Tips en Trucs 2019

Eenvoudig schermafdrukken maken met Flameshot

De mogelijkheid om een schermafdruk te maken is dikwijls een grote hulp. Linux heeft een groot aantal goede schermafdrukprogramma's. Eén daarvan is Flameshot, een open source op QT-gebaseerd programma om een scherm (volledig of gedeeltelijk) vast te leggen, te bewerken en op het klembord te plaatsen of op te slaan.

Flameshot installeren

Flameshot installeer je via de klassieke weg:

Flameshot start je via de Programmastarter > Toepassingen > Hulpmiddelen > Screenshot tool (Flameshot).

Flameshot gebruiken

Eenmaal gestart, wordt Flameshot beschikbaar in het systeemvak of via terminalopdrachten. De terminalopdrachten zijn handig om het maken van schermafdrukken te automatiseren via scripts. Alle knoppen van het systeemvak worden bij KDE in openSUSE 15.1 weergegeven als je onderaan rechts naast de klok op het driehoekje klikt. Het Flameshot knopje in het systeemvak activeert de grafische versie op het scherm. Deze bevat een stap voor stap uitleg en toont knopjes met hulpteksten die verschijnen bij het aanwijzen met de muis. Van gebruiksvriendelijkheid gesproken.

Flameshot

Je kunt de schermafbeelding aanvullen met pentekeningen, pijlen, lijnen, rechthoeken, cirkels, markeringen, tekst en meer. Je kiest daarbij zelf een kleur, de grootte en/of de dikte van het gebruikte gereedschap. Om gevoelige informatie in een schermafdruk te verbergen, kan je beschikken over vervaag (blur) gereedschap. Tijdens het aanpassen van de schermafdruk, toont een knop de afmetingen ervan.

Je kunt het afdrukgebied vergroten (verkleinen) en verplaatsen. Je beschikt over een Ongedaan en Opnieuw knop. Uiteindelijk kopieer je het resultaat naar het klembord of sla je het op in een formaat naar keuze. Je kunt de schermafbeelding ook in de Imgur Cloud opslaan.

Met een rechter muisklik op het pictogram in het systeemvak, roep je het menu van Flameshot op. Daarin staat de opdracht Information waarmee je het dialoogvenster oproept met informatie en de beschikbare sneltoetsen. De sneltoetsen zijn vooral handig bij zeer nauwkeurige positionering en aanpassingen van de grootte.

Flameshot sneltoetsen

In het snelmenu (rechter muisklik) op het Flameshot pictogram in het systeemvak kan je via de opdracht Configuration verschillende zaken instellen. Zo kan je de transparantie, de beschikbare knoppen, naamgeving, enz. aanpassen.

Flameshot instellen

Een overzicht van de mogelijkheden