warning: incompatible implicit declaration of built-in function ‘memset’
../../chafa/internal/chafa-bitfield.h:50:5: note: include ‘’ or provide a declaration of ‘memset’
chafa-sixel-canvas.c: In function ‘format_schar_reps’:
chafa-sixel-canvas.c:244:13: warning: implicit declaration of function ‘strcpy’ [-Wimplicit-function-declaration]
       strcpy (p, "!255");
       ^~~~~~
chafa-sixel-canvas.c:244:13: warning: incompatible implicit declaration of built-in function ‘strcpy’
chafa-sixel-canvas.c:244:13: note: include ‘’ or provide a declaration of ‘strcpy’
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../chafa -I../../chafa -Wall -Wextra -Wmissing-prototypes -ffast-math -fvisibility=hidden -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -DCHAFA_COMPILATION -g -O2 -MT libchafa_internal_la-chafa-sixel-canvas.lo -MD -MP -MF .deps/libchafa_internal_la-chafa-sixel-canvas.Tpo -c chafa-sixel-canvas.c -o libchafa_internal_la-chafa-sixel-canvas.o >/dev/null 2>&1
mv -f .deps/libchafa_internal_la-chafa-sixel-canvas.Tpo .deps/libchafa_internal_la-chafa-sixel-canvas.Plo
/bin/sh ../../libtool --tag=CC  --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../chafa -I../../chafa -Wall -Wextra -Wmissing-prototypes -ffast-math -fvisibility=hidden -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -DCHAFA_COMPILATION -g -O2 -MT libchafa_internal_la-chafa-symbols.lo -MD -MP -MF .deps/libchafa_internal_la-chafa-symbols.Tpo -c -o libchafa_internal_la-chafa-symbols.lo `test -f 'chafa-symbols.c' || echo './'`chafa-symbols.c
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../chafa -I../../chafa -Wall -Wextra -Wmissing-prototypes -ffast-math -fvisibility=hidden -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -DCHAFA_COMPILATION -g -O2 -MT libchafa_internal_la-chafa-symbols.lo -MD -MP -MF .deps/libchafa_internal_la-chafa-symbols.Tpo -c chafa-symbols.c -fPIC -DPIC -o .libs/libchafa_internal_la-chafa-symbols.o
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../chafa -I../../chafa -Wall -Wextra -Wmissing-prototypes -ffast-math -fvisibility=hidden -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -DCHAFA_COMPILATION -g -O2 -MT libchafa_internal_la-chafa-symbols.lo -MD -MP -MF .deps/libchafa_internal_la-chafa-symbols.Tpo -c chafa-symbols.c -o libchafa_internal_la-chafa-symbols.o >/dev/null 2>&1
mv -f .deps/libchafa_internal_la-chafa-symbols.Tpo .deps/libchafa_internal_la-chafa-symbols.Plo
/bin/sh ../../libtool --tag=CC  --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../chafa -I../../chafa -Wall -Wextra -Wmissing-prototypes -ffast-math -fvisibility=hidden -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -mmmx -DCHAFA_COMPILATION -g -O2 -MT libchafa_mmx_la-chafa-mmx.lo -MD -MP -MF .deps/libchafa_mmx_la-chafa-mmx.Tpo -c -o libchafa_mmx_la-chafa-mmx.lo `test -f 'chafa-mmx.c' || echo './'`chafa-mmx.c
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../chafa -I../../chafa -Wall -Wextra -Wmissing-prototypes -ffast-math -fvisibility=hidden -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -mmmx -DCHAFA_COMPILATION -g -O2 -MT libchafa_mmx_la-chafa-mmx.lo -MD -MP -MF .deps/libchafa_mmx_la-chafa-mmx.Tpo -c chafa-mmx.c -fPIC -DPIC -o .libs/libchafa_mmx_la-chafa-mmx.o
In file included from ../../chafa/internal/chafa-private.h:24:0,
         from chafa-mmx.c:24:
../../chafa/internal/chafa-bitfield.h: In function ‘chafa_bitfield_clear’:
../../chafa/internal/chafa-bitfield.h:50:5: warning: implicit declaration of function ‘memset’ [-Wimplicit-function-declaration]
   memset (bitfield->bits, 0, (bitfield->n_bits + 31) / 8);
   ^~~~~~
../../chafa/internal/chafa-bitfield.h:50:5: warning: incompatible implicit declaration of built-in function ‘memset’
../../chafa/internal/chafa-bitfield.h:50:5: note: include ‘’ or provide a declaration of ‘memset’
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../chafa -I../../chafa -Wall -Wextra -Wmissing-prototypes -ffast-math -fvisibility=hidden -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -mmmx -DCHAFA_COMPILATION -g -O2 -MT libchafa_mmx_la-chafa-mmx.lo -MD -MP -MF .deps/libchafa_mmx_la-chafa-mmx.Tpo -c chafa-mmx.c -o libchafa_mmx_la-chafa-mmx.o >/dev/null 2>&1
mv -f .deps/libchafa_mmx_la-chafa-mmx.Tpo .deps/libchafa_mmx_la-chafa-mmx.Plo
/bin/sh ../../libtool --tag=CC  --mode=link gcc -Wall -Wextra -Wmissing-prototypes -ffast-math -fvisibility=hidden -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -mmmx -DCHAFA_COMPILATION -g -O2 -Wl,-Bsymbolic -o libchafa-mmx.la libchafa_mmx_la-chafa-mmx.lo 
libtool: link: ar cru .libs/libchafa-mmx.a .libs/libchafa_mmx_la-chafa-mmx.o 
libtool: link: ranlib .libs/libchafa-mmx.a
libtool: link: ( cd ".libs" && rm -f "libchafa-mmx.la" && ln -s "../libchafa-mmx.la" "libchafa-mmx.la" )
/bin/sh ../../libtool --tag=CC  --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../chafa -I../../chafa -Wall -Wextra -Wmissing-prototypes -ffast-math -fvisibility=hidden -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -msse4.1 -DCHAFA_COMPILATION -g -O2 -MT libchafa_sse41_la-chafa-sse41.lo -MD -MP -MF .deps/libchafa_sse41_la-chafa-sse41.Tpo -c -o libchafa_sse41_la-chafa-sse41.lo `test -f 'chafa-sse41.c' || echo './'`chafa-sse41.c
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../chafa -I../../chafa -Wall -Wextra -Wmissing-prototypes -ffast-math -fvisibility=hidden -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -msse4.1 -DCHAFA_COMPILATION -g -O2 -MT libchafa_sse41_la-chafa-sse41.lo -MD -MP -MF .deps/libchafa_sse41_la-chafa-sse41.Tpo -c chafa-sse41.c -fPIC -DPIC -o .libs/libchafa_sse41_la-chafa-sse41.o
In file included from ../../chafa/internal/chafa-private.h:24:0,
         from chafa-sse41.c:24:
../../chafa/internal/chafa-bitfield.h: In function ‘chafa_bitfield_clear’:
../../chafa/internal/chafa-bitfield.h:50:5: warning: implicit declaration of function ‘memset’ [-Wimplicit-function-declaration]
   memset (bitfield->bits, 0, (bitfield->n_bits + 31) / 8);
   ^~~~~~
../../chafa/internal/chafa-bitfield.h:50:5: warning: incompatible implicit declaration of built-in function ‘memset’
../../chafa/internal/chafa-bitfield.h:50:5: note: include ‘’ or provide a declaration of ‘memset’
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../chafa -I../../chafa -Wall -Wextra -Wmissing-prototypes -ffast-math -fvisibility=hidden -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -msse4.1 -DCHAFA_COMPILATION -g -O2 -MT libchafa_sse41_la-chafa-sse41.lo -MD -MP -MF .deps/libchafa_sse41_la-chafa-sse41.Tpo -c chafa-sse41.c -o libchafa_sse41_la-chafa-sse41.o >/dev/null 2>&1
mv -f .deps/libchafa_sse41_la-chafa-sse41.Tpo .deps/libchafa_sse41_la-chafa-sse41.Plo
/bin/sh ../../libtool --tag=CC  --mode=link gcc -Wall -Wextra -Wmissing-prototypes -ffast-math -fvisibility=hidden -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -msse4.1 -DCHAFA_COMPILATION -g -O2 -Wl,-Bsymbolic -o libchafa-sse41.la libchafa_sse41_la-chafa-sse41.lo 
libtool: link: ar cru .libs/libchafa-sse41.a .libs/libchafa_sse41_la-chafa-sse41.o 
libtool: link: ranlib .libs/libchafa-sse41.a
libtool: link: ( cd ".libs" && rm -f "libchafa-sse41.la" && ln -s "../libchafa-sse41.la" "libchafa-sse41.la" )
/bin/sh ../../libtool --tag=CC  --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../chafa -I../../chafa -Wall -Wextra -Wmissing-prototypes -ffast-math -fvisibility=hidden -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -mpopcnt -DCHAFA_COMPILATION -g -O2 -MT libchafa_popcnt_la-chafa-popcnt.lo -MD -MP -MF .deps/libchafa_popcnt_la-chafa-popcnt.Tpo -c -o libchafa_popcnt_la-chafa-popcnt.lo `test -f 'chafa-popcnt.c' || echo './'`chafa-popcnt.c
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../chafa -I../../chafa -Wall -Wextra -Wmissing-prototypes -ffast-math -fvisibility=hidden -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -mpopcnt -DCHAFA_COMPILATION -g -O2 -MT libchafa_popcnt_la-chafa-popcnt.lo -MD -MP -MF .deps/libchafa_popcnt_la-chafa-popcnt.Tpo -c chafa-popcnt.c -fPIC -DPIC -o .libs/libchafa_popcnt_la-chafa-popcnt.o
In file included from ../../chafa/internal/chafa-private.h:24:0,
         from chafa-popcnt.c:24:
../../chafa/internal/chafa-bitfield.h: In function ‘chafa_bitfield_clear’:
../../chafa/internal/chafa-bitfield.h:50:5: warning: implicit declaration of function ‘memset’ [-Wimplicit-function-declaration]
   memset (bitfield->bits, 0, (bitfield->n_bits + 31) / 8);
   ^~~~~~
../../chafa/internal/chafa-bitfield.h:50:5: warning: incompatible implicit declaration of built-in function ‘memset’
../../chafa/internal/chafa-bitfield.h:50:5: note: include ‘’ or provide a declaration of ‘memset’
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../chafa -I../../chafa -Wall -Wextra -Wmissing-prototypes -ffast-math -fvisibility=hidden -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -mpopcnt -DCHAFA_COMPILATION -g -O2 -MT libchafa_popcnt_la-chafa-popcnt.lo -MD -MP -MF .deps/libchafa_popcnt_la-chafa-popcnt.Tpo -c chafa-popcnt.c -o libchafa_popcnt_la-chafa-popcnt.o >/dev/null 2>&1
mv -f .deps/libchafa_popcnt_la-chafa-popcnt.Tpo .deps/libchafa_popcnt_la-chafa-popcnt.Plo
/bin/sh ../../libtool --tag=CC  --mode=link gcc -Wall -Wextra -Wmissing-prototypes -ffast-math -fvisibility=hidden -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -mpopcnt -DCHAFA_COMPILATION -g -O2 -Wl,-Bsymbolic -o libchafa-popcnt.la libchafa_popcnt_la-chafa-popcnt.lo 
libtool: link: ar cru .libs/libchafa-popcnt.a .libs/libchafa_popcnt_la-chafa-popcnt.o 
libtool: link: ranlib .libs/libchafa-popcnt.a
libtool: link: ( cd ".libs" && rm -f "libchafa-popcnt.la" && ln -s "../libchafa-popcnt.la" "libchafa-popcnt.la" )
/bin/sh ../../libtool --tag=CC  --mode=link gcc -Wall -Wextra -Wmissing-prototypes -ffast-math -fvisibility=hidden -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -DCHAFA_COMPILATION -g -O2 -Wl,-Bsymbolic -o libchafa-internal.la libchafa_internal_la-chafa-batch.lo libchafa_internal_la-chafa-color.lo libchafa_internal_la-chafa-color-hash.lo libchafa_internal_la-chafa-color-table.lo libchafa_internal_la-chafa-dither.lo libchafa_internal_la-chafa-indexed-image.lo libchafa_internal_la-chafa-palette.lo libchafa_internal_la-chafa-pca.lo libchafa_internal_la-chafa-sixel-canvas.lo libchafa_internal_la-chafa-symbols.lo -lglib-2.0 smolscale/libsmolscale.la -lm libchafa-mmx.la libchafa-sse41.la libchafa-popcnt.la 
libtool: link: (cd .libs/libchafa-internal.lax/libsmolscale.a && ar x "/home/dany/chafa-master/chafa/internal/smolscale/.libs/libsmolscale.a")
libtool: link: (cd .libs/libchafa-internal.lax/libchafa-mmx.a && ar x "/home/dany/chafa-master/chafa/internal/./.libs/libchafa-mmx.a")
libtool: link: (cd .libs/libchafa-internal.lax/libchafa-sse41.a && ar x "/home/dany/chafa-master/chafa/internal/./.libs/libchafa-sse41.a")
libtool: link: (cd .libs/libchafa-internal.lax/libchafa-popcnt.a && ar x "/home/dany/chafa-master/chafa/internal/./.libs/libchafa-popcnt.a")
libtool: link: ar cru .libs/libchafa-internal.a .libs/libchafa_internal_la-chafa-batch.o .libs/libchafa_internal_la-chafa-color.o .libs/libchafa_internal_la-chafa-color-hash.o .libs/libchafa_internal_la-chafa-color-table.o .libs/libchafa_internal_la-chafa-dither.o .libs/libchafa_internal_la-chafa-indexed-image.o .libs/libchafa_internal_la-chafa-palette.o .libs/libchafa_internal_la-chafa-pca.o .libs/libchafa_internal_la-chafa-sixel-canvas.o .libs/libchafa_internal_la-chafa-symbols.o  .libs/libchafa-internal.lax/libsmolscale.a/libsmolscale_avx2_la-smolscale-avx2.o .libs/libchafa-internal.lax/libsmolscale.a/libsmolscale_la-smolscale.o .libs/libchafa-internal.lax/libchafa-mmx.a/libchafa_mmx_la-chafa-mmx.o .libs/libchafa-internal.lax/libchafa-sse41.a/libchafa_sse41_la-chafa-sse41.o .libs/libchafa-internal.lax/libchafa-popcnt.a/libchafa_popcnt_la-chafa-popcnt.o 
libtool: link: ranlib .libs/libchafa-internal.a
libtool: link: rm -fr .libs/libchafa-internal.lax
libtool: link: ( cd ".libs" && rm -f "libchafa-internal.la" && ln -s "../libchafa-internal.la" "libchafa-internal.la" )
make[5]: Map '/home/dany/chafa-master/chafa/internal' wordt verlaten
make[4]: Map '/home/dany/chafa-master/chafa/internal' wordt verlaten
make[4]: Map '/home/dany/chafa-master/chafa' wordt binnengegaan
/bin/sh ../libtool --tag=CC  --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -I.. -Wall -Wextra -Wmissing-prototypes -ffast-math -fvisibility=hidden -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -DCHAFA_COMPILATION -g -O2 -MT libchafa_la-chafa-canvas.lo -MD -MP -MF .deps/libchafa_la-chafa-canvas.Tpo -c -o libchafa_la-chafa-canvas.lo `test -f 'chafa-canvas.c' || echo './'`chafa-canvas.c
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -I.. -Wall -Wextra -Wmissing-prototypes -ffast-math -fvisibility=hidden -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -DCHAFA_COMPILATION -g -O2 -MT libchafa_la-chafa-canvas.lo -MD -MP -MF .deps/libchafa_la-chafa-canvas.Tpo -c chafa-canvas.c -fPIC -DPIC -o .libs/libchafa_la-chafa-canvas.o
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -I.. -Wall -Wextra -Wmissing-prototypes -ffast-math -fvisibility=hidden -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -DCHAFA_COMPILATION -g -O2 -MT libchafa_la-chafa-canvas.lo -MD -MP -MF .deps/libchafa_la-chafa-canvas.Tpo -c chafa-canvas.c -o libchafa_la-chafa-canvas.o >/dev/null 2>&1
mv -f .deps/libchafa_la-chafa-canvas.Tpo .deps/libchafa_la-chafa-canvas.Plo
/bin/sh ../libtool --tag=CC  --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -I.. -Wall -Wextra -Wmissing-prototypes -ffast-math -fvisibility=hidden -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -DCHAFA_COMPILATION -g -O2 -MT libchafa_la-chafa-canvas-config.lo -MD -MP -MF .deps/libchafa_la-chafa-canvas-config.Tpo -c -o libchafa_la-chafa-canvas-config.lo `test -f 'chafa-canvas-config.c' || echo './'`chafa-canvas-config.c
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -I.. -Wall -Wextra -Wmissing-prototypes -ffast-math -fvisibility=hidden -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -DCHAFA_COMPILATION -g -O2 -MT libchafa_la-chafa-canvas-config.lo -MD -MP -MF .deps/libchafa_la-chafa-canvas-config.Tpo -c chafa-canvas-config.c -fPIC -DPIC -o .libs/libchafa_la-chafa-canvas-config.o
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -I.. -Wall -Wextra -Wmissing-prototypes -ffast-math -fvisibility=hidden -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -DCHAFA_COMPILATION -g -O2 -MT libchafa_la-chafa-canvas-config.lo -MD -MP -MF .deps/libchafa_la-chafa-canvas-config.Tpo -c chafa-canvas-config.c -o libchafa_la-chafa-canvas-config.o >/dev/null 2>&1
mv -f .deps/libchafa_la-chafa-canvas-config.Tpo .deps/libchafa_la-chafa-canvas-config.Plo
/bin/sh ../libtool --tag=CC  --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -I.. -Wall -Wextra -Wmissing-prototypes -ffast-math -fvisibility=hidden -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -DCHAFA_COMPILATION -g -O2 -MT libchafa_la-chafa-features.lo -MD -MP -MF .deps/libchafa_la-chafa-features.Tpo -c -o libchafa_la-chafa-features.lo `test -f 'chafa-features.c' || echo './'`chafa-features.c
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -I.. -Wall -Wextra -Wmissing-prototypes -ffast-math -fvisibility=hidden -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -DCHAFA_COMPILATION -g -O2 -MT libchafa_la-chafa-features.lo -MD -MP -MF .deps/libchafa_la-chafa-features.Tpo -c chafa-features.c -fPIC -DPIC -o .libs/libchafa_la-chafa-features.o
In file included from internal/chafa-private.h:24:0,
         from chafa-features.c:23:
./internal/chafa-bitfield.h: In function ‘chafa_bitfield_clear’:
./internal/chafa-bitfield.h:50:5: warning: implicit declaration of function ‘memset’ [-Wimplicit-function-declaration]
   memset (bitfield->bits, 0, (bitfield->n_bits + 31) / 8);
   ^~~~~~
./internal/chafa-bitfield.h:50:5: warning: incompatible implicit declaration of built-in function ‘memset’
./internal/chafa-bitfield.h:50:5: note: include ‘’ or provide a declaration of ‘memset’
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -I.. -Wall -Wextra -Wmissing-prototypes -ffast-math -fvisibility=hidden -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -DCHAFA_COMPILATION -g -O2 -MT libchafa_la-chafa-features.lo -MD -MP -MF .deps/libchafa_la-chafa-features.Tpo -c chafa-features.c -o libchafa_la-chafa-features.o >/dev/null 2>&1
mv -f .deps/libchafa_la-chafa-features.Tpo .deps/libchafa_la-chafa-features.Plo
/bin/sh ../libtool --tag=CC  --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -I.. -Wall -Wextra -Wmissing-prototypes -ffast-math -fvisibility=hidden -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -DCHAFA_COMPILATION -g -O2 -MT libchafa_la-chafa-symbol-map.lo -MD -MP -MF .deps/libchafa_la-chafa-symbol-map.Tpo -c -o libchafa_la-chafa-symbol-map.lo `test -f 'chafa-symbol-map.c' || echo './'`chafa-symbol-map.c
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -I.. -Wall -Wextra -Wmissing-prototypes -ffast-math -fvisibility=hidden -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -DCHAFA_COMPILATION -g -O2 -MT libchafa_la-chafa-symbol-map.lo -MD -MP -MF .deps/libchafa_la-chafa-symbol-map.Tpo -c chafa-symbol-map.c -fPIC -DPIC -o .libs/libchafa_la-chafa-symbol-map.o
chafa-symbol-map.c:225:1: warning: ‘dump_coverage’ defined but not used [-Wunused-function]
 dump_coverage (const guint8 *cov)
 ^~~~~~~~~~~~~
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -I.. -Wall -Wextra -Wmissing-prototypes -ffast-math -fvisibility=hidden -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -DCHAFA_COMPILATION -g -O2 -MT libchafa_la-chafa-symbol-map.lo -MD -MP -MF .deps/libchafa_la-chafa-symbol-map.Tpo -c chafa-symbol-map.c -o libchafa_la-chafa-symbol-map.o >/dev/null 2>&1
mv -f .deps/libchafa_la-chafa-symbol-map.Tpo .deps/libchafa_la-chafa-symbol-map.Plo
/bin/sh ../libtool --tag=CC  --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -I.. -Wall -Wextra -Wmissing-prototypes -ffast-math -fvisibility=hidden -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -DCHAFA_COMPILATION -g -O2 -MT libchafa_la-chafa-util.lo -MD -MP -MF .deps/libchafa_la-chafa-util.Tpo -c -o libchafa_la-chafa-util.lo `test -f 'chafa-util.c' || echo './'`chafa-util.c
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -I.. -Wall -Wextra -Wmissing-prototypes -ffast-math -fvisibility=hidden -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -DCHAFA_COMPILATION -g -O2 -MT libchafa_la-chafa-util.lo -MD -MP -MF .deps/libchafa_la-chafa-util.Tpo -c chafa-util.c -fPIC -DPIC -o .libs/libchafa_la-chafa-util.o
In file included from internal/chafa-private.h:24:0,
         from chafa-util.c:23:
./internal/chafa-bitfield.h: In function ‘chafa_bitfield_clear’:
./internal/chafa-bitfield.h:50:5: warning: implicit declaration of function ‘memset’ [-Wimplicit-function-declaration]
   memset (bitfield->bits, 0, (bitfield->n_bits + 31) / 8);
   ^~~~~~
./internal/chafa-bitfield.h:50:5: warning: incompatible implicit declaration of built-in function ‘memset’
./internal/chafa-bitfield.h:50:5: note: include ‘’ or provide a declaration of ‘memset’
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -I.. -Wall -Wextra -Wmissing-prototypes -ffast-math -fvisibility=hidden -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -DCHAFA_COMPILATION -g -O2 -MT libchafa_la-chafa-util.lo -MD -MP -MF .deps/libchafa_la-chafa-util.Tpo -c chafa-util.c -o libchafa_la-chafa-util.o >/dev/null 2>&1
mv -f .deps/libchafa_la-chafa-util.Tpo .deps/libchafa_la-chafa-util.Plo
/bin/sh ../libtool --tag=CC  --mode=link gcc -Wall -Wextra -Wmissing-prototypes -ffast-math -fvisibility=hidden -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -DCHAFA_COMPILATION -g -O2 -Wl,-Bsymbolic -version-info 2:0:2 -o libchafa.la -rpath /usr/local/lib64 libchafa_la-chafa-canvas.lo libchafa_la-chafa-canvas-config.lo libchafa_la-chafa-features.lo libchafa_la-chafa-symbol-map.lo libchafa_la-chafa-util.lo -lglib-2.0 internal/libchafa-internal.la -lm 
libtool: link: gcc -shared -fPIC -DPIC .libs/libchafa_la-chafa-canvas.o .libs/libchafa_la-chafa-canvas-config.o .libs/libchafa_la-chafa-features.o .libs/libchafa_la-chafa-symbol-map.o .libs/libchafa_la-chafa-util.o -Wl,--whole-archive internal/.libs/libchafa-internal.a -Wl,--no-whole-archive -lglib-2.0 -lm -g -O2 -Wl,-Bsymbolic  -Wl,-soname -Wl,libchafa.so.0 -o .libs/libchafa.so.0.2.0
libtool: link: (cd ".libs" && rm -f "libchafa.so.0" && ln -s "libchafa.so.0.2.0" "libchafa.so.0")
libtool: link: (cd ".libs" && rm -f "libchafa.so" && ln -s "libchafa.so.0.2.0" "libchafa.so")
libtool: link: (cd .libs/libchafa.lax/libchafa-internal.a && ar x "/home/dany/chafa-master/chafa/internal/.libs/libchafa-internal.a")
libtool: link: ar cru .libs/libchafa.a libchafa_la-chafa-canvas.o libchafa_la-chafa-canvas-config.o libchafa_la-chafa-features.o libchafa_la-chafa-symbol-map.o libchafa_la-chafa-util.o .libs/libchafa.lax/libchafa-internal.a/libchafa_internal_la-chafa-batch.o .libs/libchafa.lax/libchafa-internal.a/libchafa_internal_la-chafa-color-hash.o .libs/libchafa.lax/libchafa-internal.a/libchafa_internal_la-chafa-color-table.o .libs/libchafa.lax/libchafa-internal.a/libchafa_internal_la-chafa-color.o .libs/libchafa.lax/libchafa-internal.a/libchafa_internal_la-chafa-dither.o .libs/libchafa.lax/libchafa-internal.a/libchafa_internal_la-chafa-indexed-image.o .libs/libchafa.lax/libchafa-internal.a/libchafa_internal_la-chafa-palette.o .libs/libchafa.lax/libchafa-internal.a/libchafa_internal_la-chafa-pca.o .libs/libchafa.lax/libchafa-internal.a/libchafa_internal_la-chafa-sixel-canvas.o .libs/libchafa.lax/libchafa-internal.a/libchafa_internal_la-chafa-symbols.o .libs/libchafa.lax/libchafa-internal.a/libchafa_mmx_la-chafa-mmx.o .libs/libchafa.lax/libchafa-internal.a/libchafa_popcnt_la-chafa-popcnt.o .libs/libchafa.lax/libchafa-internal.a/libchafa_sse41_la-chafa-sse41.o .libs/libchafa.lax/libchafa-internal.a/libsmolscale_avx2_la-smolscale-avx2.o .libs/libchafa.lax/libchafa-internal.a/libsmolscale_la-smolscale.o 
libtool: link: ranlib .libs/libchafa.a
libtool: link: rm -fr .libs/libchafa.lax
libtool: link: ( cd ".libs" && rm -f "libchafa.la" && ln -s "../libchafa.la" "libchafa.la" )
make[4]: Map '/home/dany/chafa-master/chafa' wordt verlaten
make[3]: Map '/home/dany/chafa-master/chafa' wordt verlaten
make[2]: Map '/home/dany/chafa-master/chafa' wordt verlaten
Making all in docs
make[2]: Map '/home/dany/chafa-master/docs' wordt binnengegaan
/usr/bin/xsltproc --nonet --stringparam man.output.quietly 1 --stringparam funcsynopsis.style ansi --stringparam man.th.extra1.suppress 1 --stringparam man.authors.section.enabled 0 --stringparam man.copyright.section.enabled 0 --stringparam root.filename chafa --stringparam html.stylesheet manpage.css http://docbook.sourceforge.net/release/xsl/current/manpages/docbook.xsl chafa.xml
/usr/bin/xsltproc --nonet --stringparam man.output.quietly 1 --stringparam funcsynopsis.style ansi --stringparam man.th.extra1.suppress 1 --stringparam man.authors.section.enabled 0 --stringparam man.copyright.section.enabled 0 --stringparam root.filename chafa --stringparam html.stylesheet manpage.css http://docbook.sourceforge.net/release/xsl/current/html/onechunk.xsl chafa.xml
Writing chafa.html for refentry(chafa)
make[2]: Map '/home/dany/chafa-master/docs' wordt verlaten
Making all in libnsgif
make[2]: Map '/home/dany/chafa-master/libnsgif' wordt binnengegaan
/bin/sh ../libtool --tag=CC  --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -I..  -g -O2 -MT libnsgif.lo -MD -MP -MF .deps/libnsgif.Tpo -c -o libnsgif.lo libnsgif.c
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -I.. -g -O2 -MT libnsgif.lo -MD -MP -MF .deps/libnsgif.Tpo -c libnsgif.c -fPIC -DPIC -o .libs/libnsgif.o
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -I.. -g -O2 -MT libnsgif.lo -MD -MP -MF .deps/libnsgif.Tpo -c libnsgif.c -o libnsgif.o >/dev/null 2>&1
mv -f .deps/libnsgif.Tpo .deps/libnsgif.Plo
/bin/sh ../libtool --tag=CC  --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -I..  -g -O2 -MT lzw.lo -MD -MP -MF .deps/lzw.Tpo -c -o lzw.lo lzw.c
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -I.. -g -O2 -MT lzw.lo -MD -MP -MF .deps/lzw.Tpo -c lzw.c -fPIC -DPIC -o .libs/lzw.o
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -I.. -g -O2 -MT lzw.lo -MD -MP -MF .deps/lzw.Tpo -c lzw.c -o lzw.o >/dev/null 2>&1
mv -f .deps/lzw.Tpo .deps/lzw.Plo
/bin/sh ../libtool --tag=CC  --mode=link gcc -g -O2  -o libnsgif.la libnsgif.lo lzw.lo 
libtool: link: ar cru .libs/libnsgif.a .libs/libnsgif.o .libs/lzw.o 
libtool: link: ranlib .libs/libnsgif.a
libtool: link: ( cd ".libs" && rm -f "libnsgif.la" && ln -s "../libnsgif.la" "libnsgif.la" )
make[2]: Map '/home/dany/chafa-master/libnsgif' wordt verlaten
Making all in tools
make[2]: Map '/home/dany/chafa-master/tools' wordt binnengegaan
Making all in chafa
make[3]: Map '/home/dany/chafa-master/tools/chafa' wordt binnengegaan
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../chafa -I../../chafa -I../../libnsgif -Wall -Wextra -Wmissing-prototypes -ffast-math -fvisibility=hidden -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -DMAGICKCORE_HDRI_ENABLE=1 -DMAGICKCORE_QUANTUM_DEPTH=16 -DMAGICKCORE_HDRI_ENABLE=1 -DMAGICKCORE_QUANTUM_DEPTH=16 -I/usr/include/ImageMagick-7 -I/usr/include/freetype2 -g -O2 -MT chafa-chafa.o -MD -MP -MF .deps/chafa-chafa.Tpo -c -o chafa-chafa.o `test -f 'chafa.c' || echo './'`chafa.c
mv -f .deps/chafa-chafa.Tpo .deps/chafa-chafa.Po
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../chafa -I../../chafa -I../../libnsgif -Wall -Wextra -Wmissing-prototypes -ffast-math -fvisibility=hidden -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -DMAGICKCORE_HDRI_ENABLE=1 -DMAGICKCORE_QUANTUM_DEPTH=16 -DMAGICKCORE_HDRI_ENABLE=1 -DMAGICKCORE_QUANTUM_DEPTH=16 -I/usr/include/ImageMagick-7 -I/usr/include/freetype2 -g -O2 -MT chafa-file-mapping.o -MD -MP -MF .deps/chafa-file-mapping.Tpo -c -o chafa-file-mapping.o `test -f 'file-mapping.c' || echo './'`file-mapping.c
file-mapping.c: In function ‘file_mapping_has_magic’:
file-mapping.c:277:17: warning: implicit declaration of function ‘memcmp’ [-Wimplicit-function-declaration]
       && !memcmp ((const guint8 *) data + ofs, data, length))
         ^~~~~~
mv -f .deps/chafa-file-mapping.Tpo .deps/chafa-file-mapping.Po
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../chafa -I../../chafa -I../../libnsgif -Wall -Wextra -Wmissing-prototypes -ffast-math -fvisibility=hidden -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -DMAGICKCORE_HDRI_ENABLE=1 -DMAGICKCORE_QUANTUM_DEPTH=16 -DMAGICKCORE_HDRI_ENABLE=1 -DMAGICKCORE_QUANTUM_DEPTH=16 -I/usr/include/ImageMagick-7 -I/usr/include/freetype2 -g -O2 -MT chafa-font-loader.o -MD -MP -MF .deps/chafa-font-loader.Tpo -c -o chafa-font-loader.o `test -f 'font-loader.c' || echo './'`font-loader.c
mv -f .deps/chafa-font-loader.Tpo .deps/chafa-font-loader.Po
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../chafa -I../../chafa -I../../libnsgif -Wall -Wextra -Wmissing-prototypes -ffast-math -fvisibility=hidden -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -DMAGICKCORE_HDRI_ENABLE=1 -DMAGICKCORE_QUANTUM_DEPTH=16 -DMAGICKCORE_HDRI_ENABLE=1 -DMAGICKCORE_QUANTUM_DEPTH=16 -I/usr/include/ImageMagick-7 -I/usr/include/freetype2 -g -O2 -MT chafa-gif-loader.o -MD -MP -MF .deps/chafa-gif-loader.Tpo -c -o chafa-gif-loader.o `test -f 'gif-loader.c' || echo './'`gif-loader.c
mv -f .deps/chafa-gif-loader.Tpo .deps/chafa-gif-loader.Po
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../chafa -I../../chafa -I../../libnsgif -Wall -Wextra -Wmissing-prototypes -ffast-math -fvisibility=hidden -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -DMAGICKCORE_HDRI_ENABLE=1 -DMAGICKCORE_QUANTUM_DEPTH=16 -DMAGICKCORE_HDRI_ENABLE=1 -DMAGICKCORE_QUANTUM_DEPTH=16 -I/usr/include/ImageMagick-7 -I/usr/include/freetype2 -g -O2 -MT chafa-named-colors.o -MD -MP -MF .deps/chafa-named-colors.Tpo -c -o chafa-named-colors.o `test -f 'named-colors.c' || echo './'`named-colors.c
mv -f .deps/chafa-named-colors.Tpo .deps/chafa-named-colors.Po
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../chafa -I../../chafa -I../../libnsgif -Wall -Wextra -Wmissing-prototypes -ffast-math -fvisibility=hidden -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -DMAGICKCORE_HDRI_ENABLE=1 -DMAGICKCORE_QUANTUM_DEPTH=16 -DMAGICKCORE_HDRI_ENABLE=1 -DMAGICKCORE_QUANTUM_DEPTH=16 -I/usr/include/ImageMagick-7 -I/usr/include/freetype2 -g -O2 -MT chafa-xwd-loader.o -MD -MP -MF .deps/chafa-xwd-loader.Tpo -c -o chafa-xwd-loader.o `test -f 'xwd-loader.c' || echo './'`xwd-loader.c
mv -f .deps/chafa-xwd-loader.Tpo .deps/chafa-xwd-loader.Po
/bin/sh ../../libtool --tag=CC  --mode=link gcc -Wall -Wextra -Wmissing-prototypes -ffast-math -fvisibility=hidden -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -DMAGICKCORE_HDRI_ENABLE=1 -DMAGICKCORE_QUANTUM_DEPTH=16 -DMAGICKCORE_HDRI_ENABLE=1 -DMAGICKCORE_QUANTUM_DEPTH=16 -I/usr/include/ImageMagick-7 -I/usr/include/freetype2 -g -O2 -Wl,-Bsymbolic -rpath /usr/local/lib64 -o chafa chafa-chafa.o chafa-file-mapping.o chafa-font-loader.o chafa-gif-loader.o chafa-named-colors.o chafa-xwd-loader.o -lglib-2.0 -lMagickWand-7.Q16HDRI -lMagickCore-7.Q16HDRI -lfreetype ../../chafa/libchafa.la ../../libnsgif/libnsgif.la 
libtool: link: gcc -Wall -Wextra -Wmissing-prototypes -ffast-math -fvisibility=hidden -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -DMAGICKCORE_HDRI_ENABLE=1 -DMAGICKCORE_QUANTUM_DEPTH=16 -DMAGICKCORE_HDRI_ENABLE=1 -DMAGICKCORE_QUANTUM_DEPTH=16 -I/usr/include/ImageMagick-7 -I/usr/include/freetype2 -g -O2 -Wl,-Bsymbolic -o .libs/chafa chafa-chafa.o chafa-file-mapping.o chafa-font-loader.o chafa-gif-loader.o chafa-named-colors.o chafa-xwd-loader.o -lMagickWand-7.Q16HDRI -lMagickCore-7.Q16HDRI -lfreetype ../../chafa/.libs/libchafa.so -lglib-2.0 -lm ../../libnsgif/.libs/libnsgif.a -Wl,-rpath -Wl,/usr/local/lib64
make[3]: Map '/home/dany/chafa-master/tools/chafa' wordt verlaten
Making all in fontgen
make[3]: Map '/home/dany/chafa-master/tools/fontgen' wordt binnengegaan
make[3]: Er hoeft niets gedaan te worden voor 'all'.
make[3]: Map '/home/dany/chafa-master/tools/fontgen' wordt verlaten
make[3]: Map '/home/dany/chafa-master/tools' wordt binnengegaan
make[3]: Er hoeft niets gedaan te worden voor 'all-am'.
make[3]: Map '/home/dany/chafa-master/tools' wordt verlaten
make[2]: Map '/home/dany/chafa-master/tools' wordt verlaten
make[2]: Map '/home/dany/chafa-master' wordt binnengegaan

---
--- Success! You can now run tools/chafa/chafa, or install everything
--- using make install or sudo make install.
---

make[2]: Map '/home/dany/chafa-master' wordt verlaten
make[1]: Map '/home/dany/chafa-master' wordt verlaten

En installeren:

dany@pindabook:~/chafa-master> sudo make install
Making install in chafa
make[1]: Map '/home/dany/chafa-master/chafa' wordt binnengegaan
make install-recursive
make[2]: Map '/home/dany/chafa-master/chafa' wordt binnengegaan
Making install in internal
make[3]: Map '/home/dany/chafa-master/chafa/internal' wordt binnengegaan
Making install in smolscale
make[4]: Map '/home/dany/chafa-master/chafa/internal/smolscale' wordt binnengegaan
make[5]: Map '/home/dany/chafa-master/chafa/internal/smolscale' wordt binnengegaan
make[5]: Er hoeft niets gedaan te worden voor 'install-exec-am'.
make[5]: Er hoeft niets gedaan te worden voor 'install-data-am'.
make[5]: Map '/home/dany/chafa-master/chafa/internal/smolscale' wordt verlaten
make[4]: Map '/home/dany/chafa-master/chafa/internal/smolscale' wordt verlaten
make[4]: Map '/home/dany/chafa-master/chafa/internal' wordt binnengegaan
make[5]: Map '/home/dany/chafa-master/chafa/internal' wordt binnengegaan
make[5]: Er hoeft niets gedaan te worden voor 'install-exec-am'.
make[5]: Er hoeft niets gedaan te worden voor 'install-data-am'.
make[5]: Map '/home/dany/chafa-master/chafa/internal' wordt verlaten
make[4]: Map '/home/dany/chafa-master/chafa/internal' wordt verlaten
make[3]: Map '/home/dany/chafa-master/chafa/internal' wordt verlaten
make[3]: Map '/home/dany/chafa-master/chafa' wordt binnengegaan
make[4]: Map '/home/dany/chafa-master/chafa' wordt binnengegaan
 /usr/bin/mkdir -p '/usr/local/lib64'
 /bin/sh ../libtool  --mode=install /usr/bin/install -c  libchafa.la '/usr/local/lib64'
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/libchafa.so.0.2.0 /usr/local/lib64/libchafa.so.0.2.0
libtool: install: (cd /usr/local/lib64 && { ln -s -f libchafa.so.0.2.0 libchafa.so.0 || { rm -f libchafa.so.0 && ln -s libchafa.so.0.2.0 libchafa.so.0; }; })
libtool: install: (cd /usr/local/lib64 && { ln -s -f libchafa.so.0.2.0 libchafa.so || { rm -f libchafa.so && ln -s libchafa.so.0.2.0 libchafa.so; }; })
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/libchafa.lai /usr/local/lib64/libchafa.la
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/libchafa.a /usr/local/lib64/libchafa.a
libtool: install: chmod 644 /usr/local/lib64/libchafa.a
libtool: install: ranlib /usr/local/lib64/libchafa.a
libtool: finish: PATH="/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/sbin" ldconfig -n /usr/local/lib64
----------------------------------------------------------------------
Libraries have been installed in:
  /usr/local/lib64

If you ever happen to want to link against installed libraries
in a given directory, LIBDIR, you must either use libtool, and
specify the full pathname of the library, or use the '-LLIBDIR'
flag during linking and do at least one of the following:
  - add LIBDIR to the 'LD_LIBRARY_PATH' environment variable
   during execution
  - add LIBDIR to the 'LD_RUN_PATH' environment variable
   during linking
  - use the '-Wl,-rpath -Wl,LIBDIR' linker flag
  - have your system administrator add LIBDIR to '/etc/ld.so.conf'

See any operating system documentation about shared libraries for
more information, such as the ld(1) and ld.so(8) manual pages.
----------------------------------------------------------------------
 /usr/bin/mkdir -p '/usr/local/lib64/chafa/include'
 /usr/bin/install -c -m 644 chafaconfig.h '/usr/local/lib64/chafa/include'
 /usr/bin/mkdir -p '/usr/local/include/chafa'
 /usr/bin/install -c -m 644 chafa.h chafa-canvas.h chafa-canvas-config.h chafa-features.h chafa-symbol-map.h chafa-util.h chafa-version-macros.h '/usr/local/include/chafa'
make[4]: Map '/home/dany/chafa-master/chafa' wordt verlaten
make[3]: Map '/home/dany/chafa-master/chafa' wordt verlaten
make[2]: Map '/home/dany/chafa-master/chafa' wordt verlaten
make[1]: Map '/home/dany/chafa-master/chafa' wordt verlaten
Making install in docs
make[1]: Map '/home/dany/chafa-master/docs' wordt binnengegaan
make[2]: Map '/home/dany/chafa-master/docs' wordt binnengegaan
make[2]: Er hoeft niets gedaan te worden voor 'install-exec-am'.
Nothing to install
 /usr/bin/mkdir -p '/usr/local/share/man/man1'
 /usr/bin/install -c -m 644 chafa.1 '/usr/local/share/man/man1'
make[2]: Map '/home/dany/chafa-master/docs' wordt verlaten
make[1]: Map '/home/dany/chafa-master/docs' wordt verlaten
Making install in libnsgif
make[1]: Map '/home/dany/chafa-master/libnsgif' wordt binnengegaan
make[2]: Map '/home/dany/chafa-master/libnsgif' wordt binnengegaan
make[2]: Er hoeft niets gedaan te worden voor 'install-exec-am'.
make[2]: Er hoeft niets gedaan te worden voor 'install-data-am'.
make[2]: Map '/home/dany/chafa-master/libnsgif' wordt verlaten
make[1]: Map '/home/dany/chafa-master/libnsgif' wordt verlaten
Making install in tools
make[1]: Map '/home/dany/chafa-master/tools' wordt binnengegaan
Making install in chafa
make[2]: Map '/home/dany/chafa-master/tools/chafa' wordt binnengegaan
make[3]: Map '/home/dany/chafa-master/tools/chafa' wordt binnengegaan
 /usr/bin/mkdir -p '/usr/local/bin'
 /bin/sh ../../libtool  --mode=install /usr/bin/install -c chafa '/usr/local/bin'
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/chafa /usr/local/bin/chafa
make[3]: Er hoeft niets gedaan te worden voor 'install-data-am'.
make[3]: Map '/home/dany/chafa-master/tools/chafa' wordt verlaten
make[2]: Map '/home/dany/chafa-master/tools/chafa' wordt verlaten
Making install in fontgen
make[2]: Map '/home/dany/chafa-master/tools/fontgen' wordt binnengegaan
make[3]: Map '/home/dany/chafa-master/tools/fontgen' wordt binnengegaan
make[3]: Er hoeft niets gedaan te worden voor 'install-exec-am'.
make[3]: Er hoeft niets gedaan te worden voor 'install-data-am'.
make[3]: Map '/home/dany/chafa-master/tools/fontgen' wordt verlaten
make[2]: Map '/home/dany/chafa-master/tools/fontgen' wordt verlaten
make[2]: Map '/home/dany/chafa-master/tools' wordt binnengegaan
make[3]: Map '/home/dany/chafa-master/tools' wordt binnengegaan
make[3]: Er hoeft niets gedaan te worden voor 'install-exec-am'.
make[3]: Er hoeft niets gedaan te worden voor 'install-data-am'.
make[3]: Map '/home/dany/chafa-master/tools' wordt verlaten
make[2]: Map '/home/dany/chafa-master/tools' wordt verlaten
make[1]: Map '/home/dany/chafa-master/tools' wordt verlaten
make[1]: Map '/home/dany/chafa-master' wordt binnengegaan

---
--- Success! You can now run tools/chafa/chafa, or install everything
--- using make install or sudo make install.
---

make[2]: Map '/home/dany/chafa-master' wordt binnengegaan
make[2]: Er hoeft niets gedaan te worden voor 'install-exec-am'.
 /usr/bin/mkdir -p '/usr/local/lib64/pkgconfig'
 /usr/bin/install -c -m 644 chafa.pc '/usr/local/lib64/pkgconfig'
make[2]: Map '/home/dany/chafa-master' wordt verlaten
make[1]: Map '/home/dany/chafa-master' wordt verlaten
Chafa

Chafa verwijder je als volgt van de computer:

dany@pindabook:~/chafa-master> sudo make uninstall
[sudo] wachtwoord voor root: 
Making uninstall in chafa
make[1]: Map '/home/dany/chafa-master/chafa' wordt binnengegaan
Making uninstall in internal
make[2]: Map '/home/dany/chafa-master/chafa/internal' wordt binnengegaan
Making uninstall in smolscale
make[3]: Map '/home/dany/chafa-master/chafa/internal/smolscale' wordt binnengegaan
make[3]: Er hoeft niets gedaan te worden voor 'uninstall'.
make[3]: Map '/home/dany/chafa-master/chafa/internal/smolscale' wordt verlaten
make[3]: Map '/home/dany/chafa-master/chafa/internal' wordt binnengegaan
make[3]: Er hoeft niets gedaan te worden voor 'uninstall-am'.
make[3]: Map '/home/dany/chafa-master/chafa/internal' wordt verlaten
make[2]: Map '/home/dany/chafa-master/chafa/internal' wordt verlaten
make[2]: Map '/home/dany/chafa-master/chafa' wordt binnengegaan
 ( cd '/usr/local/include/chafa' && rm -f chafa.h chafa-canvas.h chafa-canvas-config.h chafa-features.h chafa-symbol-map.h chafa-util.h chafa-version-macros.h )
 /bin/sh ../libtool  --mode=uninstall rm -f '/usr/local/lib64/libchafa.la'
libtool: uninstall: rm -f /usr/local/lib64/libchafa.la /usr/local/lib64/libchafa.so.0.2.0 /usr/local/lib64/libchafa.so.0 /usr/local/lib64/libchafa.so /usr/local/lib64/libchafa.a
 ( cd '/usr/local/lib64/chafa/include' && rm -f chafaconfig.h )
make[2]: Map '/home/dany/chafa-master/chafa' wordt verlaten
make[1]: Map '/home/dany/chafa-master/chafa' wordt verlaten
Making uninstall in docs
make[1]: Map '/home/dany/chafa-master/docs' wordt binnengegaan
 ( cd '/usr/local/share/man/man1' && rm -f chafa.1 )
make[1]: Map '/home/dany/chafa-master/docs' wordt verlaten
Making uninstall in libnsgif
make[1]: Map '/home/dany/chafa-master/libnsgif' wordt binnengegaan
make[1]: Er hoeft niets gedaan te worden voor 'uninstall'.
make[1]: Map '/home/dany/chafa-master/libnsgif' wordt verlaten
Making uninstall in tools
make[1]: Map '/home/dany/chafa-master/tools' wordt binnengegaan
Making uninstall in chafa
make[2]: Map '/home/dany/chafa-master/tools/chafa' wordt binnengegaan
 ( cd '/usr/local/bin' && rm -f chafa )
make[2]: Map '/home/dany/chafa-master/tools/chafa' wordt verlaten
Making uninstall in fontgen
make[2]: Map '/home/dany/chafa-master/tools/fontgen' wordt binnengegaan
make[2]: Er hoeft niets gedaan te worden voor 'uninstall'.
make[2]: Map '/home/dany/chafa-master/tools/fontgen' wordt verlaten
make[2]: Map '/home/dany/chafa-master/tools' wordt binnengegaan
make[2]: Er hoeft niets gedaan te worden voor 'uninstall-am'.
make[2]: Map '/home/dany/chafa-master/tools' wordt verlaten
make[1]: Map '/home/dany/chafa-master/tools' wordt verlaten
make[1]: Map '/home/dany/chafa-master' wordt binnengegaan
 ( cd '/usr/local/lib64/pkgconfig' && rm -f chafa.pc )
make[1]: Map '/home/dany/chafa-master' wordt verlaten

En de hulpprogramma's om Chafa te compileren, verwijder je met:

dany@pindabook:~/chafa-master> sudo zypper remove -u autoconf automake libtool gtk-doc glib2-devel ImageMagick-devel gcc freetype2-devel
[sudo] wachtwoord voor root: 
Lezen van geïnstalleerde pakketten...
Pakketafhankelijkheden oplossen...

De volgende 35 pakketten zullen worden VERWIJDERD:
 autoconf automake ctags freetype2-devel gcc gcc7 glib2-devel glibc-devel gtk-doc gtk-doc-lang ImageMagick-devel libasan4 libatomic1
 libboost_regex1_66_0 libbz2-devel libcilkrts5 libitm1 liblsan0 libmpx2 libmpxwrappers2 libpcre16-0 libpcrecpp0 libpcreposix0
 libsource-highlight4 libstdc++6-devel-gcc7 libstdc++-devel libtool libtsan0 libubsan0 linux-glibc-devel openjade opensp pcre-devel
 source-highlight zlib-devel

35 te verwijderen pakketten.
Na de bewerking zal 171,1 MiB worden vrijgemaakt.
Doorgaan? [j/n/v/...? alle opties tonen] (j): 
( 1/35) Verwijderen van ImageMagick-devel-7.0.7.34-lp151.7.15.1.x86_64 ......................................................[gereed]
( 2/35) Verwijderen van freetype2-devel-2.9-lp151.3.3.x86_64 ................................................................[gereed]
( 3/35) Verwijderen van gcc-7-lp151.3.5.x86_64 ..............................................................................[gereed]
( 4/35) Verwijderen van gtk-doc-lang-1.27-lp151.2.1.noarch ..................................................................[gereed]
( 5/35) Verwijderen van libtool-2.4.6-lp151.2.68.x86_64 .....................................................................[gereed]
( 6/35) Verwijderen van source-highlight-3.1.8-lp151.2.5.x86_64 .............................................................[gereed]
( 7/35) Verwijderen van zlib-devel-1.2.11-lp151.5.3.1.x86_64 ................................................................[gereed]
( 8/35) Verwijderen van libbz2-devel-1.0.6-lp151.5.9.1.x86_64 ...............................................................[gereed]
( 9/35) Verwijderen van gcc7-7.5.0+r278197-lp151.2.12.1.x86_64 ..............................................................[gereed]
(10/35) Verwijderen van gtk-doc-1.27-lp151.2.1.x86_64 .......................................................................[gereed]
(11/35) Verwijderen van automake-1.15.1-lp151.3.69.noarch ...................................................................[gereed]
(12/35) Verwijderen van libsource-highlight4-3.1.8-lp151.2.5.x86_64 .........................................................[gereed]
(13/35) Verwijderen van libubsan0-7.5.0+r278197-lp151.2.12.1.x86_64 .........................................................[gereed]
(14/35) Verwijderen van libtsan0-8.2.1+r264010-lp151.1.33.x86_64 ............................................................[gereed]
(15/35) Verwijderen van libmpxwrappers2-8.2.1+r264010-lp151.1.33.x86_64 .....................................................[gereed]
(16/35) Verwijderen van libmpx2-8.2.1+r264010-lp151.1.33.x86_64 .............................................................[gereed]
(17/35) Verwijderen van liblsan0-8.2.1+r264010-lp151.1.33.x86_64 ............................................................[gereed]
(18/35) Verwijderen van libitm1-8.2.1+r264010-lp151.1.33.x86_64 .............................................................[gereed]
(19/35) Verwijderen van libcilkrts5-7.5.0+r278197-lp151.2.12.1.x86_64 .......................................................[gereed]
(20/35) Verwijderen van libatomic1-8.2.1+r264010-lp151.1.33.x86_64 ..........................................................[gereed]
(21/35) Verwijderen van libasan4-7.5.0+r278197-lp151.2.12.1.x86_64 ..........................................................[gereed]
(22/35) Verwijderen van openjade-1.3.2-lp151.3.3.x86_64 .....................................................................[gereed]
(23/35) Verwijderen van glib2-devel-2.54.3-lp151.7.3.1.x86_64 ...............................................................[gereed]
(24/35) Verwijderen van autoconf-2.69-lp151.2.70.noarch .....................................................................[gereed]
(25/35) Verwijderen van libboost_regex1_66_0-1.66.0-lp151.4.5.x86_64 ........................................................[gereed]
(26/35) Verwijderen van ctags-5.8-lp151.2.3.x86_64 ..........................................................................[gereed]
(27/35) Verwijderen van opensp-1.5.2-lp151.2.4.x86_64 .......................................................................[gereed]
(28/35) Verwijderen van pcre-devel-8.41-lp151.5.67.x86_64 ...................................................................[gereed]
(29/35) Verwijderen van libstdc++-devel-7-lp151.3.5.x86_64 ..................................................................[gereed]
(30/35) Verwijderen van libpcreposix0-8.41-lp151.5.67.x86_64 ................................................................[gereed]
(31/35) Verwijderen van libpcrecpp0-8.41-lp151.5.67.x86_64 ..................................................................[gereed]
(32/35) Verwijderen van libpcre16-0-8.41-lp151.5.67.x86_64 ..................................................................[gereed]
(33/35) Verwijderen van libstdc++6-devel-gcc7-7.5.0+r278197-lp151.2.12.1.x86_64 .............................................[gereed]
(34/35) Verwijderen van glibc-devel-2.26-lp151.18.7.x86_64 ..................................................................[gereed]
(35/35) Verwijderen van linux-glibc-devel-4.15-lp151.2.72.noarch ............................................................[gereed]

Sluit de map met broncode en keer terug naar jouw Persoonlijke map:

dany@pindabook:~/chafa-master> cd

Verwijder de map met broncode:

dany@pindabook:~> sudo rm -r chafa-master/
[sudo] wachtwoord voor root:

Firefox in de terminal

Browsh is een webbrowser voor de terminal. Het is krachtiger dan Lynx en oogt mooier. Browsh start op de achtergrond Firefox zonder venster (headless) en geeft deze weer in de terminal. Daardoor kan Browsh de webpagina tonen zoals Firefox, maar wel met minder pixels. Browsh kan je rechtstreeks downloaden voor verschillende systemen vanaf de Release github webpagina van de ontwikkelaar:

dany@pindabook:~> wget https://github.com/browsh-org/browsh/releases/download/v1.6.4/browsh_1.6.4_linux_amd64.rpm
--2020-03-07 15:53:10-- https://github.com/browsh-org/browsh/releases/download/v1.6.4/browsh_1.6.4_linux_amd64.rpm
Herleiden van github.com (github.com)... 140.82.118.3
Verbinding maken met github.com (github.com)|140.82.118.3|:443... verbonden.
HTTP-verzoek is verzonden; wachten op antwoord... 302 Found
Locatie: https://github-production-release-asset-2e65be.s3.amazonaws.com/58327877/5423a680-92b1-11e9-8881-34318bb1d17a?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWNJYAX4CSVEH53A%2F20200307%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20200307T145310Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Signature=dda1d06f89ec1f39281bed6235e94169d9a69ca8e7d0c4515ac535cfbc595fc0&X-Amz-SignedHeaders=host&actor_id=0&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dbrowsh_1.6.4_linux_amd64.rpm&response-content-type=application%2Foctet-stream [volgen...]
--2020-03-07 15:53:10-- https://github-production-release-asset-2e65be.s3.amazonaws.com/58327877/5423a680-92b1-11e9-8881-34318bb1d17a?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWNJYAX4CSVEH53A%2F20200307%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20200307T145310Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Signature=dda1d06f89ec1f39281bed6235e94169d9a69ca8e7d0c4515ac535cfbc595fc0&X-Amz-SignedHeaders=host&actor_id=0&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dbrowsh_1.6.4_linux_amd64.rpm&response-content-type=application%2Foctet-stream
Herleiden van github-production-release-asset-2e65be.s3.amazonaws.com (github-production-release-asset-2e65be.s3.amazonaws.com)... 52.217.10.60
Verbinding maken met github-production-release-asset-2e65be.s3.amazonaws.com (github-production-release-asset-2e65be.s3.amazonaws.com)|52.217.10.60|:443... verbonden.
HTTP-verzoek is verzonden; wachten op antwoord... 200 OK
Lengte: 3522629 (3,4M) [application/octet-stream]
Wordt opgeslagen als: ‘browsh_1.6.4_linux_amd64.rpm’

browsh_1.6.4_linux_amd64.rpm   100%[==========================================================>]  3,36M 3,48MB/s  in 1,0s  

2020-03-07 15:53:12 (3,48 MB/s) - '‘browsh_1.6.4_linux_amd64.rpm’' opgeslagen [3522629/3522629]

En installeer je met de installatiesoftware van jouw distributie, in openSUSE Leap 15.1:

dany@pindabook:~> sudo zypper install browsh_1.6.4_linux_amd64.rpm 
[sudo] wachtwoord voor root: 
Gegevens van opslagruimte laden...
Lezen van geïnstalleerde pakketten...
Pakketafhankelijkheden oplossen...

Het volgende NIEUWE pakket zal worden geïnstalleerd:
 browsh

1 nieuw te installeren pakket.
Totale downloadgrootte: 3,4 MiB. Reeds in de cache: 0 B. Na de bewerking zal aanvullend 8,7 MiB worden gebruikt.
Doorgaan? [j/n/v/...? alle opties tonen] (j): 
pakket browsh-1.6.4-1.x86_64 wordt opgehaald                          (1/1),  3,4 MiB ( 8,7 MiB uitgepakt)
browsh_1.6.4_linux_amd64.rpm:
  Pakket is niet ondertekend!

browsh-1.6.4-1.x86_64 (Cache van gewone RPM-bestanden): Verificatie van de ondertekening is mislukt [6-Bestand heeft geen ondertekening]
Afbreken, opnieuw proberen, negeren? [a/o/n] (a): n

Controleren op conflicten tussen bestanden: .................................................................................[gereed]
(1/1) Installeren van: browsh-1.6.4-1.x86_64 ................................................................................[gereed]

Daar de software niet afkomstig is uit een standaard softwarebron van openSUSE en dus ook niet door openSUSE ondertekend is, krijg je een melding. Vertrouw je de software en zijn herkomst, dan negeer je deze melding en ga je door met de installatie. Na het starten van browsh druk je Ctrl+l om de adresbalk te activeren en een URL op te geven.

Browsh

Browsh sluit je af met Ctrl+q. Ook om Browsh van de computer te verwijderen, gebruik je in openSUSE zypper:

dany@pindabook:~> sudo zypper remove -u browsh
Lezen van geïnstalleerde pakketten...
Pakketafhankelijkheden oplossen...

Het volgende pakket zal worden VERWIJDERD:
 browsh

1 te verwijderen pakket.
Na de bewerking zal 8,7 MiB worden vrijgemaakt.
Doorgaan? [j/n/v/...? alle opties tonen] (j): 
(1/1) Verwijderen van browsh-1.6.4-1.x86_64 .................................................................................[gereed]

En kan je het gedownloade softwarepakket verwijderen:

dany@pindabook:~> rm browsh_1.6.4_linux_amd64.rpm