Tips en Trucs 2015

Bestanden op afstand beheren met Dolphin en Kwrite

Eén van de grote voordelen van werken met een Linux systeem is dat veel basismogelijkheden voor het werken op afstand goed in Linux zijn geïntegreerd.

Vooral KDE gebruikers kunnen niet klagen, het koppel Dolphin en Kwrite vormen één van de krachtigste omgevingen om op afstand met bestanden te werken. Dolphin is de standaard KDE bestandsbeheerder, die aangevuld met een webbrowser Konqueror wordt. Met Kwrite kan je tekstbestanden aanpassen en aangevuld met extra programmeermogelijkheden Kate wordt. Beiden kunnen ze bestanden op andere computers (op afstand) bereiken en bewerken.

Dolphin kan een verbinding naar een andere computer maken via FTP, SSH of een combinatie van beide (SFTP, FTP via SSH), WebDav en Windows gedeelde mappen (SMB, CIFS). En dit enkel door een speciaal adres in de adresbalk te typen, na het ingeven van het bijhorende wachtwoord, worden alle bestanden en mappen op de computer op afstand weergegeven.

Een voorbeeld: als je via FTP een verbinding wilt maken naar de computer linux.pindanet.be, dan typ je het volgende in de adresbalk van dolphin:

ftp://gebruikersnaam@linux.pindanet.be

Daarbij is gebruikersnaam uw gebruikersnaam op de computer op afstand. Na een druk op Return vraagt Dolphin het wachtwoord dat hoort bij de opgegeven gebruiker op de computer linux.pindanet.be. Na het ingeven van het juiste wachtwoord kan je door de bestanden en mappen op de computer op afstand bladeren, juist zoals op uw eigen computer.

Als de computer op afstand SSH ondersteunt, kan je via SSH een verbinding opbouwen, dit kan met het volgende adres:

fish://dany@192.168.1.6/

Deze keer maakt de gebruiker dany een verbinding naar de computer met het IP adres 192.168.1.6, m.a.w. een computer bij mij thuis. Het protocol fish is voor Dolphin een aanduiding om de verbinding via SSH te maken.
SSH via fish

Hetzelfde bereik je via SFTP, een met SSH (Secure SHell) beveiligde FTP verbinding:

sftp://dany@192.168.1.6

In beide gevallen kom je terecht in de Persoonlijke map van de opgegeven gebruiker, namelijk /home/gebruikersnaam/. Als je de nodige rechten hebt, kan je door het volledige bestandssysteem bladeren. Je hebt via SSH dezelfde rechten als mocht je met dezelfde gebruiker lokaal op die computer werken (zie afbeelding).

Je kunt de map waarin je wilt werken al in het adres opnemen. Een voorbeeld:

sftp://dany@192.168.1.6/home/dany/public_ftp/

Als je een bepaalde map op een andere computer regelmatig wilt bereiken, kan je een koppeling naar die map maken. Deze netwerkmappen worden in Dolhin verzameld op het adres remote:/.
Netwerkmap

Om een nieuwe netwerkmap aan te maken, klik je op Netwerkmap toevoegen. De netwerk-map-assistent wordt gestart en begeleidt je bij het aanmaken van de netwerkmap. In het eerste scherm kies je het protocol (type netwerkmap), in ons geval SSH.
Netwerkmap protocol

In het volgende scherm wordt gevraagd naar:

Netwerkmap informatie
Na het correct invullen van de netwerkmap informatie wordt de koppeling opgeslagen en wordt meteen verbinding met de computer op afstand gemaakt. De koppeling verschijnt enkel en alleen remote:/ als de optie Maak een pictogram aan voor deze externe map actief is.

Tekstbestanden op afstand aanpassen met Kwrite

Eens verbonden met de computer op afstand kan je mappen en bestanden downloaden, uploaden en op afstand beheren. Soms wil je een bestand op afstand aanpassen, de standaard Kwrite editor kan dit door samen te werken met Dolphin.

Klik in Dolphin met de rechter muisknop op een bestand op afstand en start Openen met > Kwrite. Of start Kwrite en gebruik de Openen om op het Netwerk een bestand te openen.
Bestand openen

Dit alles werkt transparant en zonder horten en stoten. Je kunt zoveel bestanden als je wilt openen en aanpassen. Opslaan doe je zoals gewoonlijk met de sneltoets Ctrl + S.

Naast een excellente integratie met beheer op afstand, is Kwrite een goede editor (Kate nog beter). Het gebruikt syntaxisaccentuering voor een groot aantal programmeer- en scripttalen en met verschillende kleurschema's. Zoek- en vervangmogelijkheden, sneltoetsen voor commentaar, inklappen van regels, selecteren, ingebouwde scripts, plugins, opslaan van stukken code (snippets), bladwijzers, met andere woorden Kwrite (Kate) is een krachtige tekst en code-editor.

Ook Dolphin is uit te breiden met plugin's waardoor nog meer systemen op afstand bereikbaar worden. Deze plugin's noemt KDE KIO's. Maar probeer toch eerst toegang te krijgen via een standaard protocol: FTP, SSH, SMB of WebDav. Zo ondersteunen een aantal Cloud opslag diensten standaard WebDav, dat wordt echter niet altijd duidelijk vermeld, sommige cloudfirma's hebben namelijk liever dat je hun software op je computer installeert.