Tips en Trucs 2017

FreeFileSync

FreeFileSync is een open source en platformonafhankelijk hulpmiddel om bestanden en mappen te vergelijken en te synchroniseren. Je kunt dus de inhoud van twee mappen op verschillende locaties met elkaar vergelijken. Je kunt de twee mappen bijwerken waarbij de nieuwe bestanden van de bronmap naar de doelmap gekopieerd worden. Handig voor het bijhouden van een reservekopie op verschillende locaties zoals op een USB stick, gedeelde netwerkmap, cloud opslag, enz.

FreeFileSync wordt vooral gebruikt om twee mappen te synchroniseren en om snel een exacte kopie (spiegelbeeld of mirror) van een map te maken.

Enkele eigenschappen:

FreeFileSync installeren

FreeFileSync is niet beschikbaar in de standaard softwarebronnen van openSUSE zodat we een softwarebron moeten toevoegen. In openSUSE installeer je FreeFileSync als volgt:

Start Menu Toepassingen > Hulpmiddelen > FreeFileSync.

Recentere versies kan je in openSUSE Leap 42.2 pas installeren als ze in een softwarebron werden opgenomen. Negeer dus de beschikbaarheid van updates in FreeFileSync.

FreeFileSync gebruiken

Selecteer eerst en vooral een bronmap (links) en een doelmap (rechts). Klik op de knop Vergelijken om de inhoud van de twee mappen te vergelijken en weer te geven.

FreeFileSync vergelijken

Klik op de knop Synchronisatie instellingen (F8) met het groene tandwiel. Je kunt zelf bepalen hoe de synchronisatie moet worden uitgevoerd door Aangepast te activeren. Met behulp van pictogrammen in de bron- en doelmap bepaal je dan zelf wat er moet gebeuren. Met de actie Bijwerken wordt de doelmap bijgewerkt zodat nieuwe en aangepaste bestanden uit de bronmap naar de doelmap gekopieerd worden en in de bronmap verwijderde bestanden ook in de doelmap gewist worden. De actie Spiegelen gebruik je om alles uit de bronmap naar de doelmap te kopiëren. Met de actie Twee richtingen zorg je dat bronmap en doelmap dezelfde gemeenschappelijke inhoud krijgen.

FreeFileSync Synchronisatie-instellingen

Na het bevestigen van de Synchronisatie-instellingen klik je op de knop Synchroniseren. Er verschijnt een dialoogvenster met statistieken over de uit te voeren synchronisatie. Klik op de knop Start om de synchronisatie te starten.

FreeFileSync Synchroniseren

Klaar. Er verschijnt een overzicht van de uitgevoerde bewerkingen (tabblad Logboek). Op het tabblad Voortgang staat een grafische voorstelling van de hoeveelheid data en snelheid waarmee de synchronisatie uitgevoerd werd.

FreeFileSync Logboek

Tot slot

FreeFileSync is een handig hulpmiddel om in enkele minuten of in sommige gevallen seconden grote hoeveelheden bestanden en mappen te vergelijken en te synchroniseren. Eén van de sterke punten van FreeFileSync is zijn ZERO open bugs instelling. M.a.w. de ontwikkelaars van FreeFileSync proberen elke fout in het programma zo snel als mogelijk op te lossen. Er verschijnen dan ook regelmatig nieuwe versies.