Tips en Trucs 2017

Bizarre opdrachten

Sommige linux gebruikers kunnen hun systeem doen ronken door ze tot het uiterste te drijven, weerstaan datacorruptie, slaan hackersaanvallen af, rapporteren problemen en draaien al wat ze nodig hebben. Ziehier enkele bizarre opdrachten waar je misschien nog nooit van hebt gehoord.

shuf

We maken een bestand met op elke regel een weekdag:

dany@laptop:~> cat > Weekdagen
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

Na Zondag druk je Enter voor een nieuwe regel en Ctrl+d om het bestand af te sluiten.

De shuf opdracht (shuffle, dooreenschudden) plaatst alle regels willekeurig door elkaar. Zo krijg je voor de weekdagen 5040 verschillende combinaties (7*6*5*4*3*2). Handig om te bepalen wie de koffie op kantoor maakt.

dany@laptop:~> shuf Weekdagen 
Zondag
Woensdag
Maandag
Dinsdag
Vrijdag
Zaterdag
Donderdag

Heb je maar drie Chinese vrijwilligers nodig, dan beperk je de uitvoer met de -n opties. Eerst maken we de lijst met medewerkers aan:

dany@laptop:~> cat > Medewerkers
Dany
Peter
Luc
Andre
Nicolle
Roos
Elke
Dirk
Jan
Marleen
Lieve
Bart

Dan kunnen we nu drie Chinese vrijwilligers aanduiden:

dany@laptop:~> shuf -n 3 Medewerkers 
Dany
Dirk
Elke

Ook getallen kan je door elkaar schudden:

dany@laptop:~> shuf -i 2-11
2
11
7
3
8
9
10
5
4
6

Combineren we beide opties dan halen we vijf willekeurige getallen uit een reeks van 1000:

dany@laptop:~> shuf -n 5 -i 1-1000
9
196
737
215
975

rev

De rev opdracht toont regels van achter naar voor. Deze regels kunnen van een andere opdracht komen:

dany@laptop:~> echo Pindanet | rev
tenadniP

Of uit een bestand:

dany@laptop:~> rev Weekdagen 
gadnaaM
gadsniD
gadsneoW
gadrednoD
gadjirV
gadretaZ
gadnoZ

tac

De tac opdracht toont de regels in omgekeerde volgorde van de cat opdracht. M.a.w. tac begint met de laatste regel en eindigt met de eerste.

dany@laptop:~> tac Weekdagen 
Zondag
Zaterdag
Vrijdag
Donderdag
Woensdag
Dinsdag
Maandag

look

De look opdracht gebruik je om woorden die met een bepaalde tekenreeks beginnen op te zoeken. De woorden die beginnen met fun:

dany@laptop:~> look fun
fun
Funabashi
Funabashi's
Funafuti
funambulate
funambulated
funambulates
funambulating
funambulation
funambulator
funambulators
funambulatory
funambulism
...

Zelfs namen:

dany@laptop:~> look peter
Peter
Peterboro
Peterboro's
Peterborough
petered
Peterhouse
Peterhouse's
petering
Peterlee
Peterlee's
Peterloo
Peterloo's
Peterman
Peterman's
Peter's
Petersburg
Petersburg's
Petersen
Petersen's
Petersham
Petershams
Peterson
Peterson's
Peterstown
Peterstown's

De look opdracht raadpleegt daarvoor de woordenlijst /usr/share/dict/words. Deze woordenlijst bevat meer dan 305 000 woorden. Wil je zoeken naar woorden waarin de tekenreeks fun in voorkomt, gebruik dan:

dany@laptop:~> grep -i fun /usr/share/dict/words
antifungal
antifungal's
bifunctional
cofunction
cofunctions
dandyfunk
defunct

yes

De yes opdracht produceert een eindeloze reeks y tekens. Deze op het eerste zicht nutteloze opdracht levert echter automatisch y antwoorden op vragen van andere opdrachten.

dany@laptop:~> yes | head -4
y
y
y
y

Met een optie bepaal je zelf het antwoord:

dany@laptop:~> yes PindaNet | head -4
PindaNet
PindaNet
PindaNet
PindaNet

factor

De factor opdracht toont je welke getallen je met elkaar moet vermenigvuldigen om een bepaald getal te bekomen:

dany@laptop:~> factor 330
330: 2 3 5 11
dany@laptop:~> factor 33431
33431: 101 331

Je kunt het resultaat verifiëren met de expr opdracht:

dany@laptop:~> expr 2 \* 3 \* 5 \* 11
330
dany@laptop:~> expr 101 \* 331
33431

De \ voor het vermenigvuldigingsteken zorgt ervoor dat * niet als een joker wordt beschouwd.

Bizarre opdrachten