Tips en Trucs 2015

Weergave van uitvoer vernieuwen

Opdrachten zoals top vernieuwen de weergave periodiek. Daardoor kan je de gebeurtenissen op een systeem op de voet volgen. De meeste opdrachten vernieuwen hun weergave echter niet, ze verzamelen gegevens, verwerken ze en geven ze één keer weer. Om een systeem op de voet te volgen, is het handiger dat een opdracht in een lus wordt uitgevoerd, waarbij de uitvoer telkens opnieuw wordt weergegeven. Dit kan met een script, maar de gegevens zonder veel overlast (bijvoorbeeld scrollen of flikkering) weergeven, wordt een lastige klus. De watch opdracht lost dit voor ons op.

De volgende opdracht toont ons het geheugengebruik van het systeem:

dany@linux-cj0r:~> free
       total    used    free   shared  buffers   cached
Mem:    8104772  2495808  5608964   60960    4296  1908600
-/+ buffers/cache:   582912  7521860
Swap:      0     0     0

Om het geheugengebruik te blijven volgen, gebruik je de opdracht:

dany@linux-cj0r:~> watch free

De terminal wordt schoongeveegd en toont nu de volgende uitvoer:

Every 2,0s: free                    Sat Sep 12 19:03:02 2015

       total    used    free   shared  buffers   cached
Mem:    8104772  2501040  5603732   60960    4296  1910692
-/+ buffers/cache:   586052  7518720
Swap:      0     0     0

Om de twee seconden wordt de free opdracht opnieuw uitgevoerd en krijgen we nieuwe waarden op het scherm. Dit gaat door tot je de opdracht met de toetscombinatie Ctrl+C afbreekt. Het oorspronkelijke terminalvenster wordt daarbij hersteld.

Voor systeembelastende opdrachten kan je de herhalingsfrequentie verlagen door een langere intervaltijd in te stellen. Deze intervaltijd stel je in met de optie -n. Om om de minuut het schijfgebruik weer te geven, gebruik je de opdracht:

dany@linux-cj0r:~> watch -n 60 df -h

en het resultaat:

Every 60,0s: df -h                   Sat Sep 12 19:14:47 2015

Bestandssysteem Grootte Gebruikt Besch Geb% Aangekoppeld op
/dev/sda6      40G   14G  25G 37% /
devtmpfs      3,9G    0 3,9G  0% /dev
tmpfs       3,9G   1,1M 3,9G  1% /dev/shm
tmpfs       3,9G   2,4M 3,9G  1% /run
tmpfs       3,9G    0 3,9G  0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda6      40G   14G  25G 37% /.snapshots
/dev/sda9     1,1G   73M 848M  8% /boot
/dev/sda8      38G   36G 2,5G 94% /var/backup
/dev/sda2     256M   57M 200M 23% /boot/efi
/dev/sda6      40G   14G  25G 37% /var/tmp
/dev/sda7      66G   19G  45G 29% /usr/home/Documents
/dev/sda4      74G   26G  48G 35% /windows/C
/dev/sda6      40G   14G  25G 37% /tmp
/dev/sda6      40G   14G  25G 37% /opt
/dev/sda6      40G   14G  25G 37% /var/spool
/dev/sda6      40G   14G  25G 37% /var/opt
/dev/sda6      40G   14G  25G 37% /var/log
/dev/sda6      40G   14G  25G 37% /var/lib/named
/dev/sda6      40G   14G  25G 37% /var/lib/pgsql
/dev/sda6      40G   14G  25G 37% /var/crash
/dev/sda6      40G   14G  25G 37% /var/lib/mailman
/dev/sda6      40G   14G  25G 37% /usr/local
/dev/sda6      40G   14G  25G 37% /srv
/dev/sda6      40G   14G  25G 37% /home

Let op het feit dat Btrfs systemen met snapshots werken (14 GB) en subvolumes (meerdere koppelpunten op één partitie naar meerdere mappen).

Om het geheugengebruik gedetailleerder te volgen, gebruik je de opdracht:

dany@linux-cj0r:~> watch -d=cumulative cat /proc/meminfo
Geheugengebruik volgen

De optie -d=cumulative zorgt voor het oplichten van waarden die veranderen, waardoor deze beter opvallen.