Tips en Trucs 2019

ISO bestanden openen

Hoewel DVD spelers stilaan verdwijnen, worden ISO bestanden nog veelvuldig gebruikt. Indien je nog over een DVD speler beschikt, kan je de inhoud als ISO bestand op uw computer opslaan. Niet alleen de inhoud van DVD's worden in ISO bestanden opgeslagen, maar ook Linux distributies worden via ISO bestanden verspreid. Je kunt met andere woorden allerlei zaken in ISO bestanden bewaren, zoals je vroeger allerhande zaken op DVD kon branden.

De bestandbeheerder Dolphin kan standaard de inhoud van ISO bestanden niet weergeven. Dankzij de mogelijkheid Dolphin uit te breidden met allerhande handige scripts is dit wel mogelijk. Met ISO Mounter-Unmouter kan je de inhoud van een ISO bestand aan een map koppelen, waardoor je de inhoud van het ISO bestand kunt raadplegen door de gekoppelde map te raadplegen.

ISO Mounter-Unmounter installeren

Het koppelen van de inhoud van het ISO bestand aan een map wordt door het programma fuseiso uitgevoerd. Fuseiso installeer je via de klassieke weg:

Fuseiso in Dolphin integreren

Nu fuseiso op het systeem geïnstalleerd is, kan je het in de bestandsbeheerder Dolphin opnemen. Eerst downloaden we de nodige onderdelen:

Daarna kopieer (of verplaats) je het script met de Dophin uitbreiding naar de map met uitvoerbare opdrachten in uw Home map.

Nu het script in de juiste map staat, moeten we dit nog uitvoerbaar maken om het te kunnen starten.

Ook het tweede bestand kopieer (of verplaats) je naar een map waar Dolphin het kan raadplegen om het in de bestandsbeheerder te integreren.

De inhoud van een ISO bestand weergeven

Om de inhoud van een ISO bestand weer te geven, moet je het ISO bestand aan een map koppelen:

In dezelfde map als de map waarin het ISO bestand staat, verschijnt een map met dezelfde naam als het ISO bestand. De inhoud van deze map toont de inhoud en de bestanden die in het ISO bestand aanwezig zijn. Je kunt de bestanden in het ISO bestand in deze map openen en kopiëren naar een andere map. De inhoud van de ISO bestand kan je echter niet wijzigen, dus bestanden aanpassen, verwijderen of verplaatsen is niet mogelijk. Juist zoals op een gebrande DVD.
KDE ISO Mounter-Unmounter

Je kunt het ISO bestand terug loskoppelen van de map, via de opdracht Unmount in het snelmenu.
KDE ISO Unmount