Tips en Trucs 2018

Bestanden tellen

Taken zoals het tellen van het aantal bestanden in een map (en eventuele submappen) zijn lastige en vervelende taken voor ons mensen, maar een peulschil voor computers.

Tellen met de KDE bestandsbeheerder Dolphin

Start de KDE Dolphin bestandsbeheerder en open een map. Het aantal in de map aanwezige items (mappen en bestanden) vind je onderaan in de statusbalk.
Statusbalk

Deze methode telt enkel de bestanden en mappen in de map zelf, niet de bestanden die in eventuele submappen staan. De tussen haakjes weergegeven grootte is de grootte van de in deze map voorkomende bestanden, dus exclusief de submappen en hun inhoud.

Geselecteerde bestanden en mappen tellen

Bij het selecteren van bestanden en mappen wordt in de statusbalk informatie weergegeven over het aantal geselecteerde mappen en bestanden. Weeral wordt enkel de grootte van de geselecteerde bestanden weergegeven.
Selectie

Dieper graven via Eigenschappen

Om de grootte en het aantal bestanden en submappen inclusief de submappen te achterhalen, klik je met de rechtermuisknop tussen de pictogrammen en start je in het snelmenu de opdracht Eigenschappen.
Eigenschappen

Dit werkt ook voor geselecteerde mappen en bestanden, maar klik dan wel met de rechtermuisknop op de selectie.

Tellen met terminalopdrachten

Bestanden en mappen kan je ook in een terminalvenster tellen. Dit is vooral handig op afstand via een SSH verbinding of/en in scripts.

dany@pindabook:~> ls -l | wc -l
23

De ls -l opdracht zorgt voor het weergeven van de bestanden en mappen, terwijl de wc -l het aantal door ls -l geproduceerde regels telt. Een opmerkzame gebruiker merkt al vlug dat deze terminalopdracht één item meer telt dan Dolphin. De ls -l opdracht zelf toont ons waarom:

dany@pindabook:~> ls -l
totaal 1152
lrwxrwxrwx 1 dany users   33 28 mei 17:49 Afbeeldingen -> /usr/home/Documents/Afbeeldingen/
drwxr-xr-x 2 dany users  4096 18 aug 13:45 bin
drwxr-xr-x 2 dany users  4096 27 mei 20:58 Bureaublad
-rw-r--r-- 1 dany users 133474 27 jul 15:46 cijfersxml_1080.xml
-rw-r--r-- 1 dany users 258074 14 sep 16:52 countries.xml
lrwxrwxrwx 1 root root   10 25 aug 14:11 default.html -> index.html
lrwxrwxrwx 1 dany users   20 28 mei 17:48 Documenten -> /usr/home/Documents/
drwxr-xr-x 4 dany users  4096 14 okt 18:41 Downloads
drwxr-xr-x 4 dany users  4096 30 sep 13:53 Eindwerk
-rwxr-xr-x 1 dany users 12376 27 aug 19:20 hello
-rw-r--r-- 1 dany users   82 27 aug 19:17 hello.c
-rwxr-xr-x 1 dany 1000  6269 24 aug 20:55 index.html
-rw-r--r-- 1 dany users 137907 5 okt 12:31 master.zip
-rw-r--r-- 1 dany users 540030 15 sep 10:00 metadata-kuleuven-test.xml
lrwxrwxrwx 1 dany users   27 28 mei 17:49 Muziek -> /usr/home/Documents/Muziek/
drwxr-xr-x 4 dany users  4096 28 mei 19:33 onedrive
drwxr-xr-x 3 dany users  4096 2 sep 14:21 OneDrive
lrwxrwxrwx 1 dany users   29 28 mei 17:49 Openbaar -> /usr/home/Documents/Openbaar/
lrwxrwxrwx 1 dany users   30 28 mei 17:50 Sjablonen -> /usr/home/Documents/Sjablonen/
-rw-r--r-- 1 dany users 28393 30 okt 2017 vaarwegenkaart.xml
lrwxrwxrwx 1 dany users   28 28 mei 17:50 Video's -> /usr/home/Documents/Video's/
drwxr-xr-x 2 dany users  4096 5 okt 12:55 WaoN-master

De ls -l toont niet alleen een overzicht van de in de map aanwezige bestanden en mappen, maar ook het totaal aantal door deze map gebruikte blokken schijfruimte (eerste regel). De regel met het het totaal kan je wegfilteren met de volgende opdracht:

dany@pindabook:~> ls -l | tail -n +2
lrwxrwxrwx 1 dany users   33 28 mei 17:49 Afbeeldingen -> /usr/home/Documents/Afbeeldingen/
drwxr-xr-x 2 dany users  4096 18 aug 13:45 bin
drwxr-xr-x 2 dany users  4096 27 mei 20:58 Bureaublad
-rw-r--r-- 1 dany users 133474 27 jul 15:46 cijfersxml_1080.xml
-rw-r--r-- 1 dany users 258074 14 sep 16:52 countries.xml
lrwxrwxrwx 1 root root   10 25 aug 14:11 default.html -> index.html
lrwxrwxrwx 1 dany users   20 28 mei 17:48 Documenten -> /usr/home/Documents/
drwxr-xr-x 4 dany users  4096 14 okt 18:41 Downloads
drwxr-xr-x 4 dany users  4096 30 sep 13:53 Eindwerk
-rwxr-xr-x 1 dany users 12376 27 aug 19:20 hello
-rw-r--r-- 1 dany users   82 27 aug 19:17 hello.c
-rwxr-xr-x 1 dany 1000  6269 24 aug 20:55 index.html
-rw-r--r-- 1 dany users 137907 5 okt 12:31 master.zip
-rw-r--r-- 1 dany users 540030 15 sep 10:00 metadata-kuleuven-test.xml
lrwxrwxrwx 1 dany users   27 28 mei 17:49 Muziek -> /usr/home/Documents/Muziek/
drwxr-xr-x 4 dany users  4096 28 mei 19:33 onedrive
drwxr-xr-x 3 dany users  4096 2 sep 14:21 OneDrive
lrwxrwxrwx 1 dany users   29 28 mei 17:49 Openbaar -> /usr/home/Documents/Openbaar/
lrwxrwxrwx 1 dany users   30 28 mei 17:50 Sjablonen -> /usr/home/Documents/Sjablonen/
-rw-r--r-- 1 dany users 28393 30 okt 2017 vaarwegenkaart.xml
lrwxrwxrwx 1 dany users   28 28 mei 17:50 Video's -> /usr/home/Documents/Video's/
drwxr-xr-x 2 dany users  4096 5 okt 12:55 WaoN-master

De tail opdracht toont dus alle regels uitgenomen de eerste. Om het aantal regels nu te tellen, geven we de gefilterde regels door aan de wc -l opdracht:

dany@pindabook:~> ls -l | tail -n +2 | wc -l
22

Om de grootte van deze map op schijf te bepalen, gebruik je de opdracht:

dany@pindabook:~> ls -hl | head -1
totaal 1,2M

Deze opdracht toont de eerste regel van de ls -lh opdracht, waarbij de grootte in mensentaal (h = human-readable) wordt weergegeven. Dus in het voorbeeld in MBytes i.p.v. schijfblokken.

Om de grootte van deze map inclusief alle submappen te achterhalen, gebruik je de opdracht:

dany@pindabook:~> du -sh .
2,3G

De punt achter deze opdracht stelt de huidige map voor. Vervang deze optie door het pad van een andere map om de grootte op schijf van die andere map te bepalen.

Om enkel het aantal bestanden met een bepaald type te tellen:

dany@pindabook:~> ls -l *.xml
-rw-r--r-- 1 dany users 133474 27 jul 15:46 cijfersxml_1080.xml
-rw-r--r-- 1 dany users 258074 14 sep 16:52 countries.xml
-rw-r--r-- 1 dany users 540030 15 sep 10:00 metadata-kuleuven-test.xml
-rw-r--r-- 1 dany users 28393 30 okt 2017 vaarwegenkaart.xml
dany@pindabook:~> ls -l *.xml | wc -l
4

De aan de ls -l opdracht toegevoegde zoekoptie zorgt dat enkel de XML bestanden worden weergegeven. Daarenboven wordt bij zoekopdrachten geen regel met het totaal weergeven, waardoor je de filter voor het tellen moet laten vallen.

Om het aantal mappen in een map te tellen, gebruik je de opdracht:

dany@pindabook:~> ls -d */ | wc -l
13

Ook hier zorgen de opties bij de ls opdracht dat enkel de mappen worden geteld. Om alle mogelijke opties van een opdracht te leren kennen, gebruik je de --help opties, een voorbeeld:

dany@pindabook:~> ls --help
Gebruik: ls [OPTIE...] [BESTAND...]

Toont informatie over de gegeven BESTANDen (standaard over de huidige map).

De items worden alfabetisch gesorteerd als geen van de opties '-cftuvSUX'
noch '--sort' gegeven is.

(Een verplicht argument bij een lange optie geldt ook voor de korte vorm.)
 -a, --all         ook de namen tonen die beginnen met een '.'
 -A, --almost-all      als '-a', maar de items '.' en '..' weglaten
   --author        (met '-l') de auteur van elk bestand tonen
 -b, --escape        niet-grafische tekens tonen als codes in C-stijl
   --block-size=SIZE   with -l, scale sizes by SIZE when printing them;
                e.g., '--block-size=M'; see SIZE format below
 -B, --ignore-backups    do not list implied entries ending with ~
 -c             with -lt: sort by, and show, ctime (time of last
                modification of file status information);
                with -l: show ctime and sort by name;
                otherwise: sort by ctime, newest first
 -C             de items in kolommen presenteren
   --color[=WANNEER]   bestandstypen met kleuren onderscheiden;
                WANNEER is 'always' (altijd), 'never' (nooit),
                of 'auto' (uitvoerapparaatafhankelijk);
                zie hieronder voor meer informatie
 -d, --directory      alleen mapnamen tonen, niet hun inhoud,
                en symbolische koppelingen niet volgen
 -D, --dired        uitvoer produceren voor de 'dired'-modus van Emacs
 -f             hetzelfde als '-a -U' zonder '-l -s --color'
 -F, --classify       achter elk item het type aanduiden (één van */=>@|)
   --file-type      idem, maar '*' niet tonen
   --format=WOORD     te gebruiken opmaak; WOORD kan zijn 'commas' (-m),
                'across' of 'horizontal' (-x), 'vertical' (-C),
                'long' of 'verbose' (-l), 'single-column' (-1)
   --full-time      hetzelfde als '-l --time-style=full-iso'
 -g             als '-l', maar geen eigenaar tonen
   --group-directories-first
               mappen vóór bestanden groeperen; kan aangevuld
                worden met een '--sort', maar gebruik van
                '--sort=none' of '-U' deactiveert groepering
 -G, --no-group       in a long listing, don't print group names
 -h, --human-readable    with -l and -s, print sizes like 1K 234M 2G etc.
   --si          likewise, but use powers of 1000 not 1024
 -H, --dereference-command-line
               symbolische koppelingen op opdrachtregel volgen
   --dereference-command-line-symlink-to-dir
               symbolische koppelingen op opdrachtregel die naar
                een map verwijzen volgen
   --hide=PATROON     de namen die voldoen aan PATROON niet tonen
                 (geldt niet samen met '-a' of '-A')
   --hyperlink[=WHEN]   hyperlink file names; WHEN can be 'always'
                (default if omitted), 'auto', or 'never'
   --indicator-style=WORD append indicator with style WORD to entry names:
                none (default), slash (-p),
                file-type (--file-type), classify (-F)
 -i, --inode        print the index number of each file
 -I, --ignore=PATTERN    do not list implied entries matching shell PATTERN
 -k, --kibibytes      default to 1024-byte blocks for disk usage;
                used only with -s and per directory totals
 -l             uitgebreide bestandsinformatie tonen
 -L, --dereference     bij het tonen van bestandsinformatie voor een
                symbolische koppeling, de informatie over het
                bestand waar de koppeling naar verwijst tonen
                in plaats van over de koppeling zelf
 -m             geen kolommen maar kommagescheiden lijst tonen
 -n, --numeric-uid-gid   als '-l', met numerieke gebruikers- en groeps-ID's
 -N, --literal       de itemnamen tonen zonder aanhalingen of escapes
 -o             als '-l', maar groepsinformatie niet tonen
 -p, --indicator-style=slash
               een '/'-indicator achter mapnamen toevoegen
 -q, --hide-control-chars  print ? instead of nongraphic characters
   --show-control-chars  show nongraphic characters as-is (the default,
                unless program is 'ls' and output is a terminal)
 -Q, --quote-name      enclose entry names in double quotes
   --quoting-style=WORD  use quoting style WORD for entry names:
                literal, locale, shell, shell-always,
                shell-escape, shell-escape-always, c, escape
                (overrides QUOTING_STYLE environment variable)
 -r, --reverse       de sorteervolgorde omdraaien
 -R, --recursive      submappen recursief tonen
 -s, --size         toegewezen aantal blokken tonen voor ieder bestand
 -S             op bestandsgrootte sorteren (grootste eerst)
   --sort=WIJZE      te gebruiken sorteerwijze;
                WIJZE kan zijn: 'size' (-S), 'time' (-t),
                'none' (-U), 'version' (-v), 'extension' (-X)
   --time=SOORT      (met '-l') te tonen soort tijd;
                SOORT kan zijn: 'ctime' of 'status' (-c),
                'atime' of 'access' of 'use' (-u); gegeven
                tijdssoort ook gebruiken als sorteersleutel
                als '--sort=time' gegeven is (nieuwste eerst)
   --time-style=TIME_STYLE time/date format with -l; see TIME_STYLE below
 -t             op de tijd van laatste wijziging sorteren
 -T, --tabsize=AANTAL    te gebruiken tabbreedte in plaats van 8
 -u             met -lt: op toegangstijd sorteren en deze tonen;
                met -l: toegangstijd tonen en op naam sorteren;
                anders: op toegangstijd sorteren (nieuwste eerst)
 -U             de items ongesorteerd tonen, op plaatsingsvolgorde
 -v             logisch sorteren op (versie)nummers in de naam
 -w, --width=BREEDTE    te gebruiken schermbreedte; 0 betekent onbegrensd
 -x             de items per regel tonen i.p.v. in kolommen
 -X             alfabetisch sorteren op bestandsextensie
 -Z, --context       beveiligingscontext van elk bestand tonen
 -1             één item per regel tonen; onderdruk \n met -q of -b
   --help   deze hulptekst tonen en stoppen
   --version  programmaversie tonen en stoppen

GROOTTE is een geheel getal met een optionele eenheid (bijv. 10K is 10*1024).
Mogelijke eenheden zijn: K, M, G, T, P, E, Z, Y (machten van 1024)
of KB, MB, ... (machten van 1000). Bijvoorbeeld: 10MB is 10*1000*1000.

The TIME_STYLE argument can be full-iso, long-iso, iso, locale, or +FORMAT.
FORMAT is interpreted like in date(1). If FORMAT is FORMAT1FORMAT2,
then FORMAT1 applies to non-recent files and FORMAT2 to recent files.
TIME_STYLE prefixed with 'posix-' takes effect only outside the POSIX locale.
Also the TIME_STYLE environment variable sets the default style to use.

Het gebruik van kleuren om bestandstypes te onderscheiden kan uitgeschakeld
worden met '--color=never' (standaard). Met '--color=auto' produceert 'ls'
alleen kleurcodes als standaarduitvoer verbonden is met een terminal.
Omgevingsvariabele LS_COLORS kan deze instellingen wijzigen. Gebruik
het commando 'dircolors' om deze variabele in te stellen.

De afsluitwaarde is:
 0 indien OK,
 1 bij kleine problemen (bijv. geen toegang tot een submap),
 2 bij serieuze problemen (bijv. geen toegang tot argument op opdrachtregel).

Online hulp bij GNU coreutils: 
Report ls translation bugs to 
Volledige documentatie is beschikbaar op: 
of lokaal via: info '(coreutils) ls invocation'