Tips en Trucs 2015

Homerun

Homerun is één van de programmastarters voor de Plasma Werkruimte (daartoe behoren Bureaubladen en Activiteiten). Met andere woorden een alternatief voor de standaard KDE Kickoff Programmastarter.

Installatie

In openSUSE 13.2 installeer je Homerun als volgt:

Klik onderaan het scherm rechts van de klok op het kleine knopje Paneelgereedschapskist. Klik op de knop Widgets toevoegen.... Typ de zoekterm homerun in. Sleep een Homerun widgets naar het paneel eronder. Wacht tot er wat plaats vrijkomt tussen de reeds aanwezige knoppen en laat de nieuwe Homerun widget vallen.

Homerun installatie

Herhaal deze werkwijze voor de tweede Homerun widget. Zolang je met het paneel "Widgets toevoegen" werkt, kan je de knoppen in het paneel verslepen of verwijderen (aanwijzen en klikken op het sluit knopje X rechts van de verschenen widgetnaam). Als alles klaar is, sluit je "Widgets toevoegen" met de sluitknop X uiterst rechts van het paneel.

Homerun verkennen

Homerun bestaat in twee vormen. De eerste is een klassiek vormgegeven startmenu, terwijl de tweede vorm schermvullend of als bureublad wordt gebruikt. De schermvullende versie is de modernste en nodigt de gebruikers met een touchscreen en hoge resolutie schermen uit om programma's te starten met touchbediening. Daarnaast kan de schermvullende versie perfect met de muis en toetsenbord bediend worden. Ook de klassieke vorm kan uitstekend met zowel muis, toetsenbord als touchscreen bediend worden.

Homerun schermvullend

De traditionele menu's en vervolgmenu's worden aangevuld met een linker zijbalk waarin Favorieten en knoppen voor het Afmelden, Herstarten en Afsluiten staan. Favorieten voeg je toe door in vervolgmenu's op een item rechts te klikken (contextmenu) en de opdracht Aan favorieten toevoegen uit te voeren. Een Favoriet verwijder je door in het contextmenu ervan de opdracht Uit favorieten verwijderen uit te voeren. De pictogrammen in de zijbalk kan je herschikken door ze te verslepen. Vanzelfsprekend kan dit bij beide versies van Homerun.

Favorieten

Een moderne programmastarter heeft een zoekfunctie die verschillende databronnen doorzoekt. In de klassieke vorm worden de resultaten per bron in verschillende kolommen geplaatst, waarbij de eerste kolom steeds programma's bevat.

Homerun zoeken

De Homerun programmastarter ziet er eenvoudig uit en is eenvoudig te bedienen, maar onder de motorkap is heel wat aanwezig om dit doel te bereiken. Zo wordt er gebruik gemaakt van muisoptimalisatie voor verschillende layouts. Zo worden bij de klassieke layout verschillende muisbewegingen anders geoptimaliseerd. Bij horizontale muisbewegingen worden verticale afwijkingen geneutraliseerd waardoor het betreden van een submenu veel vlotter verloopt. Het ongewild activeren van een ander submenu wordt zo vermeden.

De toetsenbord bediening werkt zoals je verwacht. Met de pijltoetsen navigeer je door de menu's, met Return start je een item, enz. Bij het openen van de Homerun programmastarter, heeft het zoekvak de focus, waardoor de zoekfunctie klaar staat om zoekwoorden te ontvangen.

Diverse leuke en handige onderdelen

Misschien een detail, maar ook de startknop zelf kan je aanpassen. Zo kan je een bredere knop gebruiken bij hoge resolutie en/of touchscreen schermen.

Homerun bevat menu's met de recent gestarte programma's en met recent geopende documenten.

Dankzij de Plasma werkruimte architectuur kan je Homerun als bureaubladachtergrond gebruiken. Klik daarvoor op de Desktop knop rechtsbovenaan het scherm en start de opdracht Standaard bureaublad instellen. Verander de Indeling naar Homerun en bevestig met de knop Toepassen of OK. De bij openSUSE standaard geplaatste Bureaubladmap, verwijder je best. Het is een beetje wennen, maar het werkt perfect.

Horerun als bureaublad

Nu de Desktop knop verdwenen is, kan je de oorspronkelijke situatie herstellen door rechts te klikken op een vrij gedeelte van het Bureaublad en de opdracht Homerun instellen uit te voeren. Daarna herstel je de Indeling naar Standaard bureaublad. De Bureaubladmap plaats je terug door op de Desktop knop te klikken en de opdracht Widgets toevoegen uit te voeren. Typ het zoekwoord map in. Sleep de Map widget naar het Bureaublad. Je ziet nu de inhoud van uw Persoonlijke map verschijnen. Wijs met de muis de bureaubladmap aan en klik op het pictogram met de moersleutel. Activeer de optie Bureaubladmap tonen en bevestig met de knop OK. De Bureaubladmap kan je verplaatsen door de zijbalk te verslepen die verschijnt bij het aanwijzen van de Bureaubladmap.

De toekomst

Er zijn hoogstwaarschijnlijk wel nog zaken toe te voegen aan Homerun, maar deze lijkt me toch al zeer compleet.

Naar alle waarschijnlijkheid wordt Homerun aangepast om te werken met Plasma Next in de volgende KDE 5 versie. Zeker is dat de ervaringen opgedaan met Homerun van pas komen in Plasma Next.

Conclusie

Installeer Homerun, gebruik Homerun en geniet van de gebruiksvriendelijke, efficiëntie en moderne manier om programma's te starten en documenten te openen.