Tips en Trucs 2017

Leren typen met Klavaro

Klavaro is een open source cursus om te leren typen. Het is geschreven voor Linux, maar het programma is ook beschikbaar (aangepast) voor Windows en macOS. Het is een eenvoudig programma zonder veel toeters en bellen. Je wordt bij het leren typen dus niet afgeleid door de aantrekkelijke gebruikersomgeving, maar kan je je concentreren op uw vingerzetting, nauwkeurig en snel typen. Met andere woorden het belangrijkste.

Klavaro installeren

Klavaro kan je eenvoudig installeren via de standaard softwarebronnen:

Start Menu Toepassingen > Onderwijs > Lesprogramma's > Klavaro.
Klavaro hoofdmenu

In het hoofdmenu stel je eerst uw toetsenbord in (hier België) en de taal. Hoewel de taal initieel goed stond, kwam de Spraak optie pas te voorschijn na het selecteren van een andere taal en daarna terug Nederlands.

Eenvoudig te gebruiken

Eén van de belangrijkste kenmerken van Klavaro is zijn eenvoud. Kinderen en studenten moeten zich namelijk kunnen focussen op snel en accuraat typen, niet op de bediening van het programma.

Basiscursus met stembegeleiding

Met de Basiscursus lessen leert een nieuwe gebruiker snel hoe je de vingers op het toetsenbord plaatst. De basislessen leren je heel eenvoudig typen. Zit je ergens vast, dan vertelt het programma wat je moet doen. Deze stembegeleiding is vooral belangrijk bij het leren typen van cijfers, leestekens en andere symbolen.
Klavaro basiscursus

Nadruk op accuraat typen

Als je de vingerzetting op het toetsenbord onder de knie hebt, wordt het tijd om te focussen op nauwgezet typen (Flexibiliteit). Klavaro flexibiliteit

Snelheid verbeteren

Als je eenmaal correct typt, kan je je concentreren op snel en correct typen. Dit is namelijk de bedoeling van een cursus typen.
Klavaro snelheid

Oefening baart kunt

Hoe meer je oefent, hoe beter je wordt. Er zijn dus nog meer lessen (>Vloeiendheid) om uw typevaardigheid te verbeteren. Daarbij type je teksten afkomstig van Klavaro of andere teksten die je kunt laden.
Klavaro vloeiendheid