Tips en Trucs 2018

Opdrachten uitvoeren via ssh

SSH verbindt twee computers op een veilige manier en wordt meestal gebruikt om een terminal op een ander computer te starten. Maar je kunt een SSH verbinding ook gebruiken om opdrachten op een andere computer te laten uitvoeren. Om de opdracht df op de pindabook computer uit te voeren, start je op de computer main de volgende opdracht:

dany@main:~> ssh pindabook df
Bestandssysteem 1K-blokken Gebruikt Beschikbaar Geb% Aangekoppeld op
devtmpfs      4029152    0   4029152  0% /dev
tmpfs       4037348    0   4037348  0% /dev/shm
tmpfs       4037348   9880   4027468  1% /run
tmpfs       4037348    0   4037348  0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda4     82042776 11611220  66220872 15% /
/dev/sda2      262144  57616   204528 22% /boot/efi
/dev/sda7    153906204 29101856  116963328 20% /usr/home/Documents
tmpfs        807468    20   807448  1% /run/user/1000

De authentificatie voor de SSH verbinding verloopt hierbij via sleutelparen en niet via een wachtwoord. Dit is niet alleen handiger, maar ook veiliger. Daarenboven kan je daardoor via SSH verbindingen uitgevoerde opdrachten in scripts opnemen.

Meerdere externe opdrachten via een SSH verbinding uitvoeren

Meerdere na elkaar uit te voeren externe opdrachten worden door punt komma's gescheiden. Om de externe opdrachten df en uptime op de pindabook computer uit te voeren, start je de opdracht:

dany@main:~> ssh pindabook df;uptime
Bestandssysteem 1K-blokken Gebruikt Beschikbaar Geb% Aangekoppeld op
devtmpfs      4029152    0   4029152  0% /dev
tmpfs       4037348    0   4037348  0% /dev/shm
tmpfs       4037348   9880   4027468  1% /run
tmpfs       4037348    0   4037348  0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda4     82042776 11611232  66220860 15% /
/dev/sda2      262144  57616   204528 22% /boot/efi
/dev/sda7    153906204 29101856  116963328 20% /usr/home/Documents
tmpfs        807468    20   807448  1% /run/user/1000
 20:49:45 in bedrijf  3:59, 2 gebruikers, gemiddelde belasting: 0,31, 0,27, 0,27

Onder voorbehoud externe opdrachten uitvoeren

Je kunt een tweede opdracht enkel uitvoeren, na het succesvol uitvoeren van een vorige opdracht door de opdrachten te scheiden met && en tussen enkele aanhalingstekens te plaatsen. Met de volgende opdracht worden de drie externe opdrachten enkel uitgevoerd als de vorige opdracht succesvol was.

dany@main:~> ssh pindabook 'mkdir /tmp/data && touch /tmp/data/test.txt && ls -l /tmp/data'
totaal 0
-rw-r--r-- 1 dany users 0 19 okt 20:59 test.txt
dany@main:~> ssh pindabook 'mkdir /tmp/data && touch /tmp/data/test.txt && ls -l /tmp/data'
mkdir: kan map ‘/tmp/data’ niet aanmaken: Bestand bestaat al
dany@main:~> ssh pindabook rm -r /tmp/data

Bij de tweede opdracht, bestaat de aan te maken map reeds waardoor de aanmaak van de map mislukt en de twee daaropvolgende externe opdrachten niet uitgevoerd worden. Met de laatste opdracht verwijderen we de extern aangemaakte map.

Externe opdrachten met root rechten uitvoeren

Als root gebruiker kan je normaal geen SSH verbinding opbouwen, maar via de externe sudo opdracht kan je toch extern met root rechten opdrachten uitvoeren:

dany@main:~> ssh -t pindabook sudo ls -al /root
[sudo] wachtwoord voor root: 
totaal 56
drwx------ 10 root root 4096 17 okt 15:03 .
drwxr-xr-x 22 root root 4096 17 okt 08:32 ..
-rw------- 1 root root 5116 16 okt 10:54 .bash_history
drwxr-xr-x 2 root root 4096 7 jun 20:45 bin
drwx------ 3 root root 4096 5 okt 12:40 .cache
drwxr-xr-x 5 root root 4096 28 sep 16:24 .config
drwx------ 3 root root 4096 28 mei 12:39 .dbus
drwx------ 2 root root 4096 7 jun 20:45 .gnupg
drwx------ 2 root root 4096 22 jun 10:54 .gvfs
drwxr-xr-x 4 root root 4096 27 mei 19:21 inst-sys
-rw------- 1 root root 627 19 aug 14:26 .joe_state
drwxr-xr-x 3 root root 4096 28 mei 17:52 .local
-rw------- 1 root root 150 28 mei 18:40 .mysql_history
Connection to pindabook closed.

De -t optie zorgt ervoor dat SSH een interactie shell gebruikt. Deze is noodzakelijk om het root wachtwoord in te geven. Zonder de -t optie krijg je de volgende melding:

dany@main:~> ssh pindabook sudo ls -al /root
sudo: geen terminal aanwezig en geen wachtwoordvraag(askpass)-programma opgegeven

Meerdere externe opdrachten uitvoeren met Here doc

Ook de 'Here document' methode kan je gebruiken om meerdere externe opdrachten uit te voeren. Daarbij worden de uit te voeren externe opdrachten opgesomd in een tag met een woord zoals HERE. De tag woorden zijn in feite de start en stop signalen.

dany@main:~> ssh pindabook << HERE
> uptime
> free -m
> date
> HERE
Pseudo-terminal will not be allocated because stdin is not a terminal.
 13:52:25 in bedrijf  0:06, 1 gebruiker, gemiddelde belasting: 0,01, 0,08, 0,06
       total    used    free   shared buff/cache  available
Mem:      7885     539    6524     87     822    7014
Swap:     8190      0    8190
za 20 okt 2018 13:52:25 CEST

Gebruik de -T optie om de Pseudo-terminal melding op te heffen:

dany@main:~> ssh -T pindabook << HERE
uptime
free -m
date
HERE

 13:54:40 in bedrijf  0:09, 1 gebruiker, gemiddelde belasting: 0,00, 0,05, 0,05
       total    used    free   shared buff/cache  available
Mem:      7885     540    6522     87     822    7013
Swap:     8190      0    8190
za 20 okt 2018 13:54:40 CEST

Nog een voorbeeld:

SSH Here Doc

Meerdere externe opdrachten uitvoeren met Bash

Je kunt meerdere externe opdrachten uitvoeren door ze in een Bash script te verzamelen:

dany@main:~> echo free -m > script.sh                                                
dany@main:~> echo date >> script.sh                                                
dany@main:~> echo hostname >> script.sh                                               
dany@main:~> echo uptime >> script.sh                                               
dany@main:~> cat script.sh                                                      
free -m
date
hostname
uptime

Voer dit locale script nu extern uit met de volgende opdracht:

dany@main:~> ssh pindabook 'bash -s' < script.sh 
       total    used    free   shared buff/cache  available
Mem:      7885     542    6499     87     843    7004
Swap:     8190      0    8190
za 20 okt 2018 14:07:48 CEST
pindabook.pindanet.home
 14:07:48 in bedrijf  0:22, 1 gebruiker, gemiddelde belasting: 0,00, 0,00, 0,00

Zo kan je complexe lokale scripts op een andere computer laten uitvoeren. M.a.w. beheer op afstand.