Tips en Trucs 2020

Albert starter

Albert is een starter geïnspireerd door Quicksilver, Alfred en gelijkaardige hulpmiddelen. Het is geschreven in C++ en gebruikt de Qt5 grafische bibliotheek (zoals de KDE bureaubladomgeving). Albert is zeer krachtig en flexibel doordat het kan uitgebreid worden met plugins. Je activeert enkel de uitbreidingen die je wenst te gebruiken waardoor je zelf bepaald wat je van Albert wenst. Noem het een flexibele butler, vraag het hem en je krijgt het aangereikt.

Albert installeren

Albert is een standaard openSUSE pakket en installeer je vanuit de standaard softwarebronnen:

Albert start je via de Programmastarter > Toepassingen > Hulpmiddelen > Albert (Starter).

Om Albert te verbeteren wordt gevraagd om anoniem gebruikersgegevens naar de ontwikkelaar te sturen. En om te weten hoe populair Albert is, een stimulans voor de ontwikkelaar om er verder aan te werken. Deze functie wordt door sommige mensen steeds geactiveerd, die willen de ontwikkelaar van nuttige informatie voorzien om de software verder te verbeteren. Anderen daarentegen vinden dat de door te sturen gegevens privé zijn. Zoals zo dikwijls heeft elke medaille twee keerzijden, om de ontwikkelaar te helpen heeft die gegevens nodig (voordeel), maar daarvoor moet de gebruiker wat van zijn privacy opgeven (nadeel). Aan u de keuze.

Albert telemetry

Het volgende dialoogvenster toont wat informatie en de raad om een sneltoets en enkele uitbreidingen te activeren.

Albert First run

De sneltoets stel je in door op de knop Press to set hotkey te klikken en de gewenste sneltoets op het toetsenbord in te drukken (bijvoorbeeld Ctrl+Spatie. Als je met de bureaubladomgeving KDE werkt, pas je best de Terminal aan naar Konsole. Als je Albert een handig hulpmiddel vindt, kan je die automatisch laten opstarten met de optie Autostart on login. Ook hier kan je het verzenden van gegevens naar de ontwikkelaar in- of uitschakelen (Send telemetry).

Albert Settings

Op het tabblad Extensions kan je enkele uitbreidingen activeren. Bij het selecteren van een uitbreiding verschijnt in het rechter deelvenster informatie over de uitbreiding. Bij geactiveerde uitbreidingen kan je in het rechter deelvenster de uitbreiding naar wens instellen.

Albert Extensions

De afbeelding toont een minimale testconfiguratie.

Albert gebruiken

Met de hierboven ingestelde sneltoets (Ctrl+Spatie roep ik Albert op. Daarna typ je in het tekstvak wat je wenst. Zoals fi om alle zaken waarin de lettercombinatie fi in voorkomt te tonen.

Albert

Met de pijltoetsen selecteer je een item, met Return (Enter) activeer je het item (bijvoorbeeld Firefox starten). Voor je een item activeert, kan je door de Alt toets ingedrukt te houden en de pijltoetsen zelf een actie voor het item kiezen. Weer druk je Return om de actie uit te voeren (bijvoorbeeld Firefox met een nieuw privévenster starten).

Albert Alt

Raadpleeg de online handleiding om alle sneltoetsen van Albert te ontdekken.

Albert configureren

Albert heeft een 80-tal thema's waaruit je kunt kiezen om een geschikte weergave te gebruiken. Om een thema te selecteren, activeer je Albert met de ingestelde sneltoets (in het voorbeeld Ctrl+Spatie) gevolgd door de sneltoets voor de instellingen (Ctrl+,). Op het tabblad General selecteer je een thema, bijvoorbeeld Arc Dark Grey.

Albert Settings
Albert Theme

Op het tabblad Extensions staan de 14 hoofduitbreidingen:

Albert Python Extensions
Akbert Wikipedia

Albert volledig verwijderen