Tips en Trucs 2019

PDF omzetten naar een afbeelding

Dit kan met een grafisch programma zoals GIMP (GNU Image Manipulation Program). GIMP kan een PDF laden en omzetten naar verschillende lagen per pagina. Deze lagen (PDF pagina's) kan je standaard in GIMP één voor één opslaan als afbeelding. Maar er bestaat ook een GIMP plugin om alle lagen in één keer als verschillende pagina's op te slaan.

Wie liever met terminal opdrachten werkt, kan deze klus klaren met pdftoppm.

Meest recente versie van GIMP installeren

OpenSUSE Leap 15.0 heeft in zijn standaard softwarebron GIMP 2.8.22. Deze versie heeft als grote voordeel dat deze door openSUSE zelf wordt aangeleverd, waardoor je zeker bent dat deze ook na eventuele updates blijft werken. Bij het installeren van recentere GIMP versies uit de experimentele of softwarebronnen van de gemeenschap kan het gebeuren dat na openSUSE updates deze versies niet meer werken. Dit overkwam me onlangs met GIMP 2.10.4 uit de experimentele graphics softwarebron (GIMP crashte bij het openen van afbeeldingen). M.a.w. deze experimentele softwarebron was niet mee geëvolueerd met de updates van openSUSE. Deze softwarebron bleek ook niet meer de meest recente versie van GIMP te bevatten, versie 2.10.10 is reeds verschenen. Door de GIMP versie 2.10.10 uit de home:ecsos softwarebron van de gemeenschap te installeren, werkte GIMP weer zoals het hoort.

Oude GIMP versie volledig verwijderen

De meest recente GIMP versie installeren

In openSUSE installeer je de meest recente GIMP versie als volgt:

Start Menu Toepassingen > Grafisch > GIMP.

PDF omzetten naar afbeeldingen met GIMP

GIMP kan PDF documenten naar verschillende beeldformaten exporteren.

Eén of enkele PDF pagina's met GIMP omzetten naar PNG, JPEG of andere afbeeldingsformaten

Dit kan met een standaard GIMP installatie zonder extra plug-ins.

Om een PDF pagina naar een afbeelding te exporteren, moet je met deze methode dus telkens de te exporteren PDF pagina naar de bovenste laag slepen om deze daarna te exporteren.

Alle of geselecteerde pagina's in één keer met GIMP omzetten naar afbeeldingen

Met de Export Layers plug-in heb je veel meer mogelijkheden om in GIMP lagen te exporteren naar afzonderlijke afbeeldingen. De Export Layers plug-in installeer je als volgt:

Herhaal de werkwijze van hierboven om een PDF document in GIMP te openen. Daarna kan je alle lagen als volgt met de plug-in exporteren:

Om deze plug-in helemaal te doorgronden, raadpleeg je de webpagina met documentatie.

PDF omzetten naar afbeeldingen met de terminalopdracht pdftoppm

Pdftoppm kan PDF documenten omzetten naar allerlei afbeeldingsformaten zoals PNG, JPEG, enz. Daarbij kan je zelf bepalen welke pagina's omgezet worden, met welke resolutie, schaal, bijgesneden, enz.

Pdftoppm maakt deel uit van het poppler (poppler-utils/poppler-tools) pakket. In openSUSE Leap Leap 15.0 installeer je poppler met de volgende terminalopdracht:

dany@pindabook:~> sudo zypper install poppler-tools
[sudo] wachtwoord voor root: 
Gegevens van opslagruimte laden...
Lezen van geïnstalleerde pakketten...
'poppler-tools' is al geïnstalleerd.
Er is een updatekandidaat voor het bijwerken van 'poppler-tools', maar het heeft een andere leverancier. Gebruik 'zypper install poppler-tools-0.74.0-lp150.252.5.x86_64' om deze kandidaat te installeren.
Pakketafhankelijkheden oplossen...

Geen activiteit.

De installatiemelding geeft aan dat het poppler pakket reeds geïnstalleerd is. Dit pakket wordt namelijk door veel andere software op de achtergrond gebruikt om PDF documenten om te zetten bij het importeren.

We maken eerst een map aan om de aan te maken afbeeldingen in te bewaren:

dany@pindabook:~> mkdir Cursus\ Linux

De \ gevolgd door een spatie laat ons toe een spatie in de mapnaam te gebruiken. Om het volledige PDF document Documenten/Web/linux/cursus/linux1sp11.pdf om te zetten naar afbeeldingen met namen zoals linux1sp11-001.png,linux1sp11-002.png, enz. in de map Cursus Linux gebruik je de volgende opdracht:

dany@pindabook:~> pdftoppm -png Documenten/Web/linux/cursus/linux1sp11.pdf Cursus\ Linux/linux1sp11

Afhankelijk van het PDF document en uw hardware neemt de omzetting wat tijd in beslag, wees geduldig.

Om om te zetten naar het JPEG afbeeldingsformaat vervang je de -png optie door -jpeg en voor TIFF door -tiff. Standaard, dus zonder opties wordt omgezet naar het PPM afbeeldingsformaat.

Om een aaneensluitend bereik om te zetten, gebruik je de optie -f <int> waarbij je <int> vervangt door het paginanummer van de eerste (first) pagina van het bereik. De laatste (last) pagina van het bereik specificeer je met de optie -l <int>. Zo wordt de opdracht om de pagina's 5 tot en met 15 om te zetten:

dany@pindabook:~> rm Cursus\ Linux/*
dany@pindabook:~> pdftoppm -png -f 5 -l 15 Documenten/Web/linux/cursus/linux1sp11.pdf Cursus\ Linux/linux1sp11

De eerste opdracht maakt de doelmap eerst terug leeg.

Om de DPI waarde van de aangemaakte afbeeldingen te verhogen, gebruik je de opties -rx en -ry om de horizontale en verticale resolutie vast te leggen. Standaard wordt 150 DPI gebruikt, om in ons voorbeeld de resolutie op te trekken naar 300 DPI, gebruik je de opdracht:

dany@pindabook:~> pdftoppm -png -f 5 -l 15 -rx 300 -ry 300 Documenten/Web/linux/cursus/linux1sp11.pdf Cursus\ Linux/linux1sp11

Dit neemt duidelijk meer tijd in beslag, maar levert ook gedetailleerdere en scherpere afbeeldingen.

Een volledig overzicht van alle opties en hun werking kan je opvragen met de opdrachten pdftoppm --help en man pdftoppm.