Tips en Trucs 2018

openSUSE Leap 15.0

Bij elke versiesprong van openSUSE herinstalleer in mijn laptop (tevens testcomputer met snelle herstelback-up), back-upsysteem (iets oudere computer) en de meest recente computer waarop ik werk. Hoewel een herinstallatie meer werk en tijd vraagt, zorgt het ook voor een soepeler systeem. Alle configuraties worden namelijk opgeschoond en tegelijk ruim ik overbodige bestanden op. Noem het de grote zomerschoonmaak.

Installatie

Deze verliep in het algemeen vlot.

Recente computers gebruiken nvme SSD schijven. Deze werden door het installatieprogramma herkent en als dusdanig gebruikt. Wel moet ik erbij vertellen dat ik voor de installatie startte, ik de RAID configuratie in de UEFI (opvolger van de BIOS) instellingen heb aangepast naar AHCI. Voor persoonlijk gebruik vind ik RAID meer nadelen dan voordelen hebben. Wil je daarbij de geïnstalleerde Windows houden, voer dan de instructies op deze webpagina uit

De installatie USB (DVD) biedt bij een actieve Secure Boot een sleutel aan. Secure Boot toont een dialoogvenster waarmee je de nieuwe sleutel kunt vertrouwen. Na het vertrouwen van de nieuwe Secure Boot sleutel, wordt je niet meer geconfronteerd met Secure Boot. Deze Secure Boot sleutel is voor alle openSUSE versies dezelfde, je krijgt het dialoogvenster dus alleen als je voor de eerste keer openSUSE op een computer installeert.

Wie een recente NVIDIA grafische kaart heeft, moet deze tijdens de installatie degraderen tot een basis grafische kaart. De opensource Nouveau driver ondersteunt recente NVIDIA kaarten onvoldoende om correct te functioneren, met als gevolg een zwart scherm. Je merkt dit vlug doordat het installatieprogramma een tekstomgeving gebruikt. Schakel de basis grafische kaart in door bij het opstarten van de computer met het installatiemedium (USB of DVD) in Grub (bootmenu) de letter e te drukken en de optie nomodeset aan de linux kernel toe te voegen.

Partitioneren doe ik liever zelf. Ik gebruik namelijk een aparte partitie voor mijn documenten en gebruik de Persoonlijke map dus enkel voor persoonlijke configuraties. Bij de vorige versie gebruikte ik voor de systeempartitie nog het nieuwe BTRFS bestandssysteem. Dit heeft naar behoren gewerkt, maar is voor persoonlijk gebruik misschien wat overkill. Vandaar dat ik deze keer terug Ext4 gebruikt. Ext4 is vooral zeer handig (snel en eenvoudig) bij het maken (en terugzetten) van een back-up van een volledige partitie.

Na elke installatie heb ik de gewoonte om eerst en vooral een update uit te voeren. Daarbij wordt de recente NVIDIA grafische kaart opgemerkt. Je krijgt een melding om akkoord te gaan met de Nouveau DRI/3D licentie. Doe dit niet als je een recente NVIDIA grafische kaart hebt of van plan bent de niet open source stuurprogramma's van NVIDIA te installeren. De niet open source drivers van NVIDIA installeer je via YaST door de nVidia Graphics Drivers softwarebron toe te voegen. Deze softwarebron staat vermeld bij de Opslagruimten van de gemeenschap. In het menu Extra van het Softwarebeheer kan je dan tegelijkertijd Alle overeenkomende aanbevolen pakketten installeren. Om de nVidia open source driver Nouveau definitief uit te schakelen, geef je de volgende pakketten de status Taboe - Nooit installeren. Recente nVIDIA grafische kaarten worden door het Softwarebeheer niet volledig herkend, waardoor er geen voorstel komt om de niet open source drivers te installeren. Installeer daarvoor de pakketten nvidia-computeG04, nvidia-gfxG04-kmp-default, nvidia-glG04 en x11-video-nvidiaG04 om de mogelijkheden van uw nieuwe grafische kaart maximaal te benutten. Let daarbij op de opmerkingen van Softwarebeheer (afhankelijkheden). Na de installatie van de nVidia grafische drivers, kan je het systeem enkel nog herstarten met de volgende opdracht:

sudo shutdown -r now

Softwarebeheer

Multimedia

Multimediaspelers en browsers ondersteunen populaire video- (H264: mp4, mov) en audioformaten formaten niet standaard. Dit is in openSUSE al zeer lang een probleem, maar niet van technische maar van juridische aard. Op de webpagina Unofficial Guide to openSUSE Leap 15.0 staan drie verschillende manieren om dit probleem op te lossen. De oplossing komt neer op het vervangen van openSUSE onderdelen door software uit de Packman softwarebron. Ik heb met succes de multimediaondersteuning uitgebreid door de volgende opdrachten in de terminal uit te voeren:

dany@pindabook:~> sudo zypper addrepo -f http://packman.inode.at/suse/openSUSE_Leap_15.0/ packman
[sudo] wachtwoord voor root: 
Opslagruimte 'packman' wordt toegevoegd .....................................................................................[gereed]
Opslagruimte 'packman' is toegevoegd

URI          : http://packman.inode.at/suse/openSUSE_Leap_15.0/
Ingeschakeld      : Ja                       
GPG-controle      : Ja                       
Automatisch vernieuwen : Ja                       
Prioriteit       : 99 (standaard prioriteit)            

Prioriteiten van opslagruimtes hebben geen effect. Alle ingeschakelde opslagruimtes delen dezelfde prioriteit.

Deze opdracht voegt de softwarebron van Packman toe aan het installatiesysteem van openSUSE Leap 15.0. Wie met de DVD-speler DVD-films wil afspelen moet nog een extra softwarebron toevoegen:

dany@pindabook:~> sudo zypper addrepo -f http://opensuse-guide.org/repo/openSUSE_Leap_15.0/ dvd
Opslagruimte 'dvd' wordt toegevoegd .........................................................................................[gereed]
Opslagruimte 'dvd' is toegevoegd

URI          : http://opensuse-guide.org/repo/openSUSE_Leap_15.0/
Ingeschakeld      : Ja                        
GPG-controle      : Ja                        
Automatisch vernieuwen : Ja                        
Prioriteit       : 99 (standaard prioriteit)             

Prioriteiten van opslagruimtes hebben geen effect. Alle ingeschakelde opslagruimtes delen dezelfde prioriteit.

Daarna vervang je de openSUSE pakketten door degene die Packman aanbiedt en de multimediaformaten wel ondersteunt. Daarbij moet je de nieuwe softwarebronnen vertrouwen en sommige openSUSE pakketten door deze van Packman taten vervangen (Oplossing 1: wijziging van leverancier). Het laatste pakket libdvdcss2 heb je enkel nodig als je DVD films wilt afspelen.

dany@pindabook:~> sudo zypper install ffmpeg lame gstreamer-plugins-bad gstreamer-plugins-ugly gstreamer-plugins-ugly-orig-addon gstreamer-plugins-libav vlc-codecs libdvdcss2
Ophalen van metagegevens uit opslagruimte 'dvd' ----------------------------------------------------------------------------------[\]

Een nieuwe handtekening voor een opslagruimte of pakket is ontvangen:

 Opslagruimte:       dvd                          
 Sleutelnaam:        Martin Schlander (cb400f) 
 Vingerafdruk van sleutel: BB43B333 6DDF49C5 C5A63613 B2F796E7 6867F5BE     
 Sleutel aangemaakt:    wo 09 mrt 2011 20:02:37 CET              
 Sleutel verloopt op:    (verloopt niet)                    
 Subsleutel:        D1327E059D80BB97 2008-10-18 [verlopen op: 2010-10-18] 
 Rpm-naam:         gpg-pubkey-6867f5be-4d77cecd             


Wilt u de sleutel verwerpen, tijdelijk vertrouwen of altijd vertrouwen? [v/t/a/? alle opties tonen] (v): a
Ophalen van metagegevens uit opslagruimte 'dvd' .............................................................................[gereed]
Cache van opslagruimte 'dvd' wordt gebouwd ..................................................................................[gereed]
Ophalen van metagegevens uit opslagruimte 'packman' ------------------------------------------------------------------------------[/]

Een nieuwe handtekening voor een opslagruimte of pakket is ontvangen:

 Opslagruimte:       packman                        
 Sleutelnaam:        PackMan Project (signing key) 
 Vingerafdruk van sleutel: F8875B88 0D518B6B 8C530D13 45A1D067 1ABD1AFB     
 Sleutel aangemaakt:    di 16 sep 2014 00:18:00 CEST             
 Sleutel verloopt op:    vr 13 sep 2024 00:17:21 CEST             
 Rpm-naam:         gpg-pubkey-1abd1afb-54176598             


Wilt u de sleutel verwerpen, tijdelijk vertrouwen of altijd vertrouwen? [v/t/a/? alle opties tonen] (v): a
Ophalen van metagegevens uit opslagruimte 'packman' .........................................................................[gereed]
Cache van opslagruimte 'packman' wordt gebouwd ..............................................................................[gereed]
Gegevens van opslagruimte laden...
Lezen van geïnstalleerde pakketten...
'lame' is al geïnstalleerd.
Geen updatekandidaat voor bijwerken van 'lame-3.100-lp150.1.5.x86_64'. De hoogst beschikbare versie is al geïnstalleerd.
Pakketafhankelijkheden oplossen...
3 problemen:
Probleem: vlc-codecs-3.0.2-lp150.3.1.x86_64 vereist libavcodec57(unrestricted), maar aan deze eis kan niet voldaan worden
Probleem: ffmpeg-3.4.2-lp150.3.1.x86_64 vereist libavutil55 = 3.4.2-lp150.3.1, maar aan deze eis kan niet voldaan worden
Probleem: gstreamer-plugins-libav-1.12.5-lp150.3.2.x86_64 vereist libavcodec57(unrestricted), maar aan deze eis kan niet voldaan worden

Probleem: vlc-codecs-3.0.2-lp150.3.1.x86_64 vereist libavcodec57(unrestricted), maar aan deze eis kan niet voldaan worden
 niet-installeerbare providers: libavcodec57-3.4.2-lp150.3.1.x86_64[packman]
 Oplossing 1: De volgende acties worden uitgevoerd:
 libavcodec57-3.4.2-lp150.3.1.x86_64 installeren (met wijziging van leverancier)
  openSUSE --> http://packman.links2linux.de
 libavdevice57-3.4.2-lp150.3.1.x86_64 installeren (met wijziging van leverancier)
  openSUSE --> http://packman.links2linux.de
 libavfilter6-3.4.2-lp150.3.1.x86_64 installeren (met wijziging van leverancier)
  openSUSE --> http://packman.links2linux.de
 libswresample2-3.4.2-lp150.3.1.x86_64 installeren (met wijziging van leverancier)
  openSUSE --> http://packman.links2linux.de
 libpostproc54-3.4.2-lp150.3.1.x86_64 installeren (met wijziging van leverancier)
  openSUSE --> http://packman.links2linux.de
 libswscale4-3.4.2-lp150.3.1.x86_64 installeren (met wijziging van leverancier)
  openSUSE --> http://packman.links2linux.de
 libavresample3-3.4.2-lp150.3.1.x86_64 installeren (met wijziging van leverancier)
  openSUSE --> http://packman.links2linux.de
 Oplossing 2: vlc-codecs-3.0.2-lp150.3.1.x86_64 niet installeren
 Oplossing 3: vlc-codecs-3.0.2-lp150.3.1.x86_64 afbreken door enige van zijn afhankelijkheden te negeren

Kies uit de bovenstaande oplossingen door een nummer of kies (o)verslaan, op(n)ieuw of (a)nnuleren [1/2/3/o/n/a] (a): 1

Probleem: ffmpeg-3.4.2-lp150.3.1.x86_64 vereist libavutil55 = 3.4.2-lp150.3.1, maar aan deze eis kan niet voldaan worden
 niet-installeerbare providers: libavutil55-3.4.2-lp150.3.1.x86_64[packman]
 Oplossing 1: De volgende acties worden uitgevoerd:
 libavutil55-3.4.2-lp150.3.1.x86_64 installeren (met wijziging van leverancier)
  openSUSE --> http://packman.links2linux.de
 libswscale4-3.4.2-lp150.3.1.x86_64 installeren (met wijziging van leverancier)
  openSUSE --> http://packman.links2linux.de
 libavresample3-3.4.2-lp150.3.1.x86_64 installeren (met wijziging van leverancier)
  openSUSE --> http://packman.links2linux.de
 libpostproc54-3.4.2-lp150.3.1.x86_64 installeren (met wijziging van leverancier)
  openSUSE --> http://packman.links2linux.de
 libavdevice57-3.4.2-lp150.3.1.x86_64 installeren (met wijziging van leverancier)
  openSUSE --> http://packman.links2linux.de
 libavfilter6-3.4.2-lp150.3.1.x86_64 installeren (met wijziging van leverancier)
  openSUSE --> http://packman.links2linux.de
 libswresample2-3.4.2-lp150.3.1.x86_64 installeren (met wijziging van leverancier)
  openSUSE --> http://packman.links2linux.de
 Oplossing 2: ffmpeg-3.4.2-lp150.3.1.x86_64 niet installeren
 Oplossing 3: ffmpeg-3.4.2-lp150.3.1.x86_64 afbreken door enige van zijn afhankelijkheden te negeren

Kies uit de bovenstaande oplossingen door een nummer of kies (o)verslaan, op(n)ieuw of (a)nnuleren [1/2/3/o/n/a] (a): 1

Probleem: gstreamer-plugins-libav-1.12.5-lp150.3.2.x86_64 vereist libavcodec57(unrestricted), maar aan deze eis kan niet voldaan worden
 niet-installeerbare providers: libavcodec57-3.4.2-lp150.3.1.x86_64[packman]
 Oplossing 1: De volgende acties worden uitgevoerd:
 libavformat57-3.4.2-lp150.3.1.x86_64 installeren (met wijziging van leverancier)
  openSUSE --> http://packman.links2linux.de
 libavdevice57-3.4.2-lp150.3.1.x86_64 installeren (met wijziging van leverancier)
  openSUSE --> http://packman.links2linux.de
 libavfilter6-3.4.2-lp150.3.1.x86_64 installeren (met wijziging van leverancier)
  openSUSE --> http://packman.links2linux.de
 libswresample2-3.4.2-lp150.3.1.x86_64 installeren (met wijziging van leverancier)
  openSUSE --> http://packman.links2linux.de
 libpostproc54-3.4.2-lp150.3.1.x86_64 installeren (met wijziging van leverancier)
  openSUSE --> http://packman.links2linux.de
 libswscale4-3.4.2-lp150.3.1.x86_64 installeren (met wijziging van leverancier)
  openSUSE --> http://packman.links2linux.de
 libavresample3-3.4.2-lp150.3.1.x86_64 installeren (met wijziging van leverancier)
  openSUSE --> http://packman.links2linux.de
 Oplossing 2: gstreamer-plugins-libav-1.12.5-lp150.3.2.x86_64 niet installeren
 Oplossing 3: gstreamer-plugins-libav-1.12.5-lp150.3.2.x86_64 afbreken door enige van zijn afhankelijkheden te negeren

Kies uit de bovenstaande oplossingen door een nummer of kies (o)verslaan, op(n)ieuw of (a)nnuleren [1/2/3/o/n/a] (a): 1
Afhankelijkheden oplossen...
Pakketafhankelijkheden oplossen...

De volgende 72 NIEUWE pakketten zullen worden geïnstalleerd:
 ffmpeg gimp-plugin-aa gstreamer-plugins-bad gstreamer-plugins-bad-lang gstreamer-plugins-libav gstreamer-plugins-ugly
 gstreamer-plugins-ugly-lang gstreamer-plugins-ugly-orig-addon liba52-0 libaa1 libavc1394-0 libbs2b0 libcaca0 libcddb2
 libchromaprint1 libdca0 libdvbpsi10 libdvdcss2 libdvdnav4 libebml4 libfaad2 libfdk-aac1 libftgl2 libgme0 libgraphene-1_0-0
 libgstadaptivedemux-1_0-0 libgstbadaudio-1_0-0 libgstbadbase-1_0-0 libgstbadvideo-1_0-0 libgstbasecamerabinsrc-1_0-0
 libgstcodecparsers-1_0-0 libgstmpegts-1_0-0 libgsturidownloader-1_0-0 libgstwayland-1_0-0 liblilv-0-0 liblrdf2 libmatroska6 libmms0
 libmodplug1 libmpeg2-0 libmpg123-0 libofa0 libopencore-amrnb0 libopencore-amrwb0 libopenmpt0 libprojectM-qt5-2 libprotobuf-lite15
 libschroedinger-1_0-0 libSDL_image-1_2-0 libserd-0-0 libshout3 libsord-0-0 libSoundTouch0 libspandsp2 libsratom-0-0 libsrtp1
 libtheora0 libupnp6 libva-wayland2 libvidstab1_1 libvlc5 libvlccore9 libx264-152 libx265-151 libxvidcore4 libzbar0 libzvbi0 vlc
 vlc-codec-gstreamer vlc-codecs vlc-noX vlc-qt

De volgende 9 pakketten zullen worden opgewaardeerd:
 libavcodec57 libavdevice57 libavfilter6 libavformat57 libavresample3 libavutil55 libpostproc54 libswresample2 libswscale4

De volgende 9 pakketten zullen van leverancier wijzigen:
 libavcodec57  openSUSE -> http://packman.links2linux.de
 libavdevice57  openSUSE -> http://packman.links2linux.de
 libavfilter6  openSUSE -> http://packman.links2linux.de
 libavformat57  openSUSE -> http://packman.links2linux.de
 libavresample3 openSUSE -> http://packman.links2linux.de
 libavutil55   openSUSE -> http://packman.links2linux.de
 libpostproc54  openSUSE -> http://packman.links2linux.de
 libswresample2 openSUSE -> http://packman.links2linux.de
 libswscale4   openSUSE -> http://packman.links2linux.de

9 op te waarderen pakketten, 72 nieuwe, 9 te wijzigen van leverancier.
Totale downloadgrootte: 22,8 MiB. Reeds in de cache: 0 B. Na de bewerking zal aanvullend 52,4 MiB worden gebruikt.
Doorgaan? [j/n/...? alle opties tonen] (j): 
pakket libdvdcss2-1.4.2-lp150.1.1.x86_64 wordt opgehaald                   (1/81), 66,2 KiB (175,3 KiB uitgepakt)
Ophalen: libdvdcss2-1.4.2-lp150.1.1.x86_64.rpm ..............................................................................[gereed]
pakket libavutil55-3.4.2-lp150.3.1.x86_64 wordt opgehaald                   (2/81), 196,1 KiB (415,0 KiB uitgepakt)
Ophalen: libavutil55-3.4.2-lp150.3.1.x86_64.rpm .............................................................................[gereed]
pakket libvlccore9-3.0.2-lp150.3.1.x86_64 wordt opgehaald                   (3/81), 478,9 KiB ( 1,1 MiB uitgepakt)
Ophalen: libvlccore9-3.0.2-lp150.3.1.x86_64.rpm .............................................................................[gereed]
pakket libopencore-amrnb0-0.1.5-lp150.1.6.x86_64 wordt opgehaald               (4/81), 98,2 KiB (172,2 KiB uitgepakt)
Ophalen: libopencore-amrnb0-0.1.5-lp150.1.6.x86_64.rpm ......................................................................[gereed]
pakket libfaad2-2.8.8-lp150.1.4.x86_64 wordt opgehaald                    (5/81), 138,5 KiB (254,4 KiB uitgepakt)
Ophalen: libfaad2-2.8.8-lp150.1.4.x86_64.rpm ................................................................................[gereed]
pakket libgsturidownloader-1_0-0-1.12.5-lp150.2.4.x86_64 wordt opgehaald           (6/81), 91,2 KiB ( 30,9 KiB uitgepakt)
Ophalen: libgsturidownloader-1_0-0-1.12.5-lp150.2.4.x86_64.rpm ..................................................[gereed (2,5 KiB/s)]
pakket libdca0-0.0.5-lp150.3.5.x86_64 wordt opgehaald                     (7/81), 93,7 KiB (177,5 KiB uitgepakt)
Ophalen: libdca0-0.0.5-lp150.3.5.x86_64.rpm .................................................................................[gereed]
pakket libgstwayland-1_0-0-1.12.5-lp150.2.4.x86_64 wordt opgehaald              (8/81), 84,5 KiB ( 10,1 KiB uitgepakt)
Ophalen: libgstwayland-1_0-0-1.12.5-lp150.2.4.x86_64.rpm ....................................................................[gereed]
pakket libx264-152-0.152svn20180305-lp150.3.1.x86_64 wordt opgehaald             (9/81), 348,9 KiB (915,9 KiB uitgepakt)
Ophalen: libx264-152-0.152svn20180305-lp150.3.1.x86_64.rpm ..................................................................[gereed]
pakket libgstbasecamerabinsrc-1_0-0-1.12.5-lp150.2.4.x86_64 wordt opgehaald         (10/81), 90,9 KiB ( 26,7 KiB uitgepakt)
Ophalen: libgstbasecamerabinsrc-1_0-0-1.12.5-lp150.2.4.x86_64.rpm ...........................................................[gereed]
pakket libxvidcore4-1.3.5-lp150.1.2.x86_64 wordt opgehaald                  (11/81), 201,7 KiB (671,5 KiB uitgepakt)
Ophalen: libxvidcore4-1.3.5-lp150.1.2.x86_64.rpm ............................................................................[gereed]
pakket libvidstab1_1-1.1.0-lp150.2.1.x86_64 wordt opgehaald                 (12/81), 41,2 KiB ( 78,0 KiB uitgepakt)
Ophalen: libvidstab1_1-1.1.0-lp150.2.1.x86_64.rpm ...........................................................................[gereed]
pakket libx265-151-2.7-lp150.3.1.x86_64 wordt opgehaald                   (13/81), 556,9 KiB ( 3,3 MiB uitgepakt)
Ophalen: libx265-151-2.7-lp150.3.1.x86_64.rpm ...............................................................................[gereed]
pakket libfdk-aac1-0.1.6-lp150.1.1.x86_64 wordt opgehaald                  (14/81), 364,7 KiB (756,7 KiB uitgepakt)
Ophalen: libfdk-aac1-0.1.6-lp150.1.1.x86_64.rpm ...............................................................[gereed (268,8 KiB/s)]
pakket libgstcodecparsers-1_0-0-1.12.5-lp150.2.4.x86_64 wordt opgehaald           (15/81), 182,3 KiB (266,4 KiB uitgepakt)
Ophalen: libgstcodecparsers-1_0-0-1.12.5-lp150.2.4.x86_64.rpm ...............................................................[gereed]
pakket libgstbadbase-1_0-0-1.12.5-lp150.2.4.x86_64 wordt opgehaald              (16/81), 106,1 KiB ( 71,1 KiB uitgepakt)
Ophalen: libgstbadbase-1_0-0-1.12.5-lp150.2.4.x86_64.rpm ....................................................................[gereed]
pakket libopencore-amrwb0-0.1.5-lp150.1.6.x86_64 wordt opgehaald               (17/81), 53,7 KiB ( 84,1 KiB uitgepakt)
Ophalen: libopencore-amrwb0-0.1.5-lp150.1.6.x86_64.rpm ......................................................................[gereed]
pakket libgstmpegts-1_0-0-1.12.5-lp150.2.4.x86_64 wordt opgehaald              (18/81), 125,8 KiB (162,5 KiB uitgepakt)
Ophalen: libgstmpegts-1_0-0-1.12.5-lp150.2.4.x86_64.rpm .....................................................................[gereed]
pakket libswresample2-3.4.2-lp150.3.1.x86_64 wordt opgehaald                 (19/81), 79,3 KiB (110,4 KiB uitgepakt)
Ophalen: libswresample2-3.4.2-lp150.3.1.x86_64.rpm ..........................................................................[gereed]
pakket libpostproc54-3.4.2-lp150.3.1.x86_64 wordt opgehaald                 (20/81), 73,4 KiB ( 94,3 KiB uitgepakt)
Ophalen: libpostproc54-3.4.2-lp150.3.1.x86_64.rpm ...........................................................................[gereed]
pakket libavresample3-3.4.2-lp150.3.1.x86_64 wordt opgehaald                 (21/81), 78,4 KiB (122,4 KiB uitgepakt)
Ophalen: libavresample3-3.4.2-lp150.3.1.x86_64.rpm ..........................................................................[gereed]
pakket libswscale4-3.4.2-lp150.3.1.x86_64 wordt opgehaald                  (22/81), 167,3 KiB (502,4 KiB uitgepakt)
Ophalen: libswscale4-3.4.2-lp150.3.1.x86_64.rpm .............................................................................[gereed]
pakket libvlc5-3.0.2-lp150.3.1.x86_64 wordt opgehaald                    (23/81), 120,3 KiB (155,7 KiB uitgepakt)
Ophalen: libvlc5-3.0.2-lp150.3.1.x86_64.rpm .................................................................................[gereed]
pakket libgstadaptivedemux-1_0-0-1.12.5-lp150.2.4.x86_64 wordt opgehaald           (24/81), 115,5 KiB ( 95,6 KiB uitgepakt)
Ophalen: libgstadaptivedemux-1_0-0-1.12.5-lp150.2.4.x86_64.rpm ..................................................[gereed (2,5 KiB/s)]
pakket libgstbadvideo-1_0-0-1.12.5-lp150.2.4.x86_64 wordt opgehaald             (25/81), 101,3 KiB ( 55,4 KiB uitgepakt)
Ophalen: libgstbadvideo-1_0-0-1.12.5-lp150.2.4.x86_64.rpm ...................................................................[gereed]
pakket libgstbadaudio-1_0-0-1.12.5-lp150.2.4.x86_64 wordt opgehaald             (26/81), 92,7 KiB ( 30,6 KiB uitgepakt)
Ophalen: libgstbadaudio-1_0-0-1.12.5-lp150.2.4.x86_64.rpm ...................................................................[gereed]
pakket libSDL_image-1_2-0-1.2.12-lp150.1.8.x86_64 wordt opgehaald              (27/81), 38,0 KiB ( 68,3 KiB uitgepakt)
Ophalen: libSDL_image-1_2-0-1.2.12-lp150.1.8.x86_64.rpm .....................................................................[gereed]
pakket libSoundTouch0-1.8.0-lp150.1.12.x86_64 wordt opgehaald                (28/81), 36,2 KiB ( 75,0 KiB uitgepakt)
Ophalen: libSoundTouch0-1.8.0-lp150.1.12.x86_64.rpm .........................................................................[gereed]
pakket liba52-0-0.7.5+svn613-lp150.1.9.x86_64 wordt opgehaald                (29/81), 33,7 KiB ( 71,1 KiB uitgepakt)
Ophalen: liba52-0-0.7.5+svn613-lp150.1.9.x86_64.rpm ...........................................................[gereed (135,9 KiB/s)]
pakket libaa1-1.4.0-lp150.1.9.x86_64 wordt opgehaald                     (30/81), 53,9 KiB (136,1 KiB uitgepakt)
Ophalen: libaa1-1.4.0-lp150.1.9.x86_64.rpm ..................................................................................[gereed]
pakket libavc1394-0-0.5.4-lp150.1.12.x86_64 wordt opgehaald                 (31/81), 20,2 KiB ( 32,4 KiB uitgepakt)
Ophalen: libavc1394-0-0.5.4-lp150.1.12.x86_64.rpm ...........................................................................[gereed]
pakket libbs2b0-3.1.0-lp150.1.8.x86_64 wordt opgehaald                    (32/81), 17,3 KiB ( 27,5 KiB uitgepakt)
Ophalen: libbs2b0-3.1.0-lp150.1.8.x86_64.rpm ................................................................................[gereed]
pakket libcaca0-0.99.beta19.git20171003-lp150.1.4.x86_64 wordt opgehaald           (33/81), 320,4 KiB ( 1,5 MiB uitgepakt)
Ophalen: libcaca0-0.99.beta19.git20171003-lp150.1.4.x86_64.rpm ..................................................[gereed (1,6 MiB/s)]
pakket libcddb2-1.3.2-lp150.1.8.x86_64 wordt opgehaald                    (34/81), 32,8 KiB ( 71,4 KiB uitgepakt)
Ophalen: libcddb2-1.3.2-lp150.1.8.x86_64.rpm ................................................................................[gereed]
pakket libdvbpsi10-1.3.2-lp150.1.1.x86_64 wordt opgehaald                  (35/81), 55,7 KiB (127,0 KiB uitgepakt)
Ophalen: libdvbpsi10-1.3.2-lp150.1.1.x86_64.rpm .............................................................................[gereed]
pakket libdvdnav4-6.0.0-lp150.1.2.x86_64 wordt opgehaald                   (36/81), 53,0 KiB (110,5 KiB uitgepakt)
Ophalen: libdvdnav4-6.0.0-lp150.1.2.x86_64.rpm ..............................................................................[gereed]
pakket libebml4-1.3.5-lp150.1.8.x86_64 wordt opgehaald                    (37/81), 56,7 KiB (151,4 KiB uitgepakt)
Ophalen: libebml4-1.3.5-lp150.1.8.x86_64.rpm ..................................................................[gereed (402,4 KiB/s)]
pakket libftgl2-2.1.3~rc5-lp150.2.6.x86_64 wordt opgehaald                  (38/81), 104,5 KiB (394,9 KiB uitgepakt)
Ophalen: libftgl2-2.1.3~rc5-lp150.2.6.x86_64.rpm ............................................................................[gereed]
pakket libgme0-0.6.2-lp150.1.3.x86_64 wordt opgehaald                    (39/81), 132,5 KiB (321,2 KiB uitgepakt)
Ophalen: libgme0-0.6.2-lp150.1.3.x86_64.rpm .................................................................................[gereed]
pakket libgraphene-1_0-0-1.8.0-lp150.1.2.x86_64 wordt opgehaald               (40/81), 46,6 KiB (103,0 KiB uitgepakt)
Ophalen: libgraphene-1_0-0-1.8.0-lp150.1.2.x86_64.rpm .......................................................................[gereed]
pakket liblrdf2-0.5.0-lp150.1.9.x86_64 wordt opgehaald                    (41/81), 26,2 KiB ( 44,6 KiB uitgepakt)
Ophalen: liblrdf2-0.5.0-lp150.1.9.x86_64.rpm ................................................................................[gereed]
pakket libmms0-0.6.4-lp150.1.7.x86_64 wordt opgehaald                    (42/81), 48,8 KiB (115,1 KiB uitgepakt)
Ophalen: libmms0-0.6.4-lp150.1.7.x86_64.rpm .................................................................................[gereed]
pakket libmpeg2-0-0.5.1-lp150.1.2.x86_64 wordt opgehaald                   (43/81), 51,7 KiB (132,5 KiB uitgepakt)
Ophalen: libmpeg2-0-0.5.1-lp150.1.2.x86_64.rpm ..............................................................................[gereed]
pakket libmpg123-0-1.25.10-lp150.1.1.x86_64 wordt opgehaald                 (44/81), 146,5 KiB (359,9 KiB uitgepakt)
Ophalen: libmpg123-0-1.25.10-lp150.1.1.x86_64.rpm ...........................................................................[gereed]
pakket libofa0-0.9.3-lp150.1.6.x86_64 wordt opgehaald                    (45/81), 40,9 KiB ( 92,0 KiB uitgepakt)
Ophalen: libofa0-0.9.3-lp150.1.6.x86_64.rpm ...................................................................[gereed (323,4 KiB/s)]
pakket libprotobuf-lite15-3.5.0-lp150.3.4.x86_64 wordt opgehaald               (46/81), 131,6 KiB (405,0 KiB uitgepakt)
Ophalen: libprotobuf-lite15-3.5.0-lp150.3.4.x86_64.rpm ......................................................................[gereed]
pakket libschroedinger-1_0-0-1.0.11-lp150.1.9.x86_64 wordt opgehaald             (47/81), 311,3 KiB (993,8 KiB uitgepakt)
Ophalen: libschroedinger-1_0-0-1.0.11-lp150.1.9.x86_64.rpm ..................................................................[gereed]
pakket libserd-0-0-0.28.0-lp150.2.4.x86_64 wordt opgehaald                  (48/81), 47,7 KiB ( 98,3 KiB uitgepakt)
Ophalen: libserd-0-0-0.28.0-lp150.2.4.x86_64.rpm ............................................................................[gereed]
pakket libspandsp2-0.0.6-lp150.1.12.x86_64 wordt opgehaald                  (49/81), 270,4 KiB (796,7 KiB uitgepakt)
Ophalen: libspandsp2-0.0.6-lp150.1.12.x86_64.rpm ............................................................................[gereed]
pakket libsrtp1-1.6.0-lp150.2.3.x86_64 wordt opgehaald                    (50/81), 50,2 KiB (102,6 KiB uitgepakt)
Ophalen: libsrtp1-1.6.0-lp150.2.3.x86_64.rpm ................................................................................[gereed]
pakket libtheora0-1.1.1-lp150.1.7.x86_64 wordt opgehaald                   (51/81), 151,1 KiB (306,3 KiB uitgepakt)
Ophalen: libtheora0-1.1.1-lp150.1.7.x86_64.rpm ................................................................[gereed (877,4 KiB/s)]
pakket libupnp6-1.6.25-lp150.1.1.x86_64 wordt opgehaald                   (52/81), 138,9 KiB (374,7 KiB uitgepakt)
Ophalen: libupnp6-1.6.25-lp150.1.1.x86_64.rpm ...............................................................................[gereed]
pakket libva-wayland2-2.0.0-lp150.2.4.x86_64 wordt opgehaald                 (53/81), 27,4 KiB ( 18,6 KiB uitgepakt)
Ophalen: libva-wayland2-2.0.0-lp150.2.4.x86_64.rpm ..........................................................................[gereed]
pakket libzbar0-0.10_2013_02_28-lp150.3.3.x86_64 wordt opgehaald               (54/81), 110,4 KiB (223,9 KiB uitgepakt)
Ophalen: libzbar0-0.10_2013_02_28-lp150.3.3.x86_64.rpm ......................................................................[gereed]
pakket libzvbi0-0.2.35-lp150.2.5.x86_64 wordt opgehaald                   (55/81), 213,3 KiB (570,3 KiB uitgepakt)
Ophalen: libzvbi0-0.2.35-lp150.2.5.x86_64.rpm ...............................................................................[gereed]
pakket gimp-plugin-aa-2.8.22-lp150.3.8.x86_64 wordt opgehaald                (56/81), 41,9 KiB ( 14,6 KiB uitgepakt)
Ophalen: gimp-plugin-aa-2.8.22-lp150.3.8.x86_64.rpm ............................................................[gereed (14,0 KiB/s)]
pakket libmatroska6-1.4.8-lp150.2.1.x86_64 wordt opgehaald                  (57/81), 140,5 KiB (789,3 KiB uitgepakt)
Ophalen: libmatroska6-1.4.8-lp150.2.1.x86_64.rpm ............................................................................[gereed]
pakket libprojectM-qt5-2-2.1.0-lp150.1.15.x86_64 wordt opgehaald               (58/81), 209,3 KiB (634,1 KiB uitgepakt)
Ophalen: libprojectM-qt5-2-2.1.0-lp150.1.15.x86_64.rpm ......................................................................[gereed]
pakket libopenmpt0-0.3.7-lp150.1.3.x86_64 wordt opgehaald                  (59/81), 552,3 KiB ( 1,5 MiB uitgepakt)
Ophalen: libopenmpt0-0.3.7-lp150.1.3.x86_64.rpm ................................................................[gereed (13,5 KiB/s)]
pakket libsord-0-0-0.16.0-lp150.1.4.x86_64 wordt opgehaald                  (60/81), 30,1 KiB ( 44,2 KiB uitgepakt)
Ophalen: libsord-0-0-0.16.0-lp150.1.4.x86_64.rpm ............................................................................[gereed]
pakket libshout3-2.4.1-lp150.1.8.x86_64 wordt opgehaald                   (61/81), 42,3 KiB ( 87,7 KiB uitgepakt)
Ophalen: libshout3-2.4.1-lp150.1.8.x86_64.rpm ...............................................................................[gereed]
pakket libmodplug1-0.3.7-lp150.1.3.x86_64 wordt opgehaald                  (62/81), 24,0 KiB ( 48,3 KiB uitgepakt)
Ophalen: libmodplug1-0.3.7-lp150.1.3.x86_64.rpm ...............................................................[gereed (154,9 KiB/s)]
pakket libsratom-0-0-0.6.0-lp150.1.5.x86_64 wordt opgehaald                 (63/81), 23,2 KiB ( 37,0 KiB uitgepakt)
Ophalen: libsratom-0-0-0.6.0-lp150.1.5.x86_64.rpm ...........................................................................[gereed]
pakket liblilv-0-0-0.24.2-lp150.1.8.x86_64 wordt opgehaald                  (64/81), 54,5 KiB (105,3 KiB uitgepakt)
Ophalen: liblilv-0-0-0.24.2-lp150.1.8.x86_64.rpm ............................................................................[gereed]
pakket gstreamer-plugins-ugly-1.12.5-lp150.2.1.x86_64 wordt opgehaald            (65/81), 176,6 KiB (435,1 KiB uitgepakt)
Ophalen: gstreamer-plugins-ugly-1.12.5-lp150.2.1.x86_64.rpm .................................................................[gereed]
pakket libavcodec57-3.4.2-lp150.3.1.x86_64 wordt opgehaald                  (66/81),  4,0 MiB ( 10,9 MiB uitgepakt)
Ophalen: libavcodec57-3.4.2-lp150.3.1.x86_64.rpm ................................................................[gereed (1,8 MiB/s)]
pakket gstreamer-plugins-bad-1.12.5-lp150.2.4.x86_64 wordt opgehaald             (67/81),  1,5 MiB ( 5,0 MiB uitgepakt)
Ophalen: gstreamer-plugins-bad-1.12.5-lp150.2.4.x86_64.rpm ..................................................................[gereed]
pakket gstreamer-plugins-ugly-orig-addon-1.12.5-lp150.2.1.x86_64 wordt opgehaald       (68/81), 120,2 KiB (229,9 KiB uitgepakt)
Ophalen: gstreamer-plugins-ugly-orig-addon-1.12.5-lp150.2.1.x86_64.rpm ......................................................[gereed]
pakket libavformat57-3.4.2-lp150.3.1.x86_64 wordt opgehaald                 (69/81), 856,3 KiB ( 2,0 MiB uitgepakt)
Ophalen: libavformat57-3.4.2-lp150.3.1.x86_64.rpm ...........................................................................[gereed]
pakket libavfilter6-3.4.2-lp150.3.1.x86_64 wordt opgehaald                  (70/81), 807,2 KiB ( 2,4 MiB uitgepakt)
Ophalen: libavfilter6-3.4.2-lp150.3.1.x86_64.rpm ............................................................................[gereed]
pakket gstreamer-plugins-libav-1.12.5-lp150.3.2.x86_64 wordt opgehaald            (71/81), 163,1 KiB (264,3 KiB uitgepakt)
Ophalen: gstreamer-plugins-libav-1.12.5-lp150.3.2.x86_64.rpm ................................................................[gereed]
pakket libavdevice57-3.4.2-lp150.3.1.x86_64 wordt opgehaald                 (72/81), 84,2 KiB (123,8 KiB uitgepakt)
Ophalen: libavdevice57-3.4.2-lp150.3.1.x86_64.rpm ...........................................................................[gereed]
pakket ffmpeg-3.4.2-lp150.3.1.x86_64 wordt opgehaald                     (73/81),  1,6 MiB ( 2,3 MiB uitgepakt)
Ophalen: ffmpeg-3.4.2-lp150.3.1.x86_64.rpm ......................................................................[gereed (3,9 KiB/s)]
pakket gstreamer-plugins-ugly-lang-1.12.5-lp150.1.1.noarch wordt opgehaald          (74/81), 61,0 KiB ( 73,1 KiB uitgepakt)
Ophalen: gstreamer-plugins-ugly-lang-1.12.5-lp150.1.1.noarch.rpm ............................................................[gereed]
pakket libchromaprint1-1.4.3-lp150.1.5.x86_64 wordt opgehaald                (75/81), 46,2 KiB ( 77,6 KiB uitgepakt)
Ophalen: libchromaprint1-1.4.3-lp150.1.5.x86_64.rpm .........................................................................[gereed]
pakket gstreamer-plugins-bad-lang-1.12.5-lp150.1.3.noarch wordt opgehaald          (76/81), 107,3 KiB (107,8 KiB uitgepakt)
Ophalen: gstreamer-plugins-bad-lang-1.12.5-lp150.1.3.noarch.rpm .................................................[gereed (5,3 KiB/s)]
pakket vlc-noX-3.0.2-lp150.3.1.x86_64 wordt opgehaald                    (77/81),  3,8 MiB ( 13,4 MiB uitgepakt)
Ophalen: vlc-noX-3.0.2-lp150.3.1.x86_64.rpm .....................................................................[gereed (3,1 MiB/s)]
pakket vlc-qt-3.0.2-lp150.3.1.x86_64 wordt opgehaald                     (78/81),  1,1 MiB ( 3,3 MiB uitgepakt)
Ophalen: vlc-qt-3.0.2-lp150.3.1.x86_64.rpm ..................................................................................[gereed]
pakket vlc-3.0.2-lp150.3.1.x86_64 wordt opgehaald                      (79/81), 541,5 KiB ( 1,1 MiB uitgepakt)
Ophalen: vlc-3.0.2-lp150.3.1.x86_64.rpm .....................................................................................[gereed]
pakket vlc-codecs-3.0.2-lp150.3.1.x86_64 wordt opgehaald                   (80/81), 102,7 KiB (121,1 KiB uitgepakt)
Ophalen: vlc-codecs-3.0.2-lp150.3.1.x86_64.rpm ..............................................................................[gereed]
pakket vlc-codec-gstreamer-3.0.2-lp150.2.1.x86_64 wordt opgehaald              (81/81), 83,2 KiB ( 43,1 KiB uitgepakt)
Ophalen: vlc-codec-gstreamer-3.0.2-lp150.2.1.x86_64.rpm .....................................................................[gereed]
Controleren op conflicten tussen bestanden: .................................................................................[gereed]
( 1/81) Installeren van: libdvdcss2-1.4.2-lp150.1.1.x86_64 ..................................................................[gereed]
( 2/81) Installeren van: libavutil55-3.4.2-lp150.3.1.x86_64 .................................................................[gereed]
( 3/81) Installeren van: libvlccore9-3.0.2-lp150.3.1.x86_64 .................................................................[gereed]
( 4/81) Installeren van: libopencore-amrnb0-0.1.5-lp150.1.6.x86_64 ..........................................................[gereed]
( 5/81) Installeren van: libfaad2-2.8.8-lp150.1.4.x86_64 ....................................................................[gereed]
( 6/81) Installeren van: libgsturidownloader-1_0-0-1.12.5-lp150.2.4.x86_64 ..................................................[gereed]
( 7/81) Installeren van: libdca0-0.0.5-lp150.3.5.x86_64 .....................................................................[gereed]
( 8/81) Installeren van: libgstwayland-1_0-0-1.12.5-lp150.2.4.x86_64 ........................................................[gereed]
( 9/81) Installeren van: libx264-152-0.152svn20180305-lp150.3.1.x86_64 ......................................................[gereed]
(10/81) Installeren van: libgstbasecamerabinsrc-1_0-0-1.12.5-lp150.2.4.x86_64 ...............................................[gereed]
(11/81) Installeren van: libxvidcore4-1.3.5-lp150.1.2.x86_64 ................................................................[gereed]
(12/81) Installeren van: libvidstab1_1-1.1.0-lp150.2.1.x86_64 ...............................................................[gereed]
(13/81) Installeren van: libx265-151-2.7-lp150.3.1.x86_64 ...................................................................[gereed]
(14/81) Installeren van: libfdk-aac1-0.1.6-lp150.1.1.x86_64 .................................................................[gereed]
(15/81) Installeren van: libgstcodecparsers-1_0-0-1.12.5-lp150.2.4.x86_64 ...................................................[gereed]
(16/81) Installeren van: libgstbadbase-1_0-0-1.12.5-lp150.2.4.x86_64 ........................................................[gereed]
(17/81) Installeren van: libopencore-amrwb0-0.1.5-lp150.1.6.x86_64 ..........................................................[gereed]
(18/81) Installeren van: libgstmpegts-1_0-0-1.12.5-lp150.2.4.x86_64 .........................................................[gereed]
(19/81) Installeren van: libswresample2-3.4.2-lp150.3.1.x86_64 ..............................................................[gereed]
(20/81) Installeren van: libpostproc54-3.4.2-lp150.3.1.x86_64 ...............................................................[gereed]
(21/81) Installeren van: libavresample3-3.4.2-lp150.3.1.x86_64 ..............................................................[gereed]
(22/81) Installeren van: libswscale4-3.4.2-lp150.3.1.x86_64 .................................................................[gereed]
(23/81) Installeren van: libvlc5-3.0.2-lp150.3.1.x86_64 .....................................................................[gereed]
(24/81) Installeren van: libgstadaptivedemux-1_0-0-1.12.5-lp150.2.4.x86_64 ..................................................[gereed]
(25/81) Installeren van: libgstbadvideo-1_0-0-1.12.5-lp150.2.4.x86_64 .......................................................[gereed]
(26/81) Installeren van: libgstbadaudio-1_0-0-1.12.5-lp150.2.4.x86_64 .......................................................[gereed]
(27/81) Installeren van: libSDL_image-1_2-0-1.2.12-lp150.1.8.x86_64 .........................................................[gereed]
(28/81) Installeren van: libSoundTouch0-1.8.0-lp150.1.12.x86_64 .............................................................[gereed]
(29/81) Installeren van: liba52-0-0.7.5+svn613-lp150.1.9.x86_64 .............................................................[gereed]
(30/81) Installeren van: libaa1-1.4.0-lp150.1.9.x86_64 ......................................................................[gereed]
(31/81) Installeren van: libavc1394-0-0.5.4-lp150.1.12.x86_64 ...............................................................[gereed]
(32/81) Installeren van: libbs2b0-3.1.0-lp150.1.8.x86_64 ....................................................................[gereed]
(33/81) Installeren van: libcaca0-0.99.beta19.git20171003-lp150.1.4.x86_64 ..................................................[gereed]
(34/81) Installeren van: libcddb2-1.3.2-lp150.1.8.x86_64 ....................................................................[gereed]
(35/81) Installeren van: libdvbpsi10-1.3.2-lp150.1.1.x86_64 .................................................................[gereed]
(36/81) Installeren van: libdvdnav4-6.0.0-lp150.1.2.x86_64 ..................................................................[gereed]
(37/81) Installeren van: libebml4-1.3.5-lp150.1.8.x86_64 ....................................................................[gereed]
(38/81) Installeren van: libftgl2-2.1.3~rc5-lp150.2.6.x86_64 ................................................................[gereed]
(39/81) Installeren van: libgme0-0.6.2-lp150.1.3.x86_64 .....................................................................[gereed]
(40/81) Installeren van: libgraphene-1_0-0-1.8.0-lp150.1.2.x86_64 ...........................................................[gereed]
(41/81) Installeren van: liblrdf2-0.5.0-lp150.1.9.x86_64 ....................................................................[gereed]
(42/81) Installeren van: libmms0-0.6.4-lp150.1.7.x86_64 .....................................................................[gereed]
(43/81) Installeren van: libmpeg2-0-0.5.1-lp150.1.2.x86_64 ..................................................................[gereed]
(44/81) Installeren van: libmpg123-0-1.25.10-lp150.1.1.x86_64 ...............................................................[gereed]
(45/81) Installeren van: libofa0-0.9.3-lp150.1.6.x86_64 .....................................................................[gereed]
(46/81) Installeren van: libprotobuf-lite15-3.5.0-lp150.3.4.x86_64 ..........................................................[gereed]
(47/81) Installeren van: libschroedinger-1_0-0-1.0.11-lp150.1.9.x86_64 ......................................................[gereed]
(48/81) Installeren van: libserd-0-0-0.28.0-lp150.2.4.x86_64 ................................................................[gereed]
(49/81) Installeren van: libspandsp2-0.0.6-lp150.1.12.x86_64 ................................................................[gereed]
(50/81) Installeren van: libsrtp1-1.6.0-lp150.2.3.x86_64 ....................................................................[gereed]
(51/81) Installeren van: libtheora0-1.1.1-lp150.1.7.x86_64 ..................................................................[gereed]
(52/81) Installeren van: libupnp6-1.6.25-lp150.1.1.x86_64 ...................................................................[gereed]
(53/81) Installeren van: libva-wayland2-2.0.0-lp150.2.4.x86_64 ..............................................................[gereed]
(54/81) Installeren van: libzbar0-0.10_2013_02_28-lp150.3.3.x86_64 ..........................................................[gereed]
(55/81) Installeren van: libzvbi0-0.2.35-lp150.2.5.x86_64 ...................................................................[gereed]
(56/81) Installeren van: gimp-plugin-aa-2.8.22-lp150.3.8.x86_64 .............................................................[gereed]
(57/81) Installeren van: libmatroska6-1.4.8-lp150.2.1.x86_64 ................................................................[gereed]
(58/81) Installeren van: libprojectM-qt5-2-2.1.0-lp150.1.15.x86_64 ..........................................................[gereed]
(59/81) Installeren van: libopenmpt0-0.3.7-lp150.1.3.x86_64 .................................................................[gereed]
(60/81) Installeren van: libsord-0-0-0.16.0-lp150.1.4.x86_64 ................................................................[gereed]
(61/81) Installeren van: libshout3-2.4.1-lp150.1.8.x86_64 ...................................................................[gereed]
(62/81) Installeren van: libmodplug1-0.3.7-lp150.1.3.x86_64 .................................................................[gereed]
(63/81) Installeren van: libsratom-0-0-0.6.0-lp150.1.5.x86_64 ...............................................................[gereed]
(64/81) Installeren van: liblilv-0-0-0.24.2-lp150.1.8.x86_64 ................................................................[gereed]
(65/81) Installeren van: gstreamer-plugins-ugly-1.12.5-lp150.2.1.x86_64 .....................................................[gereed]
(66/81) Installeren van: libavcodec57-3.4.2-lp150.3.1.x86_64 ................................................................[gereed]
(67/81) Installeren van: gstreamer-plugins-bad-1.12.5-lp150.2.4.x86_64 ......................................................[gereed]
(68/81) Installeren van: gstreamer-plugins-ugly-orig-addon-1.12.5-lp150.2.1.x86_64 ..........................................[gereed]
(69/81) Installeren van: libavformat57-3.4.2-lp150.3.1.x86_64 ...............................................................[gereed]
(70/81) Installeren van: libavfilter6-3.4.2-lp150.3.1.x86_64 ................................................................[gereed]
(71/81) Installeren van: gstreamer-plugins-libav-1.12.5-lp150.3.2.x86_64 ....................................................[gereed]
(72/81) Installeren van: libavdevice57-3.4.2-lp150.3.1.x86_64 ...............................................................[gereed]
(73/81) Installeren van: ffmpeg-3.4.2-lp150.3.1.x86_64 ......................................................................[gereed]
(74/81) Installeren van: gstreamer-plugins-ugly-lang-1.12.5-lp150.1.1.noarch ................................................[gereed]
(75/81) Installeren van: libchromaprint1-1.4.3-lp150.1.5.x86_64 .............................................................[gereed]
(76/81) Installeren van: gstreamer-plugins-bad-lang-1.12.5-lp150.1.3.noarch .................................................[gereed]
(77/81) Installeren van: vlc-noX-3.0.2-lp150.3.1.x86_64 .....................................................................[gereed]
(78/81) Installeren van: vlc-qt-3.0.2-lp150.3.1.x86_64 ......................................................................[gereed]
(79/81) Installeren van: vlc-3.0.2-lp150.3.1.x86_64 .........................................................................[gereed]
(80/81) Installeren van: vlc-codecs-3.0.2-lp150.3.1.x86_64 ..................................................................[gereed]
(81/81) Installeren van: vlc-codec-gstreamer-3.0.2-lp150.2.1.x86_64 .........................................................[gereed]

In de laatste stap voeren we een Distributie Upgrade (dup) uit om de Packman softwarebron met de openSUSE softwarebron te vergelijken en uw systeem naar recentere Packman pakketten bij te werken. Daarbij moeten enkele pakketten opnieuw van leverancier veranderen (Oplossing 1):

dany@pindabook:~> sudo zypper dup --from http://packman.inode.at/suse/openSUSE_Leap_15.0/
Gegevens van opslagruimte laden...
Lezen van geïnstalleerde pakketten...
Distributie-upgrades berekenen...
8 problemen:
Probleem: probleem met geïnstalleerd pakket sox-14.4.2-lp150.3.3.x86_64
Probleem: probleem met geïnstalleerd pakket libgstphotography-1_0-0-1.12.5-lp150.1.3.x86_64
Probleem: probleem met geïnstalleerd pakket libsox3-14.4.2-lp150.3.3.x86_64
Probleem: probleem met geïnstalleerd pakket libgstgl-1_0-0-1.12.5-lp150.1.3.x86_64
Probleem: probleem met geïnstalleerd pakket vlc-codec-gstreamer-3.0.2-lp150.2.1.x86_64
Probleem: probleem met geïnstalleerd pakket libquicktime0-1.2.4cvs20150223-lp150.3.7.x86_64
Probleem: probleem met geïnstalleerd pakket gstreamer-plugins-bad-lang-1.12.5-lp150.1.3.noarch
Probleem: probleem met geïnstalleerd pakket gstreamer-plugins-ugly-lang-1.12.5-lp150.1.1.noarch

Probleem: probleem met geïnstalleerd pakket sox-14.4.2-lp150.3.3.x86_64
 Oplossing 1: sox-14.4.2-lp150.4.5.x86_64 installeren (met wijziging van leverancier)
 openSUSE --> http://packman.links2linux.de
 Oplossing 2: verouderde sox-14.4.2-lp150.3.3.x86_64 handhaven

Kies uit de bovenstaande oplossingen door een nummer of kies (o)verslaan, op(n)ieuw of (a)nnuleren [1/2/o/n/a] (a): 1

Probleem: probleem met geïnstalleerd pakket libgstphotography-1_0-0-1.12.5-lp150.1.3.x86_64
 Oplossing 1: libgstphotography-1_0-0-1.12.5-lp150.2.4.x86_64 installeren (met wijziging van leverancier)
 openSUSE --> http://packman.links2linux.de
 Oplossing 2: verouderde libgstphotography-1_0-0-1.12.5-lp150.1.3.x86_64 handhaven

Kies uit de bovenstaande oplossingen door een nummer of kies (o)verslaan, op(n)ieuw of (a)nnuleren [1/2/o/n/a] (a): 1

Probleem: probleem met geïnstalleerd pakket libsox3-14.4.2-lp150.3.3.x86_64
 Oplossing 1: libsox3-14.4.2-lp150.4.5.x86_64 installeren (met wijziging van leverancier)
 openSUSE --> http://packman.links2linux.de
 Oplossing 2: verouderde libsox3-14.4.2-lp150.3.3.x86_64 handhaven

Kies uit de bovenstaande oplossingen door een nummer of kies (o)verslaan, op(n)ieuw of (a)nnuleren [1/2/o/n/a] (a): 1

Probleem: probleem met geïnstalleerd pakket libgstgl-1_0-0-1.12.5-lp150.1.3.x86_64
 Oplossing 1: libgstgl-1_0-0-1.12.5-lp150.2.4.x86_64 installeren (met wijziging van leverancier)
 openSUSE --> http://packman.links2linux.de
 Oplossing 2: verouderde libgstgl-1_0-0-1.12.5-lp150.1.3.x86_64 handhaven

Kies uit de bovenstaande oplossingen door een nummer of kies (o)verslaan, op(n)ieuw of (a)nnuleren [1/2/o/n/a] (a): 1

Probleem: probleem met geïnstalleerd pakket vlc-codec-gstreamer-3.0.2-lp150.2.1.x86_64
 Oplossing 1: vlc-codec-gstreamer-3.0.2-lp150.3.1.x86_64 installeren (met wijziging van leverancier)
 openSUSE --> http://packman.links2linux.de
 Oplossing 2: verouderde vlc-codec-gstreamer-3.0.2-lp150.2.1.x86_64 handhaven

Kies uit de bovenstaande oplossingen door een nummer of kies (o)verslaan, op(n)ieuw of (a)nnuleren [1/2/o/n/a] (a): 1

Probleem: probleem met geïnstalleerd pakket libquicktime0-1.2.4cvs20150223-lp150.3.7.x86_64
 Oplossing 1: libquicktime0-1.2.4cvs20150223-lp150.4.11.x86_64 installeren (met wijziging van leverancier)
 openSUSE --> http://packman.links2linux.de
 Oplossing 2: verouderde libquicktime0-1.2.4cvs20150223-lp150.3.7.x86_64 handhaven

Kies uit de bovenstaande oplossingen door een nummer of kies (o)verslaan, op(n)ieuw of (a)nnuleren [1/2/o/n/a] (a): 1

Probleem: probleem met geïnstalleerd pakket gstreamer-plugins-bad-lang-1.12.5-lp150.1.3.noarch
 Oplossing 1: gstreamer-plugins-bad-lang-1.12.5-lp150.2.4.noarch installeren (met wijziging van leverancier)
 openSUSE --> http://packman.links2linux.de
 Oplossing 2: verouderde gstreamer-plugins-bad-lang-1.12.5-lp150.1.3.noarch handhaven

Kies uit de bovenstaande oplossingen door een nummer of kies (o)verslaan, op(n)ieuw of (a)nnuleren [1/2/o/n/a] (a): 1

Probleem: probleem met geïnstalleerd pakket gstreamer-plugins-ugly-lang-1.12.5-lp150.1.1.noarch
 Oplossing 1: gstreamer-plugins-ugly-lang-1.12.5-lp150.2.1.noarch installeren (met wijziging van leverancier)
 openSUSE --> http://packman.links2linux.de
 Oplossing 2: verouderde gstreamer-plugins-ugly-lang-1.12.5-lp150.1.1.noarch handhaven

Kies uit de bovenstaande oplossingen door een nummer of kies (o)verslaan, op(n)ieuw of (a)nnuleren [1/2/o/n/a] (a): 1
Afhankelijkheden oplossen...
Distributie-upgrades berekenen...

De volgende 8 pakketten zullen worden opgewaardeerd:
 gstreamer-plugins-bad-lang gstreamer-plugins-ugly-lang libgstgl-1_0-0 libgstphotography-1_0-0 libquicktime0 libsox3 sox
 vlc-codec-gstreamer

De volgende 8 pakketten zullen van leverancier wijzigen:
 gstreamer-plugins-bad-lang  openSUSE -> http://packman.links2linux.de
 gstreamer-plugins-ugly-lang openSUSE -> http://packman.links2linux.de
 libgstgl-1_0-0        openSUSE -> http://packman.links2linux.de
 libgstphotography-1_0-0   openSUSE -> http://packman.links2linux.de
 libquicktime0        openSUSE -> http://packman.links2linux.de
 libsox3           openSUSE -> http://packman.links2linux.de
 sox             openSUSE -> http://packman.links2linux.de
 vlc-codec-gstreamer     openSUSE -> http://packman.links2linux.de

8 op te waarderen pakketten, 8 te wijzigen van leverancier.
Totale downloadgrootte: 1,1 MiB. Reeds in de cache: 0 B. Na de bewerking zal aanvullend 4,3 KiB worden gebruikt.
Doorgaan? [j/n/...? alle opties tonen] (j): 
pakket libgstphotography-1_0-0-1.12.5-lp150.2.4.x86_64 wordt opgehaald             (1/8), 89,0 KiB ( 34,2 KiB uitgepakt)
Ophalen: libgstphotography-1_0-0-1.12.5-lp150.2.4.x86_64.rpm ...................................................[gereed (41,4 KiB/s)]
pakket libsox3-14.4.2-lp150.4.5.x86_64 wordt opgehaald                     (2/8), 262,4 KiB (631,4 KiB uitgepakt)
Ophalen: libsox3-14.4.2-lp150.4.5.x86_64.rpm ................................................................................[gereed]
pakket libgstgl-1_0-0-1.12.5-lp150.2.4.x86_64 wordt opgehaald                 (3/8), 210,1 KiB (386,4 KiB uitgepakt)
Ophalen: libgstgl-1_0-0-1.12.5-lp150.2.4.x86_64.rpm .........................................................................[gereed]
pakket vlc-codec-gstreamer-3.0.2-lp150.3.1.x86_64 wordt opgehaald               (4/8), 83,8 KiB ( 43,1 KiB uitgepakt)
Ophalen: vlc-codec-gstreamer-3.0.2-lp150.3.1.x86_64.rpm .....................................................................[gereed]
pakket libquicktime0-1.2.4cvs20150223-lp150.4.11.x86_64 wordt opgehaald            (5/8), 190,5 KiB (565,4 KiB uitgepakt)
Ophalen: libquicktime0-1.2.4cvs20150223-lp150.4.11.x86_64.rpm ...............................................................[gereed]
pakket gstreamer-plugins-bad-lang-1.12.5-lp150.2.4.noarch wordt opgehaald           (6/8), 107,9 KiB (107,8 KiB uitgepakt)
Ophalen: gstreamer-plugins-bad-lang-1.12.5-lp150.2.4.noarch.rpm .............................................................[gereed]
pakket gstreamer-plugins-ugly-lang-1.12.5-lp150.2.1.noarch wordt opgehaald           (7/8), 61,6 KiB ( 73,1 KiB uitgepakt)
Ophalen: gstreamer-plugins-ugly-lang-1.12.5-lp150.2.1.noarch.rpm ............................................................[gereed]
pakket sox-14.4.2-lp150.4.5.x86_64 wordt opgehaald                       (8/8), 143,6 KiB (218,7 KiB uitgepakt)
Ophalen: sox-14.4.2-lp150.4.5.x86_64.rpm ....................................................................................[gereed]
Controleren op conflicten tussen bestanden: .................................................................................[gereed]
(1/8) Installeren van: libgstphotography-1_0-0-1.12.5-lp150.2.4.x86_64 ......................................................[gereed]
(2/8) Installeren van: libsox3-14.4.2-lp150.4.5.x86_64 ......................................................................[gereed]
(3/8) Installeren van: libgstgl-1_0-0-1.12.5-lp150.2.4.x86_64 ...............................................................[gereed]
(4/8) Installeren van: vlc-codec-gstreamer-3.0.2-lp150.3.1.x86_64 ...........................................................[gereed]
(5/8) Installeren van: libquicktime0-1.2.4cvs20150223-lp150.4.11.x86_64 .....................................................[gereed]
(6/8) Installeren van: gstreamer-plugins-bad-lang-1.12.5-lp150.2.4.noarch ...................................................[gereed]
(7/8) Installeren van: gstreamer-plugins-ugly-lang-1.12.5-lp150.2.1.noarch ..................................................[gereed]
(8/8) Installeren van: sox-14.4.2-lp150.4.5.x86_64 ..........................................................................[gereed]
H264 Firefox

Steam

Ook Steam blijft een zorgenkind. Je kunt Steam na het installeren enkel starten door de Steam toepassing als volgt aan te passen:

Deze toevoeging zorgt dat Steam toegang krijgt tot de grafische omgeving X. Deze aanpassing was bij mij voldoende om het spel Icewind Dale te starten en te spelen. Ik ben wel nog op zoek naar hoe je dit spel kunt zoomen om het op een HiDPI scherm te kunnen spelen.
Steam

Mocht je met andere spellen problemen hebben, probeer dan de volgende toevoeging eens:

STEAM_RUNTIME_PREFER_HOST_LIBRARIES=0 steam

Steam gebruikt dan zoveel mogelijk openSUSE onderdelen, maar dat heeft ook als gevolg dat typische Steam functies soms niet meer werken. Zoals het gebruik van het Steam-netwerk om samen met vrienden te spelen. Daarenboven moet je zelf zorgen dat de benodigde onderdelen in openSUSE geïnstalleerd zijn. M.a.w. een bijna onmogelijke opgave. Wil je spellen spelen, kijk dan uit naar spellen die ook zonder Steam onder Linux werken, zoals Divinity Original Sin Enhanced Edition. Op een HiDPI scherm start je in het menu View de opdracht Settings om bij het onderdeel Interface de optie Enlarge text and icons based on monitor size (requires restart) in te schakelen.

Steam settings

Schermperikelen

HiDPI

Op kleine schermen met een HD resolutie of 4K schermen wordt alles veel te klein weergegeven. Prachtig voor foto's en video, maar de tekst is bijna niet te lezen en de bediening is veel te precies. Dit pas je aan door in het Menu Toepassingen de Systeeminstellingen te starten. Start de module Scherm en monitor en klik in het onderdeel Schermen helemaal onderaan op de knop Beeldscherm schalen. Stel een Schaal in, bevestig de dialoogvensters en herstart het systeem. Alles is nu vlot te bedienen en te lezen, zonder verlies aan beeldscherpte. Moderne toepassingen zoals Firefox en LibreOffice schalen automatische mee.

Scherm schalen

Taakbalk

De taakbalk onderaan het scherm blijft echter klein. Klik op het hamburgermenu uiterst rechts en versleep de knop Hoogte om de taakbalk groter te maken. Klik buiten het instelvenster om dit te sluiten.

GTK+ 3 programma's

Het spreekt voor zich dat alle KDE (gebaseerd op de QT-bibliotheek) goed schalen, Maar Gnome (gebaseerd op de GTK+ 3 bibliotheek) programma's andere instellingen gebruiken. Bluefish is zo'n programma. Om een enkel GTK+ 3 programma te laten schalen, klik je met de rechtermuisknop op het Menu Toepassingen en start je de opdracht Toepassingen bewerken.... In ons geval open je het menu Internet en selecteer je het item Bluefish Editor. Voeg voor het Commando de volgende variabelen toe: GDK_SCALE=2 GDK_DPI_SCALE=0.5. Deze twee waarden moeten op elkaar afgestemd zijn. In het voorbeeld zorgt GDK_SCALE ervoor dat alles 2x zo groot wordt, terwijl GDK_DPI_SCALE alle niet schaalbare onderdelen (foto's, video, enz.) terug 2x kleiner gemaakt worden (x0.5).

GTK3+ schalen

Al vlug merk je dat bepaalde pictogrammen in GTK+ 3 programma's te groot worden weergegeven. Dit pas je aan door in het Menu Toepassingen de Systeeminstellingen te starten. Start de module Stijl van toepassing en klik in het onderdeel GNOME stijl van toepassing (GTK) en selecteer als Pictogramthema:Adwaita. Pas de aanpassing toe en sluit het dialoogvenster en herstart het GTK+ 3 programma. Alles heeft nu de gewenste grootte.
GTK+ 3 pictogramthema

GIMP

Standaard bevat Leap 15.0 GIMP 2.8, maar versie 2.10 is ook beschikbaar en is beter aangepast voor het gebruik met een HiDPI scherm. GIMP 2.10 kan je installeren via de vernieuwde Software webpagina. Bij uw eerste bezoek kan je instellen welke distributie je gebruikt. Daarna ga je op zoek naar het gimp pakket. Klik in de zoekresultaten op de tegel van gimp. Om GIMP versie 2.10 te vinden, klik je op de knop Toon experimentele pakketten. GIMP versie 2.10 installeer je dan via de knop Eénklik-installeren van de softwarebron graphics. Volg nu verder de instructies om de installatie van GIMP 2.10 af te werken.
software.opensuse.org

Filezilla

De programma's die geen gebruik maken de QT of GTK bibliotheek kunnen nog andere HiDPI instellingen hebben. Zo is Filezilla gebaseerd op wxWidgets. Start in Filezilla in het menu Bewerken de opdracht Instellingen.... In de categorie Gebruikersomgeving activeer je het onderdeel Thema's waar je een gewenste Schaalfactor kunt instellen.

Filezilla thema

Met wat moeite zijn vrijwel alle toepassingen vandaag de dag op HiDPI schermen te gebruiken. Wel merk je dat je als ontwikkelaar best mee-evolueert met de recentste bibliotheken (GTK+ 2 naar GTK+ 3).

Schermafdrukken maken met een NVIDIA grafische kaart en een 4K scherm

Als leerkracht maak ik dikwijls schermafdrukken van vensters. Dit blijkt met Spectacle, het standaard KDE programma voor het maken van schermafdrukken niet te lukken. Spectacle kan wel een schermafdruk maken van een volledig scherm, maar niet van het Actief venster. Spectacle crasht en laat daarbij de vensteromgeving van KDE mee crashen. De oplossing bestaat uit het installeren van een alternatieve schermafdrukprogramma, zoals het terminalprogramma scrot:

dany@main:~> sudo zypper install scrot
[sudo] wachtwoord voor root: 
Gegevens van opslagruimte laden...
Lezen van geïnstalleerde pakketten...
Pakketafhankelijkheden oplossen...

De volgende 4 NIEUWE pakketten zullen worden geïnstalleerd:
 imlib2-loaders libgiblib1 libImlib2-1 scrot

4 nieuwe te installeren pakketten.
Totale downloadgrootte: 237,4 KiB. Reeds in de cache: 0 B. Na de bewerking zal aanvullend 646,2 KiB worden gebruikt.
Doorgaan? [j/n/...? alle opties tonen] (j): 
pakket libImlib2-1-1.4.10-lp150.1.9.x86_64 wordt opgehaald                   (1/4), 137,6 KiB (395,5 KiB uitgepakt)
Ophalen: libImlib2-1-1.4.10-lp150.1.9.x86_64.rpm ............................................................................[gereed]
pakket libgiblib1-1.2.4-lp150.1.3.x86_64 wordt opgehaald                    (2/4), 23,7 KiB ( 45,6 KiB uitgepakt)
Ophalen: libgiblib1-1.2.4-lp150.1.3.x86_64.rpm ..............................................................................[gereed]
pakket imlib2-loaders-1.4.10-lp150.1.9.x86_64 wordt opgehaald                 (3/4), 53,3 KiB (170,3 KiB uitgepakt)
Ophalen: imlib2-loaders-1.4.10-lp150.1.9.x86_64.rpm ...........................................................[gereed (129,7 KiB/s)]
pakket scrot-0.8-lp150.1.3.x86_64 wordt opgehaald                       (4/4), 22,7 KiB ( 34,9 KiB uitgepakt)
Ophalen: scrot-0.8-lp150.1.3.x86_64.rpm .....................................................................................[gereed]
Controleren op conflicten tussen bestanden: .................................................................................[gereed]
(1/4) Installeren van: libImlib2-1-1.4.10-lp150.1.9.x86_64 ..................................................................[gereed]
(2/4) Installeren van: libgiblib1-1.2.4-lp150.1.3.x86_64 ....................................................................[gereed]
(3/4) Installeren van: imlib2-loaders-1.4.10-lp150.1.9.x86_64 ...............................................................[gereed]
(4/4) Installeren van: scrot-0.8-lp150.1.3.x86_64 ...........................................................................[gereed]

Voorlopig maak ik dus nu schermafdrukken met de opdracht:

dany@main:~> scrot -s -b -c -d 5 schermafdruk.png
Taking shot in 5.. 4.. 3.. 2.. 1.. 0.

De gebruikt opties:

Wat is anders?

Hoewel er heel wat aan het systeem is gesleuteld, valt dit voor een thuisgebruiker niet zo op. Sommige zaken gebruiken we ook zonder dat we het weten, denk maar aan de vele extra hardware die ondersteunt wordt, extra stabiliteit, extra veiligheid, extra snelheid, enz.

Wat wel opvalt is de nieuwe YaST module om de Firewall te configureren. Zoals je ziet gebruikt openSUSE standaard de zone external (veilig, maar streng voor inkomend netwerkverkeer). In het linkerpaneel kan je een netwerk Interface selecteren en zo de Zone wijzigen. In het rechterpaneel stel de de firewall voor de verschillende zones in. Let op het keuzemenu Configuratie en zet deze voor je iets aanpast op Permanent als je wilt dat de aanpassing ook bij de volgende systeemstart gebruikt wordt.
Firewall

Soms zijn ook standaard instellingen veranderd. Zo bleek de functie output_add_rewrite_var in PHP 7.2 niet meer te werken. Deze functie werkte weer als voorheen toen ik in het configuratiebestand /etc/php7/apache2/php.ini de volgende instelling aanpaste naar:

url_rewriter.tags = "a=href,area=href,frame=src,form="

Om programma's aan het Takenbeheer paneel onderaan het scherm toe te voegen, sleep je deze nu uit de map /usr/share/applications/ (systeemprogramma's) of ~/.local/share/applications/ (met KDE Menu Editor zelf gemaakte of aangepaste items).