Tips en Trucs 2016

Virtual Network Computing

Naast het veel gebruikte SSH systeem om opdrachten op andere computers uit te voeren, kan je grafisch op een andere computer werken met VNC (Virtual Network Computing). VNC bestaat al lang en heeft geen ingebouwde versleuteling, het is met andere woorden niet zomaar zonder risico's over het internet te gebruiken. Maar binnen een veilige omgeving zoals thuis, klaslokalen en kleine kantooromgevingen kan het perfect ingezet worden. Je kunt VNC gebruiken om problemen op andere computers op te lossen, maar ook om zwakke computers te laten profiteren van de snelle hardware van een andere computer. De zwakke computers (thin clients) zijn voorzien van een scherm, goedkope computer, toetsenbord en muis. De snelle computer (server) heeft een snelle processor, grote harde schijf, veel geheugen, enz. De gebruiker werkt op de thin client, maar al de opdrachten (zelfs het bureaublad) draaien op de server. Het is perfect mogelijk verschillende thin clients tegelijkertijd op de server te laten werken.

De voordelen van VNC:

Installatie

OpenSUSE en veel andere distributies installeren standaard een VNC server.

Firewall openen voor de VNC server

De firewall schermt ons systeem af voor vreemd netwerkverkeer. Om onze VNC server toegang tot het netwerk te geven, moeten we de firewall aanpassen.

VNC gebruiken

Aangezien VNC geen versleuteling gebruikt, start je de VNC server best alleen als je van plan bent op afstand te werken. Dit gaat als volgt:

Bepaal het IP-adres van de VNC server

Om via een andere computer op het netwerk op de VNC server te werken, moeten we zijn IP adres kennen. Dit achterhaal je met de volgende opdracht:

dany@laptop:~> ip a
1: lo: mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default 
  link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
  inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    valid_lft forever preferred_lft forever
  inet6 ::1/128 scope host 
    valid_lft forever preferred_lft forever
2: wlan0: mtu 1500 qdisc mq state DOWN group default qlen 1000
  link/ether ac:7b:a1:42:e0:5f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: eth0: mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
  link/ether 00:50:b6:6b:4f:28 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet 192.168.1.3/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic eth0
    valid_lft 7013sec preferred_lft 7013sec
  inet6 fe80::250:b6ff:fe6b:4f28/64 scope link 
    valid_lft forever preferred_lft forever

of grafisch via het Netwerken pictogram in het systeemvak (onderaan rechts op het scherm). Klik op de actieve verbinding en raadpleeg het tabblad Details.

Netwerken

Beide methoden leren ons dat het in het voorbeeld gebruikte IP adres 192.168.1.3 is.

Werken op de VNC server op een andere computer

Start op een andere computer in hetzelfde netwerk een VNC client op:

De VNC server afsluiten

Op de VNC server kan je met de volgende opdracht de eerste VNC server afsluiten:

dany@laptop:~> vncserver -kill :1
Killing Xvnc process ID 8009

De vncserver opdracht kan je verschillende keren na elkaar uitvoeren, waardoor je meerdere clients elk afzonderlijk op hun eigen scherm kunt laten werken. Om conflicten te vermijden, liefst als verschillende gebruikers. Om een lijst met actieve VNC servers op te vragen gebruik je de volgende opdracht:

dany@laptop:~> vncserver -list

TigerVNC server sessions:

X DISPLAY #   PROCESS ID
:1       9581
:2       9774