Tips en Trucs 2017

Software Access Point

Via een computer met een ethernet netwerk verbinding (via kabel) en WiFi verbinding kan je op een eenvoudige manier uw netwerk toegankelijk maken voor andere WiFi apparaten. Je deelt daarbij je ethernet verbinding met de WiFi adapter.

OpenSUSE Leap 42.3 gebruikt voor de netwerkconfiguraties voor desktopcomputers Wicked. Wicked is ideaal voor systemen die steeds dezelfde netwerkconfiguratie gebruiken, zoals een desktopcomputer bij u thuis of op het werk. Draagbare computersystemen gebruiken voor de netwerkconfiguraties NetworkManager. NetworkManager is handig voor systemen die niet altijd dezelfde netwerkconfiguraties gebruiken. NetworkManager zorgt er dus voor dat elke gebruiker eenvoudig kan overschakelen naar een ander netwerk. Zo kan je thuis werken met het thuisnetwerk en op het werk met het bedrijfsnetwerk.

Grafisch

Een Software Access Point zorgt voor een toegangspunt voor draadloze WiFi apparaten.

Om een Access Point op te zetten, moet uw laptop via een ethernetkabel met uw netwerk verbonden zijn.

Voorlopig onbeveiligd Access Point opzetten

Eerste test

Beveiligen

Je had het waarschijnlijk reeds gemekt, bij deze verbinding moest je geen wachtwoord opgeven om de verbinding tot stand te brengen. M.a.w. iedereen kan de WiFi verbinding gebruiken.

Script

#!/bin/bash
# Enkele zelf te kiezen instellingen
ESSID="PindaNet"  # SSID (zichtbare naam van de Hotspot)
KEY="pin+4567"  # Wachtwoord

# Het script wordt door een gewone gebruiker gestart, maar heeft voor bepaalde opdrachten root rechten nodig
read -p "Wachtwoord: " -s Wachtwoord # Geen het root wachtwoord in
echo
beheerder=`echo $Wachtwoord | su - -c 'echo $USER'` # Test het root wachtwoord
if [ "$beheerder" != 'root' ] ; then 
  echo "Script onderbroken wegens foutief wachtwoord."
  exit
fi

# Zoek enkele instellingen op
WANIF=`nmcli connection show --active | grep Wired | grep -v vmnet | cut -c 75-`  # Netwerkverbinding naar het internet
IPWAN=`ip addr show $WANIF | grep "inet " | awk '{print $2}'`  # IP adres van de internet netwerkverbinding
WiFiStatus=`nmcli radio wifi`
nmcli radio wifi on

# Zet het Access Point op
echo $Wachtwoord | su -c "nmcli c add type wifi ifname wlan0 con-name $ESSID autoconnect yes ssid $ESSID mode ap"
echo $Wachtwoord | su -c "nmcli connection modify $ESSID 802-11-wireless.mode ap 802-11-wireless-security.key-mgmt wpa-psk ipv4.method shared 802-11-wireless-security.psk '$KEY'"
# Activeer het Access Point
echo $Wachtwoord | su -c "nmcli connection up $ESSID"

nmcli dev wifi list

echo Access Point $ESSID is in de lucht
echo Het IP adres van deze computer is $IPWAN
echo -e '\033[1;32;40mDruk Return om het Access Point af te sluiten\033[0;37;40m.' # Groen op zwart
read Keypress

# Deactiveer het Access Point
nmcli connection down $ESSID
# Verwijder het Access Point
echo $Wachtwoord | su -c "nmcli connection delete id $ESSID"

if [ "$WiFiStatus" == "disabled" ]; then
  nmcli radio wifi off
  echo "WiFi uitgeschakeld."
fi
echo Access Point $ESSID is niet meer in de lucht

Het script uitvoeren

Konsole

Bij het openen van het Netwerkenpaneel wanneer het script loopt en het Access Point actief is:
Netwerken paneel