Tips en Trucs 2016

Opstartproblemen oplossen met GRUB

GRUB 2 heeft meer mogelijkheden om opstartproblemen op te lossen dan de vorige GRUB versie. We bekijken deze mogelijkheden en hoe je werkt met de GRUB 2 terminal.

Meldingen

Er zijn drie verschillende foutmeldingen of schermen bij opstartproblemen met GRUB:

grub>
GRUB heeft alles gevonden uitgenomen het configuratiebestand. Dit is meestal grub.conf.
grub rescue>
GRUB 2 kan de GRUB map niet vinden of de inhoud is onvolledig/beschadigd. De GRUB 2 map bevat het menu, modules en opgeslagen omgevingsgegevens.
GRUB
Enkel het woord GRUB wijst op het ontbreken van de meest elementaire gegevens om het systeem te starten.

Dit zijn de basis foutmeldingen die kunnen optreden bij het opstarten. Er kunnen nog andere foutmeldingen verschijnen, zoals hangende splash-schermen, veroorzaakt door bijvoorbeeld Busybox of Initramfs maar dan is het opstartproces voor GRUB reeds voorbij. Alle GRUB 2 foutmodes kunnen opgelost worden via de GRUB 2 terminal of een Live boot CD, DVD of USB-stick. Daarnaast bestaan er verschillende hulpprogramma's.

Beschikbare basisopdrachten

Deze opdrachten kunnen gebruikt worden in de GRUB 2 terminal die je activeert met de toets c. Bij het typen van GRUB 2 opdrachten ondervind je vlug dat enkel een QWERTY toetsenbord wordt ondersteund, m.a.w. voor degene die een toetsenbord hebben met een andere indeling wordt het zoeken naar de juiste tekens. Opmerking: de hier gebruikte voorbeelden komen van een computer met GPT partitionering waarbij de opstartpartitie op de tweede schijf (hd1) staat.

ls
Toont de inhoud van een partitie/map.
GRUB ls
boot
Ga door met opstarten (booten). Dit activeer je ook met de sneltoetsen F10 en Ctrl+x.
cat
Toont de inhoud van een configuratie- of tekstbestand, voorbeeld: cat (hd1,gpt1)/grub/grub.cfg
configfile
Laadt een GRUB 2 configuratiebestand, voorbeeld: configfile (hd1,gpt1)/grub/grub.cfg
linux
Laadt de kernel, voorbeeld: linux (hd1,gpt1)/sysrcd/rescue64
initrd
Laadt een initrd.img bestand, nodig om op te starten, voorbeeld: initrd (hd1,gpt1)/sysrcd/initram.igz
lsmod
Toont alle geladen modules (GRUB 2 uitbreidingen).
insmod
Laadt een module, voorbeeld: insmod (hd1,gpt1)/grub/x86_64-efi/normal.mod
loop
Koppelt een bestand als een apparaat, voorbeeld: loopback loop (hd1,gpt1)/bootable.iso
normal
Keer terug naar de standaard mode van GRUB 2
set
Toont de huidige instellingen of past een instelling aan, voorbeelden: set en set lang=nl
vbeinfo, videoinfo
Toont de beschikbare resoluties.
GRUB videoinfo

Rescue shell

Deze vorm krijg je als GRUB de normale vorm (mode) niet kan gebruiken. Je kunt dit tijdelijk omzeilen door eerst te onderzoeken wat fout ging, misschien wordt het verkeerde apparaat (partitie) aangesproken of kan GRUB de opstartbestanden niet vinden. De inhoud van de gebruikte variabelen met de instellingen vraag je op met set. Let daarbij op de variable prefix, deze bevat de partitie (tussen haakjes) en het pad naar de GRUB map, voorbeeld: prefix=(hd1,gpt1)/grub.

Zoek daarna met ls uit welke apparaten en partities er beschikbaar zijn.

Corrigeer indien nodig de prefix variabele met:

set prefix=(hd1,gpt1)/boot/grub

De prefix moet in overeenstemming zijn met de boot variabele, die de standaard partitie bevat:

root=hd1,gpt1

Daarna kan je terug naar de normale omgeving schakelen met:

insmod normal
normal

Daarna kan je een kernel laden:

insmod linux
linux /sysrcd/rescue64

En een opstartschijf:

initrd /sysrcd/initram.igz

En doorstarten met

boot

Na het starten van het systeem

Zorg je voor een correcte GRUB configuratie en activeer ze opnieuw. Dit doe best door de handleiding van uw distributie erbij te nemen. Voor openSUSE Leap 42.1 vind je dit op deze webpagina.