Tips en Trucs 2018

Apparaten uitschakelen

Laptops en andere draagbare computers hebben soms zoveel invoerapparaten dat ze elkaar in de weg zitten. Zo kan onhandig geplaatst touchpad storen bij het typen. Dan is het handig dat je de invoerapparaten die je niet gebruikt, kunt uitschakelen. Bij defecte toetsenborden blijft een toets soms tekens doorsturen. Door het defecte apparaat uit te schakelen en een USB-toetsenbord aan te sluiten, kan je de laptop nog jaren gebruiken.

Als je enkel in een terminal omgeving werkt, kan je met lsmod- en aanverwante opdrachten uit te schakelen hardware opsporen en uitschakelen. In een grafisch X11 omgeving gebruik je de volgende opdrachten:

dany@pindabook:~> xinput list
⎡ Virtual core pointer             id=2  [master pointer (3)]
⎜  ↳ Virtual core XTEST pointer        id=4  [slave pointer (2)]
⎜  ↳ ELAN Touchscreen             id=9  [slave pointer (2)]
⎜  ↳ Wacom ISDv4 EC Pen stylus         id=11  [slave pointer (2)]
⎜  ↳ SynPS/2 Synaptics TouchPad        id=13  [slave pointer (2)]
⎜  ↳ Wacom ISDv4 EC Pen eraser         id=15  [slave pointer (2)]
⎜  ↳ TPPS/2 IBM TrackPoint           id=16  [slave pointer (2)]
⎣ Virtual core keyboard             id=3  [master keyboard (2)]
  ↳ Virtual core XTEST keyboard        id=5  [slave keyboard (3)]
  ↳ Power Button               id=6  [slave keyboard (3)]
  ↳ Video Bus                 id=7  [slave keyboard (3)]
  ↳ Power Button               id=8  [slave keyboard (3)]
  ↳ Integrated Camera             id=10  [slave keyboard (3)]
  ↳ AT Translated Set 2 keyboard       id=12  [slave keyboard (3)]
  ↳ ThinkPad Extra Buttons          id=14  [slave keyboard (3)]

Deze computer bevat dus een aantal ingebouwde aanwijsapparaten en een toetsenbord. Indien je een USB apparaat gebruikt, wordt dit duidelijk weergegeven. Om onderdelen uit te schakelen, is het id belangrijk. Om een apparaat uit te schakelen waardoor het onbruikbaar wordt, gebruik je de volgende opdracht:

dany@pindabook:~> xinput set-prop 16 "Device Enabled" 0

Deze opdracht schakelt het apparaat met het id 16 uit (TPPS/2 IBM TrackPoint), een rode gevoelige knop tussen drie toetsen waarmee je de muiswijzer op het scherm kunt verplaatsen. Na deze opdracht werkt het knopje niet meer. Om een ander apparaat uit de lijst uit te schakelen pas je het bijhorende id aan. De 0 op het einde van de opdracht schakelt het apparaat uit, om het apparaat terug in te schakelen, gebruik je 1. De volgende opdracht schakelt het apparaat met id 16 terug in:

dany@pindabook:~> xinput set-prop 16 "Device Enabled" 1

Na een herstart van het systeem zijn alle apparaten terug ingeschakeld en actief. Heb je toevallig een essentieel apparaat uitgeschakeld, dan volstaat een herstart om dit te herstellen.

Opdrachten uitvoeren bij het starten van de grafische omgeving

Om hardware bij elke start van het systeem uit te schakelen, plaats je de nodige opdracht in een script in de map .config/autostart-scripts. Alle in deze map geplaatste scripts worden bij het starten van de grafische omgeving uitgevoerd. Met de volgende opdracht start je de teksteditor kate om het nieuwe script xsession in de map .config/autostart-scripts aan te maken:

dany@pindabook:~> kate .config/autostart-scripts/xsession

Het script om het trackpoint apparaat op mijn computer uit te schakelen, bestaat uit één opdrachtregel:

xinput set-prop 16 "Device Enabled" 0

Sla het script op en sluit Kate af.

Nu is ons script nog een gewoon tekstbestand. We maken het script uitvoerbaar met de opdracht:

dany@pindabook:~> chmod +x .config/autostart-scripts/xsession

Test dit door het systeem te herstarten en inderdaad het betreffende apparaat is uitgeschakeld.

Xinput opdrachten