Tips en Trucs 2015

Kernel module informatie

Bij elke start van uw Linux systeem, worden een aantal kernel modules gestart om bestandssystemen en nieuwe hardware te ondersteunen. De informatie over een bepaalde kernel module kan belangrijk zijn om bepaalde problemen op te lossen of gewoon uit nieuwsgierigheid. Deze informatie bestaat uit een beschrijving, afhankelijkheden, auteur, enz.

Alle bruikbare modules staan in de map /lib/modules/. Elke kernel heeft zijn eigen submap met de modules voor deze kernel:

dany@linux-2gcr:~> ls /lib/modules/
3.16.7-21-desktop 3.16.7-24-desktop

Bovenstaand voorbeeld toont een systeem met twee geïnstalleerde kernels. Een Linux systeem werkt altijd met één bepaalde kernel:

dany@linux-2gcr:~> uname -a
Linux linux-2gcr.site 3.16.7-24-desktop #1 SMP PREEMPT Mon Aug 3 14:37:06 UTC 2015 (ec183cc) x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

De uname opdracht toont dat het huidig systeem kernel 3.16.7-24-desktop en dus bijhorende modules in /lib/modules/3.16.7-24-desktop/ gebruikt. Om alle door de kernel geladen modules op te lijsten, gebruik je de lsmod opdracht:

dany@linux-2gcr:~> lsmod
Module         Size Used by
ax88179_178a      22508 0                                            
usbnet         43864 1 ax88179_178a                                      
mii          13934 2 usbnet,ax88179_178a
xt_pkttype       12504 6 
xt_LOG         17718 18 
xt_limit        12711 18 
ppdev         17671 0 
parport_pc       41414 0 
parport        46395 2 ppdev,parport_pc
vmw_vsock_vmci_transport  30374 0 
vsock         38999 1 vmw_vsock_vmci_transport
snd_usb_audio     174132 2 
snd_usbmidi_lib    29779 1 snd_usb_audio
vmw_vmci        71119 1 vmw_vsock_vmci_transport
snd_rawmidi      34923 1 snd_usbmidi_lib
snd_seq_device     14497 1 snd_rawmidi
af_packet       40034 8 
ip6t_REJECT      12939 3 
xt_tcpudp       12884 25 
nf_conntrack_ipv6   14798 4 
nf_defrag_ipv6     34768 1 nf_conntrack_ipv6
ip6table_raw      12683 1 
ipt_REJECT       12541 3 
iptable_raw      12678 1 
xt_CT         12956 4 
iptable_filter     12810 1 
ip6table_mangle    12700 0 
nf_conntrack_netbios_ns  12665 0 
nf_conntrack_broadcast  12589 1 nf_conntrack_netbios_ns
nf_conntrack_ipv4   14806 4 
nf_defrag_ipv4     12758 1 nf_conntrack_ipv4
ip_tables       27240 2 iptable_filter,iptable_raw
xt_conntrack      12760 8 
nf_conntrack     114273 6 xt_CT,nf_conntrack_netbios_ns,xt_conntrack,nf_conntrack_broadcast,nf_conntrack_ipv4,nf_conntrack_ipv6
ip6table_filter    12815 1 
ip6_tables       27026 3 ip6table_filter,ip6table_mangle,ip6table_raw
x_tables        34059 15 xt_pkttype,ip6table_filter,xt_CT,ip6table_mangle,ip_tables,xt_tcpudp,xt_limit,xt_conntrack,xt_LOG,iptable_filter,ip6table_raw,ipt_REJECT,ip6_tables,iptable_raw,ip6t_REJECT
bnep          19624 2 
wacom         67184 0 
hid_sensor_hub     19877 0 
arc4          12608 2 
nls_iso8859_1     12713 1 
nls_cp437       16991 1 
vfat          17411 1 
fat          70078 1 vfat
fuse         100461 7 
uvcvideo        89131 0 
videobuf2_vmalloc   13216 1 uvcvideo
videobuf2_memops    13362 1 videobuf2_vmalloc
x86_pkg_temp_thermal  14205 0 
videobuf2_core     63200 1 uvcvideo
intel_powerclamp    18823 0 
v4l2_common      15265 1 videobuf2_core
coretemp        13441 0 
videodev       157329 3 uvcvideo,v4l2_common,videobuf2_core
iTCO_wdt        13480 0 
kvm_intel       151748 0 
iTCO_vendor_support  13718 1 iTCO_wdt
kvm          501446 1 kvm_intel
crct10dif_pclmul    14268 0 
crc32_pclmul      13133 0 
ghash_clmulni_intel  13230 0 
aesni_intel      152552 0 
aes_x86_64       17131 1 aesni_intel
lrw          13286 1 aesni_intel
gf128mul        14951 1 lrw
glue_helper      13990 1 aesni_intel
ablk_helper      13597 1 aesni_intel
cryptd         16263 3 ghash_clmulni_intel,aesni_intel,ablk_helper
pcspkr         12718 0 
ecb          12815 2 
hid_multitouch     17419 0 
joydev         17344 0 
snd_hda_codec_conexant  19013 1 
snd_hda_codec_generic  77203 1 snd_hda_codec_conexant
snd_hda_codec_hdmi   55740 1 
btusb         32448 0 
bluetooth       483238 23 bnep,btusb
6lowpan_iphc      18702 1 bluetooth
iwlmvm        234386 0 
snd_hda_intel     34475 5 
snd_hda_controller   35103 1 snd_hda_intel
mac80211       691383 1 iwlmvm
snd_hda_codec     156066 5 snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec_conexant,snd_hda_codec_generic,snd_hda_intel,snd_hda_controller
snd_hwdep       13602 2 snd_usb_audio,snd_hda_codec
snd_pcm        116857 5 snd_usb_audio,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec,snd_hda_intel,snd_hda_controller
iwlwifi        135552 1 iwlmvm
serio_raw       13434 0 
battery        23237 0 
ac           13335 0 
thinkpad_acpi     87443 1 
cfg80211       547052 3 iwlwifi,mac80211,iwlmvm
rfkill         26772 5 cfg80211,thinkpad_acpi,bluetooth
rtsx_pci        50312 0 
snd_timer       33609 1 snd_pcm
thermal        22971 0 
snd          87947 27 snd_usb_audio,snd_hwdep,snd_timer,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec_conexant,snd_pcm,snd_rawmidi,snd_hda_codec_generic,snd_usbmidi_lib,snd_hda_codec,snd_hda_intel,thinkpad_acpi,snd_seq_device
tpm_tis        18581 0 
tpm          39966 1 tpm_tis
wmi          19193 0 
i2c_i801        22454 0 
lpc_ich        21093 0 
soundcore       15047 2 snd,snd_hda_codec
intel_smartconnect   12637 0 
mfd_core        13435 3 lpc_ich,rtsx_pci,hid_sensor_hub
mei_me         23664 0 
mei          96067 1 mei_me
shpchp         32951 0 
processor       40484 0 
dm_mod        111114 0 
efivarfs        13268 0 
btrfs        1011342 3 
xor          21411 1 btrfs
raid6_pq       106004 1 btrfs
crc32c_intel      22094 1 
i915         987781 6 
i2c_algo_bit      13413 1 i915
drm_kms_helper     65670 1 i915
video         24419 1 i915
drm          335594 5 i915,drm_kms_helper
xhci_hcd       178893 0 
button         13971 1 i915
sg           40630 0 

Nu kunnen we met de modinfo opdracht informatie van een bepaalde module opvragen. Een algemene beschrijving krijg je met:

dany@linux-2gcr:~> /usr/sbin/modinfo -d usbnet
USB network driver framework

Welk bestand (kernel object) bevat de module?

dany@linux-2gcr:~> /usr/sbin/modinfo -n usbnet
/lib/modules/3.16.7-24-desktop/kernel/drivers/net/usb/usbnet.ko

Welk kernel object module bestand wordt er voor een andere kernel (-k) gebruikt?

dany@linux-2gcr:~> /usr/sbin/modinfo -k 3.16.7-21-desktop -n usbnet
/lib/modules/3.16.7-21-desktop/kernel/drivers/net/usb/usbnet.ko

Wie is de auteur van de module?

dany@linux-2gcr:~> /usr/sbin/modinfo -a usbnet
David Brownell

Welke modules zijn afhankelijk van een bepaalde module?

dany@linux-2gcr:~> /usr/sbin/modinfo -F depends usbnet
mii

Voer modinfo uit zonder opties om alle beschikbare informatie weer te geven

modinfo