Tips en Trucs 2018

Terminal muziekspelers

Dat je de meeste taken met terminalprogramma's kunt uitvoeren is een feit. Dit wordt nogmaals bewezen door de volgende programma's om via de terminal muziek af te spelen.

Daarenboven heeft het werken met terminal- enkele voordelen t.o.v. grafische programma's:

MOC

MOC (Music on Console) is een muziekspeler met twee panelen. Het linker paneel bevat de mappen met de muziekbestanden, terwijl het rechter paneel een afspeellijst bevat. De bediening is eenvoudig, maar MOC speelde op mijn systeem (openSUSE Leap 42.3) geen MP3 bestanden af.

MOC installeren en configureren

dany@pindabook:~> sudo zypper install moc
[sudo] wachtwoord voor root: 
Gegevens van installatiebron laden...
Lezen van geïnstalleerde pakketten...
Pakketafhankelijkheden oplossen...

De volgende 2 NIEUWE pakketten zullen worden geïnstalleerd:
 libtimidity-0_1-0 moc

2 nieuwe te installeren pakketten.
Totale downloadgrootte: 272,0 KiB. Reeds in de cache: 0 B. Na de bewerking zal aanvullend 714,6 KiB worden gebruikt.
Doorgaan? [j/n/...? alle opties tonen] (j):
pakket libtimidity-0_1-0-0.1.0-20.3.x86_64 wordt opgehaald                   (1/2), 42,0 KiB ( 92,2 KiB uitgepakt)
Ophalen: libtimidity-0_1-0-0.1.0-20.3.x86_64.rpm ............................................................................[gereed]
pakket moc-2.5.0-6.17.x86_64 wordt opgehaald                          (2/2), 230,0 KiB (622,4 KiB uitgepakt)
Ophalen: moc-2.5.0-6.17.x86_64.rpm ..........................................................................................[gereed]
Controleren op conflicten tussen bestanden: .................................................................................[gereed]
(1/2) Installeren van: libtimidity-0_1-0-0.1.0-20.3.x86_64 ..................................................................[gereed]
(2/2) Installeren van: moc-2.5.0-6.17.x86_64 ................................................................................[gereed]

Daarna maken we een configuratiemap voor MOC aan en kopiëren er de standaard configuratie naartoe:

dany@pindabook:~> mkdir .moc
mkdir: kan map ‘.moc’ niet aanmaken: Bestand bestaat al
dany@pindabook:~> cp /usr/share/doc/packages/moc/config.example .moc/config

Daar er al een configuratiemap aanwezig was, mislukte het aanmaken ervan. Maar zo kom je ook te weten of er al een configuratiemap is!

Bij het starten van de MOC speler kreeg ik echter de volgende foutmelding:

dany@pindabook:~> mocp

FATAL_ERROR: TiMidity-Plugin: Error processing TiMidity-Configuration!
               Configuration file is: 

TiMidity is een blibliotheek om MIDI bestanden af te spelen. M.a.w. TiMidity is een software synthesizer. Aangezien niet veel gebruikers nog MIDI bestanden gebruiken, kan je TiMidity in het configuratiebestand uitschakelen. Open met een teksteditor het bestand ~/moc/config (bijvoorbeeld met de opdracht joe .moc/config). Activeer de optie TiMidity_Config door het hekje in het begin van de regel met de optie te verwijderen. Door deze optie de waarde no te geven, schakel je TiMidity uit:

TiMidity_Config = no

Na het opslaan van het aangepaste configuratiescherm, kan je MOC opstarten met de opdracht mocp.

Muziek afspelen met MOC

Mocp bedien je met het toetsenbord. Met de toets h kan je de helppagina oproepen, met de pijltoetsen scroll je door de pagina:
MOC help

Met de toets q (quit) verlaat je de helppagina. Blader naar een map met muziekbestanden, navigeer naar een track en druk Enter om een track af te spelen.
MOC

Met de spatietoets pauzeer je de muziek. Met de toets s stop je het afspelen. Met de toets q sluit je de MOCplayer af.

Hoewel de MAD bibliotheek nodig om MP3 bestanden af te spelen geïnstalleerd is, wil de MOC player geen MP3 bestanden afspelen.

cmus

Cmus is een snelle en flexibele muziekspeler. De muziek wordt weergegeven per artiest of per album en kan afspeellijsten laden. Cmus bevat een zoekfunctie en verschillende weergaven.

cmus installeren

dany@pindabook:~> sudo /usr/sbin/OneClickInstallCLI https://software.opensuse.org/ymp/multimedia:apps/openSUSE_Leap_42.3/cmus.ymp
Als u verdergaat, dan worden de volgende installatiebronnen toegevoegd:
    * http://download.opensuse.org/repositories/multimedia:/apps/openSUSE_Leap_42.3/
    * http://download.opensuse.org/repositories/multimedia:/libs/openSUSE_Leap_42.3/
    * http://download.opensuse.org/repositories/openSUSE:/Leap:/42.3:/Update/standard/
Als verdergaat, dan zullen de volgende softwarepakketten worden geïnstalleerd op uw systeem:
    * cmus
Continue? y/N
y
Toevoegen van installatiebronnen...
Cache van installatiebron 'multimedia:apps' wordt gebouwd
Installatiebron 'multimedia:apps' wordt toegevoegd
Installeren van pakketten...

Muziek afspelen met cmus

Cmus start je met de volgende opdracht:

dany@pindabook:~> cmus

Cmus bedien je met sneltoetsen en vi achtige opdrachten. Met de toets 7 worden de sneltoetsen en opdrachten weergegeven.
cmus help

De help verlaat je door een andere weergave te activeren, bijvoorbeeld met de toets 1.

Met de opdracht :add ~/Muziek voeg je een map met muziek toe aan cmus. Cmus opdrachten typ je als cmus gestart is, verschijnen onderaan de terminal en voer je uit door Enter te drukken.

Navigeren doe je met de pijltoetsen, een map open je met Spatie, naar een ander paneel spring je met Tab en het afspelen start je met Enter.
cmus

Cmus sluit je af door de opdracht :q te typen en deze uit te voeren met een druk op de Enter toets. De klassieke terminal handleiding kan je raadplegen met de opdracht man cmus. De tutorial met de opdracht man cmus-tutorial.

cmus-tutorial(7)    Miscellaneous Information Manual    cmus-tutorial(7)NAME
    cmus - C* Music Player tutorial

CONTENTS
    Step 1: Starting Cmus

    Step 2: Adding Music

    Step 3: Playing Tracks From The Library

    Step 4: Managing The Queue

    Step 5: The Playlists

    Step 6: Find that track

    Step 7: Customization

    Step 8: Quit

 Manual page cmus-tutorial(7) line 1 (press h for help or q to quit).

Cmus speelt zonder problemen zowel MP3 als ogg bestanden af, andere formaten heb ik niet getest.

mpg123 en ogg123

Nog eenvoudiger wordt het met de opdrachten mpg123 en ogg123. Deze opdrachten spelen MP3 of Ogg bestanden af. Ideaal om in eigen scripts te gebruiken. De twee programma's verschillen hoofdzakelijk door het bestandsformaat dat ze afspelen (MP3 of Ogg).

mpg123 en ogg123 installeren

Mpg123 en ogg123 (een onderdeel van vorbis-tools) installleer je met de opdracht:

dany@pindabook:~> sudo zypper install mpg123 vorbis-tools
Gegevens van installatiebron laden...
Lezen van geïnstalleerde pakketten...
'vorbis-tools' is al geïnstalleerd.
Er is een updatekandidaat voor het bijwerken van 'vorbis-tools', maar het heeft een andere leverancier. Gebruik 'zypper install vorbis-tools-1.4.0-269.17.x86_64' om deze kandidaat te installeren.
Pakketafhankelijkheden oplossen...

De volgende 2 NIEUWE pakketten zullen worden geïnstalleerd:
 libout123-0 mpg123

2 nieuwe te installeren pakketten.
Totale downloadgrootte: 140,4 KiB. Reeds in de cache: 0 B. Na de bewerking zal
aanvullend 317,7 KiB worden gebruikt.
Doorgaan? [j/n/...? alle opties tonen] (j): 
pakket libout123-0-1.25.10-28.2.x86_64 wordt opgehaald
                     (1/2), 33,4 KiB ( 54,6 KiB uitgepakt)
Ophalen: libout123-0-1.25.10-28.2.x86_64.rpm ...........................[gereed]
pakket mpg123-1.25.10-28.2.x86_64 wordt opgehaald
                     (2/2), 106,9 KiB (263,1 KiB uitgepakt)
Ophalen: mpg123-1.25.10-28.2.x86_64.rpm ................................[gereed]
Controleren op conflicten tussen bestanden: ............................[gereed]
(1/2) Installeren van: libout123-0-1.25.10-28.2.x86_64 .................[gereed]
(2/2) Installeren van: mpg123-1.25.10-28.2.x86_64 ......................[gereed]

Muziek afspelen met mpg123 en ogg123

Om een muziekbestand af te spelen, start je de opdracht met het pad en bestandnaam van de track:

dany@pindabook:~> mpg123 Muziek/DLNA/Marcin\ Szczepankiewicz\ -\ Moonlight\ Piano/04\ -\ Marcin\ Szczepankiewicz\ -\ Chattanooga\ Choo-Choo.mp3 
High Performance MPEG 1.0/2.0/2.5 Audio Player for Layers 1, 2 and 3
    version 1.25.10; written and copyright by Michael Hipp and others
    free software (LGPL) without any warranty but with best wishes

Directory: Muziek/DLNA/Marcin Szczepankiewicz - Moonlight Piano/

Terminal control enabled, press 'h' for listing of keys and functions.

Playing MPEG stream 1 of 1: 04 - Marcin Szczepankiewicz - Chattanooga Choo-Choo.mp3 ...

MPEG 1.0 L III vbr 44100 j-s

Title:  Chattanooga Choo-Choo       Artist: Marcin Szczepankiewicz      
Comment: http://www.jamendo.com cc_standard
Album:  Moonlight Piano
Year:  2016               Genre: glenn              

[0:17] Decoding of 04 - Marcin Szczepankiewicz - Chattanooga Choo-Choo.mp3 finished.

Stop het afspelen met de sneltoets q (Quit). Om alle muziekbestanden in een map af te spelen, gebruik je de opdracht:

dany@pindabook:~> mpg123 Muziek/DLNA/Marcin\ Szczepankiewicz\ -\ Moonlight\ Piano/*.mp3
High Performance MPEG 1.0/2.0/2.5 Audio Player for Layers 1, 2 and 3
    version 1.25.10; written and copyright by Michael Hipp and others
    free software (LGPL) without any warranty but with best wishes

Directory: Muziek/DLNA/Marcin Szczepankiewicz - Moonlight Piano/

Terminal control enabled, press 'h' for listing of keys and functions.

Playing MPEG stream 1 of 4: 01 - Marcin Szczepankiewicz - Moonlight Serenade.mp3 ...

MPEG 1.0 L III vbr 44100 j-s

Title:  Moonlight Serenade        Artist: Marcin Szczepankiewicz      
Comment: http://www.jamendo.com cc_standard
Album:  Moonlight Piano
Year:  2016               Genre: glennmiller           

[0:17] Decoding of 01 - Marcin Szczepankiewicz - Moonlight Serenade.mp3 finished.

Om een afspeellijst (optie -@) in een willekeurige volgorde (optie -z) af te spelen, gebruik je de opdracht:

dany@pindabook:~> mpg123 -z -@ Muziek/DLNA/Marcin\ Szczepankiewicz\ -\ Moonlight\ Piano/playlist.m3u
High Performance MPEG 1.0/2.0/2.5 Audio Player for Layers 1, 2 and 3
    version 1.25.10; written and copyright by Michael Hipp and others
    free software (LGPL) without any warranty but with best wishes

Directory: Muziek/DLNA/Marcin Szczepankiewicz - Moonlight Piano/

Terminal control enabled, press 'h' for listing of keys and functions.

Playing MPEG stream 1 of 4: 02 - Marcin Szczepankiewicz - My Blue Heaven.mp3 ...

MPEG 1.0 L III vbr 44100 j-s

Title:  My Blue Heaven          Artist: Marcin Szczepankiewicz      
Comment: http://www.jamendo.com cc_standard
Album:  Moonlight Piano
Year:  2016               Genre: romanticmusic          

[0:08] Decoding of 02 - Marcin Szczepankiewicz - My Blue Heaven.mp3 finished.

Om de muziekspeler te bedienen, gebruik je opnieuw sneltoetsen. De beschikbare sneltoetsen kan je opvragen door bij het afspelen van muziek op de h toets te drukken.

dany@pindabook:~> mpg123 -z -@ Muziek/DLNA/Marcin\ Szczepankiewicz\ -\ Moonlight\ Piano/playlist.m3u
High Performance MPEG 1.0/2.0/2.5 Audio Player for Layers 1, 2 and 3
    version 1.25.10; written and copyright by Michael Hipp and others
    free software (LGPL) without any warranty but with best wishes

Directory: Muziek/DLNA/Marcin Szczepankiewicz - Moonlight Piano/

Terminal control enabled, press 'h' for listing of keys and functions.

Playing MPEG stream 1 of 4: 01 - Marcin Szczepankiewicz - Moonlight Serenade.mp3 ...

MPEG 1.0 L III vbr 44100 j-s

Title:  Moonlight Serenade        Artist: Marcin Szczepankiewicz      
Comment: http://www.jamendo.com cc_standard
Album:  Moonlight Piano
Year:  2016               Genre: glennmiller           


 -= terminal control keys =-
[s] or [ ]   interrupt/restart playback (i.e. '(un)pause')
[f]   next track
[d]   previous track
[]]   next directory (next track until directory part changes)
[[]   previous directory (previous track until directory part changes)
[b]   back to beginning of track
[p]   loop around current position (don't combine with output buffer)
[.]   forward
[,]   rewind
[:]   fast forward
[;]   fast rewind
[>]   fine forward
[<]   fine rewind
[+]   volume up
[-]   volume down
[r]   RVA switch
[v]   verbose switch
[l]   list current playlist, indicating current track there
[t]   display tag info (again)
[m]   print MPEG header info (again)
[h]   this help
[q]   quit
[c] or [C]   pitch up (small step, big step)
[x] or [X]   pitch down (small step, big step)
[w]   reset pitch to zero
[k]   print out current position in playlist and track, for the benefit of some external tool to store bookmarks

Also, the number row (starting at 1, ending at 0) gives you jump points into the current track at 10% intervals.

Ogg123 werkt zoals en gebruikt gelijkaardige opties en sneltoetsen als mpg123. Let wel: ogg123 kan niet goed omgaan met spaties in mapnamen, open dus eerst de map en speel daarna pas muziek af:

dany@pindabook:~> cd Muziek/DLNA/Celadon\ Candy\ -\ Celadonia/
dany@pindabook:~/Muziek/DLNA/Celadon Candy - Celadonia> ogg123 -z -@ playlist.m3u 

Geluidsapparaat: PulseAudio Output

Afspelen: 07 - Celadon Candy - Socialist.ogg
Ogg-Vorbisstroom: 2 kanaal, 44100 Hz
Encoder: Lavc56.60.100 libvorbis
Album: Celadonia
Composer: Celadon Candy
Genre: politicalsong
Encoded_by: Jamendo:http://www.jamendo.com| LAME
Title: Socialist
Artist: Celadon Candy
Track number: 7
Date: 2016
                                      
Klaar.
Afspelen: 03 - Celadon Candy - Broken.ogg
Ogg-Vorbisstroom: 2 kanaal, 44100 Hz
Encoder: Lavc56.60.100 libvorbis
Album: Celadonia
Composer: Celadon Candy
Genre: sad
Encoded_by: Jamendo:http://www.jamendo.com| LAME
Title: Broken
Artist: Celadon Candy
Track number: 3
Date: 2016
                                      
Klaar.

Om een volgende track af te spelen druk je Ctrl+c.