Tips en Trucs 2019

Snelheidsmetingen voor Linux systemen

Je kunt verschillende redenen hebben om de snelheid van een Linux systeem te meten. De meeste mensen zijn gewoon nieuwsgierig. Sommigen willen weten of het systeem geschikt is voor spellen (gaming). Snelheidsmetingen kunnen ook helpen bij het identificeren van problemen en het aanpakken van zwakke punten waardoor je een soepeler en efficiënter systeem krijgt.

Er zijn verschillende manieren om snelheidsmetingen (benchmarks) onder Linux uit te voeren. Door het uitvoeren van verschillende tests krijg je een compleet beeld van de prestaties van een Linux systeem.

Sysbench

Sysbench heeft snelheidsmetingen voor de processor (CPU), het geheugen, lezen en schrijven op de harde schijf (SSD) en database prestaties. Sysbench is een terminal programma om snel en eenvoudig een systeem te testen.

Sysbench installeer je met de opdracht:

dany@pindabook:~> sudo zypper install sysbench
[sudo] wachtwoord voor root:
Gegevens van opslagruimte laden...
Lezen van geïnstalleerde pakketten...
Pakketafhankelijkheden oplossen...

De volgende 2 NIEUWE pakketten zullen worden geïnstalleerd:
 libluajit-5_1-2 sysbench

2 nieuwe te installeren pakketten.
Totale downloadgrootte: 389,1 KiB. Reeds in de cache: 0 B. Na de bewerking zal aanvullend 1,1 MiB worden gebruikt.
Doorgaan? [j/n/v/...? alle opties tonen] (j): 
pakket libluajit-5_1-2-2.1.0~beta2-lp151.4.4.x86_64 wordt opgehaald              (1/2), 228,0 KiB (487,6 KiB uitgepakt)
Ophalen: libluajit-5_1-2-2.1.0~beta2-lp151.4.4.x86_64.rpm ...................................................................[gereed]
pakket sysbench-1.0.11-lp151.2.3.x86_64 wordt opgehaald                    (2/2), 161,0 KiB (593,7 KiB uitgepakt)
Ophalen: sysbench-1.0.11-lp151.2.3.x86_64.rpm ...............................................................................[gereed]
Controleren op conflicten tussen bestanden: .................................................................................[gereed]
(1/2) Installeren van: libluajit-5_1-2-2.1.0~beta2-lp151.4.4.x86_64 .........................................................[gereed]
(2/2) Installeren van: sysbench-1.0.11-lp151.2.3.x86_64 .....................................................................[gereed]

CPU test

De prestaties van de processor meet je met de opdracht:

dany@pindabook:~> sysbench cpu run      
sysbench 1.0.11 (using system LuaJIT 2.1.0-beta3)

Running the test with following options:
Number of threads: 1
Initializing random number generator from current time


Prime numbers limit: 10000

Initializing worker threads...

Threads started!

CPU speed:
  events per second:  865.70

General statistics:
  total time:             10.0005s
  total number of events:       8659

Latency (ms):
     min:                 1.15
     avg:                 1.15
     max:                 1.33
     95th percentile:           1.18
     sum:                9998.68

Threads fairness:
  events (avg/stddev):      8659.0000/0.00
  execution time (avg/stddev):  9.9987/0.00

Vervang in de opdracht run door help om meer uitleg over een test weer te geven. De test neemt wat tijd in beslag. Pas na het voltooien van de test verschijnen de resultaten.

Geheugen test

Het geheugen test je met de opdracht:

dany@pindabook:~> sysbench memory run    
sysbench 1.0.11 (using system LuaJIT 2.1.0-beta3)

Running the test with following options:
Number of threads: 1
Initializing random number generator from current time


Running memory speed test with the following options:
 block size: 1KiB
 total size: 102400MiB
 operation: write
 scope: global

Initializing worker threads...

Threads started!

Total operations: 47473446 (4746340.46 per second)

46360.79 MiB transferred (4635.10 MiB/sec)


General statistics:
  total time:             10.0000s
  total number of events:       47473446

Latency (ms):
     min:                 0.00
     avg:                 0.00
     max:                 0.02
     95th percentile:           0.00
     sum:                4436.70

Threads fairness:
  events (avg/stddev):      47473446.0000/0.00
  execution time (avg/stddev):  4.4367/0.00

Lees- en schrijftest

Bij de lees- en schrijftest (IO) moet je in de opdracht vermelden welk type test je wilt uitvoeren. De beschikbare tests kan je opvragen met behulp van de help optie van de IO test.

dany@pindabook:~> sysbench fileio --file-test-mode=seqwr run    
sysbench 1.0.11 (using system LuaJIT 2.1.0-beta3)

Running the test with following options:
Number of threads: 1
Initializing random number generator from current time


Extra file open flags: 0
128 files, 16MiB each
2GiB total file size
Block size 16KiB
Periodic FSYNC enabled, calling fsync() each 100 requests.
Calling fsync() at the end of test, Enabled.
Using synchronous I/O mode
Doing sequential write (creation) test
Initializing worker threads...

Threads started!


File operations:
  reads/s:           0.00
  writes/s:           749.84
  fsyncs/s:           947.70

Throughput:
  read, MiB/s:         0.00
  written, MiB/s:        11.72

General statistics:
  total time:             10.0002s
  total number of events:       16979

Latency (ms):
     min:                 0.01
     avg:                 0.59
     max:                 40.51
     95th percentile:           0.89
     sum:                9990.48

Threads fairness:
  events (avg/stddev):      16979.0000/0.00
  execution time (avg/stddev):  9.9905/0.00

GeekBench

GeekBench voert automatisch een reeks testen uit en geeft het complete verslag weer, samen met een overkoepelende score.

Download de meest recente Linux versie vanaf de Geekbench website. GeekBench is geen open source, maar bedrijfseigen software en wordt dus als uitvoerbare bestanden in een tar archief aangeboden. Na het downloaden, pak je het tar archief uit. Open je map met de uitgepakte GeekBench bestanden en start je GeekBench:

dany@pindabook:~> cd Downloads/Geekbench-5.0.2-Linux/
dany@pindabook:~/Downloads/Geekbench-5.0.2-Linux> ./geekbench_x86_64 
Geekbench 5.0.2 Tryout : https://www.geekbench.com/

Geekbench 5 is in tryout mode.

Geekbench 5 requires an active Internet connection when in tryout mode, and 
automatically uploads test results to the Geekbench Browser. Other features 
are unavailable in tryout mode.

Buy a Geekbench 5 license to enable offline use and remove the limitations of 
tryout mode.

If you would like to purchase Geekbench you can do so online:

 https://store.primatelabs.com/v5

If you have already purchased Geekbench, enter your email address and license 
key from your email receipt with the following command line:

 ./geekbench_x86_64 -r 

 Running Gathering system information
System Information
 Operating System       Linux 4.12.14-lp151.28.16-default x86_64
 Model             LENOVO 20CD0038MB
 Motherboard          LENOVO 20CD0038MB
 BIOS             LENOVO GQET45WW (1.25 )

Processor Information
 Name             Intel Core i7-4500U
 Topology           1 Processor, 2 Cores, 4 Threads
 Identifier          GenuineIntel Family 6 Model 69 Stepping 1
 Base Frequency        3.00 GHz
 L1 Instruction Cache     32.0 KB x 2
 L1 Data Cache         32.0 KB x 2
 L2 Cache           256 KB x 2
 L3 Cache           4.00 MB

Memory Information
 Size             7.70 GB


Single-Core
 Running AES-XTS
 Running Text Compression
 Running Image Compression
 Running Navigation
 Running HTML5
 Running SQLite
 Running PDF Rendering
 Running Text Rendering
 Running Clang
 Running Camera
 Running N-Body Physics
 Running Rigid Body Physics
 Running Gaussian Blur
 Running Face Detection
 Running Horizon Detection
 Running Image Inpainting
 Running HDR
 Running Ray Tracing
 Running Structure from Motion
 Running Speech Recognition
 Running Machine Learning

Multi-Core
 Running AES-XTS
 Running Text Compression
 Running Image Compression
 Running Navigation
 Running HTML5
 Running SQLite
 Running PDF Rendering
 Running Text Rendering
 Running Clang
 Running Camera
 Running N-Body Physics
 Running Rigid Body Physics
 Running Gaussian Blur
 Running Face Detection
 Running Horizon Detection
 Running Image Inpainting
 Running HDR
 Running Ray Tracing
 Running Structure from Motion
 Running Speech Recognition
 Running Machine Learning


Uploading results to the Geekbench Browser. This could take a minute or two 
depending on the speed of your internet connection.

Upload succeeded. Visit the following link and view your results online:

 https://browser.geekbench.com/v5/cpu/322285

Visit the following link and add this result to your profile:

 https://browser.geekbench.com/v5/cpu/322285/claim?key=47739

dany@pindabook:~/Downloads/Geekbench-5.0.2-Linux> cd

Na de het uitvoeren van de test, geeft GeekBench een URL die je in de browser opent om de resultaten te bekijken.

GeekBench

Hardinfo

Hardinfo kan naast het weergeven van gedetailleerde systeem informatie ook enkele basis snelheidstesten uitvoeren. Het is open source en standaard beschikbaar in de meeste distributies. Hardinfo installeer je met de opdracht:

dany@pindabook:~> sudo zypper install hardinfo
[sudo] wachtwoord voor root: 
Ophalen van metagegevens uit opslagruimte 'Hoofd-opslagruimte voor bijwerken' ...............................................[gereed]
Cache van opslagruimte 'Hoofd-opslagruimte voor bijwerken' wordt gebouwd ....................................................[gereed]
Gegevens van opslagruimte laden...
Lezen van geïnstalleerde pakketten...
Pakketafhankelijkheden oplossen...

De volgende 4 NIEUWE pakketten zullen worden geïnstalleerd:
 apcupsd hardinfo libusb-0_1-4 sensors

De volgende 2 aanbevolen pakketten zijn automatisch geselecteerd:
 apcupsd sensors

4 nieuwe te installeren pakketten.
Totale downloadgrootte: 704,8 KiB. Reeds in de cache: 0 B. Na de bewerking zal aanvullend 2,2 MiB worden gebruikt.
Doorgaan? [j/n/v/...? alle opties tonen] (j): 
pakket libusb-0_1-4-0.1.13-lp151.2.2.x86_64 wordt opgehaald                  (1/4), 34,5 KiB ( 68,1 KiB uitgepakt)
Ophalen: libusb-0_1-4-0.1.13-lp151.2.2.x86_64.rpm ...........................................................................[gereed]
pakket apcupsd-3.14.14-lp151.5.3.x86_64 wordt opgehaald                    (2/4), 311,5 KiB ( 1,3 MiB uitgepakt)
Ophalen: apcupsd-3.14.14-lp151.5.3.x86_64.rpm ...............................................................................[gereed]
pakket sensors-3.5.0-lp151.4.3.1.x86_64 wordt opgehaald                    (3/4), 114,0 KiB (367,7 KiB uitgepakt)
Ophalen: sensors-3.5.0-lp151.4.3.1.x86_64.rpm ...............................................................................[gereed]
pakket hardinfo-0.5.1-lp151.3.3.x86_64 wordt opgehaald                     (4/4), 244,7 KiB (455,9 KiB uitgepakt)
Ophalen: hardinfo-0.5.1-lp151.3.3.x86_64.rpm ..................................................................[gereed (143,2 KiB/s)]
Controleren op conflicten tussen bestanden: .................................................................................[gereed]
(1/4) Installeren van: libusb-0_1-4-0.1.13-lp151.2.2.x86_64 .................................................................[gereed]
(2/4) Installeren van: apcupsd-3.14.14-lp151.5.3.x86_64 .....................................................................[gereed]
Aanvullende rpm-uitvoer:
Updating /etc/sysconfig/apcupsd ...


(3/4) Installeren van: sensors-3.5.0-lp151.4.3.1.x86_64 .....................................................................[gereed]
(4/4) Installeren van: hardinfo-0.5.1-lp151.3.3.x86_64 ......................................................................[gereed]

Hardinfo is een grafisch programma en start je via de Programmastarter > Toepassingen > Systeem > HardInfo. In het linkerpaneel vind je onderaan de categorie Benchmarks.

HradInfo

Op mijn systeem waren veel resultaten niet leesbaar (lichte tekstkleur op witte achtergrond). De resultaten die je kunt aanmaken met de knop Generate Report worden in een HTML-bestand verzameld en perfect in de browser weergegeven.

HardInfo

Phoronix Test Suite

De Phoronix Test Suite is een verzameling testroutines met een massa Linux benchmark hulpmiddelen. Phoronix Test Suite is vooral bekend om zijn grafische snelheidsmetingen, vandaar dat bij de installatie van de Phoronix Test Suite meestal Steam (de spelomgeving)) wordt meegeïnstalleerd:

dany@pindabook:~> sudo zypper install steam phoronix-test-suite
[sudo] wachtwoord voor root: 
Gegevens van opslagruimte laden...
Lezen van geïnstalleerde pakketten...
Pakketafhankelijkheden oplossen...

De volgende 199 NIEUWE pakketten zullen worden geïnstalleerd:
 alsa-devel alsa-devel-32bit alsa-oss-32bit alsa-plugins-pulse-32bit bsdiff dbus-1-glib-32bit fontconfig-32bit
 gdk-pixbuf-query-loaders-32bit glibc-32bit glibc-devel gtk2-engine-oxygen-32bit gtk2-theming-engine-adwaita-32bit gtk2-tools-32bit
 krb5-32bit libacl1-32bit libargon2-1-32bit libasound2-32bit libatk-1_0-0-32bit libattr1-32bit libaudit1-32bit
 libavahi-client3-32bit libavahi-common3-32bit libblkid1-32bit libbz2-1-32bit libcairo2-32bit libcanberra0-32bit
 libcanberra-gtk0-32bit libcanberra-gtk2-module-32bit libcap2-32bit libcom_err2-32bit libcrack2-32bit libcryptsetup12-32bit
 libcups2-32bit libcurl4-32bit libdatrie1-32bit libdbus-1-3-32bit libdcerpc0-32bit libdcerpc-binding0-32bit libdevmapper1_03-32bit
 libdrm2-32bit libdrm_amdgpu1-32bit libdrm_intel1-32bit libdrm_nouveau2-32bit libdrm_radeon1-32bit libdw1-32bit libebl-plugins-32bit
 libedit0-32bit libelf1-32bit libexpat1-32bit libfam0-gamin-32bit libffi7-32bit libFLAC8-32bit libfreebl3-32bit libfreetype6-32bit
 libgcc_s1-32bit libgcrypt20-32bit libgdk_pixbuf-2_0-0-32bit libgio-2_0-0-32bit libglib-2_0-0-32bit libglvnd-32bit
 libgmodule-2_0-0-32bit libgmp10-32bit libgnutls30-32bit libgobject-2_0-0-32bit libgpg-error0-32bit libgraphite2-3-32bit
 libgtk-2_0-0-32bit libharfbuzz0-32bit libhogweed4-32bit libidn2-0-32bit libjansson4-32bit libjbig2-32bit libjpeg8-32bit
 libjson-c3-32bit libkeyutils1-32bit libldap-2_4-2-32bit libldb1-32bit libLLVM7-32bit libltdl7-32bit liblz4-1-32bit liblzma5-32bit
 libmount1-32bit libncurses6-32bit libndr0-32bit libndr-krb5pac0-32bit libndr-nbt0-32bit libndr-standard0-32bit libnetapi0-32bit
 libnettle6-32bit libnghttp2-14-32bit libnm-glib4-32bit libnm-util2-32bit libnscd1-32bit libnsl2-32bit libogg0-32bit
 libopenal1-32bit libopenssl1_0_0 libopenssl1_0_0-steam libopenssl1_0_0-steam-32bit libopenssl1_1-32bit libp11-kit0-32bit
 libpango-1_0-0-32bit libpciaccess0-32bit libpcre1-32bit libpixman-1-0-32bit libpng12-0-32bit libpng16-16-32bit libpopt0-32bit
 libpsl5-32bit libpulse0-32bit libsamba-credentials0-32bit libsamba-errors0-32bit libsamba-hostconfig0-32bit libsamba-passdb0-32bit
 libsamba-util0-32bit libsamdb0-32bit libsasl2-3-32bit libSDL-1_2-0-32bit libseccomp2-32bit libselinux1-32bit libsmbconf0-32bit
 libsmbldap2-32bit libsndfile1-32bit libsoftokn3-32bit libspeex1-32bit libSPIRV-Tools-suse4 libSPIRV-Tools-suse4-32bit
 libsqlite3-0-32bit libssh4-32bit libstdc++6-32bit libsystemd0-32bit libtalloc2-32bit libtasn1-6-32bit libtdb1-32bit
 libtevent0-32bit libtevent-util0-32bit libthai0-32bit libtheora0-32bit libtiff5-32bit libtirpc3-32bit libudev1-32bit
 libunistring2-32bit libuuid1-32bit libverto1-32bit libvorbis0-32bit libvorbisenc2-32bit libvorbisfile3-32bit libvulkan1
 libvulkan1-32bit libwbclient0-32bit libX11-6-32bit libX11-xcb1-32bit libXau6-32bit libxcb1-32bit libxcb-dri2-0-32bit
 libxcb-dri3-0-32bit libxcb-glx0-32bit libxcb-present0-32bit libxcb-render0-32bit libxcb-shm0-32bit libxcb-sync1-32bit
 libXcomposite1-32bit libXcursor1-32bit libXdamage1-32bit libXdmcp6-32bit libXext6-32bit libXfixes3-32bit libXft2-32bit libXi6-32bit
 libXinerama1-32bit libXrandr2-32bit libXrender1-32bit libxshmfence1-32bit libXxf86vm1-32bit libz1-32bit linux-glibc-devel
 Mesa-32bit Mesa-dri-32bit Mesa-gallium-32bit Mesa-libGL1-32bit Mesa-libglapi0-32bit mozilla-nspr-32bit mozilla-nss-32bit
 mozilla-nss-certs-32bit nss-mdns-32bit pam-32bit patch phoronix-test-suite php7-zip pulseaudio-utils-32bit samba-client-32bit
 samba-libs-32bit steam steamtricks steamtricks-data systemd-32bit vulkan zenity zenity-lang

De volgende 6 aanbevolen pakketten zijn automatisch geselecteerd:
 alsa-oss-32bit libvulkan1-32bit pulseaudio-utils-32bit steamtricks-data vulkan zenity-lang

Het volgende pakket vereist dat het systeem opnieuw opstart:
 libopenssl1_0_0

199 nieuwe te installeren pakketten.
Totale downloadgrootte: 70,4 MiB. Reeds in de cache: 0 B. Na de bewerking zal aanvullend 246,9 MiB worden gebruikt.

  Opmerking: Systeemherstart vereist.
Doorgaan? [j/n/v/...? alle opties tonen] (j): 
pakket bsdiff-4.3-lp151.2.3.x86_64 wordt opgehaald                      (1/199), 18,3 KiB ( 28,0 KiB uitgepakt)
Ophalen: bsdiff-4.3-lp151.2.3.x86_64.rpm ....................................................................................[gereed]
pakket glibc-32bit-2.26-lp151.18.7.x86_64 wordt opgehaald                  (2/199),  1,4 MiB ( 4,3 MiB uitgepakt)
Ophalen: glibc-32bit-2.26-lp151.18.7.x86_64.rpm .............................................................................[gereed]
pakket libSPIRV-Tools-suse4-2017.0.g103-lp151.3.4.x86_64 wordt opgehaald           (3/199), 428,2 KiB ( 2,0 MiB uitgepakt)
Ophalen: libSPIRV-Tools-suse4-2017.0.g103-lp151.3.4.x86_64.rpm ..............................................................[gereed]
...
pakket libsmbldap2-32bit-4.9.5+git.187.71edee57d5a-lp151.2.6.1.x86_64 wordt opgehaald   (197/199), 108,6 KiB ( 45,4 KiB uitgepakt)
Ophalen: libsmbldap2-32bit-4.9.5+git.187.71edee57d5a-lp151.2.6.1.x86_64.rpm .................................................[gereed]
pakket samba-client-32bit-4.9.5+git.187.71edee57d5a-lp151.2.6.1.x86_64 wordt opgehaald   (198/199), 96,0 KiB ( 5,4 KiB uitgepakt)
Ophalen: samba-client-32bit-4.9.5+git.187.71edee57d5a-lp151.2.6.1.x86_64.rpm ................................................[gereed]
pakket steam-1.0.0.59-lp151.2.1.x86_64 wordt opgehaald                   (199/199),  2,8 MiB ( 2,8 MiB uitgepakt)
Ophalen: steam-1.0.0.59-lp151.2.1.x86_64.rpm ....................................................................[gereed (3,8 MiB/s)]
Controleren op conflicten tussen bestanden: .................................................................................[gereed]
( 1/199) Installeren van: bsdiff-4.3-lp151.2.3.x86_64 ......................................................................[gereed]
( 2/199) Installeren van: glibc-32bit-2.26-lp151.18.7.x86_64 ...............................................................[gereed]
( 3/199) Installeren van: libSPIRV-Tools-suse4-2017.0.g103-lp151.3.4.x86_64 ................................................[gereed]
...
(197/199) Installeren van: libsmbldap2-32bit-4.9.5+git.187.71edee57d5a-lp151.2.6.1.x86_64 ...................................[gereed]
(198/199) Installeren van: samba-client-32bit-4.9.5+git.187.71edee57d5a-lp151.2.6.1.x86_64 ..................................[gereed]
(199/199) Installeren van: steam-1.0.0.59-lp151.2.1.x86_64 ..................................................................[gereed]

Naast de grafische snelheidstesten bevat Phoronix enkele algemene testen, zoals:

John The Ripper

John The Ripper is een klassiek programma om wachtwoorden te kraken die door veiligheidstesters gebruikt wordt. John The Ripper belast de processor zo zwaar dat het een ideale test is. Installeer de test met de opdracht:

dany@pindabook:~> phoronix-test-suite install john-the-ripper

[NOTICE] count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in pts_module:119

Phoronix Test Suite v7.6.0
User Agreement

Phoronix Test Suite User Agreement & Notices:

- The Phoronix Test Suite is open-source and licensed under the
GNU GPLv3. However, some tests supported by the Phoronix Test
Suite are not open-source software or available for free of
charge.

- The Phoronix Test Suite contains tests which may stress your
system and in some cases could exhibit stability problems of the
system's hardware or software configuration. The Phoronix Test
Suite is provided WITHOUT ANY WARRANTY. In no event shall
OpenBenchmarking.org, Phoromatic, Phoronix Media, the Phoronix
Test Suite, or any associated stakeholder be liable to any party
for any direct or indirect damages for any use of
OpenBenchmarking.org -- including, without limitation, any lost
profits, business interruption, loss of programs, loss of
programmed data, or otherwise.

- For enterprise support, sponsorship, or other professional
inquiries, contact phoronix@phoronix.com. Community support can
be found in the Phoronix Forums at
http://www.phoronix.com/forums/.

- If you opt to submit your test results to OpenBenchmarking.org,
the final results as well as basic hardware and software details
(what is shown in the results viewer) will be shared and publicly
accessible through http://www.openbenchmarking.org/.

- Public bug reports, feature requests, and other issues can be
brought up in the Phoronix Test Suite forums, mailing list, or a
direct email to Phoronix Media.

Anonymous Usage Reporting / Statistics: If enabling the anonymous
usage reporting / statistics feature, some information about the
Phoronix Test Suite runs will be submitted to
OpenBenchmarking.org. This information is used for analytical
purposes, including but not limited to, determining the most
popular tests / suites and calculating average run-times for
different test profiles. The test results are not reported in
this process nor the installed software / hardware information,
but ambient information about the testing process. This
information is stored anonymously. More information on this
feature is available with the included documentation.

For more information on the Phoronix Test Suite and its features,
visit http://www.phoronix-test-suite.com/ or view the included
documentation.

  Do you agree to these terms and wish to proceed (Y/n): 
  Enable anonymous usage / statistics reporting (Y/n): 


AN OUTDATED VERSION OF THE PHORONIX TEST SUITE IS INSTALLED.
THE VERSION IN USE IS 7.6.0 (7600), BUT THE LATEST IS PTS-CORE 9010.
VISIT HTTP://WWW.PHORONIX-TEST-SUITE.COM/ TO UPDATE THIS SOFTWARE.


The following dependencies are needed and will be installed: 

- gcc
- gcc-c++
- make
- autoconf
- libopenssl-devel
- dmidecode
- Mesa-demo-x

This process may take several minutes.
Please enter your root password below:
Wachtwoord: 
Gegevens van opslagruimte laden...
Lezen van geïnstalleerde pakketten...
'make' is al geïnstalleerd.
Geen updatekandidaat voor bijwerken van 'make-4.2.1-lp151.7.39.x86_64'. De hoogst beschikbare versie is al geïnstalleerd.
'dmidecode' is al geïnstalleerd.
Geen updatekandidaat voor bijwerken van 'dmidecode-3.2-lp151.3.1.x86_64'. De hoogst beschikbare versie is al geïnstalleerd.
Pakketafhankelijkheden oplossen...

De volgende 19 NIEUWE pakketten zullen worden geïnstalleerd:
 autoconf gcc gcc7 gcc7-c++ gcc-c++ libasan4 libatomic1 libcilkrts5 libitm1 liblsan0 libmpx2 libmpxwrappers2 libopenssl-1_1-devel libopenssl-devel libstdc++6-devel-gcc7 libtsan0 libubsan0 Mesa-demo-x zlib-devel

19 nieuwe te installeren pakketten.
Totale downloadgrootte: 37,4 MiB. Reeds in de cache: 0 B. Na de bewerking zal aanvullend 139,4 MiB worden gebruikt.
Doorgaan? [j/n/v/...? alle opties tonen] (j): j
pakket Mesa-demo-x-8.3.0-lp151.2.3.x86_64 wordt opgehaald (1/19), 35,5 KiB ( 83,8 KiB uitgepakt)
Ophalen: Mesa-demo-x-8.3.0-lp151.2.3.x86_64.rpm [gereed]
pakket autoconf-2.69-lp151.2.70.noarch wordt opgehaald (2/19), 706,0 KiB ( 2,2 MiB uitgepakt)
Ophalen: autoconf-2.69-lp151.2.70.noarch.rpm [gereed]
pakket libatomic1-8.2.1+r264010-lp151.1.33.x86_64 wordt opgehaald (3/19), 20,5 KiB ( 26,1 KiB uitgepakt)
Ophalen: libatomic1-8.2.1+r264010-lp151.1.33.x86_64.rpm [gereed]
pakket libitm1-8.2.1+r264010-lp151.1.33.x86_64 wordt opgehaald (4/19), 38,9 KiB (110,4 KiB uitgepakt)
Ophalen: libitm1-8.2.1+r264010-lp151.1.33.x86_64.rpm [gereed]
pakket liblsan0-8.2.1+r264010-lp151.1.33.x86_64 wordt opgehaald (5/19), 139,1 KiB (333,1 KiB uitgepakt)
Ophalen: liblsan0-8.2.1+r264010-lp151.1.33.x86_64.rpm [.gereed (993 B/s)]
pakket libmpx2-8.2.1+r264010-lp151.1.33.x86_64 wordt opgehaald (6/19), 19,1 KiB ( 18,3 KiB uitgepakt)
Ophalen: libmpx2-8.2.1+r264010-lp151.1.33.x86_64.rpm [gereed]
pakket libmpxwrappers2-8.2.1+r264010-lp151.1.33.x86_64 wordt opgehaald (7/19), 17,8 KiB ( 14,2 KiB uitgepakt)
Ophalen: libmpxwrappers2-8.2.1+r264010-lp151.1.33.x86_64.rpm [gereed]
pakket libtsan0-8.2.1+r264010-lp151.1.33.x86_64 wordt opgehaald (8/19), 285,3 KiB (929,2 KiB uitgepakt)
Ophalen: libtsan0-8.2.1+r264010-lp151.1.33.x86_64.rpm [gereed]
pakket libasan4-7.4.1+r270528-lp151.2.3.1.x86_64 wordt opgehaald (9/19), 356,4 KiB ( 1,3 MiB uitgepakt)
Ophalen: libasan4-7.4.1+r270528-lp151.2.3.1.x86_64.rpm [gereed]
pakket libcilkrts5-7.4.1+r270528-lp151.2.3.1.x86_64 wordt opgehaald (10/19), 59,7 KiB (120,1 KiB uitgepakt)
Ophalen: libcilkrts5-7.4.1+r270528-lp151.2.3.1.x86_64.rpm [.gereed (7,9 KiB/s)]
pakket libstdc++6-devel-gcc7-7.4.1+r270528-lp151.2.3.1.x86_64 wordt opgehaald (11/19),  6,7 MiB ( 35,7 MiB uitgepakt)
Ophalen: libstdc++6-devel-gcc7-7.4.1+r270528-lp151.2.3.1.x86_64.rpm [.gereed (5,5 MiB/s)]
pakket libubsan0-7.4.1+r270528-lp151.2.3.1.x86_64 wordt opgehaald (12/19), 133,0 KiB (305,3 KiB uitgepakt)
Ophalen: libubsan0-7.4.1+r270528-lp151.2.3.1.x86_64.rpm [gereed]
pakket zlib-devel-1.2.11-lp151.5.3.1.x86_64 wordt opgehaald (13/19), 110,2 KiB (385,9 KiB uitgepakt)
Ophalen: zlib-devel-1.2.11-lp151.5.3.1.x86_64.rpm [gereed]
pakket gcc7-7.4.1+r270528-lp151.2.3.1.x86_64 wordt opgehaald (14/19), 19,7 MiB ( 72,7 MiB uitgepakt)
Ophalen: gcc7-7.4.1+r270528-lp151.2.3.1.x86_64.rpm [....gereed (5,2 MiB/s)]
pakket libopenssl-1_1-devel-1.1.0i-lp151.8.3.1.x86_64 wordt opgehaald (15/19), 230,7 KiB ( 1,2 MiB uitgepakt)
Ophalen: libopenssl-1_1-devel-1.1.0i-lp151.8.3.1.x86_64.rpm [gereed]
pakket gcc7-c++-7.4.1+r270528-lp151.2.3.1.x86_64 wordt opgehaald (16/19),  8,9 MiB ( 23,9 MiB uitgepakt)
Ophalen: gcc7-c++-7.4.1+r270528-lp151.2.3.1.x86_64.rpm [..gereed (5,8 MiB/s)]
pakket gcc-7-lp151.3.5.x86_64 wordt opgehaald (17/19), 10,1 KiB (  0  B uitgepakt)
Ophalen: gcc-7-lp151.3.5.x86_64.rpm [gereed]
pakket libopenssl-devel-1.1.0i-lp151.1.1.noarch wordt opgehaald (18/19), 49,1 KiB ( 246  B uitgepakt)
Ophalen: libopenssl-devel-1.1.0i-lp151.1.1.noarch.rpm [.gereed]
pakket gcc-c++-7-lp151.3.5.x86_64 wordt opgehaald (19/19),  8,9 KiB (  0  B uitgepakt)
Ophalen: gcc-c++-7-lp151.3.5.x86_64.rpm [gereed]
Controleren op conflicten tussen bestanden: [.......gereed]
( 1/19) Installeren van: Mesa-demo-x-8.3.0-lp151.2.3.x86_64 [.......gereed]
( 2/19) Installeren van: autoconf-2.69-lp151.2.70.noarch [............gereed]
( 3/19) Installeren van: libatomic1-8.2.1+r264010-lp151.1.33.x86_64 [....gereed]
( 4/19) Installeren van: libitm1-8.2.1+r264010-lp151.1.33.x86_64 [.......gereed]
( 5/19) Installeren van: liblsan0-8.2.1+r264010-lp151.1.33.x86_64 [.........gereed]
( 6/19) Installeren van: libmpx2-8.2.1+r264010-lp151.1.33.x86_64 [....gereed]
( 7/19) Installeren van: libmpxwrappers2-8.2.1+r264010-lp151.1.33.x86_64 [.....gereed]
( 8/19) Installeren van: libtsan0-8.2.1+r264010-lp151.1.33.x86_64 [...........gereed]
( 9/19) Installeren van: libasan4-7.4.1+r270528-lp151.2.3.1.x86_64 [............gereed]
(10/19) Installeren van: libcilkrts5-7.4.1+r270528-lp151.2.3.1.x86_64 [.......gereed]
(11/19) Installeren van: libstdc++6-devel-gcc7-7.4.1+r270528-lp151.2.3.1.x86_64 [............gereed]
(12/19) Installeren van: libubsan0-7.4.1+r270528-lp151.2.3.1.x86_64 [.........gereed]
(13/19) Installeren van: zlib-devel-1.2.11-lp151.5.3.1.x86_64 [..........gereed]
(14/19) Installeren van: gcc7-7.4.1+r270528-lp151.2.3.1.x86_64 [............gereed]
(15/19) Installeren van: libopenssl-1_1-devel-1.1.0i-lp151.8.3.1.x86_64 [............gereed]
(16/19) Installeren van: gcc7-c++-7.4.1+r270528-lp151.2.3.1.x86_64 [............gereed]
(17/19) Installeren van: gcc-7-lp151.3.5.x86_64 [...........gereed]
(18/19) Installeren van: libopenssl-devel-1.1.0i-lp151.1.1.noarch [.....gereed]
(19/19) Installeren van: gcc-c++-7-lp151.3.5.x86_64 [.......gereed]
  To Install:  pts/john-the-ripper-1.7.0

  Determining File Requirements ...............................................................................................
  Searching Download Caches ...................................................................................................

  1 Test To Install
    1 File To Download [42.25MB]
    102MB Of Disk Space Is Needed

  pts/john-the-ripper-1.7.0:
    Test Installation 1 of 1
    1 File Needed [42.25 MB]
    Downloading: john-1.9.0-jumbo-1.tar.gz                                     [42.25MB]
    Downloading .............................................................................................................
    Installation Size: 102 MB
    Installing Test @ 12:36:54

Start de CPU test met de opdracht:

dany@pindabook:~> phoronix-test-suite run john-the-ripper

[NOTICE] count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in pts_module:119


John The Ripper 1.9.0-jumbo-1:
  pts/john-the-ripper-1.7.0
  Processor Test Configuration
    1: MD5
    2: Blowfish
    3: Test All Options
    Test: 1


Phoronix Test Suite v7.6.0
System Information


 PROCESSOR:     Intel Core i7-4500U @ 3.00GHz
  Core Count:    2
  Thread Count:   4
  Extensions:    SSE 4.2 + AVX2 + AVX + RDRAND + FSGSBASE
  Cache Size:    4096 KB
  Microcode:    0x25
  Scaling Driver:  intel_pstate powersave

 GRAPHICS:      Intel Haswell-ULT IGP (1100MHz)
  Vulkan:      1.0.65
  Display Driver:  modesetting 1.20.3
  Screen:      1920x1080

 MOTHERBOARD:    LENOVO 20CD0038MB
  Memory:      8192MB
  Chipset:     Intel Haswell-ULT DRAM
  Network:     Intel Wireless 7260

 DISK:        256GB SAMSUNG MZ7TD256
  File-System:   ext4
  Mount Options:  data=ordered relatime rw
  Disk Scheduler:  DEADLINE

 OPERATING SYSTEM:  openSUSE 15.1
  Kernel:      4.12.14-lp151.28.16-default (x86_64)
  Desktop:     KDE Frameworks 5
  Compiler:     GCC 7.4.1 20190424 [gcc-7-branch revision 270538]

  Would you like to save these test results (Y/n): 
  Enter a name to save these results under: test
  Enter a unique name to describe this test run / configuration: test1

If desired, enter a new description below to better describe this result set / system configuration under test.
Press ENTER to proceed without changes.

Current Description: Intel Core i7-4500U testing with a LENOVO 20CD0038MB and Intel Haswell-ULT IGP on openSUSE 15.1 via the Phoronix Test Suite.

New Description: 

    [Performance Tip] The powersave CPU scaling governor is currently in use. It's possible to obtain greater performance if
    using the performance governor.

    To change behavior, run: 

    echo performance | tee /sys/devices/system/cpu/cpu*/cpufreq/scaling_governor

    Reference: http://openbenchmarking.org/result/1706268-TR-CPUGOVERN32


    To stop showing performance tips, run: phoronix-test-suite unload-module perf_tips

    Continuing in 5 seconds or press CTRL-C to stop the testing process.


John The Ripper 1.9.0-jumbo-1:
  pts/john-the-ripper-1.7.0 [Test: MD5]
  Test 1 of 1
  Estimated Trial Run Count:  3
  Estimated Time To Completion: 4 Minutes [12:43 UTC]
    Started Run 1 @ 12:40:05
    Started Run 2 @ 12:41:06
    Started Run 3 @ 12:42:08
    Started Run 4 @ 12:43:09 *
    Started Run 5 @ 12:44:10 *
    Started Run 6 @ 12:45:11 *

  Test: MD5:
    147878
    118489
    118233
    118272
    118515
    117836

  Average: 123204 Real C/S
  Deviation: 9.81%

  Do you want to view the text results of the testing (Y/n): 
test
Intel Core i7-4500U testing with a LENOVO 20CD0038MB and Intel Haswell-ULT IGP on openSUSE 15.1 via the Phoronix Test Suite.


test1: 

    Processor: Intel Core i7-4500U @ 3.00GHz (2 Cores / 4 Threads), Motherboard: LENOVO 20CD0038MB, Chipset: Intel Haswell-ULT DRAM, Memory: 8192MB, Disk: 256GB SAMSUNG MZ7TD256, Graphics: Intel Haswell-ULT IGP (1100MHz), Audio: Intel Haswell-ULT HD Audio, Network: Intel Wireless 7260

    OS: openSUSE 15.1, Kernel: 4.12.14-lp151.28.16-default (x86_64), Desktop: KDE Frameworks 5, Display Driver: modesetting 1.20.3, Vulkan: 1.0.65, Compiler: GCC 7.4.1 20190424 [gcc-7-branch revision 270538], File-System: ext4, Screen Resolution: 1920x1080

John The Ripper 1.9.0-jumbo-1
Test: MD5
  Real C/S > Higher Is Better
  test1 .. 123204 |================================================================================================================

  Would you like to upload the results to OpenBenchmarking.org (Y/n): 
  Would you like to attach the system logs (lspci, dmesg, lsusb, etc) to the test result (Y/n): 

Results Uploaded To: https://openbenchmarking.org/result/1910054-AL-TEST3069720

De test wordt driemaal doorlopen, waarna je de resultaten ziet.

Compilatietest

Ook het compileren van een programma is voor de processor zeer belastend. Je installeert de compilatie test met de opdracht:

dany@pindabook:~> phoronix-test-suite install compilebench

[NOTICE] count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in pts_module:119

Phoronix Test Suite v7.6.0

  To Install:  pts/compilebench-1.0.2

  Determining File Requirements ...............................................................................................
  Searching Download Caches ...................................................................................................

  1 Test To Install
    1 File To Download [0.56MB]
    100MB Of Disk Space Is Needed

  pts/compilebench-1.0.2:
    Test Installation 1 of 1
    1 File Needed [0.56 MB / 1 Minute]
    Downloading: compilebench-0.6.tar.bz2                                      [0.56MB]
    Estimated Download Time: 1m .............................................................................................
    Installation Size: 100 MB
    Installing Test @ 12:52:14

Start de compilatie test met de opdracht:

dany@pindabook:~> phoronix-test-suite run compilebench   

[NOTICE] count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in pts_module:119


Compile Bench 0.6:
  pts/compilebench-1.0.2
  Disk Test Configuration
    1: Initial Create
    2: Compile
    3: Read Compiled Tree
    4: Test All Options
    Test: 1


Phoronix Test Suite v7.6.0
System Information


 PROCESSOR:     Intel Core i7-4500U @ 3.00GHz
  Core Count:    2
  Thread Count:   4
  Extensions:    SSE 4.2 + AVX2 + AVX + RDRAND + FSGSBASE
  Cache Size:    4096 KB
  Microcode:    0x25
  Scaling Driver:  intel_pstate powersave

 GRAPHICS:      Intel Haswell-ULT IGP (1100MHz)
  Vulkan:      1.0.65
  Display Driver:  modesetting 1.20.3
  Screen:      1920x1080

 MOTHERBOARD:    LENOVO 20CD0038MB
  Memory:      8192MB
  Chipset:     Intel Haswell-ULT DRAM
  Network:     Intel Wireless 7260

 DISK:        256GB SAMSUNG MZ7TD256
  File-System:   ext4
  Mount Options:  data=ordered relatime rw
  Disk Scheduler:  DEADLINE

 OPERATING SYSTEM:  openSUSE 15.1
  Kernel:      4.12.14-lp151.28.16-default (x86_64)
  Desktop:     KDE Frameworks 5
  Compiler:     GCC 7.4.1 20190424 [gcc-7-branch revision 270538]

  Would you like to save these test results (Y/n): 

Recently Saved Test Results:
- test  [Today]

  Enter a name to save these results under: test

Current Test Identifiers:
- test1
- SAMSUNG MZ7TD256
- gzip

  Enter a unique name to describe this test run / configuration: Compile

If desired, enter a new description below to better describe this result set / system configuration under test.
Press ENTER to proceed without changes.

Current Description: Intel Core i7-4500U testing with a LENOVO 20CD0038MB and Intel Haswell-ULT IGP on openSUSE 15.1 via the Phoronix Test Suite.

New Description: 


Compile Bench 0.6:
  pts/compilebench-1.0.2 [Test: Initial Create]
  Test 1 of 1
  Estimated Trial Run Count:  3
  Estimated Time To Completion: 17 Minutes [13:27 UTC]
    Started Run 1 @ 13:10:19
    Started Run 2 @ 13:11:20
    Started Run 3 @ 13:12:17

  Test: Initial Create:
    294.41
    305.55
    305.63

  Average: 301.86 MB/s
  Deviation: 2.14%

  OpenBenchmarking.org Dynamic Comparison: 
  MB/s > Higher Is Better
  compilebench .. 39.61 |==============
  Compile ....... 301.86 |=========================================================================================================
  Result Perspective: https://openbenchmarking.org/result/1709250-TY-CLOUDHW1637

  Do you want to view the text results of the testing (Y/n): 
test
Intel Core i7-4500U testing with a LENOVO 20CD0038MB and Intel Haswell-ULT IGP on openSUSE 15.1 via the Phoronix Test Suite.


test1: 

    Processor: Intel Core i7-4500U @ 3.00GHz (2 Cores / 4 Threads), Motherboard: LENOVO 20CD0038MB, Chipset: Intel Haswell-ULT DRAM, Memory: 8192MB, Disk: 256GB SAMSUNG MZ7TD256, Graphics: Intel Haswell-ULT IGP (1100MHz), Audio: Intel Haswell-ULT HD Audio, Network: Intel Wireless 7260

    OS: openSUSE 15.1, Kernel: 4.12.14-lp151.28.16-default (x86_64), Desktop: KDE Frameworks 5, Display Driver: modesetting 1.20.3, Vulkan: 1.0.65, Compiler: GCC 7.4.1 20190424 [gcc-7-branch revision 270538], File-System: ext4, Screen Resolution: 1920x1080

SAMSUNG MZ7TD256: 

    Processor: Intel Core i7-4500U @ 3.00GHz (2 Cores / 4 Threads), Motherboard: LENOVO 20CD0038MB, Chipset: Intel Haswell-ULT DRAM, Memory: 8192MB, Disk: 256GB SAMSUNG MZ7TD256, Graphics: Intel Haswell-ULT IGP (1100MHz), Audio: Intel Haswell-ULT HD Audio, Network: Intel Wireless 7260

    OS: openSUSE 15.1, Kernel: 4.12.14-lp151.28.16-default (x86_64), Desktop: KDE Frameworks 5, Display Driver: modesetting 1.20.3, Vulkan: 1.0.65, Compiler: GCC 7.4.1 20190424 [gcc-7-branch revision 270538], File-System: ext4, Screen Resolution: 1920x1080

gzip: 

    Processor: Intel Core i7-4500U @ 3.00GHz (2 Cores / 4 Threads), Motherboard: LENOVO 20CD0038MB, Chipset: Intel Haswell-ULT DRAM, Memory: 8192MB, Disk: 256GB SAMSUNG MZ7TD256, Graphics: Intel Haswell-ULT IGP (1100MHz), Audio: Intel Haswell-ULT HD Audio, Network: Intel Wireless 7260

    OS: openSUSE 15.1, Kernel: 4.12.14-lp151.28.16-default (x86_64), Desktop: KDE Frameworks 5, Display Driver: modesetting 1.20.3, Vulkan: 1.0.65, Compiler: GCC 7.4.1 20190424 [gcc-7-branch revision 270538], File-System: ext4, Screen Resolution: 1920x1080

Compile: 

    Processor: Intel Core i7-4500U @ 3.00GHz (2 Cores / 4 Threads), Motherboard: LENOVO 20CD0038MB, Chipset: Intel Haswell-ULT DRAM, Memory: 8192MB, Disk: 256GB SAMSUNG MZ7TD256, Graphics: Intel Haswell-ULT IGP (1100MHz), Audio: Intel Haswell-ULT HD Audio, Network: Intel Wireless 7260

    OS: openSUSE 15.1, Kernel: 4.12.14-lp151.28.16-default (x86_64), Desktop: KDE Frameworks 5, Display Driver: modesetting 1.20.3, Vulkan: 1.0.65, Compiler: GCC 7.4.1 20190424 [gcc-7-branch revision 270538], File-System: ext4, Screen Resolution: 1920x1080

John The Ripper 1.9.0-jumbo-1
Test: MD5
  Real C/S > Higher Is Better
  test1 .. 123204 |================================================================================================================

Gzip Compression 
Linux Source Tree Archiving To .tar.gz
  Seconds < Lower Is Better
  gzip .. 50.43 |==================================================================================================================

Compile Bench 0.6
Test: Initial Create
  MB/s > Higher Is Better
  Compile .. 301.86 |==============================================================================================================

  Would you like to upload the results to OpenBenchmarking.org (Y/n): 
  Would you like to attach the system logs (lspci, dmesg, lsusb, etc) to the test result (Y/n): 

Results Uploaded To: https://openbenchmarking.org/result/1910054-AL-TEST9621820

Gzip compressie test

Als afsluiter nog een processor belastende taak: het comprimeren van bestanden. Deze test installler je met de opdracht:

dany@pindabook:~> phoronix-test-suite install compress-gzip

[NOTICE] count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in pts_module:119

Phoronix Test Suite v7.6.0

  To Install:  pts/compress-gzip-1.2.0

  Determining File Requirements ...............................................................................................
  Searching Download Caches ...................................................................................................

  1 Test To Install
    1 File To Download [149MB]

  pts/compress-gzip-1.2.0:
    Test Installation 1 of 1
    1 File Needed [149 MB / 2 Minutes]
    Downloading: linux-4.13.tar.gz                                          [149MB]
    Estimated Download Time: 2m .............................................................................................
    Installing Test @ 12:55:40

En voer je uit met:

dany@pindabook:~> phoronix-test-suite run compress-gzip

[NOTICE] count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in pts_module:119

Phoronix Test Suite v7.6.0
System Information


 PROCESSOR:     Intel Core i7-4500U @ 3.00GHz
  Core Count:    2
  Thread Count:   4
  Extensions:    SSE 4.2 + AVX2 + AVX + RDRAND + FSGSBASE
  Cache Size:    4096 KB
  Microcode:    0x25
  Scaling Driver:  intel_pstate powersave

 GRAPHICS:      Intel Haswell-ULT IGP (1100MHz)
  Vulkan:      1.0.65
  Display Driver:  modesetting 1.20.3
  Screen:      1920x1080

 MOTHERBOARD:    LENOVO 20CD0038MB
  Memory:      8192MB
  Chipset:     Intel Haswell-ULT DRAM
  Network:     Intel Wireless 7260

 DISK:        256GB SAMSUNG MZ7TD256
  File-System:   ext4
  Mount Options:  data=ordered relatime rw
  Disk Scheduler:  DEADLINE

 OPERATING SYSTEM:  openSUSE 15.1
  Kernel:      4.12.14-lp151.28.16-default (x86_64)
  Desktop:     KDE Frameworks 5
  Compiler:     GCC 7.4.1 20190424 [gcc-7-branch revision 270538]

  Would you like to save these test results (Y/n): 

Recently Saved Test Results:
- test  [Today]

  Enter a name to save these results under: test

Current Test Identifiers:
- test1
- SAMSUNG MZ7TD256

  Enter a unique name to describe this test run / configuration: gzip

If desired, enter a new description below to better describe this result set / system configuration under test.
Press ENTER to proceed without changes.

Current Description: Intel Core i7-4500U testing with a LENOVO 20CD0038MB and Intel Haswell-ULT IGP on openSUSE 15.1 via the Phoronix Test Suite.

New Description: 

    [Performance Tip] The powersave CPU scaling governor is currently in use. It's possible to obtain greater performance if
    using the performance governor.

    To change behavior, run: 

    echo performance | tee /sys/devices/system/cpu/cpu*/cpufreq/scaling_governor

    Reference: http://openbenchmarking.org/result/1706268-TR-CPUGOVERN32


    To stop showing performance tips, run: phoronix-test-suite unload-module perf_tips

    Continuing in 5 seconds or press CTRL-C to stop the testing process.


Gzip Compression:
  pts/compress-gzip-1.2.0
  Test 1 of 1
  Estimated Trial Run Count:  3
  Estimated Time To Completion: 7 Minutes [13:03 UTC]
    Running Pre-Test Script @ 12:57:12
    Started Run 1 @ 12:57:26
    Running Interim Test Script @ 12:58:17
    Started Run 2 @ 12:58:17
    Running Interim Test Script @ 12:59:08
    Started Run 3 @ 12:59:09
    Running Post-Test Script @ 13:00:00

  Linux Source Tree Archiving To .tar.gz:
    50.534582853317
    50.144587039948
    50.60826921463

  Average: 50.43 Seconds
  Deviation: 0.49%

  OpenBenchmarking.org Dynamic Comparison: 
  Seconds < Lower Is Better
  compression .. 51.70 |===========================================================================================================
  gzip ......... 50.43 |========================================================================================================
  compression .. 42.47 |========================================================================================
  Result Perspective: https://openbenchmarking.org/result/1804309-KH-CPUBENCHM13

  Do you want to view the text results of the testing (Y/n): 
test
Intel Core i7-4500U testing with a LENOVO 20CD0038MB and Intel Haswell-ULT IGP on openSUSE 15.1 via the Phoronix Test Suite.


test1: 

    Processor: Intel Core i7-4500U @ 3.00GHz (2 Cores / 4 Threads), Motherboard: LENOVO 20CD0038MB, Chipset: Intel Haswell-ULT DRAM, Memory: 8192MB, Disk: 256GB SAMSUNG MZ7TD256, Graphics: Intel Haswell-ULT IGP (1100MHz), Audio: Intel Haswell-ULT HD Audio, Network: Intel Wireless 7260

    OS: openSUSE 15.1, Kernel: 4.12.14-lp151.28.16-default (x86_64), Desktop: KDE Frameworks 5, Display Driver: modesetting 1.20.3, Vulkan: 1.0.65, Compiler: GCC 7.4.1 20190424 [gcc-7-branch revision 270538], File-System: ext4, Screen Resolution: 1920x1080

SAMSUNG MZ7TD256: 

    Processor: Intel Core i7-4500U @ 3.00GHz (2 Cores / 4 Threads), Motherboard: LENOVO 20CD0038MB, Chipset: Intel Haswell-ULT DRAM, Memory: 8192MB, Disk: 256GB SAMSUNG MZ7TD256, Graphics: Intel Haswell-ULT IGP (1100MHz), Audio: Intel Haswell-ULT HD Audio, Network: Intel Wireless 7260

    OS: openSUSE 15.1, Kernel: 4.12.14-lp151.28.16-default (x86_64), Desktop: KDE Frameworks 5, Display Driver: modesetting 1.20.3, Vulkan: 1.0.65, Compiler: GCC 7.4.1 20190424 [gcc-7-branch revision 270538], File-System: ext4, Screen Resolution: 1920x1080

gzip: 

    Processor: Intel Core i7-4500U @ 3.00GHz (2 Cores / 4 Threads), Motherboard: LENOVO 20CD0038MB, Chipset: Intel Haswell-ULT DRAM, Memory: 8192MB, Disk: 256GB SAMSUNG MZ7TD256, Graphics: Intel Haswell-ULT IGP (1100MHz), Audio: Intel Haswell-ULT HD Audio, Network: Intel Wireless 7260

    OS: openSUSE 15.1, Kernel: 4.12.14-lp151.28.16-default (x86_64), Desktop: KDE Frameworks 5, Display Driver: modesetting 1.20.3, Vulkan: 1.0.65, Compiler: GCC 7.4.1 20190424 [gcc-7-branch revision 270538], File-System: ext4, Screen Resolution: 1920x1080

John The Ripper 1.9.0-jumbo-1
Test: MD5
  Real C/S > Higher Is Better
  test1 .. 123204 |================================================================================================================

Gzip Compression 
Linux Source Tree Archiving To .tar.gz
  Seconds < Lower Is Better
  gzip .. 50.43 |==================================================================================================================

  Would you like to upload the results to OpenBenchmarking.org (Y/n): 
  Would you like to attach the system logs (lspci, dmesg, lsusb, etc) to the test result (Y/n): 

Results Uploaded To: https://openbenchmarking.org/result/1910055-AL-TEST1880820