Tips en Trucs 2016

Reservekopieën maken met Déjà Dup

Déjà Dup is een grafische omgeving voor de back-up opdracht duplicity. Het verbergt de complexiteit bij het maken van een reservekopieën zoals het hoort (versleuteld, op een andere locatie en regelmatig). Déjà Dup is gebaseerd op duplicity. Om regelmatig geplande reservekopieën te maken, gebruikt Déjà Dup niet de standaard planners zoals cron, maar een eigen monitor die opstart als de gebruiker zich aanmeldt. Dit gaat na wanneer de laatste succesvolle reservekopie is gemaakt en start de aanmaak na een nieuwe reservekopie op het volgende geplande moment.

Encryptie

Déjà Dup laat het versleutelen over aan duplicity en gebruikt dus gpg met een symmetrische codering. Dit betekent dat de versleuteling enkel gebaseerd is op het door u gekozen wachtwoord. Om je gegevens terug te herstellen, moet je het wachtwoord dus kennen, m.a.w. onthouden dus. Déjà Dup kan uw wachtwoord onthouden door het op te slaan in de sleutelbos van GNOME.

Back-up formaat

Déjà Dup gebruikt het duplicity eigen formaat om bestanden op de back-up locatie op te slaan. Om bestanden te herstellen, moet je dus Déjà Dup of een ander op duplicity gebaseerd programma gebruiken. Dit in tegenstelling tot back-up programma's waarbij de oorspronkelijke bestanden integraal opgeslagen worden waardoor je er met standaard programma's in kunt zoeken, bladeren en bewerkingen op kunt uitvoeren.

Volledige reservekopieën

Déjà Dup maakt regelmatig verse volledige reservekopieën. Deze nemen veel plaats en tijd in beslag. Voor Déjà Dup is opslagruimte en tijd dus geen prioriteit, de gegevensveiligheid echter van het grootste belang.

Het verwijderen van oude reservekopieën

In Déjà Dup bepaal je zelf hoelang je reservekopieën wilt bewaren, bijvoorbeeld een maand. Dit betekent niet dat Déjà Dup reservekopieën ouder dan een maand onmiddellijk verwijderd. Er moeten steeds twee volledige reservekopieën aanwezig zijn, voor de vorige wordt gewist. Wanneer Déjà Dup een volledige reservekopie maakt op 22 mei 2016 en een maand daarna op 22 juni 2016 nogmaals een reservekopie maakt, wordt de reservekopie van 22 mei behouden. De volgende maand wordt op 22 juni 2016 opnieuw een volledige reservekopie gemaakt, waardoor de reservekopie van 22 mei verwijderd wordt.

Installatie

Déjà Dup zit in de standaard softwarebronnen van openSUSE Leap 42.1 en kan je dus eenvoudig installeren.

Déjà Dup gebruiken

Start Déjà Dup via Menu Toepassingen > Systeem > Reservekopieën.
Déjà Dup

Klik op het onderdeel Mappen om een reservekopie van te maken. Uw Persooonlijke map werd automatisch aan de te kopiëren lijst met mappen toegevoegd. Mappen toevoegen kan je met de +-knop onderaan het venster. Met de --knop kan je geselecteerde mappen in de lijst verwijderen.
Déjà Dup bronmappen

Klik op het onderdeel Mappen om te negeren. Hier bepaal je welke mappen nooit in de reservekopie opgenomen worden, zelfs als deze zich bevinden in mappen die voorkomen in de lijst Mappen om een reservekopie van te maken. Standaard worden de Prullenbak en de Download-mappen in de Persoonlijke mappen nooit in de reservekopieën opgenomen. Opnieuw is er een +- en --knop om de lijst te beheren.
Déjà Dup mappen om te negeren

Klik op Reservekopielocatie. Hier bepaal je waar de reservekopieën opgeslagen worden. Je kunt de reservekopieën opslaan op cloud locaties zoals Amazon S3 en Rackspace Cloud Files; in gedeelde mappen via FTP, SSH, WebDAV, Windows gedeelde map of een Aangepaste locatie of in een Lokale map op uw eigen computer. Het spreekt voor zich dat je voor de gekozen locatie moet beschikken over de nodige toegangsgegevens zoals bijvoorbeeld gebruikersnaam en bijhorende wachtwoord. Je merkt ook dat de nadruk ligt op standaarden, m.a.w. iedere aanbieder van opslagruimte kan via één van deze beschikbare locaties bereikt worden.
Déjà Dup doelmap

Klik op Planning. Hier kan je het maken van reservekopieën automatiseren. Zet daarvoor eerst het knopje bovenaan rechts op AAN. Dan pas kan je selecteren om de hoeveel tijd er een reservekopie gemaakt wordt (standaard elke Week). Hier bepaal je ook hoelang de reservekopieën bewaard worden. Standaard is dit Voor altijd, in de praktijk worden de oudste reservekopieën verwijderd als er onvoldoende opslagruimte overblijft om een nieuwe reservekopie te maken.
Déjà Dup planning

Een reservekopie maken

Persoonlijk hou ik niet zo van het automatisch maken van reservekopieën. Bij mij staat de Planning dus UIT en maak ik reservekopieën als het mij uitkomt (tijd en internetbelasting) of indien noodzakelijk (voor het uitvoeren van belangrijke aanpassingen). Dit kan in het onderdeel Overzicht met de knop Nu reservekopie maken... Afhankelijk van de gekozen reservekopielocatie moet je al dan niet toegangsgegevens zoals een wachtwoord opgeven. Daarna wordt naar een wachtwoord gevraagd om de reservekopie te versleutelen.
Versleutelen met wachtwoord

Daarna kan je de voortgang volgen en desnoods via de knop Details bekijken welk bestand voor het ogenblik in de reservekopie wordt opgenomen. Als je dringend weg moet, klik je op de knop Later hervatten. Déjà Dup breekt het maken van de reservekopie zodanig af dat je later verder kunt doen.
Reservekopie maken

Eindoordeel

Déjà Dup is zo eenvoudig in het gebruik dat niemand nog een reden kan vinden om geen reservekopie van zijn of haar data te hebben. Vroeg of laat heb je zo'n reservekopie nodig, en dan ben je blij dat je er één hebt.

Een reservekopie moet je zeker ook eens terugzetten, al was het maar om te weten hoe je dit correct uitvoert. Ook dat is in Déjà Dup goed geregeld. Je kunt een reservekopie daarbij zelfs terugzetten naar een andere map, handig bij het testen en/of uitproberen. Bij het terugzetten van een reservekopie wordt je stap voor stap begeleidt door eenvoudige dialoogvensters. M.a.w. zo moet een back-upprogramma werken, eenvoudig te bedienen en betrouwbaar.