Tips en Trucs 2015

v.Nu HTML Checker

De Nu HTML Checker (v.Nu) is de backend (de motor) van de webpagina's html5.validator.nu/, validator.w3.org/nu/ en de HTML 5 W3C Validator. M.a.w. de Nu HTML Checker wordt gebruikt om te testen of webpagina's voldoen aan de standaard. Webpagina's die aan de standaard voldoen worden door browsers beter en sneller weergegeven. Bovendien belonen zoekmachines zulke webpagina's door deze een hogere ranking te geven. Hoewel je een webpagina online kunt controleren, kan je beter de webpagina al tijdens het ontwikkelen regelmatig testen. Dit zorgt ervoor dat je fouten sneller kunt opsporen en corrigeren.

De Nu HTML Checker is een terminal opdracht die je in een webpagina kunt gebruiken. En door zijn opbouw ook kunt integreren in een ontwikkelomgeving zoals Bluefish. Daarenboven is deze validator in java geschreven, waardoor ze platformonafhankelijk is.

Installatie

De Nu HTML Checker is enkel via de broncode op github te installeren. Om de installatie uit te voeren, moet het git (toegang tot github), python (installatiescript) en een JDK 5 (Java Development Kit) op uw systeem geïnstalleerd zijn. Python is standaard in openSUSE 13.2 geïnstalleerd. openSUSE 13.2 gebruikt standaard OpenJDK 1.8.0 als Java Runtime Environment. Om echter de van github afgehaalde broncode te compileren, heb je de OpenJDK Development Environment nodig. Met de volgende opdracht installeer je in openSUSE 13.2 alle ontbrekende onderdelen:

dany@linux-oj7m:~> sudo zypper install git java-1_8_0-openjdk-devel 
root's password:
Gegevens van installatiebron laden...
Lezen van geïnstalleerde pakketten...
Afhankelijkheden tussen pakketten oplossen...

De volgende 17 NIEUWE pakketten zullen worden geïnstalleerd:
 cvs cvsps git git-core git-cvs git-email git-gui gitk git-svn git-web java-1_8_0-openjdk-devel libserf-1-1 
 perl-Authen-SASL perl-Error perl-Net-SMTP-SSL subversion subversion-perl 

De volgende 8 aanbevolen pakketten zijn automatisch geselecteerd:
 git-cvs git-email git-gui gitk git-svn git-web perl-Authen-SASL perl-Net-SMTP-SSL 

Het volgende pakket wordt gesuggereerd, maar zal niet worden geïnstalleerd:
 git-daemon 

17 nieuw te installeren pakketten.
Totale downloadgrootte: 15,9 MiB. Reeds in de cache: 0 B Na de operatie zal aanvullend 69,7 MiB worden 
gebruikt.
Doorgaan? [j/n/? alle opties tonen] (j): 
pakket perl-Authen-SASL-2.16-4.1.3.noarch wordt opgehaald        (1/17), 55,1 KiB (105,1 KiB uitgepakt)
Ophalen: perl-Authen-SASL-2.16-4.1.3.noarch.rpm ............................................[klaar (61,9 KiB/s)]
pakket perl-Error-0.17022-2.1.3.noarch wordt opgehaald          (2/17), 34,9 KiB ( 70,0 KiB uitgepakt)
Ophalen: perl-Error-0.17022-2.1.3.noarch.rpm ...............................................[klaar (17,6 KiB/s)]
pakket perl-Net-SMTP-SSL-1.01-12.1.3.noarch wordt opgehaald       (3/17),  7,8 KiB ( 4,5 KiB uitgepakt)
Ophalen: perl-Net-SMTP-SSL-1.01-12.1.3.noarch.rpm .......................................................[klaar]
pakket cvs-1.12.12-182.1.2.x86_64 wordt opgehaald            (4/17), 371,1 KiB (902,3 KiB uitgepakt)
Ophalen: cvs-1.12.12-182.1.2.x86_64.rpm ...................................................[klaar (121,8 KiB/s)]
pakket cvsps-2.1-181.1.3.x86_64 wordt opgehaald             (5/17), 56,1 KiB (120,6 KiB uitgepakt)
Ophalen: cvsps-2.1-181.1.3.x86_64.rpm ......................................................[klaar (30,6 KiB/s)]
pakket java-1_8_0-openjdk-devel-1.8.0.40~b10-1.1.x86_64 wordt opgehaald (6/17),  8,3 MiB ( 38,1 MiB uitgepakt)
Ophalen: java-1_8_0-openjdk-devel-1.8.0.40~b10-1.1.x86_64.rpm .............................[klaar (270,7 KiB/s)]
pakket libserf-1-1-1.3.8-2.4.1.x86_64 wordt opgehaald          (7/17), 67,5 KiB (144,4 KiB uitgepakt)
Ophalen: libserf-1-1-1.3.8-2.4.1.x86_64.rpm ................................................[klaar (50,3 KiB/s)]
pakket git-core-2.1.4-9.6.x86_64 wordt opgehaald             (8/17),  2,7 MiB ( 14,0 MiB uitgepakt)
Ophalen: git-core-2.1.4-9.6.x86_64.rpm ....................................................[klaar (301,2 KiB/s)]
pakket subversion-1.8.11-2.11.1.x86_64 wordt opgehaald          (9/17),  2,2 MiB ( 8,3 MiB uitgepakt)
Ophalen: subversion-1.8.11-2.11.1.x86_64.rpm ..............................................[klaar (497,5 KiB/s)]
pakket gitk-2.1.4-9.6.x86_64 wordt opgehaald              (10/17), 192,8 KiB (688,6 KiB uitgepakt)
Ophalen: gitk-2.1.4-9.6.x86_64.rpm ......................................................................[klaar]
pakket git-web-2.1.4-9.6.x86_64 wordt opgehaald             (11/17), 143,8 KiB (321,5 KiB uitgepakt)
Ophalen: git-web-2.1.4-9.6.x86_64.rpm .....................................................[klaar (122,9 KiB/s)]
pakket git-gui-2.1.4-9.6.x86_64 wordt opgehaald             (12/17), 264,6 KiB ( 1,2 MiB uitgepakt)
Ophalen: git-gui-2.1.4-9.6.x86_64.rpm .....................................................[klaar (151,4 KiB/s)]
pakket git-email-2.1.4-9.6.x86_64 wordt opgehaald            (13/17), 95,5 KiB (102,4 KiB uitgepakt)
Ophalen: git-email-2.1.4-9.6.x86_64.rpm ....................................................[klaar (33,0 KiB/s)]
pakket git-cvs-2.1.4-9.6.x86_64 wordt opgehaald             (14/17), 144,8 KiB (328,0 KiB uitgepakt)
Ophalen: git-cvs-2.1.4-9.6.x86_64.rpm .....................................................[klaar (104,8 KiB/s)]
pakket git-2.1.4-9.6.x86_64 wordt opgehaald               (15/17), 66,8 KiB ( 2,6 KiB uitgepakt)
Ophalen: git-2.1.4-9.6.x86_64.rpm ..........................................................[klaar (82,5 KiB/s)]
pakket subversion-perl-1.8.11-2.11.1.x86_64 wordt opgehaald       (16/17), 857,0 KiB ( 4,3 MiB uitgepakt)
Ophalen: subversion-perl-1.8.11-2.11.1.x86_64.rpm .........................................[klaar (159,0 KiB/s)]
pakket git-svn-2.1.4-9.6.x86_64 wordt opgehaald             (17/17), 463,9 KiB (977,4 KiB uitgepakt)
Ophalen: git-svn-2.1.4-9.6.x86_64.rpm .....................................................[klaar (155,4 KiB/s)]
Controleren op conflicten tussen bestanden: .............................................................[klaar]
( 1/17) Installeert: perl-Authen-SASL-2.16-4.1.3 ........................................................[klaar]
( 2/17) Installeert: perl-Error-0.17022-2.1.3 ...........................................................[klaar]
( 3/17) Installeert: perl-Net-SMTP-SSL-1.01-12.1.3 ......................................................[klaar]
( 4/17) Installeert: cvs-1.12.12-182.1.2 ................................................................[klaar]
( 5/17) Installeert: cvsps-2.1-181.1.3 ..................................................................[klaar]
( 6/17) Installeert: java-1_8_0-openjdk-devel-1.8.0.40~b10-1.1 ..........................................[klaar]
Aanvullende rpm-uitvoer:
update-alternatives: using /usr/lib64/jvm/java-1.8.0-openjdk/bin/javac to provide /usr/bin/javac (javac) in auto mode
update-alternatives: using /usr/lib64/jvm/java-1.8.0-openjdk to provide /usr/lib64/jvm/java-openjdk (java_sdk_openjdk) in auto mode
update-alternatives: using /usr/lib64/jvm/java-1.8.0-openjdk to provide /usr/lib64/jvm/java-1.8.0 (java_sdk_1.8.0) in auto mode


( 7/17) Installeert: libserf-1-1-1.3.8-2.4.1 ............................................................[klaar]
( 8/17) Installeert: git-core-2.1.4-9.6 .................................................................[klaar]
( 9/17) Installeert: subversion-1.8.11-2.11.1 ...........................................................[klaar]
Aanvullende rpm-uitvoer:
Updating /etc/sysconfig/svnserve...


(10/17) Installeert: gitk-2.1.4-9.6 .....................................................................[klaar]
(11/17) Installeert: git-web-2.1.4-9.6 ..................................................................[klaar]
(12/17) Installeert: git-gui-2.1.4-9.6 ..................................................................[klaar]
(13/17) Installeert: git-email-2.1.4-9.6 ................................................................[klaar]
(14/17) Installeert: git-cvs-2.1.4-9.6 ..................................................................[klaar]
(15/17) Installeert: git-2.1.4-9.6 ......................................................................[klaar]
(16/17) Installeert: subversion-perl-1.8.11-2.11.1 ......................................................[klaar]
(17/17) Installeert: git-svn-2.1.4-9.6 ..................................................................[klaar]

De broncode halen we van github met de volgende opdracht:

dany@linux-oj7m:~> git clone https://github.com/validator/validator.git
Cloning into 'validator'...
remote: Counting objects: 17305, done.
remote: Compressing objects: 100% (39/39), done.
remote: Total 17305 (delta 12), reused 0 (delta 0), pack-reused 17265
Receiving objects: 100% (17305/17305), 8.70 MiB | 782.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (10050/10050), done.
Checking connectivity... done.

Met de volgende opdracht open je de pas afgehaalde broncodemap:

dany@linux-oj7m:~> cd validator/

Met volgende opdracht worden afhankelijke pakketten van het internet gehaald en wordt de broncode verwerkt (gecompileerd):

dany@linux-oj7m:~/validator> python ./build/build.py all
"git" submodule update --init
Submodule 'htmlparser' (https://github.com/validator/htmlparser.git) registered for path 'htmlparser'
Submodule 'jing-trang' (https://github.com/validator/jing-trang.git) registered for path 'jing-trang'
Submodule 'tests' (https://github.com/validator/tests.git) registered for path 'tests'
Cloning into 'htmlparser'...
remote: Counting objects: 8117, done.
remote: Total 8117 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 8117
Receiving objects: 100% (8117/8117), 11.47 MiB | 1.50 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (2421/2421), done.
Checking connectivity... done.
Submodule path 'htmlparser': checked out '543cc3e7d442874c10ed40e114317115bcff1ca5'
Cloning into 'jing-trang'...
remote: Counting objects: 1874, done.
remote: Total 1874 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 1874
Receiving objects: 100% (1874/1874), 11.49 MiB | 1.53 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (510/510), done.
Checking connectivity... done.
Submodule path 'jing-trang': checked out '164dfdccf8e149839e83d5639461f0ed2fffec37'
Cloning into 'tests'...
remote: Counting objects: 6066, done.
remote: Total 6066 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 6066
Receiving objects: 100% (6066/6066), 992.93 KiB | 714.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (3084/3084), done.
Checking connectivity... done.
Submodule path 'tests': checked out 'fff3afaf15954d244ae01a30eb4d971479d13d40'
https://repo1.maven.org/maven2/com/ibm/icu/icu4j/54.1.1/icu4j-54.1.1.jar
https://repo1.maven.org/maven2/commons-codec/commons-codec/1.10/commons-codec-1.10.jar
https://repo1.maven.org/maven2/commons-fileupload/commons-fileupload/1.3.1/commons-fileupload-1.3.1.jar
https://repo1.maven.org/maven2/commons-httpclient/commons-httpclient/3.1/commons-httpclient-3.1.jar
https://repo1.maven.org/maven2/commons-io/commons-io/2.4/commons-io-2.4.jar
https://repo1.maven.org/maven2/commons-logging/commons-logging/1.2/commons-logging-1.2.jar
https://repo1.maven.org/maven2/commons-logging/commons-logging/1.2/commons-logging-1.2-adapters.jar
https://repo1.maven.org/maven2/commons-logging/commons-logging/1.2/commons-logging-1.2-api.jar
https://repo1.maven.org/maven2/io/mola/galimatias/galimatias/0.1.0/galimatias-0.1.0.jar
https://repo1.maven.org/maven2/javax/servlet/javax.servlet-api/3.1.0/javax.servlet-api-3.1.0.jar
https://repo1.maven.org/maven2/log4j/log4j/1.2.17/log4j-1.2.17.jar
https://repo1.maven.org/maven2/net/sourceforge/jchardet/jchardet/1.0/jchardet-1.0.jar
https://repo1.maven.org/maven2/org/eclipse/jetty/jetty-http/9.2.9.v20150224/jetty-http-9.2.9.v20150224.jar
https://repo1.maven.org/maven2/org/eclipse/jetty/jetty-io/9.2.9.v20150224/jetty-io-9.2.9.v20150224.jar
https://repo1.maven.org/maven2/org/eclipse/jetty/jetty-security/9.2.9.v20150224/jetty-security-9.2.9.v20150224.jar
https://repo1.maven.org/maven2/org/eclipse/jetty/jetty-server/9.2.9.v20150224/jetty-server-9.2.9.v20150224.jar
https://repo1.maven.org/maven2/org/eclipse/jetty/jetty-servlet/9.2.9.v20150224/jetty-servlet-9.2.9.v20150224.jar
https://repo1.maven.org/maven2/org/eclipse/jetty/jetty-servlets/9.2.9.v20150224/jetty-servlets-9.2.9.v20150224.jar
https://repo1.maven.org/maven2/org/eclipse/jetty/jetty-util/9.2.9.v20150224/jetty-util-9.2.9.v20150224.jar
https://repo1.maven.org/maven2/org/eclipse/jetty/jetty-util-ajax/9.2.9.v20150224/jetty-util-ajax-9.2.9.v20150224.jar
https://repo1.maven.org/maven2/org/mozilla/rhino/1.7R5/rhino-1.7R5.jar
https://repo1.maven.org/maven2/xom/xom/1.2.5/xom-1.2.5.jar
https://raw.githubusercontent.com/tabatkins/parse-css/a878df1503af3bfb63493a63685a117a24988959/parse-css.js
https://raw.githubusercontent.com/douglascrockford/JSON-js/3d7767b6b1f3da363c625ff54e63bbf20e9e83ac/json.js
https://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry/language-subtag-registry
https://help.whatwg.org/extensions/a-rel/
https://help.whatwg.org/extensions/link-rel/
https://help.whatwg.org/extensions/meta-name/
https://wiki.whatwg.org/wiki/Validator.nu_alt_advice
https://wiki.whatwg.org/wiki/MicrosyntaxDescriptions
./ant
Buildfile: ./build.xml

check-modules:

modules:

check-modbuild:

modbuild:
   [xslt] Processing /home/dany/validator/jing-trang/modules.xml to /home/dany/validator/jing-trang/modbuild.xml
   [xslt] Loading stylesheet /home/dany/validator/jing-trang/build.xsl

jar:

init:
  [mkdir] Created dir: /home/dany/validator/jing-trang/build

mod.util.compile-main:
  [mkdir] Created dir: /home/dany/validator/jing-trang/build/mod/util/classes/main
  [javac] Compiling 33 source files to /home/dany/validator/jing-trang/build/mod/util/classes/main
  [javac] warning: [options] bootstrap class path not set in conjunction with -source 1.3
  [javac] warning: [options] source value 1.3 is obsolete and will be removed in a future release
  [javac] warning: [options] target value 1.1 is obsolete and will be removed in a future release
  [javac] warning: [options] To suppress warnings about obsolete options, use -Xlint:-options.
  [javac] 4 warnings

mod.dtd-parse.compile-main:
  [mkdir] Created dir: /home/dany/validator/jing-trang/build/mod/dtd-parse/classes/main
  [javac] Compiling 104 source files to /home/dany/validator/jing-trang/build/mod/dtd-parse/classes/main
  [javac] warning: [options] bootstrap class path not set in conjunction with -source 1.3
  [javac] warning: [options] source value 1.3 is obsolete and will be removed in a future release
  [javac] warning: [options] target value 1.1 is obsolete and will be removed in a future release
  [javac] warning: [options] To suppress warnings about obsolete options, use -Xlint:-options.
  [javac] 4 warnings

mod.dtdinst.compile-main:
  [mkdir] Created dir: /home/dany/validator/jing-trang/build/mod/dtdinst/classes/main
  [javac] Compiling 3 source files to /home/dany/validator/jing-trang/build/mod/dtdinst/classes/main
  [javac] warning: [options] bootstrap class path not set in conjunction with -source 1.3
  [javac] warning: [options] source value 1.3 is obsolete and will be removed in a future release
  [javac] warning: [options] target value 1.1 is obsolete and will be removed in a future release
  [javac] warning: [options] To suppress warnings about obsolete options, use -Xlint:-options.
  [javac] 4 warnings
  [mkdir] Created dir: /home/dany/validator/jing-trang/build/mod/dtdinst/classes/main/com/thaiopensource/xml/dtd/app/resources

mod.dtdinst.jar:
   [jar] Building jar: /home/dany/validator/jing-trang/build/dtdinst.jar

mod.regex-gen.compile-main:
  [mkdir] Created dir: /home/dany/validator/jing-trang/build/mod/regex-gen/classes/main
  [javac] Compiling 2 source files to /home/dany/validator/jing-trang/build/mod/regex-gen/classes/main
  [javac] warning: [options] bootstrap class path not set in conjunction with -source 1.3
  [javac] warning: [options] source value 1.3 is obsolete and will be removed in a future release
  [javac] warning: [options] target value 1.1 is obsolete and will be removed in a future release
  [javac] warning: [options] To suppress warnings about obsolete options, use -Xlint:-options.
  [javac] 4 warnings

mod.regex.check-gen:

mod.regex.gen:
  [mkdir] Created dir: /home/dany/validator/jing-trang/build/mod/regex/gensrc/main/com/thaiopensource/datatype/xsd/regex/java

mod.regex.compile-main:
  [mkdir] Created dir: /home/dany/validator/jing-trang/build/mod/regex/classes/main
  [javac] Compiling 9 source files to /home/dany/validator/jing-trang/build/mod/regex/classes/main
  [javac] warning: [options] bootstrap class path not set in conjunction with -source 1.3
  [javac] warning: [options] source value 1.3 is obsolete and will be removed in a future release
  [javac] warning: [options] target value 1.1 is obsolete and will be removed in a future release
  [javac] warning: [options] To suppress warnings about obsolete options, use -Xlint:-options.
  [javac] 4 warnings

mod.datatype.compile-main:
  [mkdir] Created dir: /home/dany/validator/jing-trang/build/mod/datatype/classes/main
  [javac] Compiling 13 source files to /home/dany/validator/jing-trang/build/mod/datatype/classes/main
  [javac] warning: [options] bootstrap class path not set in conjunction with -source 1.3
  [javac] warning: [options] source value 1.3 is obsolete and will be removed in a future release
  [javac] warning: [options] target value 1.1 is obsolete and will be removed in a future release
  [javac] warning: [options] To suppress warnings about obsolete options, use -Xlint:-options.
  [javac] 4 warnings

mod.xsd-datatype.compile-main:
  [mkdir] Created dir: /home/dany/validator/jing-trang/build/mod/xsd-datatype/classes/main
  [javac] Compiling 41 source files to /home/dany/validator/jing-trang/build/mod/xsd-datatype/classes/main
  [javac] warning: [options] bootstrap class path not set in conjunction with -source 1.3
  [javac] warning: [options] source value 1.3 is obsolete and will be removed in a future release
  [javac] warning: [options] target value 1.1 is obsolete and will be removed in a future release
  [javac] warning: [options] To suppress warnings about obsolete options, use -Xlint:-options.
  [javac] 4 warnings

mod.validate.compile-main:
  [mkdir] Created dir: /home/dany/validator/jing-trang/build/mod/validate/classes/main
  [javac] Compiling 41 source files to /home/dany/validator/jing-trang/build/mod/validate/classes/main
  [javac] warning: [options] bootstrap class path not set in conjunction with -source 1.3
  [javac] warning: [options] source value 1.3 is obsolete and will be removed in a future release
  [javac] warning: [options] target value 1.1 is obsolete and will be removed in a future release
  [javac] warning: [options] To suppress warnings about obsolete options, use -Xlint:-options.
  [javac] 4 warnings

mod.rng-parse.gen:
  [mkdir] Created dir: /home/dany/validator/jing-trang/build/mod/rng-parse/gensrc/main/com/thaiopensource/relaxng/parse/compact
  [javacc] Java Compiler Compiler Version 4.1 (Parser Generator)
  [javacc] (type "javacc" with no arguments for help)
  [javacc] Reading from file /home/dany/validator/jing-trang/mod/rng-parse/src/main/com/thaiopensource/relaxng/parse/compact/CompactSyntax.jj . . .
  [javacc] Note: UNICODE_INPUT option is specified. Please make sure you create the parser/lexer using a Reader with the correct character encoding.
  [javacc] File "TokenMgrError.java" does not exist. Will create one.
  [javacc] File "ParseException.java" does not exist. Will create one.
  [javacc] File "Token.java" does not exist. Will create one.
  [javacc] File "JavaCharStream.java" does not exist. Will create one.
  [javacc] Parser generated successfully.

mod.rng-parse.compile-main:
  [mkdir] Created dir: /home/dany/validator/jing-trang/build/mod/rng-parse/classes/main
  [javac] Compiling 42 source files to /home/dany/validator/jing-trang/build/mod/rng-parse/classes/main
  [javac] warning: [options] bootstrap class path not set in conjunction with -source 1.3
  [javac] warning: [options] source value 1.3 is obsolete and will be removed in a future release
  [javac] warning: [options] target value 1.1 is obsolete and will be removed in a future release
  [javac] warning: [options] To suppress warnings about obsolete options, use -Xlint:-options.
  [javac] 4 warnings

mod.rng-validate.compile-main:
  [mkdir] Created dir: /home/dany/validator/jing-trang/build/mod/rng-validate/classes/main
  [javac] Compiling 121 source files to /home/dany/validator/jing-trang/build/mod/rng-validate/classes/main
  [javac] warning: [options] bootstrap class path not set in conjunction with -source 1.5
  [javac] warning: [options] source value 1.5 is obsolete and will be removed in a future release
  [javac] warning: [options] target value 1.5 is obsolete and will be removed in a future release
  [javac] warning: [options] To suppress warnings about obsolete options, use -Xlint:-options.
  [javac] Note: Some input files use unchecked or unsafe operations.
  [javac] Note: Recompile with -Xlint:unchecked for details.
  [javac] 4 warnings
  [mkdir] Created dir: /home/dany/validator/jing-trang/build/mod/rng-validate/classes/main/com/thaiopensource/relaxng/util/resources

mod.nvdl.compile-main:
  [mkdir] Created dir: /home/dany/validator/jing-trang/build/mod/nvdl/classes/main
  [javac] Compiling 57 source files to /home/dany/validator/jing-trang/build/mod/nvdl/classes/main
  [javac] warning: [options] bootstrap class path not set in conjunction with -source 1.3
  [javac] warning: [options] source value 1.3 is obsolete and will be removed in a future release
  [javac] warning: [options] target value 1.1 is obsolete and will be removed in a future release
  [javac] warning: [options] To suppress warnings about obsolete options, use -Xlint:-options.
  [javac] 4 warnings

mod.schematron.compile-res:
  [mkdir] Created dir: /home/dany/validator/jing-trang/build/mod/schematron/classes/main/com/thaiopensource/validate/schematron/resources
   [xslt] Processing /home/dany/validator/jing-trang/mod/schematron/src/main/com/thaiopensource/validate/schematron/resources/schematron.xsl to /home/dany/validator/jing-trang/build/mod/schematron/classes/main/com/thaiopensource/validate/schematron/resources/schematron-xsltc.xsl
   [xslt] Loading stylesheet /home/dany/validator/jing-trang/mod/schematron/lib/xsltc-fixup.xsl

mod.schematron.compile-main:
  [javac] Compiling 12 source files to /home/dany/validator/jing-trang/build/mod/schematron/classes/main
  [javac] warning: [options] bootstrap class path not set in conjunction with -source 1.3
  [javac] warning: [options] source value 1.3 is obsolete and will be removed in a future release
  [javac] warning: [options] target value 1.1 is obsolete and will be removed in a future release
  [javac] warning: [options] To suppress warnings about obsolete options, use -Xlint:-options.
  [javac] 4 warnings

mod.xerces.compile-main:
  [mkdir] Created dir: /home/dany/validator/jing-trang/build/mod/xerces/classes/main
  [javac] Compiling 7 source files to /home/dany/validator/jing-trang/build/mod/xerces/classes/main
  [javac] warning: [options] bootstrap class path not set in conjunction with -source 1.3
  [javac] warning: [options] source value 1.3 is obsolete and will be removed in a future release
  [javac] warning: [options] target value 1.1 is obsolete and will be removed in a future release
  [javac] warning: [options] To suppress warnings about obsolete options, use -Xlint:-options.
  [javac] 4 warnings

mod.picl.compile-main:
  [mkdir] Created dir: /home/dany/validator/jing-trang/build/mod/picl/classes/main
  [javac] Compiling 26 source files to /home/dany/validator/jing-trang/build/mod/picl/classes/main
  [javac] warning: [options] bootstrap class path not set in conjunction with -source 1.3
  [javac] warning: [options] source value 1.3 is obsolete and will be removed in a future release
  [javac] warning: [options] target value 1.1 is obsolete and will be removed in a future release
  [javac] warning: [options] To suppress warnings about obsolete options, use -Xlint:-options.
  [javac] 4 warnings

mod.jing.compile-main:
  [mkdir] Created dir: /home/dany/validator/jing-trang/build/mod/jing/classes/main

mod.jing.jar:
   [jar] Building jar: /home/dany/validator/jing-trang/build/jing.jar

mod.infer.compile-main:
  [mkdir] Created dir: /home/dany/validator/jing-trang/build/mod/infer/classes/main
  [javac] Compiling 20 source files to /home/dany/validator/jing-trang/build/mod/infer/classes/main
  [javac] warning: [options] bootstrap class path not set in conjunction with -source 1.5
  [javac] warning: [options] source value 1.5 is obsolete and will be removed in a future release
  [javac] warning: [options] target value 1.5 is obsolete and will be removed in a future release
  [javac] warning: [options] To suppress warnings about obsolete options, use -Xlint:-options.
  [javac] 4 warnings

mod.rng-schema.compile-main:
  [mkdir] Created dir: /home/dany/validator/jing-trang/build/mod/rng-schema/classes/main
  [javac] Compiling 95 source files to /home/dany/validator/jing-trang/build/mod/rng-schema/classes/main
  [javac] warning: [options] bootstrap class path not set in conjunction with -source 1.5
  [javac] warning: [options] source value 1.5 is obsolete and will be removed in a future release
  [javac] warning: [options] target value 1.5 is obsolete and will be removed in a future release
  [javac] warning: [options] To suppress warnings about obsolete options, use -Xlint:-options.
  [javac] 4 warnings

mod.convert-from-xml.compile-main:
  [mkdir] Created dir: /home/dany/validator/jing-trang/build/mod/convert-from-xml/classes/main
  [javac] Compiling 2 source files to /home/dany/validator/jing-trang/build/mod/convert-from-xml/classes/main
  [javac] warning: [options] bootstrap class path not set in conjunction with -source 1.5
  [javac] warning: [options] source value 1.5 is obsolete and will be removed in a future release
  [javac] warning: [options] target value 1.5 is obsolete and will be removed in a future release
  [javac] warning: [options] To suppress warnings about obsolete options, use -Xlint:-options.
  [javac] 4 warnings

mod.convert-to-xsd.compile-main:
  [mkdir] Created dir: /home/dany/validator/jing-trang/build/mod/convert-to-xsd/classes/main
  [javac] Compiling 71 source files to /home/dany/validator/jing-trang/build/mod/convert-to-xsd/classes/main
  [javac] warning: [options] bootstrap class path not set in conjunction with -source 1.5
  [javac] warning: [options] source value 1.5 is obsolete and will be removed in a future release
  [javac] warning: [options] target value 1.5 is obsolete and will be removed in a future release
  [javac] warning: [options] To suppress warnings about obsolete options, use -Xlint:-options.
  [javac] Note: /home/dany/validator/jing-trang/mod/convert-to-xsd/src/main/com/thaiopensource/relaxng/output/xsd/Transformer.java uses unchecked or unsafe operations.
  [javac] Note: Recompile with -Xlint:unchecked for details.
  [javac] 4 warnings

mod.convert-from-dtd.compile-main:
  [mkdir] Created dir: /home/dany/validator/jing-trang/build/mod/convert-from-dtd/classes/main
  [javac] Compiling 2 source files to /home/dany/validator/jing-trang/build/mod/convert-from-dtd/classes/main
  [javac] warning: [options] bootstrap class path not set in conjunction with -source 1.5
  [javac] warning: [options] source value 1.5 is obsolete and will be removed in a future release
  [javac] warning: [options] target value 1.5 is obsolete and will be removed in a future release
  [javac] warning: [options] To suppress warnings about obsolete options, use -Xlint:-options.
  [javac] 4 warnings

mod.convert-to-dtd.compile-main:
  [mkdir] Created dir: /home/dany/validator/jing-trang/build/mod/convert-to-dtd/classes/main
  [javac] Compiling 11 source files to /home/dany/validator/jing-trang/build/mod/convert-to-dtd/classes/main
  [javac] warning: [options] bootstrap class path not set in conjunction with -source 1.5
  [javac] warning: [options] source value 1.5 is obsolete and will be removed in a future release
  [javac] warning: [options] target value 1.5 is obsolete and will be removed in a future release
  [javac] warning: [options] To suppress warnings about obsolete options, use -Xlint:-options.
  [javac] 4 warnings

mod.trang.compile-main:
  [mkdir] Created dir: /home/dany/validator/jing-trang/build/mod/trang/classes/main
  [javac] Compiling 3 source files to /home/dany/validator/jing-trang/build/mod/trang/classes/main
  [javac] warning: [options] bootstrap class path not set in conjunction with -source 1.5
  [javac] warning: [options] source value 1.5 is obsolete and will be removed in a future release
  [javac] warning: [options] target value 1.5 is obsolete and will be removed in a future release
  [javac] warning: [options] To suppress warnings about obsolete options, use -Xlint:-options.
  [javac] 4 warnings
  [mkdir] Created dir: /home/dany/validator/jing-trang/build/mod/trang/classes/main/com/thaiopensource/relaxng/translate/resources

mod.trang.jar:
   [jar] Building jar: /home/dany/validator/jing-trang/build/trang.jar

jar:

BUILD SUCCESSFUL
Total time: 7 seconds
Copying ./schema/.drivers/html5-all.rnc to ./schema/html5-all.rnc
Copying ./schema/.drivers/html5-its.rnc to ./schema/html5-its.rnc
Copying ./schema/.drivers/html5-no-microdata.rnc to ./schema/html5-no-microdata.rnc
Copying ./schema/.drivers/html5-rdfalite-w3c.rnc to ./schema/html5-rdfalite-w3c.rnc
Copying ./schema/.drivers/html5-rdfalite.rnc to ./schema/html5-rdfalite.rnc
Copying ./schema/.drivers/html5-svg-mathml.rnc to ./schema/html5-svg-mathml.rnc
Copying ./schema/.drivers/html5.rnc to ./schema/html5.rnc
Copying ./schema/.drivers/svg-xhtml5-rdf-mathml.rnc to ./schema/svg-xhtml5-rdf-mathml.rnc
Copying ./schema/.drivers/xhtml1-ruby-rdf-svg-mathml.rnc to ./schema/xhtml1-ruby-rdf-svg-mathml.rnc
Copying ./schema/.drivers/xhtml5-all.rnc to ./schema/xhtml5-all.rnc
Copying ./schema/.drivers/xhtml5-no-microdata.rnc to ./schema/xhtml5-no-microdata.rnc
Copying ./schema/.drivers/xhtml5-rdfalite-w3c.rnc to ./schema/xhtml5-rdfalite-w3c.rnc
Copying ./schema/.drivers/xhtml5-rdfalite.rnc to ./schema/xhtml5-rdfalite.rnc
Copying ./schema/.drivers/xhtml5-svg-mathml.rnc to ./schema/xhtml5-svg-mathml.rnc
Copying ./schema/.drivers/xhtml5.rnc to ./schema/xhtml5.rnc
Copying ./schema/.drivers/xhtml10 to ./schema/xhtml10
Copying ./schema/.drivers/rdf.rnc to ./schema/rdf/rdf.rnc
Removing ./schema/html5-all.rnc
Removing ./schema/html5-its.rnc
Removing ./schema/html5-no-microdata.rnc
Removing ./schema/html5-rdfalite-w3c.rnc
Removing ./schema/html5-rdfalite.rnc
Removing ./schema/html5-svg-mathml.rnc
Removing ./schema/html5.rnc
Removing ./schema/svg-xhtml5-rdf-mathml.rnc
Removing ./schema/xhtml1-ruby-rdf-svg-mathml.rnc
Removing ./schema/xhtml5-all.rnc
Removing ./schema/xhtml5-no-microdata.rnc
Removing ./schema/xhtml5-rdfalite-w3c.rnc
Removing ./schema/xhtml5-rdfalite.rnc
Removing ./schema/xhtml5-svg-mathml.rnc
Removing ./schema/xhtml5.rnc
Removing ./schema/html5/html5core.rnc
Removing ./schema/html5/html5full-no-microdata.rnc
Removing ./schema/html5/html5full-rdfa.rnc
Removing ./schema/html5/html5full-rdfalite.rnc
Removing ./schema/html5/html5full.rnc
Removing ./schema/html5/its20-html5-types.rnc
Removing ./schema/html5/its20-html5.rnc
Removing ./schema/html5/legacy.rnc
Removing ./schema/html5/xhtml5core-plus-web-forms2.rnc
Removing ./schema/html5/xhtml5core.rnc
Removing ./schema/html5/xhtml5full-html-no-microdata.rnc
Removing ./schema/html5/xhtml5full-html-rdfalite.rnc
Removing ./schema/html5/xhtml5full-html.rnc
Removing ./schema/html5/xhtml5full-xhtml-no-microdata.rnc
Removing ./schema/html5/xhtml5full-xhtml-rdfa.rnc
Removing ./schema/html5/xhtml5full-xhtml-rdfalite.rnc
Removing ./schema/html5/xhtml5full-xhtml.rnc
Removing ./schema/xhtml10
Removing ./schema/rdf
"javac" -g -nowarn -classpath "./dependencies/commons-codec-1.10.jar:./dependencies/commons-fileupload-1.3.1.jar:./dependencies/commons-httpclient-3.1.jar:./dependencies/commons-io-2.4.jar:./dependencies/commons-logging-1.2.jar:./dependencies/commons-logging-1.2-adapters.jar:./dependencies/commons-logging-1.2-api.jar:./dependencies/galimatias-0.1.0.jar:./dependencies/icu4j-54.1.1.jar:./dependencies/javax.servlet-api-3.1.0.jar:./dependencies/jchardet-1.0.jar:./dependencies/jetty-http-9.2.9.v20150224.jar:./dependencies/jetty-io-9.2.9.v20150224.jar:./dependencies/jetty-security-9.2.9.v20150224.jar:./dependencies/jetty-server-9.2.9.v20150224.jar:./dependencies/jetty-servlet-9.2.9.v20150224.jar:./dependencies/jetty-servlets-9.2.9.v20150224.jar:./dependencies/jetty-util-9.2.9.v20150224.jar:./dependencies/jetty-util-ajax-9.2.9.v20150224.jar:./dependencies/log4j-1.2.17.jar:./dependencies/rhino-1.7R5.jar:./dependencies/xom-1.2.5.jar:./jing-trang/lib/saxon9.jar:./jing-trang/lib/xercesImpl.jar:./jing-trang/lib/xml-apis.jar:./jing-trang/lib/isorelax.jar" -sourcepath "./htmlparser/src" -d "./htmlparser/classes" -encoding UTF-8 -target 1.6 -source 1.6 @temp-javac-list
Removing temp-javac-list
"jar" cf "./htmlparser/dist/htmlparser.jar" @temp-jar-list
Removing temp-jar-list
Removing ./htmlparser/classes
Removing ./htmlparser/dist
"javac" -g -nowarn -d "./classes" -encoding UTF-8 -target 1.6 -source 1.6 ./src/nu/validator/xml/SaxCompiler.java
"java" -cp ./classes nu.validator.xml.SaxCompiler site/PageEmitter.xml ./src/nu/validator/servlet/PageEmitter.java
file:site/PageEmitter.xml
"java" -cp ./classes nu.validator.xml.SaxCompiler site/FormEmitter.xml ./src/nu/validator/servlet/FormEmitter.java
file:site/FormEmitter.xml
Removing ./classes
"javac" -g -nowarn -classpath "./dependencies/commons-codec-1.10.jar:./dependencies/commons-fileupload-1.3.1.jar:./dependencies/commons-httpclient-3.1.jar:./dependencies/commons-io-2.4.jar:./dependencies/commons-logging-1.2.jar:./dependencies/commons-logging-1.2-adapters.jar:./dependencies/commons-logging-1.2-api.jar:./dependencies/galimatias-0.1.0.jar:./dependencies/icu4j-54.1.1.jar:./dependencies/javax.servlet-api-3.1.0.jar:./dependencies/jchardet-1.0.jar:./dependencies/jetty-http-9.2.9.v20150224.jar:./dependencies/jetty-io-9.2.9.v20150224.jar:./dependencies/jetty-security-9.2.9.v20150224.jar:./dependencies/jetty-server-9.2.9.v20150224.jar:./dependencies/jetty-servlet-9.2.9.v20150224.jar:./dependencies/jetty-servlets-9.2.9.v20150224.jar:./dependencies/jetty-util-9.2.9.v20150224.jar:./dependencies/jetty-util-ajax-9.2.9.v20150224.jar:./dependencies/log4j-1.2.17.jar:./dependencies/rhino-1.7R5.jar:./dependencies/xom-1.2.5.jar:./jing-trang/lib/saxon9.jar:./jing-trang/lib/xercesImpl.jar:./jing-trang/lib/xml-apis.jar:./jing-trang/lib/isorelax.jar:./jars/htmlparser.jar:jing-trang/build/jing.jar" -sourcepath "./src" -d "./classes" -encoding UTF-8 -target 1.6 -source 1.6 @temp-javac-list
Note: ./src/nu/validator/gnu/xml/aelfred2/SAXDriver.java uses or overrides a deprecated API.
Note: Recompile with -Xlint:deprecation for details.
Note: Some input files use unchecked or unsafe operations.
Note: Recompile with -Xlint:unchecked for details.
Removing temp-javac-list
"jar" cf "./dist/validator.jar" @temp-jar-list
Removing temp-jar-list
Removing ./classes
Removing ./dist
"java" -classpath ./dependencies/commons-codec-1.10.jar:./dependencies/commons-fileupload-1.3.1.jar:./dependencies/commons-httpclient-3.1.jar:./dependencies/commons-io-2.4.jar:./dependencies/commons-logging-1.2.jar:./dependencies/commons-logging-1.2-adapters.jar:./dependencies/commons-logging-1.2-api.jar:./dependencies/galimatias-0.1.0.jar:./dependencies/icu4j-54.1.1.jar:./dependencies/javax.servlet-api-3.1.0.jar:./dependencies/jchardet-1.0.jar:./dependencies/jetty-http-9.2.9.v20150224.jar:./dependencies/jetty-io-9.2.9.v20150224.jar:./dependencies/jetty-security-9.2.9.v20150224.jar:./dependencies/jetty-server-9.2.9.v20150224.jar:./dependencies/jetty-servlet-9.2.9.v20150224.jar:./dependencies/jetty-servlets-9.2.9.v20150224.jar:./dependencies/jetty-util-9.2.9.v20150224.jar:./dependencies/jetty-util-ajax-9.2.9.v20150224.jar:./dependencies/log4j-1.2.17.jar:./dependencies/rhino-1.7R5.jar:./dependencies/xom-1.2.5.jar:./jing-trang/lib/saxon9.jar:./jing-trang/lib/xercesImpl.jar:./jing-trang/lib/xml-apis.jar:./jing-trang/lib/isorelax.jar:./jars/htmlparser.jar:./jars/validator.jar:jing-trang/build/jing.jar nu.validator.client.TestRunner --ignore=html-its tests/messages.json
2015-03-14 16:30:41.112:INFO::main: Logging initialized @161ms
"file:/home/dany/validator/tests/html/elements/meta/names-registered-isvalid.html":181:36: error: Bad value “dc.date.issued” for attribute “name” on element “meta”: Bad metadata name: Keyword “dc.date.issued” is not registered.
"file:/home/dany/validator/tests/html/elements/meta/names-registered-isvalid.html":182:36: error: Bad value “DC.DATE.ISSUED” for attribute “name” on element “meta”: Bad metadata name: Keyword “dc.date.issued” is not registered.
"file:/home/dany/validator/tests/html/elements/meta/names-registered-isvalid.html":183:36: error: Bad value “Dc.dAtE.IsSuEd” for attribute “name” on element “meta”: Bad metadata name: Keyword “dc.date.issued” is not registered.
"file:/home/dany/validator/tests/html/elements/meta/names-registered-isvalid.html":214:40: error: Bad value “dcterms.collection” for attribute “name” on element “meta”: Bad metadata name: Keyword “dcterms.collection” is not registered.
"file:/home/dany/validator/tests/html/elements/meta/names-registered-isvalid.html":215:40: error: Bad value “DCTERMS.COLLECTION” for attribute “name” on element “meta”: Bad metadata name: Keyword “dcterms.collection” is not registered.
"file:/home/dany/validator/tests/html/elements/meta/names-registered-isvalid.html":216:40: error: Bad value “DcTeRmS.CoLlEcTiOn” for attribute “name” on element “meta”: Bad metadata name: Keyword “dcterms.collection” is not registered.
"file:/home/dany/validator/tests/html/elements/meta/names-registered-isvalid.html":256:39: error: Bad value “dcterms.hasformat” for attribute “name” on element “meta”: Bad metadata name: Keyword “dcterms.hasformat” is not registered.
"file:/home/dany/validator/tests/html/elements/meta/names-registered-isvalid.html":257:39: error: Bad value “DCTERMS.HASFORMAT” for attribute “name” on element “meta”: Bad metadata name: Keyword “dcterms.hasformat” is not registered.
"file:/home/dany/validator/tests/html/elements/meta/names-registered-isvalid.html":258:39: error: Bad value “DcTeRmS.HaSfOrMaT” for attribute “name” on element “meta”: Bad metadata name: Keyword “dcterms.hasformat” is not registered.
"file:/home/dany/validator/tests/html/elements/meta/names-registered-isvalid.html":259:37: error: Bad value “dcterms.haspart” for attribute “name” on element “meta”: Bad metadata name: Keyword “dcterms.haspart” is not registered.
"file:/home/dany/validator/tests/html/elements/meta/names-registered-isvalid.html":260:37: error: Bad value “DCTERMS.HASPART” for attribute “name” on element “meta”: Bad metadata name: Keyword “dcterms.haspart” is not registered.
"file:/home/dany/validator/tests/html/elements/meta/names-registered-isvalid.html":261:37: error: Bad value “DcTeRmS.HaSpArT” for attribute “name” on element “meta”: Bad metadata name: Keyword “dcterms.haspart” is not registered.
"file:/home/dany/validator/tests/html/elements/meta/names-registered-isvalid.html":262:40: error: Bad value “dcterms.hasversion” for attribute “name” on element “meta”: Bad metadata name: Keyword “dcterms.hasversion” is not registered.
"file:/home/dany/validator/tests/html/elements/meta/names-registered-isvalid.html":263:40: error: Bad value “DCTERMS.HASVERSION” for attribute “name” on element “meta”: Bad metadata name: Keyword “dcterms.hasversion” is not registered.
"file:/home/dany/validator/tests/html/elements/meta/names-registered-isvalid.html":264:40: error: Bad value “DcTeRmS.HaSvErSiOn” for attribute “name” on element “meta”: Bad metadata name: Keyword “dcterms.hasversion” is not registered.
"file:/home/dany/validator/tests/html/elements/meta/names-registered-isvalid.html":271:40: error: Bad value “dcterms.isformatof” for attribute “name” on element “meta”: Bad metadata name: Keyword “dcterms.isformatof” is not registered.
"file:/home/dany/validator/tests/html/elements/meta/names-registered-isvalid.html":272:40: error: Bad value “DCTERMS.ISFORMATOF” for attribute “name” on element “meta”: Bad metadata name: Keyword “dcterms.isformatof” is not registered.
"file:/home/dany/validator/tests/html/elements/meta/names-registered-isvalid.html":273:40: error: Bad value “DcTeRmS.IsFoRmAtOf” for attribute “name” on element “meta”: Bad metadata name: Keyword “dcterms.isformatof” is not registered.
"file:/home/dany/validator/tests/html/elements/meta/names-registered-isvalid.html":274:38: error: Bad value “dcterms.ispartof” for attribute “name” on element “meta”: Bad metadata name: Keyword “dcterms.ispartof” is not registered.
"file:/home/dany/validator/tests/html/elements/meta/names-registered-isvalid.html":275:38: error: Bad value “DCTERMS.ISPARTOF” for attribute “name” on element “meta”: Bad metadata name: Keyword “dcterms.ispartof” is not registered.
"file:/home/dany/validator/tests/html/elements/meta/names-registered-isvalid.html":276:38: error: Bad value “DcTeRmS.IsPaRtOf” for attribute “name” on element “meta”: Bad metadata name: Keyword “dcterms.ispartof” is not registered.
"file:/home/dany/validator/tests/html/elements/meta/names-registered-isvalid.html":277:44: error: Bad value “dcterms.isreferencedby” for attribute “name” on element “meta”: Bad metadata name: Keyword “dcterms.isreferencedby” is not registered.
"file:/home/dany/validator/tests/html/elements/meta/names-registered-isvalid.html":278:44: error: Bad value “DCTERMS.ISREFERENCEDBY” for attribute “name” on element “meta”: Bad metadata name: Keyword “dcterms.isreferencedby” is not registered.
"file:/home/dany/validator/tests/html/elements/meta/names-registered-isvalid.html":279:44: error: Bad value “DcTeRmS.IsReFeReNcEdBy” for attribute “name” on element “meta”: Bad metadata name: Keyword “dcterms.isreferencedby” is not registered.
"file:/home/dany/validator/tests/html/elements/meta/names-registered-isvalid.html":280:42: error: Bad value “dcterms.isreplacedby” for attribute “name” on element “meta”: Bad metadata name: Keyword “dcterms.isreplacedby” is not registered.
"file:/home/dany/validator/tests/html/elements/meta/names-registered-isvalid.html":281:42: error: Bad value “DCTERMS.ISREPLACEDBY” for attribute “name” on element “meta”: Bad metadata name: Keyword “dcterms.isreplacedby” is not registered.
"file:/home/dany/validator/tests/html/elements/meta/names-registered-isvalid.html":282:42: error: Bad value “DcTeRmS.IsRePlAcEdBy” for attribute “name” on element “meta”: Bad metadata name: Keyword “dcterms.isreplacedby” is not registered.
"file:/home/dany/validator/tests/html/elements/meta/names-registered-isvalid.html":283:42: error: Bad value “dcterms.isrequiredby” for attribute “name” on element “meta”: Bad metadata name: Keyword “dcterms.isrequiredby” is not registered.
"file:/home/dany/validator/tests/html/elements/meta/names-registered-isvalid.html":284:42: error: Bad value “DCTERMS.ISREQUIREDBY” for attribute “name” on element “meta”: Bad metadata name: Keyword “dcterms.isrequiredby” is not registered.
"file:/home/dany/validator/tests/html/elements/meta/names-registered-isvalid.html":285:42: error: Bad value “DcTeRmS.IsReQuIrEdBy” for attribute “name” on element “meta”: Bad metadata name: Keyword “dcterms.isrequiredby” is not registered.
"file:/home/dany/validator/tests/html/elements/meta/names-registered-isvalid.html":289:41: error: Bad value “dcterms.isversionof” for attribute “name” on element “meta”: Bad metadata name: Keyword “dcterms.isversionof” is not registered.
"file:/home/dany/validator/tests/html/elements/meta/names-registered-isvalid.html":290:41: error: Bad value “DCTERMS.ISVERSIONOF” for attribute “name” on element “meta”: Bad metadata name: Keyword “dcterms.isversionof” is not registered.
"file:/home/dany/validator/tests/html/elements/meta/names-registered-isvalid.html":291:41: error: Bad value “DcTeRmS.IsVeRsIoNoF” for attribute “name” on element “meta”: Bad metadata name: Keyword “dcterms.isversionof” is not registered.
"file:/home/dany/validator/tests/html/elements/meta/names-registered-isvalid.html":313:40: error: Bad value “dcterms.references” for attribute “name” on element “meta”: Bad metadata name: Keyword “dcterms.references” is not registered.
"file:/home/dany/validator/tests/html/elements/meta/names-registered-isvalid.html":314:40: error: Bad value “DCTERMS.REFERENCES” for attribute “name” on element “meta”: Bad metadata name: Keyword “dcterms.references” is not registered.
"file:/home/dany/validator/tests/html/elements/meta/names-registered-isvalid.html":315:40: error: Bad value “DcTeRmS.ReFeReNcEs” for attribute “name” on element “meta”: Bad metadata name: Keyword “dcterms.references” is not registered.
"file:/home/dany/validator/tests/html/elements/meta/names-registered-isvalid.html":316:38: error: Bad value “dcterms.relation” for attribute “name” on element “meta”: Bad metadata name: Keyword “dcterms.relation” is not registered.
"file:/home/dany/validator/tests/html/elements/meta/names-registered-isvalid.html":317:38: error: Bad value “DCTERMS.RELATION” for attribute “name” on element “meta”: Bad metadata name: Keyword “dcterms.relation” is not registered.
"file:/home/dany/validator/tests/html/elements/meta/names-registered-isvalid.html":318:38: error: Bad value “DcTeRmS.ReLaTiOn” for attribute “name” on element “meta”: Bad metadata name: Keyword “dcterms.relation” is not registered.
"file:/home/dany/validator/tests/html/elements/meta/names-registered-isvalid.html":319:38: error: Bad value “dcterms.replaces” for attribute “name” on element “meta”: Bad metadata name: Keyword “dcterms.replaces” is not registered.
"file:/home/dany/validator/tests/html/elements/meta/names-registered-isvalid.html":320:38: error: Bad value “DCTERMS.REPLACES” for attribute “name” on element “meta”: Bad metadata name: Keyword “dcterms.replaces” is not registered.
"file:/home/dany/validator/tests/html/elements/meta/names-registered-isvalid.html":321:38: error: Bad value “DcTeRmS.RePlAcEs” for attribute “name” on element “meta”: Bad metadata name: Keyword “dcterms.replaces” is not registered.
"file:/home/dany/validator/tests/html/elements/meta/names-registered-isvalid.html":322:38: error: Bad value “dcterms.requires” for attribute “name” on element “meta”: Bad metadata name: Keyword “dcterms.requires” is not registered.
"file:/home/dany/validator/tests/html/elements/meta/names-registered-isvalid.html":323:38: error: Bad value “DCTERMS.REQUIRES” for attribute “name” on element “meta”: Bad metadata name: Keyword “dcterms.requires” is not registered.
"file:/home/dany/validator/tests/html/elements/meta/names-registered-isvalid.html":324:38: error: Bad value “DcTeRmS.ReQuIrEs” for attribute “name” on element “meta”: Bad metadata name: Keyword “dcterms.requires” is not registered.
"file:/home/dany/validator/tests/html/elements/meta/names-registered-isvalid.html":331:36: error: Bad value “dcterms.source” for attribute “name” on element “meta”: Bad metadata name: Keyword “dcterms.source” is not registered.
"file:/home/dany/validator/tests/html/elements/meta/names-registered-isvalid.html":332:36: error: Bad value “DCTERMS.SOURCE” for attribute “name” on element “meta”: Bad metadata name: Keyword “dcterms.source” is not registered.
"file:/home/dany/validator/tests/html/elements/meta/names-registered-isvalid.html":333:36: error: Bad value “DcTeRmS.SoUrCe” for attribute “name” on element “meta”: Bad metadata name: Keyword “dcterms.source” is not registered.
"file:/home/dany/validator/tests/html/elements/meta/names-registered-isvalid.html":337:37: error: Bad value “dcterms.subject” for attribute “name” on element “meta”: Bad metadata name: Keyword “dcterms.subject” is not registered.
"file:/home/dany/validator/tests/html/elements/meta/names-registered-isvalid.html":338:37: error: Bad value “DCTERMS.SUBJECT” for attribute “name” on element “meta”: Bad metadata name: Keyword “dcterms.subject” is not registered.
"file:/home/dany/validator/tests/html/elements/meta/names-registered-isvalid.html":339:37: error: Bad value “DcTeRmS.SuBjEcT” for attribute “name” on element “meta”: Bad metadata name: Keyword “dcterms.subject” is not registered.

Met de volgende opdracht maken we een pakket (release) waarbij alle onderdelen in één jar bestand verzameld worden. Zo'n jar bestand kan op elke computer met een geschikte Java Runtime Environment uitvoeren. Dus zonder dat je de broncode nog moet compileren. Met de volgende opdracht maak je zo'n handig jar bestand:

dany@linux-oj7m:~/validator> python ./build/build.py jar
"java" -cp ./jing-trang/lib/ant.jar:./jing-trang/lib/ant-launcher.jar:./dependencies/commons-codec-1.10.jar:./dependencies/commons-fileupload-1.3.1.jar:./dependencies/commons-httpclient-3.1.jar:./dependencies/commons-io-2.4.jar:./dependencies/commons-logging-1.2.jar:./dependencies/commons-logging-1.2-adapters.jar:./dependencies/commons-logging-1.2-api.jar:./dependencies/galimatias-0.1.0.jar:./dependencies/icu4j-54.1.1.jar:./dependencies/javax.servlet-api-3.1.0.jar:./dependencies/jchardet-1.0.jar:./dependencies/jetty-http-9.2.9.v20150224.jar:./dependencies/jetty-io-9.2.9.v20150224.jar:./dependencies/jetty-security-9.2.9.v20150224.jar:./dependencies/jetty-server-9.2.9.v20150224.jar:./dependencies/jetty-servlet-9.2.9.v20150224.jar:./dependencies/jetty-servlets-9.2.9.v20150224.jar:./dependencies/jetty-util-9.2.9.v20150224.jar:./dependencies/jetty-util-ajax-9.2.9.v20150224.jar:./dependencies/log4j-1.2.17.jar:./dependencies/rhino-1.7R5.jar:./dependencies/xom-1.2.5.jar:./jing-trang/lib/saxon9.jar:./jing-trang/lib/xercesImpl.jar:./jing-trang/lib/xml-apis.jar:./jing-trang/lib/isorelax.jar:./jing-trang/build/jing.jar:./jars/htmlparser.jar org.apache.tools.ant.Main -f ./build/build.xml jar
Buildfile: ./build/build.xml

jar:
   [jar] Building jar: /home/dany/validator/build/dist/vnu.jar
   [jar] META-INF/services/org.relaxng.datatype.DatatypeLibraryFactory already added, skipping
   [jar] META-INF/LICENSE.txt already added, skipping
   [jar] META-INF/NOTICE.txt already added, skipping
   [jar] META-INF/LICENSE.txt already added, skipping
   [jar] META-INF/NOTICE.txt already added, skipping
   [jar] META-INF/LICENSE.txt already added, skipping
   [jar] META-INF/NOTICE.txt already added, skipping
   [jar] META-INF/LICENSE.txt already added, skipping
   [jar] META-INF/NOTICE.txt already added, skipping
   [jar] META-INF/LICENSE.txt already added, skipping
   [jar] META-INF/NOTICE.txt already added, skipping
   [jar] META-INF/maven/commons-logging/commons-logging/pom.properties already added, skipping
   [jar] META-INF/maven/commons-logging/commons-logging/pom.xml already added, skipping
   [jar] org/apache/commons/logging/impl/AvalonLogger.class already added, skipping
   [jar] org/apache/commons/logging/impl/Jdk13LumberjackLogger.class already added, skipping
   [jar] org/apache/commons/logging/impl/Jdk14Logger.class already added, skipping
   [jar] org/apache/commons/logging/impl/Log4JLogger.class already added, skipping
   [jar] org/apache/commons/logging/impl/LogKitLogger.class already added, skipping
   [jar] org/apache/commons/logging/impl/NoOpLog.class already added, skipping
   [jar] org/apache/commons/logging/impl/ServletContextCleaner.class already added, skipping
   [jar] org/apache/commons/logging/impl/SimpleLog$1.class already added, skipping
   [jar] org/apache/commons/logging/impl/SimpleLog.class already added, skipping
   [jar] META-INF/LICENSE.txt already added, skipping
   [jar] META-INF/NOTICE.txt already added, skipping
   [jar] META-INF/maven/commons-logging/commons-logging/pom.properties already added, skipping
   [jar] META-INF/maven/commons-logging/commons-logging/pom.xml already added, skipping
   [jar] org/apache/commons/logging/Log.class already added, skipping
   [jar] org/apache/commons/logging/LogConfigurationException.class already added, skipping
   [jar] org/apache/commons/logging/LogFactory$1.class already added, skipping
   [jar] org/apache/commons/logging/LogFactory$2.class already added, skipping
   [jar] org/apache/commons/logging/LogFactory$3.class already added, skipping
   [jar] org/apache/commons/logging/LogFactory$4.class already added, skipping
   [jar] org/apache/commons/logging/LogFactory$5.class already added, skipping
   [jar] org/apache/commons/logging/LogFactory$6.class already added, skipping
   [jar] org/apache/commons/logging/LogFactory.class already added, skipping
   [jar] org/apache/commons/logging/LogSource.class already added, skipping
   [jar] org/apache/commons/logging/impl/Jdk14Logger.class already added, skipping
   [jar] org/apache/commons/logging/impl/LogFactoryImpl$1.class already added, skipping
   [jar] org/apache/commons/logging/impl/LogFactoryImpl$2.class already added, skipping
   [jar] org/apache/commons/logging/impl/LogFactoryImpl$3.class already added, skipping
   [jar] org/apache/commons/logging/impl/LogFactoryImpl.class already added, skipping
   [jar] org/apache/commons/logging/impl/NoOpLog.class already added, skipping
   [jar] org/apache/commons/logging/impl/SimpleLog$1.class already added, skipping
   [jar] org/apache/commons/logging/impl/SimpleLog.class already added, skipping
   [jar] org/apache/commons/logging/impl/WeakHashtable$1.class already added, skipping
   [jar] org/apache/commons/logging/impl/WeakHashtable$Entry.class already added, skipping
   [jar] org/apache/commons/logging/impl/WeakHashtable$Referenced.class already added, skipping
   [jar] org/apache/commons/logging/impl/WeakHashtable$WeakKey.class already added, skipping
   [jar] org/apache/commons/logging/impl/WeakHashtable.class already added, skipping
   [jar] META-INF/LICENSE.txt already added, skipping
   [jar] about.html already added, skipping
   [jar] about.html already added, skipping
   [jar] about.html already added, skipping
   [jar] about.html already added, skipping
   [jar] about.html already added, skipping
   [jar] about.html already added, skipping
   [jar] about.html already added, skipping
   [jar] META-INF/LICENSE already added, skipping
   [jar] META-INF/NOTICE already added, skipping
   [jar] META-INF/services/org.relaxng.datatype.DatatypeLibraryFactory already added, skipping

BUILD SUCCESSFUL
Total time: 4 seconds
echo '<!doctype html><meta charset=utf-8><title>test</title>' | "java" -jar ./build/dist/vnu.jar --format gnu -
echo '<!doctype html><meta charset=utf-8><title>test</title>' | "java" -jar ./build/dist/vnu.jar --format xml -
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<messages xmlns="http://n.validator.nu/messages/"></messages>
echo '<!doctype html><meta charset=utf-8><title>test</title>' | "java" -jar ./build/dist/vnu.jar --format json -
{"messages":[]}
echo '<!doctype html><meta charset=utf-8><title>test</title>' | "java" -jar ./build/dist/vnu.jar --format text -
Document checking completed. No errors found.
echo '<!doctype html><meta charset=utf-8><title>test</title>' | "java" -jar ./build/dist/vnu.jar -
"java" -jar ./build/dist/vnu.jar --version
15.3.14

Uiteindelijk vind je het pakket terug in de build/dist/ map:

dany@linux-oj7m:~/validator> ls build/dist/
VERSION vnu.jar

De Nu HTML Checker gebruiken

Om een webpagina te testen, gebruik je de volgende opdracht:

dany@linux-oj7m:~/validator> java -jar build/dist/vnu.jar https://linux.pindanet.be

Als de opdracht niets weergeeft, heb je een webpagina die aan alle standaarden voldoet. Een lokale webpagina kan je voor het publiceren met de volgende opdracht controleren:

dany@linux-oj7m:~/validator> java -jar build/dist/vnu.jar ../Documents/SNT/Linux/Web/faq/tips15/vnu.html
"file:/home/dany/validator/../Documents/SNT/Linux/Web/faq/tips15/vnu.html":635.21-635.21: error: Stray doctype.
"file:/home/dany/validator/../Documents/SNT/Linux/Web/faq/tips15/vnu.html":635.41-635.41: error: A “charset” attribute on a “meta” element found after the first 512 bytes.
"file:/home/dany/validator/../Documents/SNT/Linux/Web/faq/tips15/vnu.html":635.41-635.41: error: Attribute “charset” not allowed on element “meta” at this point.
"file:/home/dany/validator/../Documents/SNT/Linux/Web/faq/tips15/vnu.html":635.41-635.41: error: Element “meta” is missing one or more of the following attributes: “content”, “itemprop”, “property”.
"file:/home/dany/validator/../Documents/SNT/Linux/Web/faq/tips15/vnu.html":635.48-635.48: error: Element “title” not allowed as child of element “pre” in this context. (Suppressing further errors from this subtree.)
"file:/home/dany/validator/../Documents/SNT/Linux/Web/faq/tips15/vnu.html":636.21-636.21: error: Stray doctype.
"file:/home/dany/validator/../Documents/SNT/Linux/Web/faq/tips15/vnu.html":636.41-636.41: error: A “charset” attribute on a “meta” element found after the first 512 bytes.
"file:/home/dany/validator/../Documents/SNT/Linux/Web/faq/tips15/vnu.html":636.41-636.41: error: Attribute “charset” not allowed on element “meta” at this point.
"file:/home/dany/validator/../Documents/SNT/Linux/Web/faq/tips15/vnu.html":636.41-636.41: error: Element “meta” is missing one or more of the following attributes: “content”, “itemprop”, “property”.
"file:/home/dany/validator/../Documents/SNT/Linux/Web/faq/tips15/vnu.html":636.48-636.48: error: Element “title” not allowed as child of element “pre” in this context. (Suppressing further errors from this subtree.)
"file:/home/dany/validator/../Documents/SNT/Linux/Web/faq/tips15/vnu.html":637.2-637.2: error: Saw “<?”. Probable cause: Attempt to use an XML processing instruction in HTML. (XML processing instructions are not supported in HTML.)
"file:/home/dany/validator/../Documents/SNT/Linux/Web/faq/tips15/vnu.html":638.50-638.50: error: Bad value “http://n.validator.nu/messages/” for the attribute “xmlns” (only “http://www.w3.org/1999/xhtml” permitted here).
"file:/home/dany/validator/../Documents/SNT/Linux/Web/faq/tips15/vnu.html":638.50-638.50: info warning: Attribute “xmlns” is not serializable as XML 1.0.
"file:/home/dany/validator/../Documents/SNT/Linux/Web/faq/tips15/vnu.html":638.50-638.50: error: Element “messages” not allowed as child of element “pre” in this context. (Suppressing further errors from this subtree.)
"file:/home/dany/validator/../Documents/SNT/Linux/Web/faq/tips15/vnu.html":639.21-639.21: error: Stray doctype.
"file:/home/dany/validator/../Documents/SNT/Linux/Web/faq/tips15/vnu.html":639.41-639.41: error: A “charset” attribute on a “meta” element found after the first 512 bytes.
"file:/home/dany/validator/../Documents/SNT/Linux/Web/faq/tips15/vnu.html":639.41-639.41: error: Attribute “charset” not allowed on element “meta” at this point.
"file:/home/dany/validator/../Documents/SNT/Linux/Web/faq/tips15/vnu.html":639.41-639.41: error: Element “meta” is missing one or more of the following attributes: “content”, “itemprop”, “property”.
"file:/home/dany/validator/../Documents/SNT/Linux/Web/faq/tips15/vnu.html":639.48-639.48: error: Element “title” not allowed as child of element “pre” in this context. (Suppressing further errors from this subtree.)
"file:/home/dany/validator/../Documents/SNT/Linux/Web/faq/tips15/vnu.html":641.21-641.21: error: Stray doctype.
"file:/home/dany/validator/../Documents/SNT/Linux/Web/faq/tips15/vnu.html":641.41-641.41: error: A “charset” attribute on a “meta” element found after the first 512 bytes.
"file:/home/dany/validator/../Documents/SNT/Linux/Web/faq/tips15/vnu.html":641.41-641.41: error: Attribute “charset” not allowed on element “meta” at this point.
"file:/home/dany/validator/../Documents/SNT/Linux/Web/faq/tips15/vnu.html":641.41-641.41: error: Element “meta” is missing one or more of the following attributes: “content”, “itemprop”, “property”.
"file:/home/dany/validator/../Documents/SNT/Linux/Web/faq/tips15/vnu.html":641.48-641.48: error: Element “title” not allowed as child of element “pre” in this context. (Suppressing further errors from this subtree.)
"file:/home/dany/validator/../Documents/SNT/Linux/Web/faq/tips15/vnu.html":643.21-643.21: error: Stray doctype.
"file:/home/dany/validator/../Documents/SNT/Linux/Web/faq/tips15/vnu.html":643.41-643.41: error: A “charset” attribute on a “meta” element found after the first 512 bytes.
"file:/home/dany/validator/../Documents/SNT/Linux/Web/faq/tips15/vnu.html":643.41-643.41: error: Attribute “charset” not allowed on element “meta” at this point.
"file:/home/dany/validator/../Documents/SNT/Linux/Web/faq/tips15/vnu.html":643.41-643.41: error: Element “meta” is missing one or more of the following attributes: “content”, “itemprop”, “property”.
"file:/home/dany/validator/../Documents/SNT/Linux/Web/faq/tips15/vnu.html":643.48-643.48: error: Element “title” not allowed as child of element “pre” in this context. (Suppressing further errors from this subtree.)

De pagina bevat fouten tegen de HTML standaard op regel 635, 636 en 637. Verder onderzoek moet uitwijzen of de fouten iets met elkaar te maken hebben.

Nu HTML Checker in Bluefish integreren

Om tijdens het ontwikkelen van een webpagina reeds een controle uit te voeren, kan je de Nu HTML Checker in de ontwikkelomgeving opnemen. In Bluefish gaat dit als volgt:

Via het menu Extra > Uitvoervlak kan je met de vnu opdracht een opgeslagen webpagina testen.
Nu HTML validator in Bluefish

Wees gerust de webpagina gebruikt enkel standaard HTML. Na het omzetten van enkele speciale karakters in de uitvoer van de opdrachten naar entiteiten waren de HTML fouten verdwenen. In Bluefish zie je na het controleren van een compleet volgens de standaard opgebouwde HTML pagina de volgende regel verschijnen:
Bluefish HTML validator