Tips en Trucs 2015

OpenSUSE Leap 42.1

Deze week verscheen openSUSE Leap 42.1. Deze nieuwe openSUSE distributie is deze keer helemaal anders opgezet. De basis voor Leap 42.1 is afkomstig van SUSE SLE 12, m.a.w. de distributie voor bedrijven. De openSUSE community heeft zichzelf daarbij niet buiten spel gezet, maar zorgt voor talrijke aanvullingen. Daarnaast blijft de openSUSE community verder ontwikkelen aan Tumbleweed, een distributie die steeds de nieuwste software aanbiedt op het ogenblik dat ze verschijnt. OpenSUSE Tumbleweed is dus een distributie voor mensen die graag mee zijn met hun tijd. Dit heeft echter gevolgen. Zo is het moeilijk en soms onmogelijk om commerciële software op zo'n vooruitstrevend systeem te draaien. Commerciële software heeft namelijk steeds tijd nodig om zich aan de nieuwe situatie aan te passen. Zo kan je problemen krijgen met de door NVIDIA of AMD aangereikte propriëtaire drivers, software zoals VMware, Steam, enz. Gelukkig bestaan voor de meeste van deze toepassingen open source varianten.

OpenSUSE Leap is door zijn SUSE SLE basis veel stabieler. En dus aantrekkelijker voor bedrijven om hun software daarvoor aan te passen. OpenSUSE Leap is eerder een aanrader voor een doorsnee gebruiker, terwijl openSUSE Tumbleweed eerder gebruikt wordt door doorwinterde Linux gebruikers die niet vies zijn van experimenteren.

Elke nieuwe distributie vraagt een aanpassing, bevat wat eigenaardigheden die soms weggewerkt worden door updates, m.a.w. openSUSE Leap 42.1 in de praktijk.

OpenSUSE 42.1 in de praktijk

Mijn Ultrabook, een ThinkPad Yoga mocht als eerste proeven van openSUSE Leap 42.1. Daarbij installeerde ik openSUSE Leap 42.1 als nieuw, dus niet als een upgrade van openSUSE 13.2. Zo maak ik van de gelegenheid gebruik om alles grondig op te ruimen.

Installatie

De installatie voerde ik uit via een USB-stick met daarop de netwerk versie van het installatiesysteem. Het Ultrabook bevat namelijk geen DVD-speler meer. Als bestandssysteem gebruik ik terug Ext4, BtrFS wordt nog steeds niet stabiel ondersteunt door partclone. Partclone gebruik ik om snel een back-up te nemen (10 minuten voor 13 GB) of terug te zetten (5 minuten voor 13 GB). Zo doet mijn Ultrabook dienst om zaken uit te testen. BtrFS back-ups maken met send duurt verschrikkelijk lang en is in mijn geval niet te gebruiken. De installatie via het internet verliep, hoewel pas na het verschijnen zeer vlot.

HiDPI scherm

KDE 5 ondersteunt nu veel beter HiDPI schermen (kleine schermen met hoge resoluties). In KDE 4 moest je heel wat aanpassingen uitvoeren om een bruikbare gebruikersomgeving te krijgen. In KDE 5 voer je de volgende opdracht in de Konsole (Menu Toepassingen > Systeem > Konsole) uit:

mv .xinitrc.template .xinitrc

Daarna voeg je op de juiste plaats met een teksteditor de volgende regel toe:

#
# Add your own lines here...
#
xrandr --dpi 144

Met de dpi waarde (144 in het voorbeeld) kan je grootte van de onderdelen en de tekst op het scherm bepalen. De aanpassingen worden echter pas actief na het herstarten van de computer. Daarna kan je tijdens het werken nog wat details bijwerken. Zoals de hoogte van het paneel onderaan het scherm, enz.

Trage netwerkverbindingen

OpenSUSE Leap 42.1 start zo snel op dat netwerkverbindingen via een dock (en waarschijnlijk ook via een USB-adapter) niet snel genoeg actief zijn om door het systeem opgemerkt te worden. Dit kan je oplossen door zelf een netwerkverbinding te definiëren, deze wordt dat gebruikt vanaf het ogenblik dat deze actief is. Je kunt het vergelijken met een draadloos netwerk waarmee je verbonden wordt vanaf het beschikbaar is. Een netwerkverbinding voor een ethernet verbinding kan je in de Konsole met de volgende opdracht aanmaken:

sudo nmcli con add con-name "Ethernet via kabel" type ethernet ifname eth0

De naam van de verbinding kan je vanzelfsprekend zelf kiezen. De naam van het apparaat (eth0 in het voorbeeld) kan je vinden door de volgende opdrachten in de Kosole uit te voeren:

dany@laptop:~> sudo systemctl restart network
root's password:
dany@laptop:~> ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default 
  link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
  inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    valid_lft forever preferred_lft forever
  inet6 ::1/128 scope host 
    valid_lft forever preferred_lft forever
2: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
  link/ether ac:7b:a1:42:e0:5f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
  link/ether 00:50:b6:6b:4f:28 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet 192.168.1.5/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic eth0
    valid_lft 10797sec preferred_lft 10797sec
  inet6 fe80::250:b6ff:fe6b:4f28/64 scope link 
    valid_lft forever preferred_lft forever

VLC

Het afspelen van video's en muziek is vanwege rechten nog steeds beperkt tot het afspelen van vrije video- en muziekformaten. Wil je meer video- en muziekformaten afspelen, dan heb je een mediaspeler zoals VLC nodig. Op het moment van schrijven was er voor Leap 42.1 nog geen specifieke VLC softwarebron. Deze komt er hoogstwaarschijnlijk zeer binnenkort. Ondertussen kan je gebruik maken van de VLC SLE12 softwarebron (waarop Leap 42.1 op gebaseerd is). VLC kan je met de volgende opdrachten in de Konsole installeren:

sudo zypper addrepo "http://download.videolan.org/pub/vlc/SuSE/SLE12" VLC
sudo zypper modifyrepo --refresh VLC
sudo zypper --gpg-auto-import-keys refresh
sudo zypper --gpg-auto-import-keys install --from VLC vlc

Deze laatste opdracht geeft de volgende foutmelding, die je met 2 kunt negeren:

Probleem: niets levert libcdio.so.14()(64bit) nodig door vlc-noX-2.2.1-172.2.x86_64
 Oplossing 1: vlc-2.2.1-172.2.x86_64 niet installeren
 Oplossing 2: vlc-noX-2.2.1-172.2.x86_64 afbreken door enige van zijn afhankelijkheden te negeren

Choose from above solutions by number or cancel [1/2/a] (a): 2

Door het negeren van de afhankelijkheid libcdio kan je geen CD's (en dus waarschijnlijk geen DVD's) afspelen. Aangezien mijn Ultrabook geen DVD-speler bevat, is dit in mijn geval geen probleem. Leap 42.1 levert echter wel libcdio16, een recentere versie. Bij het verschijnen van de VLC Leap 42.1 softwarebron zal dit hoogstwaarschijnlijk opgelost zijn.

Firefox

HTML 5 video afspelen met een hoge resolutie

Standaard worden video's met een resolutie van 360 dpi afgespeeld, dit is ver onder de beschikbare mogelijkheden. Dit kan je aanpassen door Firefox te starten en te surfen naar about:config. Klik op de knop Ik zal voorzichtig zijn, dat beloof ik!, m.a.w. zorg dat je steeds weet wat je hebt aangepast, om de aanpassing terug teniet te doen als het gewenste effect uitblijft. Typ in het zoekveld mediasource. Dubbelklik op de instellingen media.mediasource.enabled en media.mediasource.webm.enabled om deze de waarde true te geven.

Firefox about:config HTML HD video
Opmerking:

Dit werkt bij mij, maar misschien alleen als je reeds VLC en/of Chromium hebt geïnstalleerd. VLC zorgt namelijk voor verschillende codecs om video af te spelen en Chromium, de open source browser van Google zorgt voor de webm ondersteuning.

Eerste indruk

De keuze om openSUSE Leap 42.1 te baseren op de SLE distributie is zeker en vast geslaagd, het geheel voelt stabiel aan. Het werken met KDE 5 vraagt wat gewenning, maar is zeker de moeite waard, zeker als je met moderne hardware werkt (HiDPI scherm). Het ziet er ook veel moderner en professioneler uit. Tot en met de zeer geslaagde Bureaubladachtergrond afbeelding.

Dat er sinds de vorige openSUSE 13.2 distributie veel is verandert, merkte ik ook bij het opzetten van mijn schoolse omgeving met ondersteuning van een webserver, enkele scripts om taken automatisch uit te voeren, mailserver, Roundcube Webmail en enkele virtuele systemen. Maar alles is klaar om volgende week weer van start te gaan.