Tips en Trucs 2017

Firefox en H.264 video

Hoewel er reeds vrij te gebruiken videocodecs bestaan, blijven veel sites niet vrij te gebruiken videocodecs gebruiken. Firefox, de standaard open source webbrowser in openSUSE Leap 42.2 kan deze met niet vrije codecs gecodeerde video's niet afspelen. Firefox schuift dit probleem door naar het besturingssysteem. Maar ook openSUSE Leap 42.2 bevat deze niet vrije codecs niet.
Firefox no compatible source was found for this media

Enkel door externe softwarebronnen aan het installatiesysteem van openSUSE 42.2 toe te voegen kan je software installeren om niet vrije videoformaten af te spelen. Een bekende softwarebron die het probleem kan oplossen is PackMan. PackMan is een enorm uitgebreide softwarebron, de kans bestaat dus dat er pakketten binnenkomen, die we liever niet binnenhalen.

Ik maak dus liever een eigen lokale softwarebron met enkel de pakketten die ik nodig heb. Lokale softwarebronnen zijn eveneens handig bij beperkte internetverbindingen zoals in scholen.

De volgende opdrachten werden uitgevoerd op een systeem waarop al VLC geïnstalleerd is. Dit betekent dat reeds een aantal softwareonderdelen voor het afspelen van video's aanwezig zijn. We hebben dus alleen wat extra aanvullende software nodig. Vanzelfsprekend kan je VLC ook installeren via de Pacman softwarebron. VLC of niet, je gebruikt de softwarebron die je zelf wilt. VLC is voor alle duidelijkheid niet noodzakelijk om video's op het internet via Firefox af te spelen.

Lokale softwarebron opzetten

Een softwarebron (repository) is eigenlijk niets anders dan een map met een bepaalde structuur en bestanden. Voor ons project maak ik in de map Downloads/repos de map h264 aan. Deze map zal als softwarebron voor de h264 software dienen. Deze map bevat een map met de naam repodata die informatie over onze softwaremap bevat. Deze maken we aan met de volgende opdracht:

dany@laptop:~> mkdir -p ~/Downloads/repos/h264/repodata

Deze map vullen we met de originele PackMan repodata bestanden. Op de PackMan :: Mirrors webpagina staat een overzicht alle online PackMan softwarebronnen. En aangezien ik voor dit project rsync gebruik, gebruik ik de Duitse rsync softwarebron. Rsync is namelijk veel efficiënter dan http en ftp (deze laatste is echt zeer traag). Let op het feit dat deze softwarebron ook via http bereikbaar is en dus via de browser te bezoeken is. De PackMan softwarebron is zo uitgebreid dat deze is onderverdeeld in kleinere softwarebronnen. De pakketten die wij nodig hebben staan in de softwarebron Essentials. De minimum repodata voor de PackMan softwarebron Essentials download je met de opdracht:

dany@laptop:~> rsync -avHxh --progress rsync://ftp.halifax.rwth-aachen.de/packman/suse/openSUSE_Leap_42.2/Essentials/repodata/{primary.xml.gz,repomd.xml,repomd.xml.asc,repomd.xml.key} ~/Downloads/repos/h264/repodata
--------------------------------------------------------------
The features compression (-z) and checksums (-c) are disabled.

More information about this server is available via HTTP:
http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/
--------------------------------------------------------------

receiving incremental file list
primary.xml.gz
    341.40K 100%  1.18MB/s  0:00:00 (xfr#1, to-chk=3/4)
repomd.xml
     1.37K 100%  4.88kB/s  0:00:00 (xfr#2, to-chk=2/4)
repomd.xml.asc
      836 100%  2.97kB/s  0:00:00 (xfr#3, to-chk=1/4)
repomd.xml.key
     3.58K 100%  12.68kB/s  0:00:00 (xfr#4, to-chk=0/4)

sent 104 bytes received 347.55K bytes 231.77K bytes/sec
total size is 347.19K speedup is 1.00

Softwarepakketten downloaden

Eerst maken we een map om de pakketten in op te slaan:

dany@laptop:~> mkdir -p ~/Downloads/repos/h264/x86_64

Daarna halen we een lijst op van alle bestanden in de originele online softwarebron:

dany@laptop:~> rsync --list-only rsync://ftp.halifax.rwth-aachen.de/packman/suse/openSUSE_Leap_42.2/Essentials/x86_64/ > filelist.txt

In deze lijst gaan we op zoek naar de softwarepakketten die we nodig hebben. De naam van de bestanden met de softwarepakketten bevat naast de naam van het softwarepakket ook het versienummer. Daar we steeds op zoek zijn naar de meest recenste versie, gaan op zoek naar softwarepakketnamen in de bestandsnamen. Daarenboven bestaan de meeste softwarepakketten in verschillende versies: voor ontwikkelaars met debuginfo en voor oudere 32bits software. Deze versies hebben we niet nodig. We filteren de lijst met beschikbare softwarepakket bestanden (één opdrachtregel per gewenst softwarepakket). De volgende opdrachten maken een lijst in het bestand files.rsync met alle gewenste softwarepakket bestanden:

dany@laptop:~> grep libavformat57 filelist.txt | grep -v debuginfo | grep -v 32bit | awk '{print $5}' > files.rsync
dany@laptop:~> grep libavcodec57 filelist.txt | grep -v debuginfo | grep -v 32bit | awk '{print $5}' >> files.rsync
dany@laptop:~> grep libavdevice57 filelist.txt | grep -v debuginfo | grep -v 32bit | awk '{print $5}' >> files.rsync
dany@laptop:~> grep libavfilter6 filelist.txt | grep -v debuginfo | grep -v 32bit | awk '{print $5}' >> files.rsync
dany@laptop:~> grep libavutil55 filelist.txt | grep -v debuginfo | grep -v 32bit | awk '{print $5}' >> files.rsync
dany@laptop:~> grep libfdk-aac1 filelist.txt | grep -v debuginfo | grep -v 32bit | awk '{print $5}' >> files.rsync
dany@laptop:~> grep libpostproc54 filelist.txt | grep -v debuginfo | grep -v 32bit | awk '{print $5}' >> files.rsync
dany@laptop:~> grep libswresample2 filelist.txt | grep -v debuginfo | grep -v 32bit | awk '{print $5}' >> files.rsync
dany@laptop:~> grep libswscale4 filelist.txt | grep -v debuginfo | grep -v 32bit | awk '{print $5}' >> files.rsync
dany@laptop:~> grep libx265-116 filelist.txt | grep -v debuginfo | grep -v 32bit | awk '{print $5}' >> files.rsync
dany@laptop:~> grep libmp3lame0 filelist.txt | grep -v debuginfo | grep -v 32bit | awk '{print $5}' >> files.rsync
dany@laptop:~> grep libavresample3 filelist.txt | grep -v debuginfo | grep -v 32bit | awk '{print $5}' >> files.rsync

Let op het enkele >-teken in de eerste opdracht (overschrijf of maak aan) en >>-tekens in de daaropvolgende opdrachten. De eerste grep opdracht zoekt naar regels met de gewenste pakketnaam, daarna wordt grep gebruikt om regels met de pakketnaam en debuginfo weg te laten (-v optie). Daaropvolgend wordt op dezelfde manier de regels met 32bit verwijdert. Tenslotte wordt met awk enkel de bestandsnaam in de 5de kolom afgezonderd.

Tijd om de bestanden met de gewenste softwarepakketten te downloaden:

dany@laptop:~> rsync -av --progress --files-from=files.rsync rsync://ftp.halifax.rwth-aachen.de/packman/suse/openSUSE_Leap_42.2/Essentials/x86_64/ /home/dany/Downloads/repos/h264/x86_64/
--------------------------------------------------------------
The features compression (-z) and checksums (-c) are disabled.

More information about this server is available via HTTP:
http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/
--------------------------------------------------------------

receiving file list ... 
12 files to consider
libavcodec57-3.3-6.11.1.x86_64.rpm
   3,984,670 100%  1.19MB/s  0:00:03 (xfr#1, to-chk=11/12)
libavdevice57-3.3-6.11.1.x86_64.rpm
     75,867 100% 349.48kB/s  0:00:00 (xfr#2, to-chk=10/12)
libavfilter6-3.3-6.11.1.x86_64.rpm
    741,690 100% 881.15kB/s  0:00:00 (xfr#3, to-chk=9/12)
libavformat57-3.3-6.11.1.x86_64.rpm
    841,125 100% 545.79kB/s  0:00:01 (xfr#4, to-chk=8/12)
libavresample3-3.3-6.11.1.x86_64.rpm
     68,626 100% 123.19kB/s  0:00:00 (xfr#5, to-chk=7/12)
libavutil55-3.3-6.11.1.x86_64.rpm
    178,540 100% 253.42kB/s  0:00:00 (xfr#6, to-chk=6/12)
libfdk-aac1-0.1.5-1.1.x86_64.rpm
    350,652 100% 350.14kB/s  0:00:00 (xfr#7, to-chk=5/12)
libmp3lame0-3.99.5-1016.1.x86_64.rpm
    137,433 100% 123.36kB/s  0:00:01 (xfr#8, to-chk=4/12)
libpostproc54-3.3-6.11.1.x86_64.rpm
     70,010 100% 594.51kB/s  0:00:00 (xfr#9, to-chk=3/12)
libswresample2-3.3-6.11.1.x86_64.rpm
     69,886 100% 406.24kB/s  0:00:00 (xfr#10, to-chk=2/12)
libswscale4-3.3-6.11.1.x86_64.rpm
    158,376 100% 515.55kB/s  0:00:00 (xfr#11, to-chk=1/12)
libx265-116-2.4-2.1.x86_64.rpm
    571,114 100% 711.39kB/s  0:00:00 (xfr#12, to-chk=0/12)

sent 678 bytes received 7,250,744 bytes 1,115,603.38 bytes/sec
total size is 7,247,989 speedup is 1.00

Hoe weet je nu welke softwarepakketten je nodig hebt? Wel eerst en vooral ben ik vertrokken van de uitleg op de Wikipagina SDB:Firefox MP4/H.264 Video Support. Eerst ga je na welke van de daar opgesomde softwarepakketten een openSUSE softwarebron gebruiken. Al deze pakketten en hun afhankelijke softwarepakketten heb je nodig. Mocht je een pakket te weinig gedownload hebben, dan merkt je dat duidelijk bij de installatie (zie verder).

Software installeren

Nu de softwarebron klaar is, voeg je deze toe aan het installatiesysteem:

dany@laptop:~> sudo zypper addrepo ~/Downloads/repos/h264/ h264
root's password:
Installatiebron 'h264' wordt toegevoegd .....................................................................................[gereed]
Opslagruimte 'h264' is toegevoegd

URI          : dir:///home/dany/Downloads/repos/h264
Ingeschakeld      : Ja                  
GPG-controle      : Ja                  
Automatisch vernieuwen : Nee                 
Prioriteit       : 99 (standaard prioriteit)      

Prioriteiten van opslagruimten hebben geen effect. Alle ingeschakelde opslagruimten delen dezelfde prioriteit.

En start je de installatie van de gedownloade softwarepakketten:

dany@laptop:~> sudo zypper install libavformat57 libavcodec57 libavdevice57 libavfilter6 libavutil55 libfdk-aac1 libpostproc54 libswresample2 libswscale4 libx265-116

Een nieuwe handtekening voor een installatiebron of pakket is ontvangen:

 Installatiebron:      h264                         
 Sleutelnaam:        PackMan Project (signing key) 
 Vingerafdruk van sleutel: F8875B88 0D518B6B 8C530D13 45A1D067 1ABD1AFB     
 Sleutel aangemaakt:    di 16 sep 2014 00:18:00 CEST             
 Sleutel verloopt op:    vr 13 sep 2024 00:17:21 CEST             
 Rpm-naam:         gpg-pubkey-1abd1afb-54176598             


Wilt u de sleutel verwerpen, tijdelijk vertrouwen of altijd vertrouwen? [v/t/a/? alle opties tonen] (v): a
Cache van installatiebron 'h264' wordt gebouwd ..............................................................................[gereed]
Gegevens van installatiebron laden...
Lezen van geïnstalleerde pakketten...
'libavutil55' is al geïnstalleerd.
Er is een updatekandidaat voor het bijwerken van 'libavutil55', maar het heeft een andere leverancier. Gebruik 'zypper install libavutil55-3.3-6.11.1.x86_64' om deze kandidaat te installeren.
'libavcodec57' is al geïnstalleerd.
Er is een updatekandidaat voor het bijwerken van 'libavcodec57', maar het heeft een andere leverancier. Gebruik 'zypper install libavcodec57-3.3-6.11.1.x86_64' om deze kandidaat te installeren.
'libavformat57' is al geïnstalleerd.
Er is een updatekandidaat voor het bijwerken van 'libavformat57', maar het heeft een andere leverancier. Gebruik 'zypper install libavformat57-3.3-6.11.1.x86_64' om deze kandidaat te installeren.
'libswresample2' is al geïnstalleerd.
Er is een updatekandidaat voor het bijwerken van 'libswresample2', maar het heeft een andere leverancier. Gebruik 'zypper install libswresample2-3.3-6.11.1.x86_64' om deze kandidaat te installeren.
'libswscale4' is al geïnstalleerd.
Er is een updatekandidaat voor het bijwerken van 'libswscale4', maar het heeft een andere leverancier. Gebruik 'zypper install libswscale4-3.3-6.11.1.x86_64' om deze kandidaat te installeren.
Pakketafhankelijkheden oplossen...
3 problemen:
Probleem: libavdevice57-3.3-6.11.1.x86_64 vereist libavutil55 = 3.3-6.11.1, maar aan deze eis kan niet voldaan worden
Probleem: libavfilter6-3.3-6.11.1.x86_64 vereist libswresample2 = 3.3-6.11.1, maar aan deze eis kan niet voldaan worden
Probleem: libpostproc54-3.3-6.11.1.x86_64 vereist libavutil55 = 3.3-6.11.1, maar aan deze eis kan niet voldaan worden

Probleem: libavdevice57-3.3-6.11.1.x86_64 vereist libavutil55 = 3.3-6.11.1, maar aan deze eis kan niet voldaan worden
 niet-installeerbare providers: libavutil55-3.3-6.11.1.x86_64[h264]
 Oplossing 1: De volgende acties zullen uitgevoerd worden:
 libavutil55-3.3-6.11.1.x86_64 installeren (met wijziging van leverancier)
  openSUSE --> http://packman.links2linux.de
 libavcodec57-3.3-6.11.1.x86_64 installeren (met wijziging van leverancier)
  openSUSE --> http://packman.links2linux.de
 libavformat57-3.3-6.11.1.x86_64 installeren (met wijziging van leverancier)
  openSUSE --> http://packman.links2linux.de
 Oplossing 2: libavdevice57-3.3-6.11.1.x86_64 niet installeren
 Oplossing 3: libavdevice57-3.3-6.11.1.x86_64 afbreken door enige van zijn afhankelijkheden te negeren

Kies uit de bovenstaande oplossingen door een nummer of kies (o)verslaan, op(n)ieuw of (a)annuleren [1/2/3/o/n/a] (a): 1

Probleem: libavfilter6-3.3-6.11.1.x86_64 vereist libswresample2 = 3.3-6.11.1, maar aan deze eis kan niet voldaan worden
 niet-installeerbare providers: libswresample2-3.3-6.11.1.x86_64[h264]
 Oplossing 1: De volgende acties zullen uitgevoerd worden:
 libswresample2-3.3-6.11.1.x86_64 installeren (met wijziging van leverancier)
  openSUSE --> http://packman.links2linux.de
 libavcodec57-3.3-6.11.1.x86_64 installeren (met wijziging van leverancier)
  openSUSE --> http://packman.links2linux.de
 libavformat57-3.3-6.11.1.x86_64 installeren (met wijziging van leverancier)
  openSUSE --> http://packman.links2linux.de
 Oplossing 2: libavfilter6-3.3-6.11.1.x86_64 niet installeren
 Oplossing 3: libavfilter6-3.3-6.11.1.x86_64 afbreken door enige van zijn afhankelijkheden te negeren

Kies uit de bovenstaande oplossingen door een nummer of kies (o)verslaan, op(n)ieuw of (a)annuleren [1/2/3/o/n/a] (a): 1

Probleem: libpostproc54-3.3-6.11.1.x86_64 vereist libavutil55 = 3.3-6.11.1, maar aan deze eis kan niet voldaan worden
 niet-installeerbare providers: libavutil55-3.3-6.11.1.x86_64[h264]
 Oplossing 1: De volgende acties zullen uitgevoerd worden:
 libswscale4-3.3-6.11.1.x86_64 installeren (met wijziging van leverancier)
  openSUSE --> http://packman.links2linux.de
 libavformat57-3.3-6.11.1.x86_64 installeren (met wijziging van leverancier)
  openSUSE --> http://packman.links2linux.de
 libavcodec57-3.3-6.11.1.x86_64 installeren (met wijziging van leverancier)
  openSUSE --> http://packman.links2linux.de
 Oplossing 2: libpostproc54-3.3-6.11.1.x86_64 niet installeren
 Oplossing 3: libpostproc54-3.3-6.11.1.x86_64 afbreken door enige van zijn afhankelijkheden te negeren

Kies uit de bovenstaande oplossingen door een nummer of kies (o)verslaan, op(n)ieuw of (a)annuleren [1/2/3/o/n/a] (a): 1
Afhankelijkheden oplossen...
Pakketafhankelijkheden oplossen...

De volgende 11 NIEUWE pakketten zullen worden geïnstalleerd:
 libavdevice57 libavfilter6 libavresample3 libfdk-aac1 libhdf4 libmp3lame0 libnetcdf7 libpostproc54 libSDL2-2_0-0 libx265-116
 libxvidcore4

De volgende 5 pakketten zullen worden opgewaardeerd:
 libavcodec57 libavformat57 libavutil55 libswresample2 libswscale4

De volgende 5 pakketten zullen de leverancier wijzigen:
 libavcodec57  openSUSE -> http://packman.links2linux.de
 libavformat57  openSUSE -> http://packman.links2linux.de
 libavutil55   openSUSE -> http://packman.links2linux.de
 libswresample2 openSUSE -> http://packman.links2linux.de
 libswscale4   openSUSE -> http://packman.links2linux.de


5 op te waarderen pakketten, 11 nieuwe, 5 te wijzigen van leverancier.
Totale downloadgrootte: 8,1 MiB. Reeds in de cache: 0 B. Na de bewerking zal aanvullend 17,1 MiB worden gebruikt.
Doorgaan? [j/n/...? alle opties tonen] (j): 
pakket libxvidcore4-1.3.4-3.2.x86_64 wordt opgehaald                     (1/16), 205,7 KiB (703,5 KiB uitgepakt)
Ophalen: libxvidcore4-1.3.4-3.2.x86_64.rpm ..................................................................................[gereed]
pakket libmp3lame0-3.99.5-1016.1.x86_64 wordt opgehaald                    (2/16), 134,2 KiB (320,9 KiB uitgepakt)
pakket libavutil55-3.3-6.11.1.x86_64 wordt opgehaald                     (3/16), 174,4 KiB (395,0 KiB uitgepakt)
pakket libx265-116-2.4-2.1.x86_64 wordt opgehaald                       (4/16), 557,7 KiB ( 3,4 MiB uitgepakt)
pakket libfdk-aac1-0.1.5-1.1.x86_64 wordt opgehaald                      (5/16), 342,4 KiB (724,6 KiB uitgepakt)
pakket libpostproc54-3.3-6.11.1.x86_64 wordt opgehaald                    (6/16), 68,4 KiB (118,3 KiB uitgepakt)
pakket libswscale4-3.3-6.11.1.x86_64 wordt opgehaald                     (7/16), 154,7 KiB (506,4 KiB uitgepakt)
pakket libavresample3-3.3-6.11.1.x86_64 wordt opgehaald                    (8/16), 67,0 KiB (122,5 KiB uitgepakt)
pakket libswresample2-3.3-6.11.1.x86_64 wordt opgehaald                    (9/16), 68,2 KiB (110,5 KiB uitgepakt)
pakket libavcodec57-3.3-6.11.1.x86_64 wordt opgehaald                    (10/16),  3,8 MiB ( 10,8 MiB uitgepakt)
pakket libavformat57-3.3-6.11.1.x86_64 wordt opgehaald                    (11/16), 821,4 KiB ( 2,0 MiB uitgepakt)
pakket libSDL2-2_0-0-2.0.3-8.4.x86_64 wordt opgehaald                    (12/16), 302,8 KiB (1006,2 KiB uitgepakt)
Ophalen: libSDL2-2_0-0-2.0.3-8.4.x86_64.rpm ...................................................................[gereed (758,0 KiB/s)]
pakket libhdf4-4.2.11-3.5.x86_64 wordt opgehaald                       (13/16), 388,6 KiB ( 1,3 MiB uitgepakt)
Ophalen: libhdf4-4.2.11-3.5.x86_64.rpm ........................................................................[gereed (856,4 KiB/s)]
pakket libnetcdf7-4.3.3.1-7.4.x86_64 wordt opgehaald                     (14/16), 278,2 KiB ( 1,3 MiB uitgepakt)
Ophalen: libnetcdf7-4.3.3.1-7.4.x86_64.rpm ..................................................................................[gereed]
pakket libavfilter6-3.3-6.11.1.x86_64 wordt opgehaald                    (15/16), 724,3 KiB ( 2,2 MiB uitgepakt)
pakket libavdevice57-3.3-6.11.1.x86_64 wordt opgehaald                    (16/16), 74,1 KiB (128,1 KiB uitgepakt)
Controleren op conflicten tussen bestanden: .................................................................................[gereed]
( 1/16) Installeert: libxvidcore4-1.3.4-3.2.x86_64 ..........................................................................[gereed]
( 2/16) Installeert: libmp3lame0-3.99.5-1016.1.x86_64 .......................................................................[gereed]
( 3/16) Installeert: libavutil55-3.3-6.11.1.x86_64 ..........................................................................[gereed]
( 4/16) Installeert: libx265-116-2.4-2.1.x86_64 .............................................................................[gereed]
( 5/16) Installeert: libfdk-aac1-0.1.5-1.1.x86_64 ...........................................................................[gereed]
( 6/16) Installeert: libpostproc54-3.3-6.11.1.x86_64 ........................................................................[gereed]
( 7/16) Installeert: libswscale4-3.3-6.11.1.x86_64 ..........................................................................[gereed]
( 8/16) Installeert: libavresample3-3.3-6.11.1.x86_64 .......................................................................[gereed]
( 9/16) Installeert: libswresample2-3.3-6.11.1.x86_64 .......................................................................[gereed]
(10/16) Installeert: libavcodec57-3.3-6.11.1.x86_64 .........................................................................[gereed]
(11/16) Installeert: libavformat57-3.3-6.11.1.x86_64 ........................................................................[gereed]
(12/16) Installeert: libSDL2-2_0-0-2.0.3-8.4.x86_64 .........................................................................[gereed]
(13/16) Installeert: libhdf4-4.2.11-3.5.x86_64 ..............................................................................[gereed]
(14/16) Installeert: libnetcdf7-4.3.3.1-7.4.x86_64 ..........................................................................[gereed]
(15/16) Installeert: libavfilter6-3.3-6.11.1.x86_64 .........................................................................[gereed]
(16/16) Installeert: libavdevice57-3.3-6.11.1.x86_64 ........................................................................[gereed]
Er zijn enkele programma's actief waarvoor mogelijk bestanden worden gebruikt die zijn verwijderd tijdens een recente upgrade. U kunt deze controleren en opnieuw starten. Voer zypper ps -s uit om deze programma's weer te geven.

Aangezien je voor de eerste keer een PackMan softwarebron gebruikt, moet je sleutel vertrouwen. Deze sleutel hebben we gedownload en staat in de repodata map. Deze sleutel zorgt ervoor dat je zeker bent dat de softwarepakketten door PackMan werden aangemaakt.

Daarna krijg je driemaal de opmerking dat de openSUSE softwarepakketten vervangen zullen worden door PackMan softwarepakketten. Dit is ook de bedoeling, namelijk de software die de video's niet afspeelt vervangen door software die deze video's wel afspeelt. We antwoorden dus driemaal met 1.

Krijg je bij de installatie een foutmelding, dan is dit hoogstwaarschijnlijk te wijten aan een ontbrekend softwarepakket. Download dit ontbrekende softwarepakket naar de map x86_64 en probeer na een softwarebron refresh de installatie opnieuw.

Zoals de opmerking op het einde van de installatie al laat uitschijnen, moet je Firefox herstarten om een MP4 video te kunnen afspelen.
Firefox MP4 video afspelen

Opruimen

Noodzakelijk is het niet, maar opgeruimd staat netjes. Met de volgende opdracht verwijder je de softwarebron van uw systeem. Geen schrik de software zelf wordt daarbij niet van uw systeem verwijdert.

dany@laptop:~> sudo zypper removerepo h264
root's password:
Installatiebron 'h264' wordt verwijderd .....................................................................................[gereed]
Opslagruimte 'h264' is verwijderd.

Enkele werkbestanden en de softwarebron zelf verwijder je door de map h264 te verwijderen:

dany@laptop:~> rm -r ~/Downloads/repos/h264 filelist.txt files.rsync

Vergeet niet dat je eventuele updates niet automatisch krijgt. Controleer dus regelmatig op nieuwe updates en installeer die. Vanzelfsprekend kan je dit automatiseren via een script. Aan jullie om het verder af te werken.