Tips en Trucs 2016

Willekeurige bureaubladachtergronden

De standaard bureaubladachtergronden zijn meestal schitterend, maar beginnen na een tijdje toch te vervelen. Minder saai wordt het als je bij elke computerstart een ander bureaublad krijgt. Om een mooie verzameling diverse bureaubladachtergronden te verzamelen ben je vlug een namiddag bezig. Mensen met een uitgebreide fotoverzameling kunnen putten uit deze verzameling. Ook het internet bevat een groot aantal geschikte foto's. Via een eenvoudige link kan je heel wat van die foto's als achtergrondafbeelding gebruiken. Telkens je de link gebruikt, krijg je een andere foto.

Het script

#!/bin/bash
# Wacht tot het netwerk opgestart is.
while ! ping -c 1 lorempixel.com; do
  sleep 1m
done
# Achtergrond aanpassen
# Kies uit verschillende internet URL's een willekeurige URL
link[0]="http://lorempixel.com/1920/1080"
link[1]="https://unsplash.it/1920/1080/?random"
link[2]="https://placeimg.com/1920/1080/any"
# $RANDOM zorgt voor een willekeurig getal
# ${#link[@]} bevat het aantal URL's
# Dankzij de modulus bewerking (rest van een deling) bevat $keuze een willekeurig getal tussen 0 en 2
keuze=$[ ( $RANDOM % ${#link[@]} ) ]
# Met wget downloaden we de bureaubladachtergrond
wget -O ~/.Achtergrond.jpg ${link[$keuze]}

Het script wacht tot er internettoegang is door te controleren of de server lorempixel.com bereikbaar is. Indien dit niet het geval is, wordt de test na 1 minuut opnieuw uitgevoerd. Het spreekt voor zich dat je zelf kunt kiezen naar welke URL je pingt om de internettoegang te testen. Sommige internetservers blokkeren echter ping, controleer dit dus eerst in de terminal. Indien gewenst, kan je de frequentie waarmee getest wordt verlagen door de sleep tijd te verhogen.

Daarna kiezen we een willekeurige aanbieder van willekeurige achtergronden op maat. Deze links kan je naar wenst aanpassen om een passende resolutie te selecteren (dit voorbeeld gebruikt HD of 1920x1080). Bij bepaalde links kan je zelfs een favoriet onderwerp opgeven (voor meer informatie klik je op één van onderstaande foto's van de betreffende diensten). Bij het vernieuwen van deze webpagina merkt je dat je steeds andere foto's ziet.

Sla het script op als wallpaper.sh in de map ~/.config/autostart-scripts/ om het bij elke start van openSUSE Leap 42.1 automatisch uit te voeren. Daarna maak je het script uitvoerbaar met de opdracht:

dany@laptop:~> chmod +x ~/.config/autostart-scripts/wallpaper.sh

Als laatste zorg je dat het gedownloade bestand als bureaubladachtergrond gebruikt wordt. Om te vermijden dat het bestand per ongeluk gewist wordt, wordt het gedownloade bestand verborgen opgeslagen (naam begint met een punt). Bij het selecteren van de Achtergrondafbeelding moet je dan ook zelf de naam van het verborgen bestand intypen (althans gedeeltelijk).
Achtergrondafbeelding