Tips en Trucs 2015

Open selectie in de standaard browser

Bij het gebruik van bepaalde applicaties (vooral teksteditors), kan je op URL's niet klikken om deze in de standaard browser te openen. Daarvoor moet je de koppeling selecteren, naar het klembord kopiëren, de browser starten en de koppeling in de adresbalk plakken.

Je kunt dit echter versnellen met behulp van een sneltoets en bijhorend eenvoudig script. De procedure wordt dan: selecteer de koppeling en druk op de sneltoets om de geselecteerde URL in de standaard browser te openen.

Installeer xsel

Eerst en vooral hebben we een klein hulpprogramma nodig. Met xsel kan je de klembordinhoud in scripts gebruiken. In openSUSE installeer je xsel met de volgende opdracht:

dany@laptop:~> sudo zypper install xsel
root's password:
Gegevens van installatiebron laden...
Lezen van geïnstalleerde pakketten...
Afhankelijkheden tussen pakketten oplossen...

The following NEW package is going to be installed:
 xsel

1 new package to install.
Totale downloadgrootte: 20,0 KiB. Reeds in de cache: 0 B. Na de operatie zal  
aanvullend 37,6 KiB worden gebruikt.                      
Doorgaan? [j/n/? alle opties tonen] (j): 
package xsel-1.2.0-20.2.x86_64 wordt opgehaald
                     (1/1), 20,0 KiB ( 37,6 KiB uitgepakt)
Ophalen: xsel-1.2.0-20.2.x86_64.rpm ....................................[gereed]
Controleren op conflicten tussen bestanden: ............................[gereed]
(1/1) Installeert: xsel-1.2.0-20.2 .....................................[gereed]

Maak het script

Scripts voor gebruikers horen thuis in hun Persoonlijke map. Elk systeem heeft daarvoor een een eigen map, in openSUSE is dit de map ~/bin (andere systemen plaatsen scripts soms in de verborgen ~/.local/bin map). Maak daarna in de scriptmap van de gebruiker het script aan met de volgende opdracht:

dany@laptop:~> kwrite ~/bin/openinstandaardbrowser

Schrijf het volgende script:

#!/bin/bash

xdg-open $(xsel -p)

Sla het script op en sluit KWrite. Mocht de prompt niet verschijnen, druk dan op de sneltoets Ctrl+c. Maak het script uitvoerbaar met de volgende opdracht:

dany@laptop:~> chmod +x ~/bin/openinstandaardbrowser

Koppel het script aan een sneltoets

Je kunt het script natuurlijk verder uitbreiden om automatisch een protocol toe te voegen indien dit ontbreekt.