Tips en Trucs 2018

ClamAV Antivirus Scanner

Malware, Virussen en Trojans komen op Linux weliswaar minder voor, maar bestaan wel. De virusscanner ClamAV heeft dus alle recht van bestaan.

ClamAV is een open source antivirus programma die je voor verschillende zaken kunt inzetten. Zo scant ClamAV e-mail- en webservers, maar ook bestanden op computers bij u thuis. Daarbij maakt ClamAV gebruik van moderne methodes zoals multi-thread (meerdere taken tegelijk door verschillende processorkernen laten uitvoeren). Je kan ClamAV zowel via een grafisch programma (ClamTk) bedienen of via de terminal (handig voor bediening op afstand en in scripts). Er bestaan voor ClamAV eveneens veel hulpprogramma's waaronder voor het automatisch bijwerken van de virusdatabase. ClamAV is bovendien een cross-platform programma en kan je dus gebruiken op Linux, Windows en macOS.

Enkele kenmerken

ClamAV is geen real-time virusscanner. M.a.w. uw bestanden worden niet gescand als je ze gebruikt, maar enkel als je ze op bepaalde tijdstippen of manueel scant. Dit klinkt misschien minder veilig, maar heeft wel als voordeel dat ClamAV uw systeem niet vertraagt.

ClamAV installeren

ClamAV is beschikbaar in de standaard softwarebronnen van openSUSE, maar niet de meest recente versie, zodat we een softwarebron moeten toevoegen. In openSUSE installeer je de meest recente versie van ClamAV als volgt:

Start Menu Toepassingen > Systeem > ClamTk.

ClamAV bijwerken

Antivirus programma's zijn waardeloos als ze geen virussen kunnen herkennen. Ze gebruiken daarvoor een database met viruskenmerken (signatures). Na de start van ClamTk wordt je via een oranje melding met de tekst The antivirus signatures are outdated onderaan het venster meteen attent gemaakt dat de database met viruskenmerken verouderd is. De viruskenmerkendatabase werkt je als volgt bij:

ClamTk

Het hoofdscherm van ClamTk bestaat uit vier secties. De eerste sectie bevat onderdelen om ClamAv in te stellen (Configuration). In het onderdeel Settings kan je instellen dat ClamAV bij het scannen van een map ook de submappen moet scannen, ook grote bestanden moet scannen, verborgen bestanden (.*) moet scannen, melden of er een nieuwe versie is, dubbelklikken om een onderdeel te openen. ClamAV kan naast virussen ook PUA's (Potentially Unwanted Applications) opsporen. ClamAV beschouwt de volgende categorieën programma's als potentieel ongewenst:

Met het onderdeel Whitelist kan je mappen aanduiden die je nooit op virussen wilt scannen. Als je een proxy server gebruikt, kan je dit instellen in het onderdeel Network. Met de taakplanner (Scheduler) kan je uw Persoonlijke map op een in te stellen tijstip laten scannen. En op een bepaald tijdstip de database met viruskenmerken laten bijwerken.

ClamTk
De sectie History bevat twee onderdelen. Het onderdeel History bevat een lijst met alle uitgevoerde virusscans waarvan je het verslag nog eens kunt nalezen. Het onderdeel Quarantaine bevat alle verdachte bestanden die je definitief kunt verwijderen of in het geval van een vals alarm (false positive) terugzetten.

De sectie Updates kwam hierboven al aan bod. De laatste sectie (Analysis) gebruik je om een bestand (file) of een map (directory) op virussen te controleren. Met het onderdeel Analysis kan je het bestand online laten onderzoeken op malware.